Oferta sprzedaży I wdrożeniaPobieranie 0,73 Mb.
Strona4/4
Data23.10.2017
Rozmiar0,73 Mb.
1   2   3   4

Usługi serwisowe


W ramach utrzymania systemu zakłada się udostępnienie Aktualizacji, okresowe sprawdzenie prawidłowości backapów oraz opcjonalny rozwój systemu o dodatkowe funkcje np. bazy danych, rejestry, raporty, szablony i wydruki. Usługi te oferowane są na zamówienie lub w ramach Umowy Opieki Serwisowej. Pozwalają one również na upewnienie się, że system jest wykorzystywany w ustalonym zakresie, a praca z nim nie sprawia nieprzewidzianych problemów.
   1. Aktualizacja oprogramowania


System eDokumenty, podobnie jak wiele innych systemów i programów podlega ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu. Wprowadzane są nowe funkcje a obsługa istniejących staje się łatwiejsza i szybsza, co zapewnia jeszcze bardziej wydajną pracę użytkowników. W kontekście oprogramowania dla biznesu, gdzie czas jest szczególnie ważny, zalecane jest aby system aktualizować przynajmniej raz w ciągu roku.

W okresie pierwszego roku użytkowania aktualizacje dostępne są bezpłatnie. Po tym okresie dostęp do pełnych aktualizacji uzyskać można poprzez nabycie pakietu aktualizacyjnego. Pakiet uprawnia do pełnych aktualizacji na okres jednego roku. Koszt pakietu wynosi 20% wartości netto zakupionych licencji.


   1. Opieka serwisowa


Opieka serwisowa realizowana w ramach odpowiedniej umowy obejmuje:

 1. realizację prac wdrożeniowych zgodnie z bieżącymi potrzebami Klienta, związanych z rozszerzeniem lub zmianami zakresu wykorzystania systemu,

 2. realizację usług konsultacyjnych w siedzibie Klienta, zapewniających efektywne i profesjonalne doradztwo w zakresie eksploatacji systemu,

 3. udzielanie konsultacji telefonicznych,

 4. konsultacje udziale są przez wysokiej klasy specjalistów doskonale znających specyfikę eksploatacji systemu; konsultacje takie odbywają się po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania, w terminie określonym w umowie o świadczenie opieki serwisowej,

 5. realizację szkoleń doskonalących umiejętności użytkowników zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.
  1. Gwarancja


 1. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie błędów, które pojawią się w Oprogramowaniu i nie będą spowodowane niewłaściwym działaniem Licencjobiorcy.

 2. Usterki ujawnione przez Licencjobiorcę winny zostać przekazane na piśmie do Producenta w terminie 7 dni od ich wykrycia. Producentowi przysługuje prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zgłoszonej Usterki.

 3. Usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, w postaci Update’u Oprogramowania.
  1. Aktualizacja ( Upgrade )


 1. W okresie pierwszego roku użytkowania systemu eDokumenty Licencjobiorca ma prawo do bezpłatnego Upgrade’u Oprogramowania.

 2. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Licencjobiorca ma prawo do zakupu Upgrade’u.

 3. Koszt Upgrade’u Oprogramowania wynosi 20% wartości Licencji, których dotyczy Upgrade.

 4. Koszt Upgrade’u nie zawiera kosztów dostarczenia, instalacji, konfiguracji oraz szkolenia Użytkowników Oprogramowania. Koszt w/w prac określony będzie w osobogodzinach na podstawie aktualnego cennika Licencjodawcy


 1. Warunki oferty

  1. Specyfikacja składników kosztów


Lp

Obszar
Cena

1

Licencja Dokumenty

Cena jednostkowa 1 licencji dla Nazwanego Użytkownika

850,00 zł

2

Cena wdrożenia i szkolenia

Cena jednostkowa 1 godziny wdrożeniowo-szkoleniowej

180,00 zł

3

Aktualizacja

Cena za roczną subskrybcję aktualizacji

20,00%

4

Serwis

Cena jednostkowa 1 godziny serwisowej

180,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w ofercie podano w PLN, bez podatku VAT.

Koszt usług wdrożeniowych określany jest w oparciu o stawkę godzinową. Liczba godzin wdrożeniowo-szkoleniowych zostanie dopasowana do wymagań zamawiającego. Zależna jest m.in. od takich czynników jak liczba, sposób i miejsce prowadzenia szkoleń, zakres integracji z innymi systemami, stopień zaangażowania kierownictwa w przekonanie użytkowników do nowego systemu. Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego i zebranego doświadczenia można oszacować wymaganą minimalną liczbę godzin wdrożeniowych na ok. XXX. Pozwoli to na realizację projektu wg standardowego harmonogramu przewidzianego dla instytucji administracji publicznej. Dodatkowo na integrację z istniejącymi aplikacjami będzie potrzebne dalszych XXX godzin wdrożeniowo-programistycznych.


  1. Oferta dla standardowego harmonogramu wdrożenia przy zakupie XXX licencji


Lp.

Nazwa produktu

Cena

VAT

Ilość

Wartość netto
  1. Warunki płatności


Rozliczenie za zakup licencji oprogramowania następuje w momencie zawarcia umowy licencyjnej.

Rozliczenie za wdrożenie będzie wykonywane na podstawie rzeczywistych godzin wdrożenia.Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Czy Państwa produkt umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami przy wykorzystaniu Web Services? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

System obecnie jest zintegrowany z ponad 10 najpopularniejszymi systemami FK/ERP m.in. CDN Optima, Insert, WaPRO, SOFTLAB, Simple, CDN XL, Symfonia.

Integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu SOAP.

Obecnie dostępne metody pozwalają na pobranie kontrahentów z zewnętrznego systemu, aktualizację danych zmienionych w zewnętrznym systemie, pobranie dokumentów z zewnętrznego systemu.

Ponieważ architektura systemu jest 4 warstwowa (ramka w załączeniu) możliwe jest również udostępnienie API każdego modułu systemu poprzez protokół SOAP. Odbywa się to poprzez mapowanie metod z warstwy serwisów do interfejsu SOAP. Dzięki temu w zasadzie każda operacja logiczna wykonywana obecnie przez system może zostać udostępniona jako API.

Oprócz tego udostępniamy dokumentację bazy danych, pozwalającą na czytanie z systemowych tabel a umowa licencyjna pozwala na modyfikację danych w naszej bazie po uzgodnieniu zmian z producentem.Czy współpraca z innymi systemami poprzez WebServices umożliwia np. dodawanie dokumentów?

Tak, jest jak najbardziej możliwe uruchomienie współpracy z dowolnym systemem. W przypadku jeśli to system eDokumenty ma wczytywać informacje z zewnętrznych baz danych lub serwisów konieczna jest znajomość tej platformy, dlatego taka funkcjonalność może powstać dopiero po wskazaniu systemu z którym ma zostać wykonana integracja.

W przypadku kiedy to zewnętrzny system sam zapisuje dane w systemie eDokumenty, wówczas wystarczające jest udostępnione przez eDokumenty API; w tym sensie takie usługi WebServices już są zdefiniowane i wymagają jedynie dostarczenia odpowiednich plików konfiguracyjnych i dokumentacji metod które mają zostać wykorzystane.

2. Czy istnieje możliwość zintegrowanego uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników?

Do tej pory do zewnętrznej autentykacji wykorzystywane są usługi oparte na protokole LDAP, w tym ActiveDirectory. Możliwe jest również dodanie pluginów typu Single Sign On pozwalających na współdzielenie autentykacji z innymi aplikacjami.3. Czy Państwa produkt posiada funkcjonalność składania podpisu cyfrowego?

System posiada funkcjonalność składania podpisów elektronicznych i szyfrowania w oparciu o certyfikaty które są zaimportowane do sejfu systemowego. Tam są przechowywane klucze prywatne w formie zaszyfrowanej kluczem sejfu.

Dzięki temu ewentualne przypadki zagubienia kart, zapomnienia PIN lub po prostu dla zachowania zasady podległości służbowej informacje szyfrowane mogą być odszyfrowane przez posiadacza hasła do klucza sejfu (np. kierownik jednostki).

Tak złożone podpisy są zgodne z definicją zwykłego podpisu elektronicznego wprowadzonego ustawą o podpisie elektronicznym i na tej podstawie nie można im odmówić ważności.4. Na jakiej zasadzie można uzyskać od Państwa wersję testową Państwa produktu?

W pełni funkcjonalną wersje systemu udostępniamy online. Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach do tego dokumentu.5. Na jakim poziomie (oraz w jakim zakresie) odbywa się integracja eDokumentów z pakietem MS Office?

Integracja systemu w pakietem MS Office dostępna jest poprzez protokół WebDAV.

Zakres integracji pozwala na:

- otwarcie w aplikacji Office nowego pliku z systemu eDokumenty,

- zapisaniu z poziomu aplikacji Office zmian bezpośrednio na serwerze w pliku otwartym z systemu eDokumenty,

- wersjonowaniu zapisanego w ten sposób pliku

Możliwe jest również zdefiniowanie szablonów w których znaczniki zamieniane są na dane z pól formularzy. System pozwala na wykorzystanie znaczników dedykowanych, znaczników z bazy danych, oraz znaczników jako cech – czyli pobierających dane z odpowiednich pól formularzy.

6. Przy jak dużym obciążeniu (równoległej pracy użytkowników) testowany był Państwa system?

System w rzeczywistych warunkach testowany był przez 200 użytkowników pracujących równolegle. Jednakże technologia w której jest stworzony (PHP + Apache + Postgres) pozwala na wydajną pracę bardzo dużej liczby użytkowników przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Przyjmuje się że obciążenie dla 500 równocześnie pracujących użytkowników wymagać będzie dwuprocesorowej maszyny (po 4 rdzenie jedna) i 16 GB RAM.7. Jaki jest koszt Państwa produktu?

Cena licencji na użytkownika nazwanego wynosi 850 zł. Jest to licencja bezterminowa obejmująca pełną funkcjonalność systemu eDokumenty (bez konfiguracji). Przez okres roku otrzymują Państwo uaktualnienia systemu eDokumenty oraz gwarancję uprawniającą do bezpłatnego usuwania problemów powstałych po stronie systemu eDokumenty.

Po tym okresie można wykupić za 20 % wartości licencji kontynuację supportu przez kolejny rok.

8. Czy zawiera pomoc techniczną?

Pomoc techniczna realizowana jest w ramach umowy serwisowej. Jednakże ewentualne błędy i problemy związane z systemem są obsługiwane w ramach gwarancji.

W przypadku pytań związanych z funkcjonalnością systemu, specyficznego sposobu zamodelowania wymagań i innych podobnych zapytań są wykorzystywane godziny asysty które proponujemy w ofercie wdrożeniowej.

Ponadto mają Państwo do dyspozycji instrukcje obsługi systemu dostępna online http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/ (na bieżąco przez nas aktualizowaną) oraz dostęp do forum użytkowników eDokumentów, które również jest przez nas monitorowane http://support.edokumenty.eu/forum/9.Jeżeli tak, to jaki jest maksymalny czas oczekiwania na reakcję?

Ustalony w umowie czas reakcji określony jest jako niezwłoczny dla problemów uniemożliwiających dalszą pracę. Więc w praktyce jest to ten sam dzień roboczy. Dla pozostałych zgłoszeń, mniejszych usterek które nie uniemożliwiają wykonywania pracy jest to 7 dni roboczych. Warunki ustalane są szczegółowo w umowie serwisowej.


 1. Podsumowanie


Jeśli są Państwo zainteresowani niniejszą ofertą, poniżej zamieszczamy kolejne proponowane działania:

 1. uzyskanie zgody na kontynuację naszych rozmów,

 2. wykonanie analizy przedwdrożeniowej lub konsultacji dotyczącej sposobu wdrożenia,

 3. uzgodnienie warunków umowy wdrożeniowej,

W sprawie wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących oferty prosimy kontaktować się z naszym Partnerem lub bezpośrednio z przedstawicielem Producenta Panem Jackiem Paszek tel. 516 009 820.


 1. Załączniki


Dodatkowe informacje wymagane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  1. Opis funkcjonalny programu


Pełna lista dostępnych funkcji
   1. Obsługa dokumentacji


Rejestracja nowego pisma, notatki, faktury, umowy

Edycja pisma, notatki, faktury, umowy

Usuwanie pisma, notatki, faktury, umowy

Przekazanie pisma, notatki, faktury, umowy do innego użytkownika

Przekazanie pisma, notatki, faktury, umowy jako kopii do wielu użytkowników

Przekazanie pisma, notatki, faktury, umowy jako kopii do członków list dystrybucyjnych

Przekazanie pisma, notatki, faktury, umowy do podmiotu zewnętrznego

Skanowanie dokumentów bezpośrednio z programu – poprzez dodatkowy komponent

Instalowany na stacji roboczej - przy użyciu sterowników TWAIN

Wersjonowanie plików

Rejestracja poleceń dekretacji i uwag własnych

Automatycznie generowanie odpowiedzi

Wydruk historii dokumentu

Tworzenie kopii dokumentu

Wysłanie faksu na podstawie zarejestrowanego pisma (opcjonalnie)

Generowanie korespondencji seryjnej

Wydruk kopert

Obsługa zwrotek

Nadawanie uprawnień do dokumentu

Wydruk zawartości konta Użytkownika

Podpisywanie i szyfrowanie dokumentów przy użyciu zaimportowanych certyfikatów i kluczy

