Ocr documentPobieranie 41,71 Kb.
Data28.11.2017
Rozmiar41,71 Kb.
  1. REPACO STOP wielofunkcyjny dodatek do betonu, podwyższa odporność na agresywne środowisko, zwiększa mrozoodporność, redukuje skurcz, upłynnia mieszankęOPIS

Repaco STOP jest wieloskładnikowym dodatkiem do betonu w formie proszku z zawartością środków uszczelniających oraz innych składników na bazie bezpostaciowego krzemu o dużej aktywności pucolanowej, co powoduje odporność betonu na siarczany, chlorki, dwutlenek węgla oraz na olejopochodne. Duża odporność betonu wynika z trwałego blokowania porów przez wiązanie wolnego wapnia pochodzącego z cementu.

Połączona aktywność pucolanowa ze znacznie obniżoną wartością stosunku w/c (woda/cement) przyczynia się do otrzymania szczególnie gęstej i zwartej mikrostruktury betonu.

Powoduje również prawie całkowite wyeliminowanie skurczu.

Po zastosowaniu tego środka zdecydowanie poprawia się mrozoodporność i nasiąkliwość.
DAWKOWANIE

Ilość dodawanego Repaco STOP waha się w granicach od 10 do 15% wagi cementu co jest zależne od agresywności środowiska. Z uwagi na to, że dodatek ten jest stosowany do wyrobu betonu wysokiej jakości, a więc zawierającego dużą ilość cementu (co najmniej 300 kg/m³), jego najmniejsze dozowanie wynosi 30 kg na 1m³ betonu, optymalne 50 kg na 1 m³ betonu.


SPOSÓB STOSOWANIA

Repaco STOP należy dodać do mieszalnika, kiedy już zostały dodane wszystkie składniki stałe (cement i kruszywo). Po mieszaniu przez około 30 sekund dodać wody zarobowej w ilości do 30% wagowo w stosunku do cementu. Po ok. 1 – 2 minut, nadal mieszając, dodać pozostałą ilość wody, aż do uzyskania wymaganej urabialności.


GDZIE STOSOWAĆ:

  • wszelkiego rodzaju zbiorniki,

  • oczyszczalnie ścieków,

  • płyty mostów,

  • baseny kąpielowe,

  • silosy,

  • fundamenty etc.


KOMPATIBILNOŚĆ

Repaco STOP można łączyć ze wszystkimi cementami portlandzkimi, pucolanowym i żużlowym. Jednakże najlepsze wyniki otrzymujemy, kiedy stosowany jest cement portlandzki.

Nie należy mieszać preparatu z innymi domieszkami redukującymi wodę, ale można dodawać włókna stalowe.

Zaleca się również stosowanie środka do pielęgnacji betonu Repaco P, który przeciwdziała zbyt szybkiemu odparowaniu wody.


OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Repaco STOP pakowany jest w worki papierowe z wkładką plastikową.

Ciężar nasypowy wynosi około 0,5 t/m³.

Może być magazynowany i dozowany przy użyciu normalnego wyposażenia stosowanego do tego samego typu operacji z cementem.


    1. Wpływ 30% roztworu soli na


próbki betonu przetrzymywane w 5°C.Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"

ul. Warsztatowa 3, 05-400 Otwock

tel /fax: ( 0-22) 788 41 90, 788 41 69, 0-602-593-643,www.pusz.com.pl, e-mail: pusz@pusz.com.pl©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna