Obserwujemy piersi w lustrze z rPobieranie 69,9 Kb.
Data01.03.2018
Rozmiar69,9 Kb.

BIULETYN OlPiP

Str. 11


Pozycja stojąca

Obserwujemy piersi w lustrze z rękami: - wzdłuż ciała;

 • uniesionymi w górę;

 • wspartymi na biodrach oglądając dokładnie
  należy ocenić wygląd piersi. Należy badając
  dotykiem:


 • podnieść prawą rękę, kładąc dłoń na lewym
  uchu; palcami lewej ręki ułożonymi płasko
  obmacujemy lekko każdą ćwiartkę prawej
  piersi, następnie zataczamy koła na piersi,
  zgodnie z ruchem wskazówek zegara;

 • oceniamy okolicę wypustki pachowej, badamy
  brodawkę, lekko ją uciskając, dokładnie
  oceniamy stan gruczołu, skóry otoczki,
  brodawki sutka;

 • następnie należy podnieść lewą rękę, kładąc
  dłoń na prawym uchu, prawą ręką badamy
  lewą pierś, postępujemy identycznie jak przy
  badaniu prawej piersi.

Badanie w pozycji stojącej można przeprowadzić pod prysznicem.

Pozycja leżąca

Leżymy na wznak, pod prawym barkiem poduszka, prawa ręka pod głową. Można zalecić wykonanie tego badania w wannie, w czasie kąpieli. Lewą ręką badamy prawą pierś, prawą ręką lewą pierś.

Ocena okolicznych węzłów chłonnych:

Samobadanie sutków należy uzupełnić badaniem pach i okolic nadobojczykowych, czy nie ma tam powiększonych i twardych węzłów chłonnych.

Rak sutka może dawać przerzuty do węzłów chłonnych pachy i okolicy nadobojczykowej. Węzły te można wykryć i ocenić obmacywaniem. Bardzo ważne aby położna poinformowała kobietę o objawach raka sutka. Pacjentka powinna wiedzieć, że objawy raka sutka mogą być różnorodne. Najczęściej stwierdza się guzek w obrębie piersi, niekiedy jednak obserwuje się zmiany w wyglądzie piersi także w obrębie brodawki i otoczki sutka. Węzły chłonne pachowe i nad obojczykiem po stronie chorej w późniejszym okresie mogą być powiększone (przerzuty lokalne). Przerzuty odległe stwierdza się w dalszym okresie rozwoju raka.

Objawy, które powinny wzbudzić podejrzenie raka sutka są następujące:

 • guz lub odosobnione zgrubienie miąższu sutka;

 • wciąganie skóry nad guzem (pępkowate
  zagłębienie) lub inne zmiany skórne -
  naciekanie, obrzęk, stan zapalny;

 • stwardnienie piersi;

 • zmiana wyglądu piersi (powiększenie,
  zmniejszenie, podciągnięcie ku górze,
  zniekształcenie);

 • zniekształcenie brodawki lub otoczki oraz
  przewlekły stan zapalny i wyciek z brodawki;

 • nie gojące się owrzodzenia piersi;

 • powiększenie i stwardnienie węzłów pachowych
  lub nadobojczykowych.

Niekiedy pierwszym objawem mogą być bóle kręgosłupa lub dolegliwości neurologiczne, spo­wodowane przerzutami raka sutka. Należy poin­formować kobiety, że ponad 50% dorosłych ko­biet ma zmiany w piersiach, a na raka piersi za­choruje co 16-20 kobieta. Tak więc stwierdze­nie guzka w piersi nie powinno wywoływać paniki tylko racjonalne postępowanie czyli zgłoszenie się do lekarza.

Dalsza diagnostyka obejmuje badanie mam-mograficzne. Aby je wykonać muszą_ być speł­nione pewne warunki:

 • wiek powyżej 35 rż.;

 • budzący wątpliwości wynik badania palpacyj-
  nego i ultrasonograficznego;

 • rodzinne obciążenie w wywiadzie;

 • bolesność sutków niezależnie od fazy cyklu;

 • zwyrodnienie włóknisto - torbielowate rozrosto-
  we potwierdzone histologicznie;

 • stwierdzenie powiększonych, twardych węzłów
  chłonnych w dole pachowym;

 • stan po operacji sutka.

Położna powinna informować pacjentki, że ba­danie mammograficzne należy wykonywać:

 • co 5 lat pomiędzy 30 - 40 rż.;

 • co 2 - 3 lata pomiędzy 40 - 50 rż;

 • co rok lub 2 lata powyżej 50 rż.

Następnym badaniem wykonywanym w celu wykrycia nieprawidłowości w obrębie gruczołu pier­siowego jest badanie ultrasonograficzne (jest to badanie wykonywane szczególnie u młodych ko­biet). Wskazaniami do badania USG są:

 • wyczuwalne w badaniu palpacyjnym nieprawi­
  d
  łowe zmiany w sutku;

 • badanie sutka u kobiet w ciąży;
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna