Ogłoszenie o wyborzePobieranie 54,86 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar54,86 Kb.

OGŁOSZENIE O WYBORZEDostawa obłożeń i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych
(zadanie 1 - 27)

CPV- 33141116-6, 331141620-2
dla potrzeb

WSM im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

w Poznaniu
WSM im. J Strusia uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę obłożeń i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych wybrano oferty n/w firm na podstawie kryterium oceny ofert:

70% cena oferty:

30% ocena jakości
PAKIET 1 ZESTAWY OPERACYJNE JAŁOWE

Wpłynęły 2 ważne oferty niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 312.361,92 PLN 95 pkt

Oferta nr 8


MEDAN Morska 8 85-725 Bydgoszcz 355.698,00 PLN 88,47 pkt.
Wybrano ofertę nr 6 jako ofertę najkorzystniejszą cenowo i spełniającą warunki SIWZ
PAKIET 2 SERWTA DO DUŻYCH ZABIEGÓW

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 5.929,00 PLN 90 pkt.
Wybrano ofertę nr 6 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 3 ZESTAW DO OPERACJI TARCZYCY

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 4


SKAMEX Częstochowska 38/52 93-121 Łódź 12.916,80 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 4 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 4 ZESTAWY I SERWETY

Przetarg unieważniony z mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu
PAKIET 5 SERWETA Z WŁÓKNINY NA STRZYKAWKI

Przetarg unieważniony z mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu
PAKIET 6 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 7.905,60 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 6 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 7 TASMA DO MOCOWANIA SERWET

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 2


GRAMEX Sp. J. Lawendowa 62 15-642 Białystok 13.230,00 PLN 80 pkt.
Wybrano ofertę nr 2 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 8 ZESTAWY DO OPERACJI KARDIOCHIRURGICZNYCH

Przetarg unieważniony z mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu
PAKIET 9 OBŁOŻENIA, FARTUCHY, FOLIE OPERACYJNE

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 103.356,00 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 6 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 10 ZESTAW OBŁOŻEŃ DO ZABIEGÓW NA SZYI

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 7.452,00 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 6 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 11 OBŁOŻENIA OKULISTYCZNE

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 33.600,96 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 6 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 12 STERYLNA SERWETA DO ZABIEGÓW TUR, - ORGANIZATOR

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 20.898,00 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 6 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 13 ZESTAW ZABIEGOWY, PODSTAWOWY I LAPAROSKOPII

Przetarg unieważniony z mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu
PAKIET 14 OBŁOŻENIA I SERWETY ORTOPEDYCZNE

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 73.764,00 PLN 94 pkt
Wybrano ofertę nr 6 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 15 FARTUCH CHIRURGICZNY

Wpłynęły 3 ważne oferty niepodlegające odrzuceniu


Oferta nr 1


Hand-Prod Sp. z o.o St.Leszczyńskiego 40A 02-496 Warszawa 67.456,80 PLN 83,84 pkt

Oferta nr 3


PAUL Hartmann Sp.z o.o.Partyzancka 133 95-200 Pabianice 56.700,00 PLN 100 pkt

Oferta nr 6


3M Poland Al. Katowicka 117 05-830 Nadarzyn 90.720,00 PLN 73,75 pkt
Wybrano ofertę nr 3 jako ofertę najkorzystniejszą cenowo i spełniającą warunki SIWZ
PAKIET 16 ZESTAW OBŁOŻENIA STOŁU OPERACYJNEGO

Przetarg unieważniony z mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu
PAKIET 17 STERYLNY POKROWIEC NA APARAT RTG

Przetarg unieważniony z mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu
PAKIET 18 STERYLNE PODKŁADY

Przetarg unieważniony z mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu
PAKIET 19 POKROWIEC NA PRZEWODY

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 5


ZARYS Sp. z o.o. Pod Borem 18 41-808 Zabrze 1.347,84 PLN 90 pkt
Wybrano ofertę nr 5 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 20 OSŁONA NA KOŃCZYNĘ

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 5


ZARYS Sp. z o.o. Pod Borem 18 41-808 Zabrze 514,08 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 5 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 21 RĘCZNIKI CHŁONNNE

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 3


PAUL Hartmann Sp.z o.o.Partyzancka 133 95-200 Pabianice 25.056,00 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 3 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 22 UBRANIE CHIRURGICZNE

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 3


PAUL Hartmann Sp.z o.o.Partyzancka 133 95-200 Pabianice 2.700,00 PLN 90 pkt
Wybrano ofertę nr 3 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 23 FARTUCH UROLOGICZNY

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 3


PAUL Hartmann Sp.z o.o.Partyzancka 133 95-200 Pabianice 2.162,16 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 3 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 24 SERWETY I OBŁOŻENIA DLA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 3


PAUL Hartmann Sp.z o.o.Partyzancka 133 95-200 Pabianice 78.051,60 PLN 100 pkt
Wybrano ofertę nr 3 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 25 SZCZOTKI JEDNORAZOWE

Wpłynęła 1 ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu


Oferta nr 4


SKAMEX Częstochowska 38/52 93-121 Łódź 19.372,50 PLN 90 pkt
Wybrano ofertę nr 4 jako jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ i niepodlegająca odrzuceniu
PAKIET 26 TOREBKA FOLIOWA NA PŁYNY

Wpłynęły 2 ważne oferty niepodlegające odrzuceniu


Oferta nr 1


Hand-Prod Sp. z o.o St.Leszczyńskiego 40A 02-496 Warszawa 15.595,20 PLN 90 pkt

Oferta nr 3


PAUL Hartmann Sp.z o.o.Partyzancka 133 95-200 Pabianice 31.924,80 PLN 54,20 pkt
Wybrano ofertę nr 1 jako ofertę najkorzystniejszą cenowo i spełniającą warunki SIWZ
PAKIET 27 FOLIA OPERACYJNA STERYLNA DO MIKROSKOPU

Przetarg unieważniony z mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113/2010 poz. 759 z późn. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu
Umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta zgodnie z art. 94. ustawy Prawo zamówień publicznych
Poznań, dnia 29.04.2011r.
Z-CA DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnejlek. med. Aleksandra Stamm

Ogłoszono od dnia.................do dnia..................

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna