Okręgowa Izba Pielęgniarek I Położnych w Katowicach organizuje Konferencję Naukowo Szkoleniową ptPobieranie 14.75 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar14.75 Kb.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach organizuje Konferencję Naukowo – Szkoleniową pt.:

„Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Kardiochirurgii”

Program Konferencji:


• 08:00 – 8:50 – rejestracja uczestników Konferencji

• 09:00 - 09: 20– Otwarcie konferencji i powitanie gości - dr Mariola Bartusek, mgr Danuta Siemiątkowska.

Wykład wprowadzający :

Dylematy etyczne współczesnego pielęgniarstwa dr Mariola Bartusek Przewodnicząca ORPiP w Katowicach


I SESJA: Transplantologia w Kardiochirurgii - „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję ‘’

Moderatorzy- mgr Danuta Siemiątkowska, specj. piel oper Małgorzata Kiedos

• 09:20 - 09:40– Wystąpienie – prof. dr hab. n. med. Marian Zembala Śląskie Centrum chorób Serca w Zabrzu

• 09:40 - 10:00 – Wystąpienie- prof. dr hab. n. med. Marek Deja Klinika Kardiochirurgii GCM Katowice –Ochojec ul Ziołowa 45/47

• 10:00 – 10: 20 Przeszczepy serca i płuc - szansa na nowe życie - dr n med. Marcin Maruszewski

• 10:20 – 10: 40– Gotowość transplantacyjnych zespołów wyjazdowych – spec. piel. oper Ewa Otlik blok operacyjny kardiochirurgii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


• 10:40 - 11: 00 Nowoczesne metody wspomagania krążenia u dorosłych i u dzieci – dr n med. Joanna Śliwka

• 11:00- 11: 35 przerwa kawowa


II Sesja Wyzwania pielęgniarki operacyjnej we współczesnej Kardiochirurgii

Moderatorzy - mgr Aldona Michalska, specj. piel oper Beata Szymaniak

• 11:35 -11:50 Małoinwazyjne operacje naprawcze zastawki mitralnej (mini MVpl.) z wykorzystaniem techniki endowizyjnej - rola i zadania pielęgniarki operacyjnej – mgr Aldona Michalska blok kardiochirurgii GCM Katowice – Ochojec ul Ziołowa 45/47

• 11:50 - 12: 05 Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej IABP - postępowanie i rola pielęgniarki operacyjnej - spec. piel. oper. Jadwiga Wojdas - blok kardiochirurgii GCM Katowice - Ochojec ul. 45/47

• 12:05 - 12:20 – Rola i zadania pielęgniarki operacyjnej w zabiegu wymiany zastawki aortalnej. autorki: mgr piel Ilona Matyjaszek, mgr piel Aneta Grzesiak blok kardiochirurgii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Lublin ul. Jaczewskiego 8.

• 12: 20 – 12:35 Nowoczesne metody molekularne jako narzędzie diagnostyczne wybranych chorób bakteryjnych serca. Problem zakażeń w kardiochirurgii - Emilia Wojdas

• 12:35 - 12:50 Wpływ śródoperacyjnej hemostazy na kliniczne i ekonomiczne wyniki leczenia. - Adam Brzęczek - Takeda

• 12:50 – 13:05 Konstruktywne działania zespołów pielęgniarek operacyjnych dla bezpiecznego zapewnienia pracy w bloku kardiochirurgicznym – mgr Jolanta Świderek blok kardiochirurgii GCM Katowice - Ochojec ul. Ziołowa 45/47

13 :05 - 13:30 Przerwa
III Sesja WARSZTATY PRAKTYCZNE

• 13:30– 13:55 Bezpieczeństwo epidemiologiczne rany pooperacyjnej – zastosowanie opatrunków - Marek Ślusarz Firma Hartmann

• 13:55 – 14:20 Nici antybakteryjne a ZM0 – Małgorzata Kowalczuk - firma J &J

• 14: 20 - 14:45 Protezy naczyniowe stosowane w kardiochirurgii - Renata Szwilling Firma Jotec

• 14: 45–15:10 „ Najnowsze metody leczenia wad zastawkowych”- Mikołaj Kołodziejczyk firma Edwards

• 15:10–15:35 Piotr Karczewski firma Geister:

1. „Specyfika narzędzi do operacji wieńcowych oraz mini inwazyjnych operacji serca firmy GEISTER Medizintechnik GmbH”.

2. "Zasada działania sztucznych zewnętrznych komór serca oraz wszczepialnych pomp wspomagania układu krążenia firmy Berlin Heart" (krótkie animacje/filmy).• 15:35 -16:00 Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej IABP - Karolina Malarz firma Promed

• 16:15 Zakończenie Konferencji

Pobieranie 14.75 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu