Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona41/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w następujących działach i rozdziałach:

 1. w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 143.690.492,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 166.229.970,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 22.539.478,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

 1. w ramach działu 630 rozdziału 63095 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 25.929.251,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 3.498.422,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 22.430.829,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe
  w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 25.000,- zł,

 • zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 22.455.829,- zł.

 1. w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 118.430.234,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 10.000.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 108.430.234,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

 1. w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 62.299.102,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 64.162.947,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.863.845,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.


 1. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 750 rozdziale 75018 i plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 1.021.762,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 1.700.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 678.238,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.


 1. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 500 rozdziale 50005 i plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 305.185,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 401.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 95.815,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
w województwie podkarpackim” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.


 1. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 600 rozdziale 60001 i plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 95.000,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 95.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami.


 1. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w następujących działach i rozdziałach:

 1. w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 45.172.000,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 33.594.499,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 11.577.501,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

 1. w ramach działu 010 rozdziału 01041 plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 6.699.000,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 6.596.684,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 102.316,- zł w związku z:

 • ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu części dotacji do Wojewody Podkarpackiego w kwocie 22.684,- zł,

 • zmniejszeniem wydatków na realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 125.000,- zł,

 • przeniesieniami pomiędzy paragrafami.
 1. PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 050 rozdziale 05011 i plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 638.000,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 638.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.


 1. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 w dziale 852 rozdziale 85295 i plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 4.115.601,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 8.683.782,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.568.181,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.


 1. PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 801 rozdziale 80195 i plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 13.452,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 13.452,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Współpraca polsko-niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego”. 1. PROGRAM INTERREG IV C

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 750 rozdziale 75095 i plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 423.499,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 514.002,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 90.503,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „MOVE ON GREEN” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami. Na realizację projektu pn. „TOURAGE” w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.


 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – BIAŁORUŚ - UKRAINA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 750 rozdziale 75075 i plan wydatków wynosił:

 • na dzień 1 stycznia 2014 r. – 45.103,- zł,

 • na dzień 31 grudnia 2014 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 45.103,- zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania projektu pn. „Karpacka Marka”.1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna