Odlewanie jest główną czynnością podczas produkcji odlewów. Wykonana forma odlewnicza jest wypełniana ciekłym metalem pod wpływem siły grawitacji, odśrodkowej czy też ciśnieniaPobieranie 0,81 Mb.
Strona1/8
Data24.02.2018
Rozmiar0,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

2.6. Odlewanie
Odlewanie jest główną czynnością podczas produkcji odlewów. Wykonana forma odlewnicza jest wypełniana ciekłym metalem pod wpływem siły grawitacji, odśrodkowej czy też ciśnienia. Po zalaniu odlew jest chłodzony w celu umożliwienia jego krystalizacji, a następnie usuwany z form w celu dalszego chłodzenia i obróbki.

[32, CAEF, 1997]


2.6.1. Odlewanie w formach nietrwałych
2.6.1.1. Zalewanie
Stosuje się dwa typy kadzi do rozlewania ciekłego metalu: typu otwarta i syfonowa. Trzeci typ (zatyczkowa) jest bardziej specyficzny dla stali.


  • Kadzie otwarte: W tego typu kadź (rys. 2.39), metal jest wylewany przez dziób, z wielkością przepływu kontrolowaną przez pochył kadzi nastawiany przy użyciu ręcznego koła przekładniowego. Zanim metal wypłynie z górnej części kadzi, jego powierzchnia musi być oczyszczona z żużla lub należy zastosować łyżkę do jego zbierania w celu zapobieżenia dostania się żużla do wnętrza formy. Tego typu kadzie są stosowane w niewielkich odlewniach staliwa.

Rys. 2.39. Otwarte kadzie zalewcze do odlewania ciekłego metalu[237, HUT, 2003]


  • Kadzie syfonowe: Jak przedstawiono na rysunku 2.40, zapora wykonana z materiału ogniotrwałego przed dziobem kadzi zapewnia, że ciekły metal jest zabierany z dna kadzi, więc jego strumień jest wolny od żużla. Ciekły metal jest zwykle czystszy aniżeli po zastosowaniu kadzi otwartej. Wadą tego typu kadzi jest, że wąski wylew może czasami doprowadzić do zakrzepnięcia metalu. Dzieje się tak, gdy metal jest zbyt zimny, lub gdy czas zalewania się przedłuża.

Rys. 2.40. Syfonowe kadzie zalewcze do odlewania ciekłego metalu[237, HUT, 2003]


  • Kadzie zatyczkowe: Kadź jest wyposażona w zatyczkę w podstawie, zamykaną prętem wykonanym z materiału ogniotrwałego. Metal jest odbierany z dna kadzi i dlatego jest wolny od żużla i wtrąceń niemetalicznych, takich jak produkty odtleniania, które mogą wypływać z kąpieli. Strumień metalu płynie ku dołowi, dlatego nie ma ruchów strumienia podczas odlewania. Niekorzystną cechą tych kadzi jest fakt, że prędkość i przepływ strumienia metalu zmieniają się w miarę obniżania poziomu metalu w kadzi.

Rys. 2.41.Zatyczkowe kadzie zalewcze do odlewania ciekłego metalu

[237, HUT, 2003]
Automatyczne linie odlewnicze są często wyposażone w piece dozujące. Zasada działania takiego pieca na przykładzie jednego z jego typów została przedstawiona na rysunku 2.42. Taśma odlewnicza zatrzymuje się w momencie, gdy forma zajmuje odpowiednią pozycję, np. pod otworem zalewowym. Metal jest zalewany przez określony czas, regulowany podniesieniem zatyczki. Ponieważ poziom metalu jest utrzymywany na stałym poziomie, stała objętość metalu wpływa do formy. Poziom metalu w piecu dozującym jest kontrolowany za pomocą pływaka , który kontroluje ciśnienie gazu wewnątrz pieca. Piec zalewczy jest napełniany metalem z pieca wytapiającego w stałych przedziałach czasu.

[110, Vito, 2001], [174, Brown, 2000]


Rys. 2.42. Piec zalewczy

[110, Vito, 2001]  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna