Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona33/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41
§ 4019 – 5.993,-zł, § 4117 – 5.789,-zł, § 4119 – 1.022,-zł, § 4127 – 588,-zł,
§ 4129 – 104,-zł),

  • pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 17.180,- zł (§ 4307 – 14.603,-zł, § 4309 – 2.577,-zł), zostały poniesione na: koszty związane
    z naborem wniosków stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych
    i ponadgimnazjalnych, publikacje ogłoszeń promocyjnych w prasie dotyczących naboru wniosków stypendialnych, interpretację podatkową z Izby Skarbowej dla projektu, zakup materiałów biurowych.

    Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 54.943,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 9.696,-zł.

    Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych


    w kwocie 5.000.000,- zł.

    Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

    Termin realizacji zadania: 2014-2015.

    Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:    • opublikowano ogłoszenia promocyjne o naborze wniosków,

    • przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych – wpłynęło 1656 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

    wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu.

    Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania


    o wartości 64.639,- zł co stanowi 1,29 % planowanych nakładów finansowych.

    Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

    Wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 400.000,- zł zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II


    w Lubaczowie nie zostały zrealizowane. Powiat Lubaczowski nie wystąpił
    o uruchomienie środków.

    Rozdział 85495 – Pozostała działalność

    Zaplanowane wydatki w kwocie 751.158,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 696.399,- zł tj. 92,71% planu. (Dep. RR – WUP)    1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 744.689,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 225.099,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 479.987,- zł) zostały zrealizowane w wysokości
      694.741,- zł i dotyczyły:

    1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizacje projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w  2014 roku ogłoszono wyniki z 3 rund konkursowych (XII, XIII i XIV) w wyniku czego do dofinansowania rekomendowano 12 wniosków. Natomiast jeden z wyłonionych do dofinansowania w 2013 roku projektodawców, zrezygnował z ubiegania się
      o dofinansowanie i odstąpił od podpisania umowy. Dodatkowo do dofinansowania przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie, które pierwotnie nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na konkurs. W  2014 roku podpisano 42 umowy, wszystkie z konkursu ogłoszonego w roku 2013. Kontynuowano także realizację projektów z lat poprzednich. Rozliczono 412 wniosków o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 17.850.418,74 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 655.141,- zł (§ 2009).

    Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2    transz dotacji celowej w 2014 roku


    L.p.

    Podmiot

    Nr projektu

    Kwota dotacji w zł

    dla jednostek
    sektora
    finansów
    publicznych


    dla jednostek
    spoza sektora
    finansów
    publicznych


    1

    Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

    POKL.09.01.02-18-001/13

     0,00

    1 564,57

    2

    Powiat Ropczycko-Sędziszowski

    POKL.09.01.02-18-007/13

    1 689,54

     0,00

    3

    E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

    POKL.09.01.02-18-014/13

     0,00

    1 337,65

    4

    E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

    POKL.09.01.02-18-018/13

     0,00

    3 208,85

    5

    Gmina Cmolas

    POKL.09.01.02-18-020/13

    1 418,75

     0,00

    6

    Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

    POKL.09.01.02-18-021/13

     0,00

    1 391,90

    7

    Stowarzyszenbie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

    POKL.09.01.02-18-022/13

     0,00

    2 285,56

    8

    Gmina Zaleszany

    POKL.09.01.02-18-023/13

    2 954,20

     0,00

    9

    Gmina Grębów

    POKL.09.01.02-18-032/13

    5 385,65

     0,00

    10

    E.H.O Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

    POKL.09.01.02-18-048/13

     0,00

    143,52

    11

    E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

    POKL.09.01.02-18-049/13

     0,00

    1 268,74

    12

    Gmina Grodzisko Dolne

    POKL.09.01.02-18-065/13

    16 341,06

     0,00

    13

    Gmina Miasto Rzeszów

    POKL.09.01.02-18-066/13

    20 584,39

     0,00

    14

    Gmina Miejska Mielec

    POKL.09.01.02-18-070/13

    4 357,55

     0,00

    15

    Gmina Nozdrzec

    POKL.09.01.02-18-082/12

    10 128,06

     0,00

    16

    Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

    POKL.09.01.02-18-084/13

     0,00

    4 950,07

    17

    Powiat Łańcucki

    POKL.09.01.02-18-087/13

    73,70

     0,00

    18

    Gmina Ropczyce

    POKL.09.01.02-18-098/12

    717,01

     0,00

    19

    Gmina Ropczyce

    POKL.09.01.02-18-099/12

    876,06

     0,00

    20

    Gmina Brzostek

    POKL.09.01.02-18-100/12

    3 131,46

     0,00

    21

    Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju

    POKL.09.01.02-18-104/12

     0,00

    2 116,82

    22

    Urząd Gminy Wojaszówka

    POKL.09.01.02-18-114/12

    935,78

     0,00

    23

    Gmina Miasto Krosno

    POKL.09.01.02-18-126/13

    2 686,14

     0,00

    24

    E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

    POKL.09.01.02-18-131/13

     0,00

    14 089,69

    25

    Gmina Świlcza

    POKL.09.01.02-18-136/13

    2 596,49

     0,00

    26

    Gmina Frysztak

    POKL.09.01.02-18-138/13

    2 096,48

     0,00

    27

    ANGLO CLASS Renata Pomarańska

    POKL.09.01.02-18-146/12

     0,00

    5 611,92

    28

    Biznes Serwis Internet i Marketing Paweł Werbowy

    POKL.09.01.02-18-151/13

     0,00

    2 229,18

    29

    Gmina Frysztak

    POKL.09.01.02-18-158/13

    2 361,89

     0,00

    30

    Powiat Strzyżowski

    POKL.09.01.02-18-159/13

    187,35

     0,00

    31

    Powiat Strzyżowski

    POKL.09.01.02-18-160/13

    940,63

     0,00

    32

    Gmina Tuszów Narodowy

    POKL.09.01.02-18-164/13

    3 033,45

     0,00

    33

    Gmina Niebylec

    POKL.09.01.02-18-167/13

    791,42

     0,00

    34

    Gmina Czudec

    POKL.09.01.02-18-172/13

    2 478,63

     0,00

    35

    Gmina Czudec

    POKL.09.01.02-18-173/13

    2 586,25

     0,00

    36

    Gmina Jasło

    POKL.09.01.02-18-174/12

    1 035,02

     0,00

    37

    Gmina Czudec

    POKL.09.01.02-18-175/13

    2 950,82

     0,00

    38

    Gmina Jasło

    POKL.09.01.02-18-176/12

    1 037,15

     0,00

    39

    Gmina Czudec

    POKL.09.01.02-18-176/13

    2 792,50

     0,00

    40

    Gmina Jasło

    POKL.09.01.02-18-177/12

    976,89

     0,00

    41

    Gmina Czudec

    POKL.09.01.02-18-177/13

    2 899,23

     0,00

    42

    Gmina Mielec

    POKL.09.01.02-18-180/13

    5 668,50

     0,00

    43

    Gmina Mielec

    POKL.09.01.02-18-181/13

    5 563,50

     0,00

    44

    Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

    POKL.09.01.02-18-185/13

     0,00

    2 178,69

    45

    Gmina Baranów Sandomierski

    POKL.09.01.02-18-186/13

    4 251,96

     0,00

    46

    Gmina Baranów Sandomierski

    POKL.09.01.02-18-187/13

    4 026,50

     0,00

    47

    Gmina Baranów Sandomierski

    POKL.09.01.02-18-188/13

    4 553,25

     0,00

    48

    Gmina Skołyszyn

    POKL.09.01.02-18-189/13

    3 959,32

     0,00

    49

    Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju

    POKL.09.01.02-18-191/13

     0,00

    3 902,93

    50

    Gmina Strzyżów

    POKL.09.01.02-18-194/13

    601,99

     0,00

    51

    Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

    POKL.09.01.02-18-198/13

     0,00

    57 000,00

    52

    Gmina Frysztak

    POKL.09.01.02-18-203/13

    3 898,80

     0,00

    53

    Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.

    POKL.09.01.02-18-205/12

     0,00

    237 502,89

    54

    Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju

    POKL.09.01.02-18-217/13

     0,00

    3 268,59

    55

    Fundacja Bieszczadzka

    POKL.09.01.02-18-218/12

     0,00

    3 108,84

    56

    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś"

    POKL.09.01.02-18-223/13

     0,00

    9 363,92

    57

    Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Lublicy

    POKL.09.01.02-18-228/12

     0,00

    1 660,54

    58

    Anglo Class Renata Pomarańska

    POKL.09.01.02-18-229/11

     0,00

    4 751,55

    59

    Gmina Czudec

    POKL.09.01.02-18-229/13

    3 085,63

     0,00

    60

    Anglo Class Renata Pomarańska

    POKL.09.01.02-18-230/11

     0,00

    2 526,19

    61

    Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"

    POKL.09.01.02-18-234/13

     0,00

    7 404,05

    62

    Gmina Brzostek

    POKL.09.01.02-18-235/13

    1 806,34

     0,00

    63

    Gmina Hyżne

    POKL.09.01.02-18-236/13

    1 527,34

     0,00

    64

    Gmina Baranów Sandomierski

    POKL.09.01.02-18-238/13

    4 043,45

     0,00

    65

    Miasto i Gmina Kańczuga

    POKL.09.01.02-18-248/13

    980,66

     0,00

    66

    Gmina Baranów Sandomierski

    POKL.09.01.02-18-251/13

    3 487,50

     0,00

    67

    Gmina Frysztak

    POKL.09.01.02-18-252/12

    3 270,67

     0,00

    68

    Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata

    POKL.09.01.02-18-253/13

     0,00

    2 911,68

    69

    Gmina Bojanów

    POKL.09.01.02-18-256/13

    1 054,93

     0,00

    70

    Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.

    POKL.09.01.02-18-257/13

     0,00

    26 980,77

    71

    Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

    POKL.09.01.02-18-261/13

     0,00

    1 353,27

    72

    Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

    POKL.09.01.02-18-264/13

     0,00

    6 322,79

    73

    BD Center Sp. z o.o.

    POKL.09.01.02-18-268/13

     0,00

    1 166,27

    74

    Gmina Baranów Sandomierski

    POKL.09.01.02-18-270/13

    3 499,74

     0,00

    75

    Fundacja Bieszczadzka

    POKL.09.01.02-18-271/12

     0,00

    186,99

    76

    Gmina Medyka

    POKL.09.01.02-18-274/12

    1 715,24

     0,00

    77

    Gmina Medyka

    POKL.09.01.02-18-275/12

    1 815,50

     0,00

    78

    Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada

    POKL.09.01.02-18-275/13

     0,00

    1 773,55

    79

    Stowarzyszenie NCR

    POKL.09.01.02-18-276/12

     0,00

    2 017,60

    80

    Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada

    POKL.09.01.02-18-276/13

     0,00

    867,91

    81

    Gmina Sędziszów Małopolski

    POKL.09.01.02-18-277/12

    1 015,45

     0,00

    82

    Fundacja Bieszczadzka

    POKL.09.01.02-18-277/13

     0,00

    2 381,88

    83

    Gmina i Miasto Nisko

    POKL.09.01.02-18-281/11

    1 294,71

     0,00

    84

    Gmina Skołyszyn

    POKL.09.01.02-18-282/13

    1 803,48

     0,00

    85

    Gmina Skołyszyn

    POKL.09.01.02-18-283/13

    2 202,98

     0,00

    86

    Gmina Krościenko Wyżne

    POKL.09.01.02-18-284/13

    2 843,94

     0,00

    87

    Anglo Class Renata Pomarańska

    POKL.09.01.02-18-286/12

     0,00

    2 024,95

    88

    Stowarzyszenie Wspólne Dobro

    POKL.09.01.02-18-292/12

     0,00

    6 290,00

    89

    Gmina Bircza

    POKL.09.01.02-18-293/12

    364,07

     0,00

    90

    Gmina Krempna

    POKL.09.01.02-18-301/11

    356,54

     0,00

    91

    Gmina Jasło

    POKL.09.01.02-18-302/11

    338,78

     0,00

    92

    Gmina Jasło

    POKL.09.01.02-18-303/11

    55,96

     0,00

    93

    Fundacja Bieszczadzka

    POKL.09.01.02-18-313/11

     0,00

    801,28

    94

    Gmina Sędziszów Małopolski

    POKL.09.01.02-18-317/12

    588,26

     0,00

    95

    Gmina Skołyszyn

    POKL.09.01.02-18-329/12

    3 888,96

     0,00

    96

    Gmina Skołyszyn

    POKL.09.01.02-18-330/12

    2 632,41

     0,00

    97

    Gmina Zarszyn

    POKL.09.01.02-18-335/12

    1 297,23

     0,00

    98

    Gmina Zarszyn

    POKL.09.01.02-18-336/12

    1 284,06

     0,00

    99

    Gmina Zarszyn

    POKL.09.01.02-18-337/12

    1 275,07

     0,00

    100

    Gmina Zarszyn

    POKL.09.01.02-18-338/12

    1 287,25

     0,00

    101

    Gmina Zarszyn

    POKL.09.01.02-18-339/12

    1 308,77

     0,00

    102

    Gmina Zarszyn

    POKL.09.01.02-18-340/12

    1 291,98

     0,00

    103

    Gmina Zarszyn

    POKL.09.01.02-18-341/12

    1 290,22

     0,00

    104

    Gmina Tyrawa Wołoska

    POKL.09.01.02-18-347/12

    1 276,06

     0,00

    105

    Gmina Tyrawa Wołoska

    POKL.09.01.02-18-348/12

    1 291,80

     0,00

    106

    Gmina Grębów

    POKL.09.01.02-18-362/12

    1 323,16

     0,00

    107

    Gmina Radomyśl nad Sanem

    POKL.09.01.02-18-365/12

    58,39

     0,00

    108

    Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

    POKL.09.01.02-18-388/12

     0,00

    11 999,70

    109

    Gmina Stary Dzików

    POKL.09.01.02-18-391/12

    5 900,22

     0,00

    110

    Stowarzyszenie "Nasza Gmina"

    POKL.09.01.02-18-179/13

     0,00

    12 652,91

    111

    Gmina Brzostek

    POKL.09.01.02-18-209/13

    2 701,88

     0,00

    112

    Gmina Ropczyce

    POKL.09.01.02-18-182/13

    4 717,08

     0,00

    Razem

    202 543,08

    452 598,21


  • 1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41


    ©operacji.org 2017
    wyślij wiadomość

        Strona główna