   1. Obsługa dzienników


Tworzenie dzienników i rejestrów

Przyporządkowanie szablonu numeracji do określonego dziennika

Rejestracja dokumentów w dziennikach z nadaniem numeru wg numeracji dziennika

Automatyczne grupowanie pism w dziennikach według lat

Dostosowanie widoku dziennika za pomocą wyboru kolumn

Sortowanie według nagłówków kolumn

Edycja zapisu w dzienniku

Podgląd zarejestrowanego dokumentu z poziomu dziennika

Filtrowanie danych według określonych kryteriów

Wydruk dziennika

Wydruk dziennika na dzisiaj

Wydruk książki pocztowej zgodnie z rozporządzeniem Poczty Polskiej

Wydruk książki pocztowej na dzisiaj Wydruk kopert

Wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwarki

Określanie ilości rekordów widocznych w określonym dzienniku

Zliczanie ilości rekordów


   1. Obsługa spraw


Zakładanie sprawy na podstawie pisma

Dodawanie dokumentów do spraw

Zakładanie spraw bez rejestracji pisma

Zakładanie spraw podrzędnych

Tworzenie spraw według Rzeczowego Wykazu Akt

Automatyczna numeracja spraw wg określonego wzorca

Rejestracja daty końcowej sprawy

Przyporządkowanie sprawy do kontrahenta

Rejestracja osoby odpowiedzialnej za przebieg sprawy

Obsługa dokumentacji z poziomu sprawy

Obsługa terminarza z poziomu sprawy

Określanie osób uprawnionych do sprawy

Określanie poziomu uprawnień do sprawy

Prezentacja procedury dla zakładanej sprawy

Filtrowanie spraw według określonych kryteriów

Zamykanie spraw

Wznawianie zamkniętej sprawy

   1. Obsługa klientów


Rejestracja danych teleadresowych nowego klienta

Edycja zarejestrowanego klienta

Usuwanie zarejestrowanego klienta

Obsługa cech dla katalogu klientów

Filtrowanie danych według określonych cech klienta

Obsługa dokumentacji z poziomu kartoteki klienta

Obsługa terminarza z poziomu kartoteki klienta

Obsługa spraw z poziomu kartoteki klienta

Wyszukiwarka kontaktów

Sprawdzanie zdublowanych kontaktów

Import kontaktów z pliku csv

Wydruk kontaktów

Eksport kontaktów

Określanie widoczności kolumn


   1. Obsługa terminarza


Rejestracja terminu

Rejestracja zadania

Rejestracja spotkania

Rejestracja rozmowy telefonicznej

Rejestracja przypomnienia

Rejestracja adnotacji

Rejestracja zdarzeń dla siebie i dla innych użytkowników

Rejestracja zdarzeń cyklicznych

Przyporządkowanie zdarzenia do określonego kontrahenta

Przyporządkowanie zdarzenia do sprawy

Określanie widoczności i priorytetu zdarzenia

Edycja zarejestrowanych zdarzeń

Obsługa mechanizmu RCP z poziomu zdarzenia

Usuwanie zarejestrowanych zdarzeń

Tworzenie zadań podrzędnych

Zamykanie zarejestrowanych zdarzeń

Przenoszenie zadań

Grupowanie zdarzeń w widoki

Filtrowanie danych według określonych kryteriów

   1. Obsługa kalendarza


Obsługa terminarza w formie graficznej

Udostępnianie kalendarza własnego

Określanie poziomu uprawnień do kalendarza własnego

Podgląd informacji w kalendarzu udostępnionym

Rejestracja zasobów

Obsługa terminarza w kalendarzu udostępnionym

Subskrypcja kalendarza korporacyjnego

Obsługa kalendarza korporacyjnego

Wyświetlanie kalendarza w różnych widokach

Zamykanie zarejestrowanych zdarzeń


   1. Obszar zestawień


Widoczność zarejestrowanych zdarzeń

Filtrowanie danych według określonych kryteriów

Podsumowania zarejestrowanych zdarzeń

Możliwość dołączania portletów

Wyszukiwarka globalna

Widok ilości nieprzeczytanych dokumentów


   1. Raporty


Możliwość tworzenia raportów w oparciu o kwerendy SQL

Domyślny układ tabelaryczny raportu oraz możliwość dowolnego formatowania w języku HTML

Możliwość odpytywania różnych źródeł danych

Możliwość podłączania raportów pod kartoteki i moduły


   1. Poczta elektroniczna


Możliwość archiwizacji w systemie poczty email poprzez przesyłanie jej z dowolnego klienta pocztowego

Możliwość pełnej obsługi poczty elektronicznej poprzez wbudowanego klienta pocztowego działającego w oparciu o protokół IMAP/SMTP.


   1. Obszar administracji


Tworzenie wyciągu z Rzeczowego Wykazu Akt

Tworzenie struktury organizacyjnej

Zarządzanie grupami i rolami – przypisywanie im uprawnień

Zarządzanie użytkownikami, przypisywanie ról lub indywidualne nadawanie uprawnień

Grupowanie pracowników według grup uprawnień

Panel sterowania – możliwość zarządzania słownikami:Ogólne

Dane podmiotu, Licencja

Procedury i etapy, Statusy

Systemowe konto pocztowe

Szablony znaków

Foldery wyszukiwaniaSprawy

Wykaz akt, Wyciąg z wykazu akt

Cechy spraw, Terminy załatwienia

Typy udziałów w sprawach

Maski praw do spraw

Kalendarz i RCP

Kategorie zdarzeń, Kalendarze korporacyjne

Typy usług, Powody usług, Typy godzin

Zasoby, Cechy zdarzeń

Pozostałe ustawienia

Kanały RSS, Portlety, Zarządzanie ISO

Zarządzanie jednostkami, Systemy zewnętrzne

Zarządzanie obrazkami, Szablony systemowe

Konta komunikatora, Menu raportów, Fax i telefon

Dokumenty

Dzienniki, Typy dokumentów, Szablony dokumentów

Dyspozycje, Miejsca przechowywania

Opisy dokumentów, Listy dystrybucyjne

Konfiguracja wydruku kopert

Kontakty

Cechy kontaktów, Typy adresów

Słownik ulic, Województwa

Finansowe

Odsetki ustawowe, Konta bankowe, Waluty

Typy zobowiązań, Typy wydatków, Typy finansowań

Statusy zobowiązań

MPK, RK, Formy płatności, Typy dokumentów księgowych

Inne funkcje

Komunikator wbudowany – możliwość prowadzenia czatu, przesyłania linków do zasobów, wyszukiwanie osób

Ponadto istnieje możliwość włączenia dodatkowych opcji poprzez edycję pliku konfiguracyjnego config.inc m.in.: • uwierzytelnianie pary użytkownik i hasło w LDAP

 • zdefiniowanie połączenia z serwerem jabber

 • zmiana lokalizacji repozytorium plików

 • określanie adresu źródłowego dla faksów przychodzących na email – automatycznie archiwizowanych systemie
   1. Pozostałe możliwości


Możliwość importu kontaktów z pliku CSV

Obsługa łączenia zdublowanych kontatków

Graficzna aktualizacja systemu

Dodatkowe komponenty systemu

Makra do programu Word, Excel, OpenOffice Writer – umożliwiające zapis otwartych dokumentów bezpośrednio w systemie

Powiadomienia dla Windows – komponent pracujący w „Tacce systemowej” powiadamiający o nowych dokumentach i wiadomościach czat.

Odblokowywanie kont zablokowanych poprzez n-krotne podanie nieprawidłowego hasła

Konfiguracja połączeń z systemami zewnętrznymi:

Optima, Insert

Możliwość współpracy z dowolnym systemem FK pracującym na bazie danych umożliwiającej połączenie poprzez odpowiedni moduł PHP np. MsSQL, MySQL, Firebird, Informix, Db2, Oracle.

Repozytorium dokumentów ISO – możliwość udostępniania wybranych dokumentów, dokonywania przeglądów oraz rewizji

  1. Opis poszczególnych modułów oraz ich ceny


Wszystkie wymienione wyżej funkcje systemu dostępne są w podanej cenie licencji.

Dodatkowo oferowane elementy które podlegają dodatkowej opłacie to: 1. Możliwość zakładania użytkowników i haseł dla poszczególnych kontaktów, co umożliwia im dostęp w trybie tylko do odczytu do udostępnionych w formie portletów danych. Takie konta nie podlegają opłacie licencyjnej. Można ich założyć nieograniczoną ilość.

 2. Możliwość utworzenia w ramach jednej instancji systemu odrębnej jednostki a następnie współdzielenie licencji dla tych samych nazwanych użytkowników pomiędzy nimi.

Jeżeli byliby Państwo nimi zainteresowani wówczas prosimy o wystosowanie zapytania.
  1. Wersja demonstracyjna programu


System w wersji demonstracyjnej może zostać udostępniony na dwa sposoby:

 1. Wersja online – dostępna na serwerze producenta

 2. Wersja do pobrania i samodzielnej instalacji na Windows lub Linux
   1. Dostęp do wersji online


http://support.edokumenty.eu/vdemo/

Użytkownicy:

Sekretarka

Login: bcacko

Hasło: 100%edokumenty

Kierownik Działu handlowego

Login: akowalska

Hasło: 100%edokumenty

Prezes

Login: jnowak

Hasło: 100%edokumenty

   1. Dostęp do wersji instalacyjnych


Wersje do samodzielnej instalacji dostępne są do pobrania na stronie wsparcia:

http://support.edokumenty.eu/download/demo

Plik exe jest to instalator na Windows który automatycznie instaluje wszystkie wymagane usługi i komponenty systemu.

Plik zip jest plikiem zawierającym samą aplikację eDokumenty i wymaga wcześniejszego przygotowania środowiska tj. bazy danych, serwera Apache, interpretera PHP oraz programu ZendOptimizer.

Dokładna instrukcja jak wykonać przygotowanie środowiska na systemie Linux jest dostępna na stronie http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/AdminGuide

Aby zalogować się w miejscach nieudostępnionych publicznie prosimy użyć specjalnie założonej dla Państwa użytkownika:

User:


Hasło:

Te same dane umożliwiają również logowanie na forum http://support.edokumenty.eu/forum/

Na stronie http://support.edokumenty.eu w dziale Przewodnik użytkownika umieszczone są instrukcje opisujące sposób wykorzystania systemu dla najpopularniejszych rozwiązań.

  1. Listy referencyjne


Listy referencyjne są dostępne na stronie www.edokumenty.eu w dziale Klienci http://www.edokumenty.eu/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/22/

W celu ułatwienia Państwu dostępu do nich poniżej zostaną zamieszczonych wybranych kilka dokumentów.
  1. Liczba wdrożeń systemu od momentu wprowadzenia go na rynek


Dotychczas system został wdrożony w niespełna 100 jednostkach. Producent może przedstawić odpowiednią dokumentację lub referencje z kilkudziesięciu wdrożeń.
  1. Informacje techniczne


System eDokumenty należy do aplikacji biznesowych o nowoczesnej i skalowalnej architekturze wielowarstwowej. Strukturalnie podzielony jest na cztery warstwy:

 • Warstwa interfejsu użytkownika

 • Warstwa usług

 • Warstwa modelu dziedziny

 • Warstwa danych trwałych

Przeglądarka (Firefox, IE7)Okna dialogowe i formanty realizujące Standardowy Interfejs Użytkownika. Działanie w oparciu
o technologię AJAX tj. HTML, Javascript i CSS

Interfejs użytkownika

Apache, PHP

 

 


Warstwa odpowiedzialna za komunikację
z interfejsem użytkownika
i innymi systemami poprzez API systemu
lub protokół SOAP

Usługi

 

 


Obiekty biznesowe (Bean) odwzorowują model dziedziny i pozwalają
na prowadzenie testów unitowych

Model dziedziny

PostgreSQL, FS

 

 


Relacyjna baza danych
i archiwum plików
na dowolnym systemie plików NTFS, ext3, ReiserFS

Dane trwałe

 

System korzysta z nowoczesnej technologii AJAX, która daje możliwość tworzenia tzw. bogatych aplikacji internetowych (Rich Internet Application). Oznacza to, że programy dostępne w przeglądarce wyglądają i działają w sposób podobny do aplikacji uruchamianych bezpośrednio


na komputerze. Dzięki temu system oferuje równocześnie niezwykłą dostępność  oraz szybkość i wygodę użytkowania.

Zastosowane technologie to najnowocześniejsze, a zarazem najbardziej sprawdzone rozwiązania OpenSource: serwer www Apache, interpreter PHP i baza danych PostgreSQL.


  1. Apache


Najbardziej popularny i jeden z najwydajniejszych serwerów stron www, niekwestionowany lider na rynku serwerów od 1996 r.

 

 Źródło: netcraft.com "Market Share for Top Servers Across All Domains August 1995 - February 2009"
  1. PostgreSQL


Baza danych PostgreSQL jest najbardziej zaawansowaną bazą danych OpenSource
na świecie. Stosowana jest często w aplikacjach business-critical i rządowych. Równocześnie dobrze sprawdza się z mniejszymi bazami danych, oferując stabilność i szybkość działania.

PostgreSQL w zastosowaniach eGovernment
  1. AJAX


System eDokumenty tworzony jest przy użyciu nowoczesnych technologii komponentowych
i AJAX. AJAX jest technologią pozwalającą na budowanie wysoko wydajnych aplikacji internetowych, używających bogatego intertfejsu użytkownika. Dzięki zaletom, takim jak przenośność, dostępność i łatwość aktualizacji, upatruje się w aplikacjach korzystających
z tej technologii przyszłości oprogramowania.
  1. Windows i Linux - interoperacyjność


eDokumenty można instalować zarówno na systemach operacyjnych Windows jak i Linux. Dla serwerów Windows system jest instalowany przy pomocy graficznego instalatora, który przeprowadza użytkownika w całości przez kolejne kroki instalacji. Dla systemów Linux Debian - www.debian.org - system jest wyposażony w instalator, który przeprowadza przez większość kroków instalacji. W celu instalacji systemu na innych dystrybucjach (m.in. SUSE Linux, RedHat, Fedora, PLD) wykonuje się zestaw odpowiednich skryptów powłoki bash.

Niezależnie od systemu operacyjnego serwera na którym zainstalowane są eDokumenty, z systemem można się łączyć z dowolnego urządzenia i dowolnego systemu operacyjnego wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox lub Internet Explorer. System


w zdecydowanej większości będzie również działał w przeglądarkach Opera, Safari i Chrome.

www.edokumenty.eu Strona z
1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna