Oferta sprzedaży I wdrożeniaPobieranie 0,73 Mb.
Strona3/4
Data23.10.2017
Rozmiar0,73 Mb.
1   2   3   4

 • Wybrane referencje


  Apetito

  ARNIKA Sp. z o.o.

  BALNEX Sp. z o.o.

  Baterpol Sp. z o.o.

  Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek

  Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"

  Blumenbecker IPS Polska Sp. z o.o.

  Bosetti Global Consulting

  Budomont-7 Spółka z o.o.

  Ciroko Sp. z o.o.

  Chemical Global S. A.

  CS Cargo / TSL Unitrans Sp. z o.o.

  DB Schenker Rail Tabor S.A. w Rybniku

  Domański Podraza Dopierała Radcy Prawni i Adwokaci

  Doradztwo podatkowe Satała Sp. z o.o.

  Energo-Complex Sp. z o.o.

  Ficomirrors Sp. z o.o.

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.

  Hectronic Polska Spółka z o.o.

  INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o.

  Isoplus Polska Sp. z o.o.

  IT RECOVERY Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego S.A.

  Kancelaria Prawnicza mkLegal - Mioduszewski i Karwik

  KLIMOSZ Sp. z o.o.

  KZK GOP

  Megachemie Sp. z o.o.  METALimpex Sp. z o.o.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim

  Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

  Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku

  MP-Mosty Sp. z o.o.

  MTL ASCO RAIL Sp. z o.o.

  Muehlhann AG

  Multi-Tech Sp. z o.o.

  Netina Sp. z o.o.

  Ośrodek Pomocy Społecznej Gliwice

  PATCOM Wojciech Wiktor Drewniak

  Piekarnia Familijna Sp.J.

  PKM Katowice Sp. z o.o.

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Bytom

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Pszczyna

  Quantia Sp. z o.o.

  Rybnickie Służby Komunalne

  Salus International Sp. z o.o.

  SFA Polska sp.z o.o.

  Sitel Sp. z o.o.

  SOFT GROUP Wojciech Mioduszewski

  Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

  Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT 364

  Straż Miejska Rybnik

  Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

  Śląskie Biuro Ekspertyz

  Tamtron S.A.

  Termoexpert S. A.

  TONARI SP. Z O.O.

  Urząd Gminy Świerklaniec

  VITACO Jowita Bernaś

  Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych "ZSRG"

  Zakład Wyrobów Metalowych Carbonex

  Zarząd Budynków Mieszkaniowych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zabrze

  1. Przedmiot oferty – kompleksowe rozwiązanie


  Proponowane rozwiązanie zakłada sprzedaż bezterminowej licencji na system eDokumenty oraz realizację usługi wdrożenia obejmującą analizę wymagań, instalację, konfigurację oraz szkolenie Państwa pracowników. Zapewniamy również wsparcie w czasie dalszej eksploatacji programu.

  OFERTA

  {

  System eDokumenty

  Sprzedaż licencji

  Analiza przedwdrożeniowa /Uniwersalny pakiet wdrożeniowy

  Wywiad, analiza wymagań, opracowanie planu wdrożenia, wycena wymaganej liczby godzin

  Usługa wdrożenia

  Instalacja, konfiguracja, szkolenia

  Usługi serwisowe

  Bieżące wsparcie, aktualizacje, rozbudowa
   1. System eDokumenty


  eDokumenty to system, który ma za zadanie usprawnić obieg dokumentów w Państwa firmie. W tym celu system zapewnia możliwość rejestracji korespondencji, przekazywania elektronicznych obrazów pism do pracowników oraz ich segregację w elektronicznych teczkach spraw. Ponadto system posiada wbudowaną bazę klientów, która zapewnia realizację najważniejszych wymagań systemu CRM.
    1. Cechy wyróżniające


  Pracuje w przeglądarkach Internet Explorer, Mozilla Firefox.

  Jest szybki – wykorzystuje nowoczesną technologię AJAX.

  Posiada przejrzysty i zrozumiały interfejs użytkownika.

  Realizuje sprawdzony i prosty sposób organizacji obiegu dokumentów i spraw - oparty na instrukcji kancelaryjnej przeniesionej na grunt nowoczesnej technologii. Zapewnia realizację wymagań każdej wielkości organizacji.

  Wydajnie wspiera wymagania sekretariatu.

  Znakomicie realizuje wymagania systemu CRM – umożliwia wygodne rejestrowanie wszelkich informacji: dokumentów, faksów, poczty elektronicznej i plików jak również zdarzeń: zadań, spotkań i rozmów telefonicznych. Informacje dostępne są w miejscach ich wprowadzenia i jednocześnie w kartotece klienta.

  Dostarcza bardzo dobre wsparcie dla pracy grupowej – terminarz, udostępnianie spraw, komunikator, komentarze.

  Posiada wbudowany system zarządzania dokumentacją ISO.

  Umożliwia tworzenie procedur i realizuje funkcje Workflow.

  Posiada dodatki ułatwiające pracę: powiadamianie o nowych wiadomościach, integracja z pakietem MS Office, Excel, OpenOffice.

  Możliwość korzystania z wbudowanego klienta pocztowego lub archiwizacji email poprzez przesyłanie ich do systemu z dowolnego klienta pocztowego.

  Można go zintegrować z popularnymi programami finansowo-księgowymi.

  Udostępnia bardzo duże możliwości dostosowania do wymagań użytkowników (kastomizacji).

    1. Najważniejsze obszary funkcjonalne


  Proponowane dla Państwa rozwiązanie może wykorzystywać wszystkie lub tylko wybrane z przedstawionych niżej obszarów funkcjonalnych:

  • rejestracja i obieg korespondencji pisemnej przychodzącej i wychodzącej,

  • archiwizacja poczty elektronicznej,

  • baza klientów,

  • obsługa spraw,

  • organizacja czasu pracy – kalendarze współdzielone,

  • raportowanie,

  • obsługa szablonów dokumentów,

  • rejestracja i nadzór nad procesem ofertowania,

  • baza danych umów i danych dotyczących ich wykonania

  • obsługa repozytorium dokumentów ISO

  • integracja z systemem FK
   1. Analiza przedwdrożeniowa


  Aby wybrać te obszary które są najbardziej adekwatne do Państwa potrzeb, przed przystąpieniem do wdrożenia systemu polecane jest wykonanie analizy wymagań. Oferowana przez nas analiza wymagań jest częścią usługi Analizy przedwdrożeniowej.

  Analiza przedwdrożeniowa jest najdogodniejszym sposobem przygotowania firmy do wdrożenia systemu informatycznego. Jest to proces, który można podzielić na 3 etapy:  1. Spotkanie organizacyjne z klientem i zebranie kluczowych wymagań funkcjonalnych klienta.

  2. Opracowanie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej.

  3. Prezentacja opracowanej analizy.

  W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg dokumentów. Ze szczególną uwagą analizie poddawane są procesy biznesowe – istniejące lub na nowo opracowywane pomysły na działanie firmy.

  Efektem realizacji analizy przedwdrożeniowej jest dokumentacja, która zawiera:  1. identyfikację procesów biznesowych,

  2. proponowany zakres funkcjonalny wdrożenia – formalne ujęcie procesów biznesowych oraz elementów pracy, których realizacja zostanie wsparta przez poszczególne funkcje systemu,

  3. proponowany harmonogram realizacji prac wdrożeniowych,

  4. ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej Klienta,

  5. szacunkowe koszty przedsięwzięcia.
   1. Usługa wdrożenia systemu


  Aby zapewnić realizację Państwa potrzeb w zakresie wdrażanego oprogramowania, proponujemy oprzeć współpracę z nami na następujących zasadach:

  1. Funkcjonalność oprogramowania stanowiącego przedmiot wdrożenia będzie ściśle określona, znana i zaakceptowana przez obie strony.

  2. Pierwszym etapem realizacji projektu będzie uzgodnienie zakresu funkcjonalnego systemu.

  3. Wymagania funkcjonalne, rozwiązania i zakres prac wdrożeniowych zostanie określony na podstawie formularza Uniwersalnego Pakietu Wdrożeniowego.  W celu zapewnienia powodzenia procesu wdrożeniowego, obie strony wyznaczą osoby do zespołu, który będzie odpowiadał za przebieg wdrożenia. Realizacja wdrożenia obejmować może opisane niżej elementy jak również zawierać inne prace konieczne do wdrożenia dla Państwa systemu. Dostosowanie i szkolenie mogą się odbywać naprzemiennie w ramach kolejnych iteracji wdrożenia.
    1. Instalacja


  1. Instalacja systemu – wybór konfiguracji RAID.

  2. Instalacja serwera www, środowiska PHP i bazy danych PostgreSQL.

  3. Instalacja systemu eDokumenty.

  4. Konfiguracja zdalnego dostępu.

  5. Przygotowanie mechanizmów backupu.
    1. Konfiguracja


  1. Wprowadzenie struktury organizacyjnej.

  2. Założenie kont pracowników.

  3. Utworzenie wykazu akt – listy dostępnych teczek dla spraw.

  4. Zdefiniowanie sposobu numeracji dzienników i spraw.

  5. Konfiguracja przydzielonego konta pocztowego.
    1. Dostosowanie


  1. Zdefiniowanie obowiązującego sposobu obiegu dokumentów.

  2. Zdefiniowanie obowiązującego sposobu przechowywania dokumentów.

  3. Zdefiniowanie szablonu pisma firmowego.

  4. Import kontrahentów z dostarczonego pliku CSV.

  5. Instalacja raportów
    1. Szkolenie


  Zakres szkoleń może być ustalony indywidualnie, najczęściej obejmuje funkcje z zakresu rejestracji korespondencji, obiegu faktur, przechowywania dokumentów, organizacji pracy, zlecania zadań pracownikom oraz wykorzystania specyficznych funkcji systemu.


 • 1   2   3   4


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna