Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona35/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41

RAZEM

600 100
 1. wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury -
  w kwocie 174.000,- zł (§ 3040), z tego:

 1. nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 102.000,- zł, tj. dla 12 osób po 5.000,- zł i 14 osób po 3.000,-zł.

 2. nagrody zbiorowe w kwocie 72.000,- zł dla 4 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, Klub Plastyka Nieprofesjonalnego działający przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, oraz dla 8 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Ludowy „Cmolasianie” w Cmolasie, Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemyślu, Stowarzyszenie Odnowy Wsi „WOLAN” w Kotowej Woli, Chór Rolników
  z Wielopola Skrzyńskiego, Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórzu, Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu, Chór „Fraza” z Kosiny, Sanocki Zespół Wokalny SOUL działający przy parafii Rzymsko-Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

 1. wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieka nad zabytkami w kwocie 24.200,-zł (§ 3250), z tego: 15.200,-zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Osnowa i wątek, czyli historia pewnego obrazu” oraz 9.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. Musical „Podwórko”.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.787.056,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.771.760,- zł, tj. 99,68%. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.717.056,- zł zostały wykonane
  w kwocie 4.713.279,-zł i obejmowały:

 1. dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.503.279,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

 1. remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny – 56.880 zł. W ramach zadania dokonano wymiany rurociągów, wodomierza i urządzeń do podwyższenia ciśnienia w instalacji wodociągowej oraz montażu nowego zestawu pompowego.

 2. remont oświetlenia ewakuacyjnego w foyer budynku Dużej Sceny – 15.000,- zł. W ramach zadania dokonano wymiany opraw oświetlenia ewakuacyjnego spełniającego wymagania obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.

 3. wykonanie obróbek blacharskich elementów architektonicznych elewacji frontowej budynku Dużej Sceny – 24.343,-zł. W ramach zadania wykonano prace remontowo – konserwatorskie elementów architektonicznych attyki ściany frontowej zabytkowego budynku Dużej Sceny.

 1. dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie
  210.000,- zł (§ 2800), w tym na:

 1. Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru – 170.000,- zł,

 2. 21. edycję Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych – 40.000,- zł.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,- zł zostały wykonane
  w kwocie 58.481,-zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zakupy inwestycyjne, tj.: zakup głów oświetleniowych 300 LED Wash, zakup miksera akustycznego, zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-kadrowego. W ramach zadania dokonano zakupu
  i zainstalowania 4 szt. ruchomych głów Robin 300 Led Wash wraz z elementami niezbędnymi do podłączenia i transportu elementów dekoracyjnych oraz konsolety cyfrowej wraz z modułem wejść analogowych do cyfrowego miksera.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.669,-zł, realizowane w 2014, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 58.481,-zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.085.282,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.083.749,- zł,


tj. 99,98%.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.985.648,- zł zostały wykonane
  w kwocie 6.984.115,- zł i obejmowały:

 1. dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
  w Rzeszowie w kwocie 5.835.282,- zł (§ 2480),

 2. dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 1.148.833,- zł (§ 2800), w tym na:

 1. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 665.000,- zł,

 2. organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł,

 3. organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 68.467,- zł,

 4. organizację koncertów nadzwyczajnych w ramach obchodów Jubileuszu 60. Sezonu Artystycznego Filharmonii Podkarpackiej – 200.000,- zł,

 5. wkład własny do zadania pn. Uzupełnienie instrumentarium oraz akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 15.366,- zł. W ramach zadania zakupiono trzy smyczki do altówek, dwa pokrowce miękkie na kontrabasy, jeden pokrowiec miękki na instrumenty perkusyjne.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 99.634,-zł zrealizowane zostały
  w wysokości 99.634,-zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na:

 1. realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji systemu opłat i identyfikacji miejsc parkingowych” – 30.000,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla planowanej instalacji urządzeń systemu opłat parkingowych i identyfikacji miejsc parkingowych, na dwupoziomowym parkingu samochodowym usytuowanym przy budynku Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego przy ul. Chopina 30 w Rzeszowie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 30.000,-zł realizowane w 2014r., finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 1. wkład własny do zadania pn. Uzupełnienie instrumentarium oraz akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 69.634,- zł. W ramach zadania zakupiono instrumenty muzyczne: fortepian cyfrowy z pokrowcem, klawesyn z pokrowcem, kontrabas oraz trzy pianina.

Zadanie o wartości kosztorysowej 170.450,- zł, dofinansowane środkami
z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 69.634,-zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.105.115,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.061.159,-zł, tj.


99,46 %.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.518.502,- zł (Dep. DO) zostały wykonane w kwocie 5.518.287,-zł i obejmowały:

 1. dotacje podmiotowe w kwocie 5.025.858,- zł (§ 2480), w tym dla:

 1. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.929.502,- zł,

 2. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 2.096.356,- zł,

 1. dotacje celowe w kwocie 492.429,-zł (§ 2800), w tym dla:

 1. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 420.000,- zł, z tego na:

 • opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych” – 100.000,- zł,

 • XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 320.000,- zł,

 1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 72.429,- zł, z tego na:

 • XXXV Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form – 36.644,-zł,

 • XXXV Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 35.785,- zł.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.586.613,- zł zostały wykonane w kwocie 2.542.872,-zł i obejmowały dotację celową dla:

 1. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 90.593,- zł (§ 6220) (Dep. DO) z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadania pn. Montaż klimatyzacji w Sali Widowiskowej i Klubie Turkus – 74.849,-zł. W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacyjną w Sali Widowiskowej i w Klubie Turkus, w budynku WDK przy ul. Okrzei 7
  w Rzeszowie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 88.405,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 74.849,-zł.

 1. realizację zadania pn. Wymiana centrali telefonicznej – 10.160,- zł.
  W ramach zadania zakupiono nową centralę wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem komputerowym.

Zadanie o wartości kosztorysowej 12.001,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.160,-zł,

 1. realizację zadania pn. Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem – 5.584,-zł. W ramach zadania dokonano zakupu serwera bazodanowego wraz z niezbędnymi akcesoriami
  i oprogramowaniem.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.799,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.584,-zł,

 1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)” w kwocie 282.412,-zł (§ 6220) (Dep. DO).

W 2014 roku zakończono realizację robót wykończeniowych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku Centrum Kulturalnego oraz dokończono prace elewacyjne i roboty zewnętrzne wokół budynku. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie o wartości 4.908.679,-zł, realizowane w latach 2008 – 2014 dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.323.730,-zł. 1. Gminy Głogów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim”
  w ramach VI Osi priorytetowej „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.058.348,- zł
  (§ 6209)

 2. Gminy Żołynia - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań
  w sferze kultury w Żołyni” w ramach VI Osi priorytetowej „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
  w kwocie 1.111.519,- zł (§ 6209).

W 2014 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie projektów, 3 wnioski przeszły ocenę formalną i merytoryczną, podpisano 3 umowy
o dofinansowanie z czego 1 została rozwiązana. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 418.527,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 418.527,- zł (§ 2480), tj. 100 % i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.503.331,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.502.441 zł, tj.


99,94 %.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.395.291,- zł zostały wykonane
  w kwocie 1.394.401,-zł i obejmowały:

 1. dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach
  w kwocie 1.395.291,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

 1. remont Oficyny Małej - wymianę izolacji termicznej i pokrycia dachu oraz wymianę stolarki okiennej – 75.000,- zł;

W ramach zadania wykonano pokrycie dachowe budynku Oficyny Małej z blachy dachówkowej wraz z ułożeniem izolacji ciepłochronnej, spełniającej wymagania obowiązującej normy cieplnej oraz dokonano wymiany 7 szt. okien drewnianych na nowe okna odpowiadające obecnie obowiązującym standardom technicznym.

 1. realizację zadania pn. „Kaplica – Remont” – 12.572,- zł;

W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie malowideł ściennych obejmujących otwory strzelnicze w zabytkowej Kaplicy.

 1. dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach
  w kwocie 35.110,- zł (§ 2800) z przeznaczeniem na realizacje zadań pn.:

 1. „XII Konkurs Światowy Dzień Wody” – 4.397,-zł,

 2. Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie ogrodu w Bolestraszycach – kontynuacja – 13.000,- zł,

 3. XII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2014 –
  9.961,-zł,

 4. XVI Międzynarodowy Konwent MEIS – Środkowoeuropejskiej Organizacji Irysowej – 7.752,-zł.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 108.040,- zł zostały zrealizowane
  w kwocie 108.040,-zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Arboretum
  i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację zadania pn. Rewitalizacja
  i przebudowa treliaża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym
  w Arboretum w Bolestraszycach. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano: alejki spacerowe wraz z placami, przebudowę treliaża i pergoli, konstrukcję pod rośliny pnące oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do ww. obiektów.

Zadanie o wartości kosztorysowej 376.137,-zł realizowane w 2014 roku dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 108.040,-zł.
Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.491.692,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.491.465,-zł, tj.


100 %.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.009.030,- zł zostały zrealizowane
  w kwocie 7.008.803,- zł i obejmowały:

 1. dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 6.897.838,-zł (§ 2480) , w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na malowanie pomieszczeń czytelni Czasopism i Działu Informacyjno Bibliograficznego przy ul. Sokoła 13 – 11.808,- zł. W ramach zadania wykonano malowanie ścian, sufitów i stolarki w 3 pomieszczeniach Czytelni Czasopism i Działu Informacyjno – Bibliograficznego, usytuowanych na I piętrze zabytkowego budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

 2. dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 110.965,- zł (§ 2800), w tym na:

 1. Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,

 2. zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 72.000,- zł,

 3. organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: Konkurs plastyczny „Jak to dawniej bywało”. Zwyczaje i obrzędy w powiecie rzeszowskim; Przeszłość w pamiątkach ukryta – cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu z archiwów prywatnych; „Rzeszowskimi uliczkami” – historyczno-literacka gra miejska – 8.965zł.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 482.662,- zł zostały zrealizowane
  w kwocie 482.662,- zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celową na realizację zadania pn. „E – usługi w nowoczesnej bibliotece” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczna w Rzeszowie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa podkarpackiego w kwocie 828.210,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych instytucji.

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2014 roku zakupiono urządzenia niezbędne do uruchomienia komunikacji online (kamery, mikrofony, mobilna stacja zarządzająca z oprogramowaniem), przeprowadzono instalację sieci LAN i WLAN w 6 placówkach WiMBP, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz ze studiem nagrań, zakupiono wyposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów (skaner wielkoformatowy, skaner mikrofilmów oraz komputery wraz z oprogramowaniem), zakupiono terminale odsłuchowe do Wypożyczalni Muzycznej, wdrożono oprogramowanie komputerowe projektu, przeprowadzono wymagane próby i odbiory techniczne, przeszkolono pracowników WiMBP, wykonano tablicę pamiątkową i uruchomiono działania promocyjne projektu, rozliczono końcowo zadanie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone i rozliczone, stworzono zintegrowany system komunikacji online łączący różne metody elektronicznej wymiany informacji, zakupiono oprogramowanie i urządzenia informatyczne, wykonano instalację sieci LAN i WLAN, w Wypożyczalni Głównej zainstalowano urządzenia pozwalające na wprowadzenie samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów książek działające


w technologii fal radiowych RFID, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz ze studiem nagrań, wdrożono system wirtualnych spotkań internetowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. dofinansowano przedsięwzięcie na kwotę 828.210,-zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Źródła finansowania wydatków:


  1. budżet Województwa Podkarpackiego - 4.332.595,-zł,

  2. budżet Miasta Rzeszowa - 3.086.870,-zł,

  3. budżet Powiatu Rzeszowskiego - 72.000,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 25.467.171,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 23.475.223 zł, tj.


92,18 %.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.601.471,- zł zostały wykonane
  w kwocie 21.155.353,- zł i obejmowały:

 1. dotacje podmiotowe w kwocie 19.811.448,- zł (§ 2480), w tym dla:

 1. Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 3.609.341,- zł w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na: remont instalacji elektrycznej
  w budynku Zamku – 133.442 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano I etap remontu instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych budynku głównego Zamku, obejmujących: II piętro oraz część I piętra (Sala Balowa, Galeria Rzeźb, Sala Kolumnowa).

 2. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 3.070.442,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej
  w budynku Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie – 208.930 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano kompleksowe roboty remontowe wewnętrznych instalacji w budynku Muzeum Etnograficznego, w tym: demontaż starych instalacji i wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji hydrantowej, zamontowanie elektrycznych podgrzewaczy wody, wymianę rurarzy i grzejników instalacji centralnego ogrzewania, demontaż starego węzła cieplnego i wykonanie nowego, w pełni zautomatyzowanego węzła cieplnego oraz roboty towarzyszące w pomieszczeniach sanitarnych i wymiennikowni.

 • remont części sal wystawowych w budynku głównym przy ul. 3-go Maja 19 – 85.967,- zł. W ramach zadania wykonano: nowe posadzki z wykładzin antystatycznych wraz z podłożami, izolacjami i podkładami
  w pomieszczeniach na parterze budynku oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych, malowanie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej
  i parapetów okiennych w pomieszczeniach na I piętrze budynku.

 1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.864.797,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

 • poprawienie płyty odbojowej budynku przy ul. Piłsudskiego 16 – 4.000,- zł.

W ramach zadania dokonano rozbiórki istniejących uszkodzonych obrzeży i płyt odbojowych oraz wykonano podbudowę z klińca i tłucznia,
z montażem nowych obrzeży i płyt chodnikowych,

 • malowanie elewacji budynku przy ul. Szczepanika 2 – 15.000,- zł.
  W ramach zadania wykonano prace remontowe - malarskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Szczepanika 2 w Krośnie.

 • remont odpadającego gzymsu w budynku głównym przy ul. Piłsudskiego 16 5.600,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową
  i wykonano roboty zabezpieczająco - remontowe odpadającego gzymsu,
  w elewacji północno – wschodniej i elewacji północno – zachodniej zabytkowego budynku głównego Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16
  w Krośnie.

 • renowację zabytkowych elementów kamienicy przy ul. Szczepanika 2 – 34.400,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową
  i wykonano prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowych elementów kamienicy przy ul. Szczepanika 2 w Krośnie.

 1. Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 2.135.104,- zł,

 2. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 4.291.940,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

 • wykonanie projektu i przebudowę instalacji CO, instalacji wod.-kan.
  i instalacji elektrycznych w kamienicach Rynek 9 i Serbańska 7 – 113.478,-zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano kompleksową przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach Rynek 9 i Serbańska 7 wraz z przygotowaniem pomieszczenia wymiennikowni ciepła
  i podłączeniem budynków do sieci elektrycznej.

 • realizacje zadania pn. „Prace adaptacyjno-remontowe budynku głównego
  w Przemyślu przy ul. Kościuszki Nr 2 – 353.023,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano roboty adaptacyjno – remontowe. Zakres robót obejmował: remont powierzchni ścian i sufitów, ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych, remont i adaptację pomieszczeń sanitariatów na II piętrze, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, uzupełnienie brakujących powierzchni parkietów, cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych, renowację stolarki okiennej i drzwiowej z wymianą części drzwi, renowację i wymianę parapetów okiennych, malowanie ścian, sufitów i stolarki, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie i rozdział instalacji teleinformatycznej.

 1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.290.953,- zł,

 2. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 548.871,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

 • remont Dworku Marii Konopnickiej – 25.000,- zł. W ramach zadania wykonano remont elewacji zabytkowego Dworku w zakresie: skucia zgrzybiałych tynków elewacji i wykonania nowych tynków, reparacji pozostałych tynków elewacyjnych, naprawy nadproży okiennych
  i drzwiowych oraz malowania elewacji.

 • remont elewacji i opaski odbojowej budynku sanitariatów – 10.000,- zł.
  W ramach zadania wykonano remont elewacji i opaski odbojowej budynku sanitariatów w zakresie: naprawy i malowania tynków elewacyjnych, malowania blaszanego opierzenia przyległego garażu, malowania stolarki drzwiowej, wykonanianowej opaski odbojowej z kostki brukowej.

 • montaż urządzeń osuszających w piwnicach budynków Dworu i Lamusa – 10.000,- zł. W ramach zadania zamontowano urządzenia osuszające
  w mocno zawilgoconych pomieszczeniach piwnic Dworku Marii Konopnickiej i budynku Lamusa.

 • remont schodów w zabytkowym parku – 20.000,- zł. W ramach zadania wykonano remont schodów terenowych w zabytkowym parku w zakresie: skucia zniszczonych okładzin betonowych schodów, oczyszczenia powierzchni, wykonania i impregnacjinowych nawierzchni schodów.

 1. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie
  600.000,- zł (§ 2710) na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania
  i udostępniania zbiorów.

 2. dotacje celowe w kwocie 742.649,- zł (§ 2800), w tym dla:

 1. Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 350.255,-zł, w tym na:

 • realizację zadania pn. ,,Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)” – 340.255,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.829.499,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków ze źródeł zagranicznych oraz środków własnych instytucji.

Termin realizacji zadania: 2014-2016.

W 2014 r. przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację robót remontowo – konserwatorskich zakończone podpisaniem umowy


z wybranymi wykonawcami. Wykonano roboty remontowo – konserwatorskie dachu skrzydła południowego budynku Zamku oraz kontynuowano realizację robót remontowo – konserwatorskich dachów skrzydła zachodniego i skrzydła północnego ww. budynku. Rozpoczęto realizację prac konserwatorskich wystroju zabytkowych wnętrz pomieszczeń II piętra budynku głównego Zamku.

 • organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: Wystawa pt. „Zasłużeni dla Łańcuta” – 10.000,- zł,

 1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: impreza pn. „Preteksty kulturalne – dziedzictwo żydowskie” w kwocie14.000,- zł,

 2. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 205.147,-zł w tym na:

 • 4. Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2014 – 166.759,- zł,

 • realizację zadania pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” – 2.288,-zł;

 • wkład własny do zadania pn. Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja do realizacji programu pn. „Środowisko – historia, kultura, przyroda w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja
  w Trzcinicy” – 10.100,- zł;

 • organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: impreza pn. „Bez epoki kamienia nie byłoby naszego istnienia”, czyli początki źródeł naszego dziedzictwa – 26.000,- zł,

 1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: impreza pn. „Między Wisłą a Sanem…” w kwocie
  10.651,-zł,

 2. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 43.500,-zł,
  w tym na:

 • organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: Kolekcja huculska Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – wystawa, prezentacja multimedialna i informator – 12.500,-zł,

 • współorganizację wystawy pn. „Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich” – 31.000,-zł;

 1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 55.000,- zł, w tym na:

 • organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: Dziedzictwo – źródło tożsamości – 15.000,- zł,

 • realizację V edycji Festiwalu „Zaklęte w Drewnie” – 40.000,- zł,

 1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 64.096,-zł, w tym na:

 • Festiwal Żarnowiec 2014 – 46.550,- zł,

 • Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 8.674,-zł,

 • Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 8.872,-zł.

 1. zwrot części pomocy finansowej w kwocie 1.256,-zł, (§ 2910) w tym:

 1. otrzymanej od Gminy Miasto Rzeszów na opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych” przez Muzeum Okręgowego
  w Rzeszowie - 564,-zł,

 2. zwrot części pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Krosno na realizację zadania pn. Wydanie katalogu „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna” do wystawy czasowej o tym samym tytule przez Muzeum Podkarpackie
  w Krośnie – 692,-zł.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.865.700,- zł zostały zrealizowane
  w kwocie 2.319.870,- zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:

 1. Muzeum Zamku w Łańcucie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” w kwocie 1.510.476,-zł;

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.291.450,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

W 2014 roku wykonano roboty konstrukcyjne stanu surowego otwartego budynku wraz ze ścianami oporowymi, roboty izolacji przeciwwilgociowych


i izolacji cieplnych, konstrukcję i warstwy izolacyjne stropodachu, dach, okładziny elewacji budynku, osadzenie zewnętrznej stolarki i ślusarki, rozpoczęto realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych, wykonano przyłącza do zewnętrznych sieci wod – kan, sieci gazowej i sieci teletechnicznej, wykonano docelowe ukształtowanie terenu na działce Muzeum wraz placem z kostki brukowej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową, wykonano makroniwelację terenu i przyłącza do sieci zewnętrznych, wykonano stan surowy zamknięty budynku Muzeum wraz z elewacją, rozpoczęto roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz realizację wewnętrznych instalacji sanitarnych
i elektrycznych, zrealizowano docelowe ukształtowanie terenu na działce Muzeum wraz z placem utwardzonym.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 2.706.845,-zł, co stanowi 43,02 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego. . 1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 150.991,-zł, w tym na:

 • realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap IV” – 130.991,- zł.

W ramach zadania wykonano elewację wschodnią i zachodnia budynku Spichlerza w Zgłobniu, w tym: konserwację i rekonstrukcję kamieniarki, wykonanie stolarki okiennej, konserwację i rekonstrukcję krat, wykucia zamurówek, uzupełnienie wtórnych otworów.

Zadanie o wartości kosztorysowej 143.532,-zł realizowane w 2014, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 130.991,-zł. • wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu J. Mehoffera „Uskrzydlona postać" – 20.000,- zł. W ramach zadania zakupiono olejny obraz Józefa Mehoffera „Uskrzydlona postać”, który następnie został wyeksponowany
  w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

 1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 277.273,-zł, w tym na:

 • realizację zadania pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” – 219.823,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.184.748,-zł (w tym wydatki bieżące 3.130,-zł oraz wydatki majątkowe 279.483,-zł). W 2014 roku na realizacje zadania poniesiono wydatki w kwocie 222.111 zł (w tym wydatki bieżące 2.288 zł oraz wydatki majątkowe 219.823 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych Instytucji.

Termin realizacji zadania: 2013-2014.

W 2014 roku wykonano elementy konstrukcji stalowej wieży wraz


z montażem wieży na budowie, wykonano montaż platformy widokowej, zamontowano biegi schodowe i podesty wraz z barierkami, pokryto dach wieży blachą, zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano posadzki z płytek GRES, wykonano oświetlenie wieży widokowej, zabezpieczono skarpę na której usytuowana jest wieża, wykonano ogrodzenie wieży, doprowadzono drogę dojazdową, wykonano chodniki i schody terenowe oraz przeprowadzono odbiory końcowe wykonanych robót.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Końcowy odbiór robót budowlanych został dokonany w dniu 28 maja 2014 roku. W dniu 31 maja 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie platformy widokowej w Skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy dla zwiedzających.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa podkarpackiego na wartość 279.478,-zł, co stanowi 98,89 % planowanych łącznych nakładów finansowych. • wkład własny do zadania pn. Zakup unikatowej kolekcji lamp olejnych i naftowych z XIX w. – 8.250,- zł. W ramach zadania zakupiono 5 lamp olejnych oraz 14 lamp naftowych z XIX wieku, które zostały zaprezentowane na wystawie „Historia oświetlenia”.

 • wkład własny do zadania pn. Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja do realizacji programu pn. „Środowisko – historia, kultura, przyroda w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” – 49.200,- zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt rolniczy do prowadzenia edukacji ekologicznej w Skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy: ciągnik rolniczy marki PRONAR Narew, przyczepę rolniczą oraz kosiarkę rotacyjna.

Zadanie o wartości kosztorysowej 103.812,-zł realizowane w 2014, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 49.200,-zł.

 1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 107.494,-zł, w tym na:

 • realizację zadania pn. Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności dla zadania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 68.494,-zł;

W 2014 roku wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz opracowano opinię geotechniczną dla ,,Założenia Plebańskiego”
i ,,Założenia Dworskiego”, opracowano mapę do celów projektowych dla ,,Założenia Plebańskiego” i ,,Założenia Dworskiego”, opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla ,,Strefy Zaplecza B” oraz opracowano Studium Historyczne dla ,,Leśniczówki z Zerwanki” – Założenia Leśnego
w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.000,-zł realizowane w 2014 r., finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego. • realizację zadania pn. Translokacja zagrody Szeligów z Leżajska, etap I – 39.000,- zł. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę obiektów zagrody Szeligów w Leżajsku, transport ww. obiektów do Parku Etnograficznego
  w Kolbuszowej, czyszczenie i zabezpieczenie drewna rozbiórkowego.

Zadanie o wartości kosztorysowej 65.199,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 39.000,-zł.

 1. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 129.045,-zł, w tym na:

 • wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji fajek do ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu – 6.350,- zł. W ramach zadania instytucja zakupiła kolekcję 44 fajek i cygarniczek, które ubogacą zbiory fajek zabytkowych Muzeum Dzwonów i Fajek.

Zadanie o wartości kosztorysowej 32.107,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.350,-zł.

 • realizację zadania pn. Przebudowa ogrodzenia kompleksu budynków dawnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu – 38.695,-zł; W ramach zadania dokonano uzgodnień rozwiązania technicznego przebudowy ogrodzenia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Przemyślu, wycinki 1 szt. drzewa (klonu) kolidującego z trasą ogrodzenia, rozbiórki starego, zniszczonego ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia z paneli blaszanych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 38.695,-zł realizowane w 2014 r., finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 • realizację zadania pn. „Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich – 69.000 zł. W ramach zadania wykonano 7 gablot, kopię trumny, 3 manekiny, zakupiono zestaw do odtwarzania muzyki i monitor oraz 2 kioski multimedialne, które zostały wykorzystane w związku z organizacją wystawy pn. „Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich”.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.033,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 69.000,-zł.

 • opracowanie projektu i kosztorysu na realizację zadania pn. Dostawa
  i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu – 15.000,- zł; W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową, dla celów dostawy i zamontowania windy osobowej, w przejętym przez Muzeum budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu

Zadanie o wartości kosztorysowej 15.928,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.000,-zł.

 1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 144.591,- zł, w tym na:

 • wkład własny do zadania pn. Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 39.108,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano nowoczesną instalacją systemu alarmowego sygnalizacji włamania w obiekcie Cerkwi z Grąziowej
  i instalacje systemu alarmowego sygnalizacji pożaru w trzech obiektach: Cerkwi z Grąziowej, Cerkwi z Rosolina i Dworze ze Święcan, zlokalizowanych na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 109.101,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 39.108,-zł.

 • wkład własny do zadania pn. „Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku” – 71.180,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zdemontowano starą, nieefektywną instalację elektryczną i wykonano nowoczesny, energooszczędny system instalacji elektrycznej – oświetleniowej, na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 148.591,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 71.180,-zł.

 • realizację zadania pn. Synagoga drewniana z Połańca - rekonstrukcja obiektu w Parku Etnograficznym w Sanoku – 34.303,- zł. W ramach zadania wykonano I etap rekonstrukcji obiektu ,,Synagogi drewnianej z Połańca”, na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku, w zakresie: opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej kolidującej
  z lokalizacją obiektu, wykonano przebudowę ww. sieci gazowej, roboty ziemne i fundamenty synagogi, dokonano zakupu surowca tartacznego
  z przeznaczeniem na rekonstrukcję synagogi.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.252,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 34.303,-zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.681.414,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.518.967,- zł, tj. 98,32 % planu. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.635.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.515.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.615.000,-zł (§ 2720 – 5.495.000,-zł, § 2730 – 120.000,-zł) (Dep. DO)
  i obejmowały dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 roku.

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna