Ogólnopolski program dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci I młodzieży szkolnej na rok szkolny 2017/2018Pobieranie 198,77 Kb.
Strona1/2
Data07.03.2018
Rozmiar198,77 Kb.
  1   2

Ogólnopolski program dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2017/2018
Mamy przyjemność zaproponować Państwu opracowany wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A. program ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla wszystkich pracowników placówki na najbliższy rok szkolny.
Poniżej przedstawiony program może zostać wdrożony w każdej placówce oświatowej, która nawiąże współpracę z Polską Grupą Brokerską Sp. z o.o. i która nie jest obecnie ubezpieczona w InterRisk TU S.A. Nawiązanie współpracy z naszą firmą brokerską skutkować będzie, że w ramach naszych podstawowych obowiązków wystąpimy z zapytaniem ofertowym także do innych Towarzystw Ubezpieczeniowych i po uzyskaniu ofert przedstawimy dla Państwa ostateczną rekomendację.
Ubezpieczający: Placówki Oświatowe współpracujące z Polską Grupą Brokerską Sp. z o.o.

Ubezpieczeni: Uczniowie i nauczyciele oraz personel Placówek Oświatowych

Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A.

Okres ubezpieczenia: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2018

Poniższa oferta przygotowana została na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
Najistotniejsze cechy programu NNW:

- istnieje możliwość wyboru jednego lub więcej wariantów z ośmiu zaproponowanych,

- do oferty ma zastosowanie „pełna” tabela uszczerbku na zdrowiu, która przewiduje w swojej konstrukcji możliwość orzekania trwałego uszczerbku uwzględniając złożoność oraz poziom doznanego urazu (na rynku często spotyka się oferty z mocno skróconą i uproszczoną tabelą uszczerbku),

- ochrona obejmuje cały rok szkolny i okres wakacji, ubezpieczenie w zakresie pełnym (24 h/dobę, na całym świecie),

- ochroną ubezpieczeniową objęte jest rekreacyjne i wyczynowe (za dodatkową opłatą) uprawianie sportu , nie są natomiast objęte sporty wysokiego ryzyka,

- możliwość zapisywania się i opłacania składki przez poszczególnych ubezpieczonych poprzez udostępniony portal internetowy (bez angażowania pracowników placówki oświatowej),

- możliwość zwolnienia do 10% uczniów (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) z konieczności opłacenia składki.

Rodzaj świadczenia


Wysokość świadczenia


WARIANT I

SU -20.000 zł

WARIANT II

SU -23.000 zł

WARIANT III

SU -24.500 zł

WARIANT IV

SU -30.000 zł

WARIANT V

SU -36.000 zł

WARIANT VI

SU -42.000 zł

WARIANT VII

SU -45.500 zł

WARIANT VIII

SU -50.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej (w tym również zawał i udar móżgu)

40.000 zł

46.000 zł

49.000 zł

60.000 zł

72.000 zł

84.000 zł

91.000 zł

100.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

40.000 zł

43.000 zł

44.500 zł

50.000 zł

56.000 zł

62.000 zł

65.500 zł

70.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20.000 zł

23.000 zł

24.500 zł

30.000 zł

36.000 zł

42.000 zł

45.500 zł

50.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu

20.000 zł

23.000 zł

24.500 zł

30.000 zł

36.000 zł

42.000 zł

45.500 zł

50.000 zł

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20.000 zł

23.000 zł

24.500 zł

30.000 zł

36.000 zł

42.000 zł

45.500 zł

50.000 zł

Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

200 zł

230 zł

245 zł

300 zł

360 zł

420 zł

455 zł

500 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 6.000 zł

do 6.900 zł

do 7.350 zł

do 9.000 zł

do 10.800 zł

do 12.600 zł

do 13.650 zł

do 15.000 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 6.000 zł

do 6.900 zł

do 7.350 zł

do 9.000 zł

do 10.800 zł

do 12.600 zł

do 13.650 zł

do 15.000 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczkijednorazowe świadczenie

200 zł

230 zł

245 zł

300 zł

360 zł

420 zł

455 zł

500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowe świadczenie2.000 zł

2.300 zł

2.450 zł

3.000 zł

3.600 zł

4.200 zł

4.550 zł

5.000 zł

Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (rehabilitacja i leczenie stomatologiczne – podlimit 500 zł)

do 2.000 zł

do 2.000 zł

do 2.000 zł

do 2.000 zł

do 2.000 zł

do 2.000 zł

do 2.000 zł

do 2.000 zł

Śmierć rodzica/opiekuna Ubezpieczonego w NNW jednorazowe świadczenie

2.000 zł

2.300 zł

2.450 zł

3.000 zł

3.600 zł

4.200 zł

4.550 zł

5.000 zł

Śmierć obojga rodziców/opiekunów Ubezpieczonego w NNW jednorazowe świadczenie

6.000 zł

6.900 zł

7.350 zł

9.000 zł

10.800 zł

12.600 zł

13.650 zł

15.000 zł

Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady – jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu)

200 zł

230 zł

245 zł

300 zł

360 zł

420 zł

455 zł

500 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w zależności od stopnia poparzenia,

II stopień -10% SU ,III stopień -30% SU, IV stopień- 50% SU

-

-

SU 5.000

świadczenia od 500 zł do 2.500 złSU 5.000

świadczenia od 500 zł do 2.500 złSU 5.000

świadczenia od 500 zł do 2.500 złSU 5.000

świadczenia od 500 zł do 2.500 złSU 5.000

świadczenia od 500 zł do 2.500 złSU 5.000

świadczenia od 500 zł do 2.500 złPobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, pierwszy i ostatni dzień liczone jako dwa oddzielne dni )

-

-

50 zł za dzień pobytu

50 zł za dzień pobytu

50 zł za dzień pobytu

50 zł za dzień pobytu

50 zł za dzień pobytu

50 zł za dzień pobytu

Poważne zachorowania nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy,utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane

-

-

1.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

1.000 zł

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku

-

-

-

50 zł

50 zł

50 zł

100 zł

100 zł

Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (tabela nr 8 OWU)

-

-

-

-

-

-

do 2.500 zł

do 2.500 zł

ASSISTANCE EDU PLUS

-

-

-

-

-

-

do 5.000 zł zg. z OWU

do 5.000 zł zg. z OWU

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ

Bez wyczynowego uprawiania sportu

40 zł

45 zł

50 zł

60 zł

70 zł

80 zł

90 zł

100 zł

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ

Z wyczynowym uprawianiem sportu

52 zł

58,50 zł

65 zł

78 zł

91 zł

104 zł

117 zł

130 zł


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna