Obowiązujące opłatyPobieranie 17,27 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar17,27 Kb.

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY
Wpłaty można dokonać:

          do kasy Urzędu Wojewódzkiego;

          lub na rachunek bankowy:
Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Finansów i Kontroli

NBP 0/0 w Olsztynie

Nr konta 31101013970032902231000000


Podział wiekowy

Opłata

50 % ulgi

Ważność paszportu


0-5 lat

30 zł

-

12 miesięcy (paszport tymczasowy)0-5 lat

30 zł

-

12 miesięcy (na żądanie rodziców paszport biometryczny)5-7 lat

30 zł

-

5 lat (paszport biometryczny)7-13 lat

60 zł

30 zł

5 lat (paszport biometryczny)13-70 lat

140 zł

70 zł

10 lat (paszport biometryczny)Powyżej 70 lat

0

0

10 lat (paszport biometryczny) 

Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą: • Za paszport ważny 10 lat – 140 zł,

 • Za paszport dla dziecka, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyło 13 lat – 60 zł,

 • Za paszport tymczasowy – 30 zł.

Nie pobiera się opłaty paszportowej:

 • Od osób, które ukończyły 70 lat,

 • Osób przebywających w domu pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

 • Osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

 • Żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

50 % ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

 • Emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,

 • Osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

 • Kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • Osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego , uczniom i studentom

Częściowo obniżona opłatę pobiera się w przypadku:

 • Zmiana nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,

 • Zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,

 • Braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydanego paszportu pobiera się:

 • Jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna