Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona37/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Razem

120 000

5 495 000
  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.046.414,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.309.555,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 732.738,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.903.967,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:

  1. dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.899.847,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu

Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

0,00

16.917,69

2

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie

0,00

65.825,27

3

Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu

Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu

0,00

41.502,74

4

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu

Rewitalizacja terenów oś. Centrum - poprawa efektywności energ. Oraz estetyki budynków mieszk. Przy ul. Wyszyńskiego 12, 14, 16, 18, 20 w Tarnobrzegu wraz z rozwojem funkcji edukacyjno-kulturalnej w otoczeniu

0,00

142.799,76

5

Gmina Stalowa Wola

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

135,53

0,00

6

Gmina Ustrzyki Dolne

Aktywizacja obszaru Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej

283.981,56

0,00

7

Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 27 w Przemyślu

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońska 27

0,00

9.278,94

8

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska"

Odnowa części wspólnych oraz zabudowa dachów wielospadowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pionierska wraz z zagospodarowaniem przyległych przestrzeni publicznych

0,00

11.671,05

9

Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie

Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych

0,00

79.945,37

10

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siarkowiec" w Tarnobrzegu

Rewitalizacja obiektów mieszk. Na zdegradowanych terenach zakładowego os. Przemysłu siarkowego - remont obiektów Narutowicza 2, 1000-lecia 4, Skalna Góra 2,4,6 z modernizacją parkingów i chodników

0,00

92.317,82

11

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie

0,00

36.575,25

12

Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 3 Maja 6 w Lesku

Rewitalizacja Przestrzeni Mieszkalnej i Społecznej Miasta Leska

0,00

21.247,44

13

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli

Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli-jednej z największych i najstarszych Spółdzielni województwa podkarpackiego

0,00

97.879,54

Razem__284.117,09__615.960,87'>Razem

284.117,09

615.960,87

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2

transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina-Strugu"

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości

0,00

76.634,63

2

Gmina Miejska Przemyśl

Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

7.764,43

0,00

3

Gmina Miejska Mielec

Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników

2.794.892,54

0,00

4

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piskorowicach

Rewitalizacja popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Piskorowicach

0,00

17.992,31

5

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AUTOSAN"

Rewitalizacja zdegradowanych obiektów poprzemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Dzielnicy posada

0,00

4.203,01

6

Gmina Tarnobrzeg

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stanicy wodniackiej nad Jeziorem Machowskim

98.281,93

0,00

Razem

2.900.938,90

98.829,951   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna