Ogłoszenie nr 82443-2014 z dnia 2014-04-15 rPobieranie 14,16 Kb.
Data03.03.2018
Rozmiar14,16 Kb.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 82443-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz
Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych. Przedmiot zamówienia składa się z 15 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 - zestaw umożliwiający przezskórne podanie cementu do dwu lub trzech trzonów kręgów w przypadkach złamań...
Termin składania ofert: 2014-04-25

Numer ogłoszenia: 87873 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82443 - 2014 data 15.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7651397, fax. 062 7571323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIUII.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych. Przedmiot zamówienia składa się z 15 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 - zestaw umożliwiający przezskórne podanie cementu do dwu lub trzech trzonów kręgów w przypadkach złamań patologicznych, nowotworów i naczyniaków zadanie nr 2 - zestaw umożliwiający przezskórne podanie cementu do jednego kręgu trzonu kręgu w przypadkach złamań patologicznych, nowotworów i naczyniaków zadanie nr 3 - stabilizacja szyjna międzytrzonowa z możliwością stabilizacji płytką tytanową zadanie nr 4 - stabilizacja szyjna międzytrzonowa klatką dynamiczną zadanie nr 5 - protezy 1-3 trzonów kręgosłupa szyjnego zadanie nr 6 - implanty do stabilizacji lędźwiowej kręgosłupa - stabilizacja transpedikularna - z dostępu tylnego zadanie nr 7 - stabilizacja przezskórna, przeznasadowa kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego zadanie nr 8 - stabilizacja międzytrzonowa w technice TLIF zadanie nr 9 - dynamiczny implant blokujący pierścień włóknisty w odcinku lędźwiowym zadanie nr 10 - kompletny zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego zadanie nr 11 - zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole) zadanie nr 12 - sztuczna opona twarda o parametrach zbliżonych do naturalnej zadanie nr 13 - kompletny zestaw do drenażu komory mózgowej zadanie nr 14 - zestaw do operacji złamania zęba obrotnika z dostępu przedniego (śruba Boehlera) zadanie nr 15 - forma do precyzyjnego odtwarzania i dużych i skomplikowanych ubytków kości czaszki..

 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych. Przedmiot zamówienia składa się z 16 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 - zestaw umożliwiający przezskórne podanie cementu do dwu lub trzech trzonów kręgów w przypadkach złamań patologicznych, nowotworów i naczyniaków zadanie nr 2 - zestaw umożliwiający przezskórne podanie cementu do jednego kręgu trzonu kręgu w przypadkach złamań patologicznych, nowotworów i naczyniaków zadanie nr 3 - stabilizacja szyjna międzytrzonowa z możliwością stabilizacji płytką tytanową zadanie nr 4 - stabilizacja szyjna międzytrzonowa klatką dynamiczną zadanie nr 5 - protezy 1-3 trzonów kręgosłupa szyjnego zadanie nr 6 - implanty do stabilizacji lędźwiowej kręgosłupa - stabilizacja transpedikularna - z dostępu tylnego zadanie nr 7 - stabilizacja przezskórna, przeznasadowa kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego zadanie nr 8 - stabilizacja międzytrzonowa w technice TLIF zadanie nr 9 - dynamiczny implant blokujący pierścień włóknisty w odcinku lędźwiowym zadanie nr 10 - kompletny zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego; zadanie nr 11 - zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole) zadanie nr 12 - sztuczna opona twarda o parametrach zbliżonych do naturalnej zadanie nr 13 - kompletny zestaw do drenażu komory mózgowej zadanie nr 14 - zestaw do operacji złamania zęba obrotnika z dostępu przedniego (śruba Boehlera) zadanie nr 15 - forma do precyzyjnego odtwarzania i dużych i skomplikowanych ubytków kości czaszki; zadanie nr 16 - zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole) programowalne.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.

 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria.

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik.

 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole) Zastawki komorowo-otrzewnowe z mechanizmem antysyfonowym 10 szt. Zastawki komorowo-otrzewnowe bez mechanizmu antysyfonowego 3 szt Zastawki komorowo-otrzewnowe programowalne 3 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole) Zastawki komorowo-otrzewnowe z mechanizmem antysyfonowym 10 szt. Zastawki komorowo-otrzewnowe bez mechanizmu antysyfonowego 3 szt 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załącznik.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole) - programowalne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zastawki komorowo-otrzewnowe (Burr Hole) - programowalne 3 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna