Obszar arkusza to tabela podzielona na kolumny I wierszePobieranie 115,13 Kb.
Strona1/5
Data26.03.2018
Rozmiar115,13 Kb.
  1   2   3   4   5

Arkusz kalkulacyjny - podstawowe pojęcia
i zasady pracy w programieWstęp

Arkusz kalkulacyjny to program umożliwiający wykonywanie wszelkiego rodzaju obliczeń i zestawień, przetwarzanie, analizowanie i prezentowanie danych w postaci wykresów.

Najbardziej znanymi programami tego typu są: arkusz Microsoft Excel z pakietu Microsoft Office, arkusz Calc z pakietu StarOffice, Calc z pakietu OpenOffice.org, Lotus 1-2-3, Quattro Pro.


Budowa arkusza

Obszar arkusza to tabela podzielona na kolumny i wiersze. W arkuszu Excel 2007 tabela zawiera16 384 kolumny i 1 048 576 wierszy. Pierwsze kolumny są oznaczone kolejnymi literami alfabetu: A...Z, a następnie parami liter: AA...,AZ, BA...,BZ...,IA...IV, natomiast wiersze są numerowane kolejnymi liczbami naturalnymi.

Pojedyncze pole tabeli powstające w miejscu przecięcia wiersza i kolumny nazywamy komórką.
Każda komórka ma jednoznacznie określony adres (numer kolumny i numer wiersza), np. A4, F10, A15 itp.

Niemożliwe jest, aby dwie lub więcej komórek w tym samym arkuszu posiadało ten sam adres.


Oznaczenie literowe kolumny

Numer Komórka arkusza

wiersza o adresie B5

Bardzo często pracując z arkuszem kalkulacyjnym, wykonujemy określone operacje na zakresach komórek. Zakres oznaczmy, podając adres lewej górnej komórki i prawej dolnej komórki, które go tworzy. Podane adresy muszą być oddzielone od siebie znakiem dwukropka, np. B6:C26 oznacza zakres komórek od B6 do C26.Zamiast podawać zakres komórek poprzez wpisywanie jego adresu, można go zaznaczyć w arkuszu myszką. Najprostszym sposobem jest kliknięcie myszką w odrębnie pierwszej komórki i przeciągnięcie aż do ostatniej komórki zakresu. Operacje należy wykonać z wciśniętym lewym przyciskiem myszki. Jeśli chcemy zaznaczyć kilka oddzielnych od siebie zakresów komórek należy przy zaznaczaniu myszką użyć także klawisza Ctrl.


Na rysunku przedstawiony został arkusz z zaznaczonymi zakresami komórek:

(B3:C14), (B17:C19), (E3:E16)


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna