Ocena przydatności kamery internetowej do obserwacji gwiazd zmiennych krótkookresowychPobieranie 3,97 Mb.
Strona1/37
Data06.01.2018
Rozmiar3,97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

AKADEMIA PEDAGOGICZNA im. KEN w KRAKOWIE

INSTYTUT FIZYKI

KATEDRA ASTRONOMII


Praca Magisterska

Ocena przydatności kamery internetowej do obserwacji gwiazd zmiennych krótkookresowych.
Mateusz Bielski
Praca napisana pod kierunkiem

dr Waldemara Ogłozy


KRAKÓW 2005

Spis treści1. Wstęp 5

1.1 Obserwacje z powierzchni Ziemi 6

1.1.1 Zanieczyszczenie nieba rozproszonym światłem 6

1.1.2 Seeing 7

1.1.3 Ekstynkcja atmosferyczna 7

1.1.4 Refrakcja atmosferyczna 8

1.2 Detektory światła 8

1.2.1Oko 8

1.2.2 Klisza fotograficzna 11

1.2.3 Fotopowielacz 14

1.2.4 Płytka mikrokanalikowa MCP 15

1.3 Moduł o sprzężeniu ładunkowym. Charge Coupled Devices (CCD) 16

1.3.1 Matryca CCD 16

1.3.2 Zasada działania pojedynczego piksela 17

1.3.3 Odczyt 18

1.3.3.1 Skanowanie postępujące (progressive-scan CCD) 18

1.3.3.2 Transfer całego obrazka (frame-transfer CCD) 19

1.3.3.3 Transfer poprzez interlinię (interline-transfer CCD) 19

1.3.3.4 Odczyt w czasie ekspozycji 19

1.3.4 Wydajność kwantowa 20

1.3.5 Liniowość 20

1.3.6 Zdolność rozdzielcza 21

1.3.7 Niepożądane zjawiska związane z budowa i zasadą działania CCD i metody ich redukcji 22

22


1.3.7.1 Prąd ciemny, ciemna klatka (darkframe) 22

1.3.7.2 Gorący róg 23

24

1.3.7.3 Blooming 241.3.7.4 Readout Noise i Bias Frame 26

27


1.3.7.5 Różnica w czułości poszczególnych pikseli, Flatfield 27

1.3.7.6 Gorące i martwe piksele 28

1.4 Fotometria CCD 29

1.4.1 Metoda aperturowa 29

1.4.2Metoda profilowa 30

1.4.2.1. Kryterium Rayleigha 32

1.4.3 Metoda odejmowania obrazków 32

1.4.4 Pomiary absolutne i różnicowe 34

1.4.5 Krzywa zmian jasności i minima 36

1.4.6 Wielkość gwiazdowa 37

1.4.7 Dni juliańskie (JD – Julian Day) 37

1.4.8 Poprawka heliocentryczna i heliocentryczny dzień juliański (HJD) 38

1.5Gwiazdy zmienne 38

1.5.1 Gwiazdy zmienne z przyczyn fizycznych 39

1.5.1.1 Gwiazdy pulsujące 39

1.5.1.2 Gwiazdy wybuchowe 40

1.5.2 Gwiazdy zmienne z przyczyn geometrycznych 42

1.5.2.1 Model Roche’a 43

1.5.2.2 Układ rozdzielony 43

1.5.2.3 Układ półrozdzielony 44

1.5.2.4 Układ kontaktowy 44

1.5.2.5 Gwiazdy typu Algola 45

1.5.2.6 Gwiazdy typu  Lyrae 46

1.5.2.9 Gwiazdy typu W Ursae Maioris 46

1.5.2.10 Gwiazdy elipsoidalne 47

2. Obserwacje gwiazd krótkookresowych kamerą internetową 48

2.1 Zestaw obserwacyjny 49

2.2 Kamera internetowa 50

2.2.1 Liniowość kamery Philips Vest Pro PCVC680K 52

2.2.2 Szum kamery Philips Vesta Pro 53

2.2.3 Dynamika kamery Philips Vesta Pro 55

2.3 Oprogramowanie 56

2.3.1 Gcvs2cat 56

2.3.1.1 Plik *.cat 57

2.3.2 Freshcat 57

2.3.3 Mebs 58

2.3.3.1 Plik *.mbs 59

2.3.4 CLR Script 60

2.3.5 AstroVideo 62

2.3.5.1 Pliki w formacie FITS (Flexible Image Transport System) 66

2.3.6 Ptelcat 68

2.3.7 SAOImage DS9 (Deep Space 9) 69

2.3.8 AIP4WIN (Astronomical Image Processing) 70

2.3.9 AVE 70

2.3.9.1 Plik *.dat 71

2.3.10 OC7 72

2.4 Proces obserwacji i redukcji. 72

2.5 Redukcja i fotometria w programie AIP4WIN 75

2.5.1 Redukcja danych 76

2.5.2 Fotometria 77

3. Otrzymane wyniki 80

3.1Kryterium doboru gwiazd 81

3.2Gwiazdy 81

3.3 Krzywe zmian jasności 81

3.3 Wyznaczone minima 88

3.3.1 U Cep 88

3.3.2 RZ Cas 88

4. Fotografia za pomocą kamery internetowej 90

4.1 Otrzymywanie barwnych zdjęć 90

5. Ocena kamery i wnioski 95

Bibliografia 98

Załączniki 98
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna