Ocr documentPobieranie 11,83 Kb.
Data08.02.2018
Rozmiar11,83 Kb.

Od wersji 5.16 programu błąd 10020 naprawia się samoczynnie.

P: Błąd: Zbyt duża liczba otwartych zbiorów...

O: W systemach operacyjnych DOS, Windows 95, 98 należy wpisać parametr FILES=150 w pliku

config.sys. Aby wejść do knfiguracji config.sys należy w menu START wybrać opcję URUCHOM. W nazwie nalezy wpisać sysedit.


W systemie Windows Millenium należy:

1. W menu Start Windows wywołać opcję Uruchom.

2. W polu Otwórz wpisać nazwę msconfigi zatwierdzić przez [Enter] lub kliknięcie myszką na [OK].

3. Na pojawiającym się formularzu kliknąć na zakładkę system.ini.

4. Przejść do sekcji [386Enh].

5. Sprawdzić na liście, czy istnieje wiersz PerVMFiles. Jeżeli istnieje, wybrać go i kliknąć myszką [Edytuj], jeżeli nie istnieje, kliknąć na [Nowy].

6. Wpisać PerVMFiles=150 i zatwierdzić klawiszem [Enter].

7. Kliknąć myszką na przycisku [Zastosuj].

8. Zatwierdzić przez [Tak] ponowne uruchomienie komputera.
W systemach Windows NT, Windows 2000 należy:

l. Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonce Mój komputer.

2. Uruchomić opcję Właściwości (Properties).

3. Kliknąć na zakładkę Zaawansowane (Advanced).

4. Kliknąć na przycisk Zmienne środowiskowe (Environment Variabies)

5. W dolnej tabelce sprawdzić, czy jest wpisana zmienna FILES. Jeżeli jest to kliknąć na [Edytuj] ([Edit]), ajeśli nie ma - na [Nowy] ([New]).

6. Wpisać nazwę zmiennej (Variable Name) FILES.

7. Wpisać wartość zmiennej (Variable Value) 150.

8. Zatwierdzić dane przez [OK] i zamknąć wszystkie okna.

9. Zrestartować komputer.


Dodatkowo w Windows2000 należy sprawdzić config.nt. Nakońcu powinna być wpisana wartośćFILES = 200. Jeśli jej nie ma należy uzupełnić.

P: Błąd przy uruchamianiu: "Nie znaleziono zbioru na dysku wciśnij dowolny klawisz" lub "Próba

odczytu zapisu na dysku nieistniejącego lub niedostępnego pliku dyskowego."

O: Naj częstszą przyczyną takiego błędu jest zainstalowanie programu na dysku sieciowym, który nie został zamapowany. Program działa w trybie DOS, więc nie potrafi korzystać z nazw wolumenów dyskowych, a jedynie z literowych oznaczeń dysków.

Drugą przyczyną może być utworzenie ikonki programu na Pulpicie Windows, dla której zadeklarowany katalog roboczy nie jest tym katalogiem, w którym zainstalowano program.

P: Komunikat przy próbie odtworzenia danych z archiwum" Próba odczytu, zapisu nieistniejącego

pliku baz danych"

O: Należy sprawdzić:

- czy dyskietka z której odtwarzamy dane nie jest uszkodzona?

- czy na pewno nazwa dysku i katalogu z którego odtwarzamy dane jest właściwa?

- czy jesteśmy na pewno we właściwym roku odrachunkowym?

Można sprawdzić ustawienia pliku: Config. sys i liczbę files.

P: Pojawia się komunikat "Wykryto uszkodzenie bazy danych. Proszę _konać operację reperacji." O: Wykonujemy opcję "Naprawa baz danych" w grupie opcji "Administrator".

P: Pojawia się komunikat "Błąd procesu kompresji (lub dekompresji) danych"

O: Możliwe są tu różne przypadki:

1 U góry ekranu pojawia się komunikat "Memory overf1ow"

Za mało miejsca w pamięci operacyjnej systemu. Program wymaga minimum 4 MB wolnej pamięci RAM.
2 Nic się nie dzieje i komputer się zawiesza

Uszkodzenie programu lha.exe. Sprawdzić dysk, wirusy i zainstalować RAKS ponownie


3 W czasie kopiowania danych na dyskietkę (lub z dyskietki) pojawia się komunikat o błędzie zapisu lub odczytu informacji dyskowej.

Dyskietka zabezpieczona przed zapisem lub uszkodzona, ewentualnie uszkodzona stacja dyskietek.


4 Przy próbie odtwarzania danych pojawia się komunikat "Nie znaleziono zbioru na dysku".

W podanym katalogu nie ma danych archiwizacyjnych wybranego roku obrachunkowego.P: Błąd dostępu do pamięci przy pracy w trybie chronionym?

O: Naj częstszą przyczyną tego błędu jest uszkodzenie bazy danych. Należy wykonać opcję naprawy danych.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna