Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona33/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41
§ 4019 – 5.993,-zł, § 4117 – 5.789,-zł, § 4119 – 1.022,-zł, § 4127 – 588,-zł,
§ 4129 – 104,-zł),

 • pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 17.180,- zł (§ 4307 – 14.603,-zł, § 4309 – 2.577,-zł), zostały poniesione na: koszty związane
  z naborem wniosków stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych, publikacje ogłoszeń promocyjnych w prasie dotyczących naboru wniosków stypendialnych, interpretację podatkową z Izby Skarbowej dla projektu, zakup materiałów biurowych.

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 54.943,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 9.696,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych


  w kwocie 5.000.000,- zł.

  Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

  Termin realizacji zadania: 2014-2015.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:  • opublikowano ogłoszenia promocyjne o naborze wniosków,

  • przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych – wpłynęło 1656 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

  wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania


  o wartości 64.639,- zł co stanowi 1,29 % planowanych nakładów finansowych.

  Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

  Wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 400.000,- zł zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II


  w Lubaczowie nie zostały zrealizowane. Powiat Lubaczowski nie wystąpił
  o uruchomienie środków.

  Rozdział 85495 – Pozostała działalność

  Zaplanowane wydatki w kwocie 751.158,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 696.399,- zł tj. 92,71% planu. (Dep. RR – WUP)  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 744.689,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 225.099,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 479.987,- zł) zostały zrealizowane w wysokości
   694.741,- zł i dotyczyły:

  1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizacje projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w  2014 roku ogłoszono wyniki z 3 rund konkursowych (XII, XIII i XIV) w wyniku czego do dofinansowania rekomendowano 12 wniosków. Natomiast jeden z wyłonionych do dofinansowania w 2013 roku projektodawców, zrezygnował z ubiegania się
   o dofinansowanie i odstąpił od podpisania umowy. Dodatkowo do dofinansowania przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie, które pierwotnie nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na konkurs. W  2014 roku podpisano 42 umowy, wszystkie z konkursu ogłoszonego w roku 2013. Kontynuowano także realizację projektów z lat poprzednich. Rozliczono 412 wniosków o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 17.850.418,74 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 655.141,- zł (§ 2009).

  Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2  transz dotacji celowej w 2014 roku


  L.p.

  Podmiot

  Nr projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek
  sektora
  finansów
  publicznych


  dla jednostek
  spoza sektora
  finansów
  publicznych


  1

  Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

  POKL.09.01.02-18-001/13

   0,00

  1 564,57

  2

  Powiat Ropczycko-Sędziszowski

  POKL.09.01.02-18-007/13

  1 689,54

   0,00

  3

  E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

  POKL.09.01.02-18-014/13

   0,00

  1 337,65

  4

  E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

  POKL.09.01.02-18-018/13

   0,00

  3 208,85

  5

  Gmina Cmolas

  POKL.09.01.02-18-020/13

  1 418,75

   0,00

  6

  Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

  POKL.09.01.02-18-021/13

   0,00

  1 391,90

  7

  Stowarzyszenbie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

  POKL.09.01.02-18-022/13

   0,00

  2 285,56

  8

  Gmina Zaleszany

  POKL.09.01.02-18-023/13

  2 954,20

   0,00

  9

  Gmina Grębów

  POKL.09.01.02-18-032/13

  5 385,65

   0,00

  10

  E.H.O Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

  POKL.09.01.02-18-048/13

   0,00

  143,52

  11

  E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

  POKL.09.01.02-18-049/13

   0,00

  1 268,74

  12

  Gmina Grodzisko Dolne

  POKL.09.01.02-18-065/13

  16 341,06

   0,00

  13

  Gmina Miasto Rzeszów

  POKL.09.01.02-18-066/13

  20 584,39

   0,00

  14

  Gmina Miejska Mielec

  POKL.09.01.02-18-070/13

  4 357,55

   0,00

  15

  Gmina Nozdrzec

  POKL.09.01.02-18-082/12

  10 128,06

   0,00

  16

  Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

  POKL.09.01.02-18-084/13

   0,00

  4 950,07

  17

  Powiat Łańcucki

  POKL.09.01.02-18-087/13

  73,70

   0,00

  18

  Gmina Ropczyce

  POKL.09.01.02-18-098/12

  717,01

   0,00

  19

  Gmina Ropczyce

  POKL.09.01.02-18-099/12

  876,06

   0,00

  20

  Gmina Brzostek

  POKL.09.01.02-18-100/12

  3 131,46

   0,00

  21

  Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju

  POKL.09.01.02-18-104/12

   0,00

  2 116,82

  22

  Urząd Gminy Wojaszówka

  POKL.09.01.02-18-114/12

  935,78

   0,00

  23

  Gmina Miasto Krosno

  POKL.09.01.02-18-126/13

  2 686,14

   0,00

  24

  E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

  POKL.09.01.02-18-131/13

   0,00

  14 089,69

  25

  Gmina Świlcza

  POKL.09.01.02-18-136/13

  2 596,49

   0,00

  26

  Gmina Frysztak

  POKL.09.01.02-18-138/13

  2 096,48

   0,00

  27

  ANGLO CLASS Renata Pomarańska

  POKL.09.01.02-18-146/12

   0,00

  5 611,92

  28

  Biznes Serwis Internet i Marketing Paweł Werbowy

  POKL.09.01.02-18-151/13

   0,00

  2 229,18

  29

  Gmina Frysztak

  POKL.09.01.02-18-158/13

  2 361,89

   0,00

  30

  Powiat Strzyżowski

  POKL.09.01.02-18-159/13

  187,35

   0,00

  31

  Powiat Strzyżowski

  POKL.09.01.02-18-160/13

  940,63

   0,00

  32

  Gmina Tuszów Narodowy

  POKL.09.01.02-18-164/13

  3 033,45

   0,00

  33

  Gmina Niebylec

  POKL.09.01.02-18-167/13

  791,42

   0,00

  34

  Gmina Czudec

  POKL.09.01.02-18-172/13

  2 478,63

   0,00

  35

  Gmina Czudec

  POKL.09.01.02-18-173/13

  2 586,25

   0,00

  36

  Gmina Jasło

  POKL.09.01.02-18-174/12

  1 035,02

   0,00

  37

  Gmina Czudec

  POKL.09.01.02-18-175/13

  2 950,82

   0,00

  38

  Gmina Jasło

  POKL.09.01.02-18-176/12

  1 037,15

   0,00

  39

  Gmina Czudec

  POKL.09.01.02-18-176/13

  2 792,50

   0,00

  40

  Gmina Jasło

  POKL.09.01.02-18-177/12

  976,89

   0,00

  41

  Gmina Czudec

  POKL.09.01.02-18-177/13

  2 899,23

   0,00

  42

  Gmina Mielec

  POKL.09.01.02-18-180/13

  5 668,50

   0,00

  43

  Gmina Mielec

  POKL.09.01.02-18-181/13

  5 563,50

   0,00

  44

  Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

  POKL.09.01.02-18-185/13

   0,00

  2 178,69

  45

  Gmina Baranów Sandomierski

  POKL.09.01.02-18-186/13

  4 251,96

   0,00

  46

  Gmina Baranów Sandomierski

  POKL.09.01.02-18-187/13

  4 026,50

   0,00

  47

  Gmina Baranów Sandomierski

  POKL.09.01.02-18-188/13

  4 553,25

   0,00

  48

  Gmina Skołyszyn

  POKL.09.01.02-18-189/13

  3 959,32

   0,00

  49

  Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju

  POKL.09.01.02-18-191/13

   0,00

  3 902,93

  50

  Gmina Strzyżów

  POKL.09.01.02-18-194/13

  601,99

   0,00

  51

  Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

  POKL.09.01.02-18-198/13

   0,00

  57 000,00

  52

  Gmina Frysztak

  POKL.09.01.02-18-203/13

  3 898,80

   0,00

  53

  Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.

  POKL.09.01.02-18-205/12

   0,00

  237 502,89

  54

  Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju

  POKL.09.01.02-18-217/13

   0,00

  3 268,59

  55

  Fundacja Bieszczadzka

  POKL.09.01.02-18-218/12

   0,00

  3 108,84

  56

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś"

  POKL.09.01.02-18-223/13

   0,00

  9 363,92

  57

  Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Lublicy

  POKL.09.01.02-18-228/12

   0,00

  1 660,54

  58

  Anglo Class Renata Pomarańska

  POKL.09.01.02-18-229/11

   0,00

  4 751,55

  59

  Gmina Czudec

  POKL.09.01.02-18-229/13

  3 085,63

   0,00

  60

  Anglo Class Renata Pomarańska

  POKL.09.01.02-18-230/11

   0,00

  2 526,19

  61

  Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"

  POKL.09.01.02-18-234/13

   0,00

  7 404,05

  62

  Gmina Brzostek

  POKL.09.01.02-18-235/13

  1 806,34

   0,00

  63

  Gmina Hyżne

  POKL.09.01.02-18-236/13

  1 527,34

   0,00

  64

  Gmina Baranów Sandomierski

  POKL.09.01.02-18-238/13

  4 043,45

   0,00

  65

  Miasto i Gmina Kańczuga

  POKL.09.01.02-18-248/13

  980,66

   0,00

  66

  Gmina Baranów Sandomierski

  POKL.09.01.02-18-251/13

  3 487,50

   0,00

  67

  Gmina Frysztak

  POKL.09.01.02-18-252/12

  3 270,67

   0,00

  68

  Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata

  POKL.09.01.02-18-253/13

   0,00

  2 911,68

  69

  Gmina Bojanów

  POKL.09.01.02-18-256/13

  1 054,93

   0,00

  70

  Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.

  POKL.09.01.02-18-257/13

   0,00

  26 980,77

  71

  Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

  POKL.09.01.02-18-261/13

   0,00

  1 353,27

  72

  Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

  POKL.09.01.02-18-264/13

   0,00

  6 322,79

  73

  BD Center Sp. z o.o.

  POKL.09.01.02-18-268/13

   0,00

  1 166,27

  74

  Gmina Baranów Sandomierski

  POKL.09.01.02-18-270/13

  3 499,74

   0,00

  75

  Fundacja Bieszczadzka

  POKL.09.01.02-18-271/12

   0,00

  186,99

  76

  Gmina Medyka

  POKL.09.01.02-18-274/12

  1 715,24

   0,00

  77

  Gmina Medyka

  POKL.09.01.02-18-275/12

  1 815,50

   0,00

  78

  Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada

  POKL.09.01.02-18-275/13

   0,00

  1 773,55

  79

  Stowarzyszenie NCR

  POKL.09.01.02-18-276/12

   0,00

  2 017,60

  80

  Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada

  POKL.09.01.02-18-276/13

   0,00

  867,91

  81

  Gmina Sędziszów Małopolski

  POKL.09.01.02-18-277/12

  1 015,45

   0,00

  82

  Fundacja Bieszczadzka

  POKL.09.01.02-18-277/13

   0,00

  2 381,88

  83

  Gmina i Miasto Nisko

  POKL.09.01.02-18-281/11

  1 294,71

   0,00

  84

  Gmina Skołyszyn

  POKL.09.01.02-18-282/13

  1 803,48

   0,00

  85

  Gmina Skołyszyn

  POKL.09.01.02-18-283/13

  2 202,98

   0,00

  86

  Gmina Krościenko Wyżne

  POKL.09.01.02-18-284/13

  2 843,94

   0,00

  87

  Anglo Class Renata Pomarańska

  POKL.09.01.02-18-286/12

   0,00

  2 024,95

  88

  Stowarzyszenie Wspólne Dobro

  POKL.09.01.02-18-292/12

   0,00

  6 290,00

  89

  Gmina Bircza

  POKL.09.01.02-18-293/12

  364,07

   0,00

  90

  Gmina Krempna

  POKL.09.01.02-18-301/11

  356,54

   0,00

  91

  Gmina Jasło

  POKL.09.01.02-18-302/11

  338,78

   0,00

  92

  Gmina Jasło

  POKL.09.01.02-18-303/11

  55,96

   0,00

  93

  Fundacja Bieszczadzka

  POKL.09.01.02-18-313/11

   0,00

  801,28

  94

  Gmina Sędziszów Małopolski

  POKL.09.01.02-18-317/12

  588,26

   0,00

  95

  Gmina Skołyszyn

  POKL.09.01.02-18-329/12

  3 888,96

   0,00

  96

  Gmina Skołyszyn

  POKL.09.01.02-18-330/12

  2 632,41

   0,00

  97

  Gmina Zarszyn

  POKL.09.01.02-18-335/12

  1 297,23

   0,00

  98

  Gmina Zarszyn

  POKL.09.01.02-18-336/12

  1 284,06

   0,00

  99

  Gmina Zarszyn

  POKL.09.01.02-18-337/12

  1 275,07

   0,00

  100

  Gmina Zarszyn

  POKL.09.01.02-18-338/12

  1 287,25

   0,00

  101

  Gmina Zarszyn

  POKL.09.01.02-18-339/12

  1 308,77

   0,00

  102

  Gmina Zarszyn

  POKL.09.01.02-18-340/12

  1 291,98

   0,00

  103

  Gmina Zarszyn

  POKL.09.01.02-18-341/12

  1 290,22

   0,00

  104

  Gmina Tyrawa Wołoska

  POKL.09.01.02-18-347/12

  1 276,06

   0,00

  105

  Gmina Tyrawa Wołoska

  POKL.09.01.02-18-348/12

  1 291,80

   0,00

  106

  Gmina Grębów

  POKL.09.01.02-18-362/12

  1 323,16

   0,00

  107

  Gmina Radomyśl nad Sanem

  POKL.09.01.02-18-365/12

  58,39

   0,00

  108

  Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

  POKL.09.01.02-18-388/12

   0,00

  11 999,70

  109

  Gmina Stary Dzików

  POKL.09.01.02-18-391/12

  5 900,22

   0,00

  110

  Stowarzyszenie "Nasza Gmina"

  POKL.09.01.02-18-179/13

   0,00

  12 652,91

  111

  Gmina Brzostek

  POKL.09.01.02-18-209/13

  2 701,88

   0,00

  112

  Gmina Ropczyce

  POKL.09.01.02-18-182/13

  4 717,08

   0,00

  Razem

  202 543,08

  452 598,21


 • 1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna