Olsztyn, dnPobieranie 156,04 Kb.
Data13.11.2017
Rozmiar156,04 Kb.

  1. Miejski Szpital Zespolony

  2. 10-045 Olsztyn

    1. ul. Niepodległości 44

    2. NIP 739-29-55-802

    3. tel./fax (89) 532 63 49

    4. e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
Olsztyn, dn. 27.02.2015 r.
wyjaśnienia siwz

Dot. postępowania w sprawie zamówienia publicznego nadostawę stołu bariatrycznego wraz z wyposażeniem

sprawa nr DZZ-382-13/15
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na mocy art. 38 ust. 1 ustawy), zgodnie z otrzymanymi pytaniami:
Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym najwyższe położenie kolumny z blatem wynosi 1070mm? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełny komfort pracy operatorom niskim, jak i wysokim, a co najważniejsze bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, z możliwością elektromechanicznej regulacji przechyłów bocznych w zakresie od -18° do +18°? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej pozycji operowanego, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się pacjenta z blatu stołu, a tym samym utrudniałoby przeprowadzanie zabiegów.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z możliwością wyłącznie przechyłu Trendelenburga blatu w zakresie 0-35o? Jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające i nie ma potrzeby aby opisana regulacja realizowana była w szerszym zakresie.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z możliwością wyłącznie przechyłu anty-Trendelenburga blatu w zakresie 0-35o? Jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające i nie ma potrzeby aby opisana regulacja realizowana była w szerszym zakresie.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym wynoszącym 250mm? Długość przesuwu wzdłużnego determinowana jest przez rozmiar i kształt kolumny stołu. Oferowany stół posiada bardzo smukłą i wąską kolumnę, dlatego też przesuw wzdłużny >250mm nie jest konieczny do uzyskania pełnej współpracy z ramieniem C. Przesuwy wzdłużne na poziomie 30-50cm są stosowane w stołach, w których bardzo duża kolumna uniemożliwia monitorowanie pacjenta ramieniem C.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z mobilną podstawą wyposażoną w 4 podwójne koła o średnicy 125mm z centralną blokadą kół i blokadą kierunkową bez możliwości schowania kół? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pewne zablokowanie stołu na czas operacji i maksymalną stabilność.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z regulacją podnóżków ze wspomaganiem sprężyny gazowej w zakresie od -100o do +55o? Jest to rozwiązanie równie korzystne, gwarantujące ułożenie nóg pacjenta w każdym wymaganym położeniu.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego blat składa się 4 oddzielnych segmentów – podgłówka, jednoczęściowego oparcia pleców, siedziska i dzielonych podnóżków? Wskazana konfiguracja pozwala na ułożenie pacjenta w każdej pozycji, dlatego też nie ma potrzeby aby stół posiadał aż 5 segmentów.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w jednoczęściowe oparcie pleców (bez podziału na segment dolny i górny) regulowane elektromechaniczne w zakresie od -50 do +90o? Oferowany zakres jest wystarczający do ułożenia pacjenta w każdej wymaganej pozycji, a sama regulacja poniżej -50o nie niesie za sobą żadnych wymiernych korzyści – niemożliwe jest ułożenie pleców pacjenta pod kątem -85o względem segmentu poprzedzającego.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja podgłówka odbywa się wyłącznie manualnie w zakresie od -45o do +45o? Jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające do ułożenia głowy pacjenta w każdej wymaganej pozycji i tylko w minimalnym stopniu odbiega o wartości wymaganej przez Zamawiającego.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym materace mocowane są do blatu za pomocą nasadek w kształcie grzybków zapewniających solidne przyleganie materaca do leża? Jest to rozwiązanie równoważne z wymaganym.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w panel sterowania zabudowany w kolumnie stołu uniemożliwiający przenikanie płynów bez możliwości wyboru orientacji ułożenia pacjenta? Oferowany model posiada przyciski zarówno na pilocie jak i na panelu sterowania przypisane do poszczególnych segmentów blatu i w zależności od ułożenia pacjenta użytkownik może nimi regulować pozycje niezależnie od orientacji operowanego w konfiguracji normalnej lub odwróconej.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w anestezjologiczną podporę ręki na pojedynczym przegubie kulowym umożliwiającym regulację jedną ręką w zakresie o 360o o wymiarach 610x180mm? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w nieregulowaną anestezjologiczną podporę ręki o długości 630mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganegoOdpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny w którym elektromechaniczny zakres regulacji wysokości z zamontowanym blatem (bez materacy) wynosi od 645mm do 1120mm?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektromechanicznie regulowany przechył blatu do pozycji anty oraz Trendelenburga w zakresie -45o / +45o?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający płaską podstawę umożliwiającą postawienie stopy operatora, jednocześnie w pełni mobilną dzięki zastosowaniu małego, odłączanego wózka do transportu kolumny wraz z blatem?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny w którym elektromechaniczna regulacja segmentu plecowego górnego możliwa jest w zakresie -60o / +60o?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny w którym zakres regulacji podgłówka (ręczny) dokonywany jest w 2 płaszczyznach, regulacja kąta pochylenia wynosi +53o/-53o i dokonywana jest za pomocą mechanizmu sprężynowo zapadkowego, natomiast dodatkowe wypiętrzenie podgłówka realizowane jest poprzez bardzo precyzyjny mechanizm śrubowy?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny, posiadający panel sterowania awaryjnego umieszczony na kolumnie od strony głowy pacjenta oraz jest zabezpieczony przed przypadkową aktywacją poprzez konieczność przyciśnięcia 2 przycisków jednego po drugim?

Pragniemy zauważyć, że proponowane umiejscowienie panelu do awaryjnego sterowania do minimum ogranicza możliwość przypadkowej aktywacji oraz umożliwia dostęp do niego z obu stron stołu operacyjnego

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny, bez możliwości wyboru orientacji pacjenta na dodatkowym panelu sterowania, lecz z automatyczną interpretacją rozmieszczenia segmentów blatu (orientacji ułożenia pacjenta) i informacją o orientacji blatu podawaną na wyświetlaczu na kolumnie stołu?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 22

dotyczy pkt 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym stołu operacyjnego bariatrycznego fabrycznie nowego starszego rokiem produkcji niż 2014. Pragniemy poinformować, że oferowany stół mimo roku produkcji starszego niż 2014, posiadał będzie wymaganą przez Zamawiającego gwarancję.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 23

dotyczy pkt 14 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bariatryczny z mobilną, płaską podstawą bez kół umożliwiającą postawienie na niej stóp operatora? Pragniemy zauważyć, że oferowany stół jest transportowany za pomocą wózka do przewożenia blatów i całego stołu a jego podstawa wyposażoną jest w uszczelkę która zapobiega przedostawaniu się płynów pod podstawę.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wymaganego stołu operacyjnego bariatrycznego, wymagał będzie zaoferowania także wózka do przewożenia całego stołu, jak i blatu o dopuszczalnym obciążeniu min.360kg. Pragniemy zwrócić uwagę, że tego typu wózek jest niezbędny do przetransportowania całego stołu a także odgrywa niezwykle ważną rolę przy transporcie pacjentów zwłaszcza bariatrycznych.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania wózka do przewożenia całego stołu jak i blatu.


Pytanie 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 40 dni.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 26

par. 1 ust. 2d)

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentacji serwisowej.
Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja może stanowić dokumentację techniczną, która zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), nie może być przekazana do publicznej informacji.

Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia następujących informacji: dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), informacje dotyczące przechowywania i transportu sprzętu, dotyczące uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące samego sprzętu (warunki pracy sprzętu, opis techniczny), instrukcję obsługi sprzętu, informacje dotyczące utrzymania ruchu, w tym konserwacji sprzętu, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych (o ile dotyczy).Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 27

par. 4 ust. 6

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący::

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich w związku z ewentualną, powstałą z winy Wykonawcy, szkodą wynikłą z nienależytego wykonania umowy.”


Przeniesienie odpowiedzialności na Wykonawcę za szkody inne, niż zawinione przez niego powoduje powstanie niewspółmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy.

Zmodyfikowanie zapisów umowy w sposób przedstawiony powyżej wydaje się być nieodzowne, biorąc pod uwagę konieczność zachowania zasady równości stron sformułowaną w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c.. Ponadto, samoistnym źródłem zobowiązania Wykonawcy, według kodeksu cywilnego, jest fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym. W art. 471 k.c., o następującym brzmieniu: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”, Kodeks przewiduje odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktową). Przy odpowiedzialności kontraktowej wyrządzenie szkody następuje w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, w związku z tym osoby trzecie nie mogą być uprawnione do występowania z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio przeciwko Wykonawcy. Takie uprawnienie będzie miał natomiast Zamawiający, w przypadku wyrządzenia osobom trzecim przez Wykonawcę szkody w wyniku zawinionego nienależytego wykonania umowy.

W wypadku pozostawienia przedstawionych wyżej zapisów projektu umowy w pierwotnej wersji, dojdzie do naruszenia powołanych przepisów prawa. Zamawiający ułożył bowiem stosunek zobowiązaniowy sprzecznie z naturą tego rodzaju umów (sprzedaż/dostawa), nadużywając przy tym dominującej pozycji, jako jednej ze stron.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 28

par. 6 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i terminem zapłaty.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 29

Ad par. 9

Wnosimy o dopisanie zapisu do par. 9:

Postanowienia ustępów niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do części eksploatacyjnych, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
Przy pozostawieniu pierwotnego brzmienia SIWZ niejasne byłoby kogo obciążają bliżej nieokreślone koszty materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych stosowanych do wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia, w tym tych które są wymieniane każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta. Takie produkty nie mogą być bowiem objęte gwarancją na urządzenie medyczne. Koszty związane z ich wymianą oprócz znaczącego wzrostu ceny skutkować mogłyby zarzutami natury formalnej w stosunku do Zamawiającego, w sytuacji, gdy np. dostarczone materiały jednorazowe i zużywalne, nie są uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie ich nabywanie (będące de facto świadczeniem okresowym) byłoby dokonywane z naruszeniem ustawy PZP.

Ponadto rozszerzenie gwarancji na materiały eksploatacyjne wielorazowego użytku i akcesoria zużywalne, mogłoby doprowadzić do nadania Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczonym przedłużaniem okresu gwarancji. To z kolei spowodowałoby że nie możliwe będzie skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.


Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana postawie Zamawiającego, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość materiałów eksploatacyjnych zamawiający zamówi – jest ona nieograniczona.
Wykonawca w ramach umowy powinien się jedynie zobowiązać do zapewnienia w okresie obowiązywania gwarancji dostępności materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów, które Zamawiający będzie nabywał  sukcesywnie na własny koszt.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 30

par. 9 ust. 2

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:Naprawa gwarancyjna musi być wykonana w ciągu 5 dni roboczych lub 10 dni roboczych, jeżeli zaistnieje konieczność sprowadzenia części zza granicy, od momentu przystąpienia do naprawy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 31

par. 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 32

par. 9 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:Zamawiający dopuszcza maksymalnie 2 naprawy tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancyjnym. W przypadku przekroczenia liczby 2 napraw tego samego podzespołu/elementu w okresie gwarancyjnym, WYKONAWCA musi wymienić ten podzespół/element na nowy.
Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku dwukrotnej naprawy któregokolwiek z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla ZamawiającegoOdpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 33

par. 9 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w punktu na: Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy wyłączającej urządzenie z użytkowania, liczony do dnia usunięcia usterki i ponownego montażu urządzenia.”Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 34

par. 10

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SIWZ wymogu dołączenia do oferty „wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych”. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje. Wykonawcy mają jedynie obowiązek administracyjny powiadomienia prezesa urzędu rejestracji o wprowadzeniu urządzenia/produktu medycznego do obrotu na terenie RP, jednakże ten dokument nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób medyczny do użytku.Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 27.02.2015 r.


Pytanie 35

par. 14

Prosimy o dopisanie następującego zastrzeżenia:

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody
na cesję wierzytelności.
Biorąc pod uwagę, że płatność za dostawę przedmiotu umowy oznaczona jest ratalnie
i rozbita na okres prawie roczny, co samo w sobie oznacza, że jest to zakup w części kredytowany przez wykonawcę, pozostawienie zakazu cesji w umowie poprzetargowej powoduje wymierny wzrost ryzyka finansowego po stronie wykonawcy i będzie musiała oznaczać istotny wzrost ceny samego wyrobu. Do kosztów urządzenia Wykonawcy doliczą bowiem także koszt kredytowania i koszt ewentualnej windykacji Zamawiającego, który nie byłby elementem składowym ceny w sytuacji rezygnacji Zamawiającego z powyższego punktu. Tym samym pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej będzie oznaczać zdecydowany wzrost ceny wyrobu.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 36

Poz. 6,7,8,9

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem na stałe zamocowanym do kolumny, gdzie najniższe położenie kolumny z blatem ( bez materaca ) wynosi 68 cm; natomiast najwyższe położenie kolumny z zamontowanym blatem (bez materaca) wynosi 1120mm? Proponowane przez nas rozwiązanie było testowane w Państwa Szpitalu i uzyskało pozytywną ocenę użytkownika.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 37

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Zakres przechyłów bocznych kolumny z blatem min. 20° w obie strony od poziomu realizowany elektrohydraulicznie?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 38

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zakres przechyłu pozycji Trendelenburga 30° realizowany elektrohydraulicznie?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 39

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zakres przechyłu pozycji AntyTrendelenburga 30° realizowany elektrohydraulicznie?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 40

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zakres przesuwu wzdłużnego min. 310 mm sterowany z pilota elektrohydraulicznie?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 41

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj kolumna jezdna, cztery wysuwane elektrohydraulicznie stopy poziomujące podstawę stołu na nierównościach do 5 mm, zapewniające stabilne zabezpieczenie. Kolumna umożliwiająca postawienie nogi operatora.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 42

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści Regulacja segmentu nożnego góra/dół + 80°/ -105° realizowana elektrohydraulicznie? Podnóżek dwuczęściowy z podziałem na lewą i prawą nogę?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 43

Poz. 17 i 18

Czy Zamawiający dopuści regulacja segmentu plecowego jednoczęściowego nie dzielonego na górną i dolną część, realizowana elektrohydraulicznie, 50o w dół, 80o w górę,?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 44

Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści Regulacja podgłówka + 90°/- 90° sterowana manualnie?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 45

Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści Szerokość blatu wraz z szynami bocznymi 579 mm?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 46

Poz. 21

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj materace przeciwodleżynowe, wodoszczelne, ognioodporne, antystatyczne i antybakteryjne o wysokości min 55 mm ze zgrzewalnym szwem na jednym boku materaca, przystosowane do dezynfekcji środkami powierzchniowo? Montaż materacy na rzepy. Rozwiązanie takie jest stosowane przez wielu producentów stołów operacyjnych i charakteryzuje się nawet dłuższą żywotnością materaca przy zachowaniu takich samych parametrów antyseptykiOdpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 47

Poz. 26 i 27

Czy Zamawiający dopuści równoważny system sterowania awaryjnego umieszczony w podstawie stołu, zabezpieczony opuszczanym panelem ochronnym? W celu aktywacji danej funkcji konieczność naciśnięcia jednym przyciskiem aktywacja panelu awaryjnego a drugi przycisk funkcyjny jako zabezpieczenie przed niezamierzonym ruchem stołu, bez możliwości wyboru orientacji ułożenia pacjenta z wizualną informacją o wyborze, ta funkcja dostępna jest na pilocie. Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, ponieważ panel awaryjny leży poza strefą sterylną.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 48

Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści podporę anestezjologiczną reki o wymiarach 455mm x 130mm x 35mm na jednym przegubie kulowym i jednym przegubie obrotowym, regulowana jedną ręką w zakresie 360° na każdym z przegubów?

Wymagana podpora zdecydowanie wskazuje jednego dostawcę, wymagane wymiary co do 1 mm nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i ma na celu jedynie utrudnienie konkurencji.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 49

Poz. 30

Czy Zamawiający dopuści podporę anestezjologiczną regulowaną manualnie w poziomie 180° o wymiarach 610mm x 160mm x 60mm? Podpora ręki nieregulowana nie sprawdza się w większości zabiegów.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 50

Poz. 35

Podpora boczna płaska o wymiarach 215mm x 100mm x 50mm z regulacja wysokości 50mm – 2 szt.


Czy zamawiający dopuści podporę boczną minimalnie wygiętą o wymiarach

215mm x 100mm x 45mm lub 185mm x 6mmm x 55mm z regulacją wysokości 50 mm?

Wymagana podpora zdecydowanie wskazuje jednego dostawcę, wymagane wymiary co do 1 mm nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i ma na celu jedynie utrudnienie konkurencji

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 51

Poz. 37 i 38

Czy Zamawiający dopuści poszerzenia bariatryczne blatu dostosowane do oferowanego stołu o wymiarach 450mm x 100mm montowane do szyn bocznych blatu, co jest odpowiednio wystarczające dla segmentu siedziska oraz pleców?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 52

Poz. 39

Czy zamawiający dopuści materac próżniowy o wymiarach 1020mm x 760mm? Lub 2 szt. o danych wymiarach by pokryć powierzchnie całego blatu?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 53

Poz. 24

Czy zamawiający dopuści obciążenie stołu do 454kg którego maksymalne obciążenie spada w pozycji odwróconej (revers) z jednoczesnym maksymalnym wysunięciem w kierunku głowy do 273kg?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 54

Poz. 3

Czy zamawiający dopuści stół z napędem elektrohydraulicznym?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.Pytanie 55

Dot. SIWZ, pkt IV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w ciągu 6 tygodni?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 56

Prosimy o zmianę zapisu §9 ust. 3 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „ZAMAWIAJĄCY dopuszcza maksymalnie 2 naprawy tego samego elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym, w przypadku przekroczenia liczby 2 napraw tego samego elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym WYKONAWCA musi wymienić element urządzenia na nowy.”Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 57

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty niepodzielnej na 10 równych rat.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.Pytanie 58

Prosimy o zmianę zapisu §6 ust. 3 i nadanie mu brzmienia: „W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążającą z terminem płatności 14 dni od daty dostarczenia noty Wykonawcy”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 59

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §12 wzoru umowy na: „Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 60

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 61

Czy w przypadku, gdy wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 razy odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 62

Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na ratalną formę płatności, Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 63

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 64

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz Wykonawcy?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 65

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze Wykonawcy.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 66

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 67

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 68

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 60 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 69

Mają na uwadze równość stron umowy prosimy o dodanie do umowy §7a o następującym brzmieniu: „W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wartości dostawy, o której mowa w §3”.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 70

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 71

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.Pytanie 72

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych /-/Jacek Zachariasz


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna