Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona30/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41
§ 4400 – 22.686,- zł, § 4430 – 1.565,-zł, § 4700 – 1.568,- zł),

 • kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej, utworzenia strony internetowej, wykonania i druku kart plastikowych, zakupu oprogramowania, szafy metalowej do przechowywania dokumentów, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki, dysku zewnętrznego – 30.442,-zł (§ 4210 – 5.464,-zł, § 4300 – 24.978,-zł),

 • kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet –
  13.145,- zł (§ 4350 – 3.665,- zł, § 4360 –1.787,- zł, § 4370 – 7.693,- zł),

 • krajowych podróży służbowych – 3.914,- zł (§ 4410),

 • odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61.868,- zł (§ 4140 – 20.341,- zł, § 4440 – 41.527,- zł),

 • podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 3.783,-zł (§ 4480 – 2.388,-zł, § 4520 – 1.395,-zł),

 • odsetek od płatności za modernizację węzła cieplnego
  w budynku w siedzibie głównej ROPS przy ul.Hetmańskiej 120a – 511,-zł (§ 4580),

 • kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu dotacji pobranej
  w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny oraz Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” –
  804,-zł (§ 4610),

  1. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 800.000,- zł wykonanych w kwocie 792.542,- zł
   (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.

  Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014 roku
  Lp.

  Nazwa podmiotu

  Nazwa zadania

  Kwota dotacji w zł
  (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)


  1

  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Łańcucie

  Poprawa warunków socjalno – bytowych w kuchni, łaźni, świetlicy, pomoc osobom ubogim, wykluczonym, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością


  17.850


  2

  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku

  Pomoc dla bezdomnych


  28.000

  3

  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie

  Pozytywne wzmocnienie –na bis


  31.230

  4

  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie

  Udzielanie schronienia osobom bezdomnym


  36.000

  5

  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy


  Poprawa warunków socjalno- bytowych w Domu dla bezdomnych mężczyzn służąca wzrostowi umiejętności pozwalających powrócić osobom bezdomnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym do ponownego pełnienia ról społecznych

  36.000

  6

  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram
  w Dębicy

  Aktywny senior III


  29.860

  7

  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy

  Krok do lepszego jutra


  18.910

  8

  Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących- SWN
  w Przemyślu

  Jestem aktywny


  14.900

  9

  Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”
  w Rzeszowie

  „60 plus- wciąż jestem aktywny”- II edycja


  10.120

  10

  Caritas Diecezji Sandomierskiej

  Stop wykluczeniu społecznemu


  36.000

  11

  Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki
  w Rzeszowie


  Warsztaty aktywizujące starsze osoby


  28.570

  12

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
  w Kolbuszowej

  Kolbuszowska Akademia Seniora


  9.782

  13

  Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze

  Utkani na nowo


  19.590

  14

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej

  ŚWIETLICOWY Program Wspierania Rozwoju Zainteresowań Dzieci i Młodzieży
  w Powiecie Kolbuszowskim -TO MNIE KRĘCI


  20.760

  15

  Stowarzyszenie Ruchu Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”
  w Nisku

  Aktywność-szansą na lepsze jutro


  22.890

  16

  Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych
  w Rzeszowie

  Holistyczna aktywizacja osób starszych niesłyszących na Podkarpaciu


  11.940

  17

  Stowarzyszenie „Równowaga”
  w Stalowej Woli

  Aktywni 60+ poznają swoje województwo


  24.740

  18

  Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES- GEST"
  w Rzeszowie

  Łagodzenie skutków ubóstwa osób niesłyszących


  20.830

  19

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krośnie

  Widzisz, poznajesz ,wiesz – życie gminy okiem nastolatka-warsztaty społeczno-filmowe


  5.980

  20

  Stowarzyszenie Miłośników Cergowej
  w Cergowej

  Razem raźniej – aktywne warsztaty dla seniorów


  9.010

  21

  Rodzina Rodzin Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Wielodzietnych
  w Rzeszowie

  Marazmowi mówimy stanowcze NIE


  17.510

  22

  Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła
  w Stalowej Woli

  Bardziej być


  20.760

  23

  Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
  w Stalowej Woli

  Lato z ORA


  33.843

  24

  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO”
  w Rzeszowie


  TEATRINO – LATAJĄCY DYWAN – warsztaty teatralne


  21.600

  25

  Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA”
  w Stalowej Woli


  Organizacja warsztatów psychologiczno – edukacyjno – integracyjnych
  „WSPÓLNIE POKONUJMY RAKA PIERSI”


  23.980

  26

  Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu


  Szczęśliwe dziecko – silna rodzina


  24.003

  27

  Stowarzyszenie „POMOC”
  w Rzeszowie


  Jesteśmy nadal aktywni! – edycja 2014


  15.490

  28

  Stowarzyszenie NA PLUS
  w Głogowie Małopolskim


  Program „DOROSŁOŚĆ NIE BOLI”


  18.850

  29

  Stowarzyszenie ESTEKA
  w Tarnobrzegu

  JESTEM SENIOREM – JESTEM AKTYWNY

  16.030

  30

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku

  Wspierasz mnie –pokonuję trudności


  23.520

  31

  Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy

  Wszyscy równi, choć każdy inny


  18.850

  32

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie

  Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną


  24.375

  33

  Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
  w Miejscu Piastowym


  MICHAYLAND 2014 – Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka


  22.150

  34

  Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jan Pawła II
  w Rzeszowie


  Bliżej Natury i Historii


  24.720

  35

  Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”
  w Lubaczowie


  „Aktywny senior 60+” – poszerzenie oferty dla uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych działającego przy parafii p. w. św. Stanisława BM w Lubaczowie


  22.138

  36

  Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Nasza Przyszłość” w Lubaczowie


  Skrzydła uszyte na miarę – rozwój dziecka szansą na lepsze jutro


  8.117

  37

  Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie

  „MŁODZI –MŁODYM, WIERZĘ W SYNA BOŻEGO”

  3.694

  38

  Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" w Rzeszowie


  "Podkarpacki Ośrodek Wsparcia"


  9.950

  39

  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie


  "Razem możemy więcej"


  10.000

  Ogółem:

  792.542

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych


  w kwocie 3.398.617,-zł, realizowane w latach 2011-2015. Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.503.617,-zł, co stanowi 73,66% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

  Chcąc nie tylko ograniczyć proces ubożenia ludności naszego regionu, ale przede wszystkim wskazać możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem, w 2014r. działania zostały skierowane zarówno na dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również na osoby starsze.

  W wyniku realizacji programu nastąpiło wzmacnianie kompetencji życiowych
  i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu, co prowadzić może w przyszłości do zmniejszenia odbiorców pomocy społecznej. Nie można było również zapomnieć, iż aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Dzięki realizacji programu zwiększona została szanse na poprawę warunków dla osób starszych, uczestnictwo w życiu obywatelskim umożliwiło uniknięcia izolacji społecznej oraz wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.


  1. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody oraz dofinansowania zakupu okularów dla pracowników w kwocie 2.387, -zł (§ 3020).

  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 167.247,- zł zostały zrealizowane w kwocie 150.629,- zł. Dotyczyły:

  1. modernizacji węzła cieplnego w budynku w siedzibie głównej ROPS przy ul. Hetmańskiej 120 w kwocie 26.055,-zł (§ 6050),

  2. zakupów inwestycyjnych w kwocie 124.574,-zł (§ 6060), w tym:

  • licencji programu LEX OMEGA - 8.502,- zł,

  • zestawów komputerowych oraz drukarek - 58.600,- zł,

  • drukarki i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji majątku – 5.538,-zł,

  • urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) – 2.808,-zł,

  • klimatyzatorów do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie – 49.126,-zł,

  Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z oszczędności w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz w wydatkach majątkowych w związku z dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych z dotacji z budżetu państwa.

  Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

  Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 507.445,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 489.740,- zł) zostały wykonane w kwocie 501.317,- zł, tj. 98,79% planu i dotyczyły:  1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014 roku kontynuowane były 22 projekty, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 104 wnioski o płatność na kwotę 9.585.270,01 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 483.614,- zł (§ 2009).

  Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2  transz dotacji celowej w 2014 roku


  Lp.

  Podmiot

  Nr projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek sektora finansów publicznych

  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

  1

  Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

  POKL.07.01.02-18-001/08

  10 576,40

   0,00

  2

  Starostwo Powiatowe w Brzozowie

  POKL.07.01.02-18-002/08

  7 616,82

   0,00

  3

  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

  POKL.07.01.02-18-004/08

  16 072,55

   0,00

  4

  Powiat Jasielski

  POKL.07.01.02-18-005/08

  10 534,49

   0,00

  5

  Starostwo Powiatowe w Krośnie

  POKL.07.01.02-18-006/08

  12 744,62

   0,00

  6

  Powiat Leski

  POKL.07.01.02-18-007/08

  11 958,65

   0,00

  7

  Powiat Leżajsk

  POKL.07.01.02-18-008/08

  13 833,27

   0,00

  8

  Starostwo Powiatowe Lubaczów

  POKL.07.01.02-18-009/08

  19 353,41

   0,00

  9

  Powiat Łańcucki

  POKL.07.01.02-18-010/08

  8 024,34

   0,00

  10

  Starostwo Powiatowe w Mielcu

  POKL.07.01.02-18-011/08

  63 506,33

   0,00

  11

  Gmina Krosno

  POKL.07.01.02-18-012/08

  16 783,21

   0,00

  12

  Starostwo Powiatowe w Nisku

  POKL.07.01.02-18-012/09

  7 065,01

   0,00

  13

  Powiat Przemyski

  POKL.07.01.02-18-013/08

  26 150,84

   0,00

  14

  Starostwo Powiatowe Przeworsk

  POKL.07.01.02-18-014/08

  12 693,44

   0,00

  15

  Powiat Ropczycko-Sędziszowski

  POKL.07.01.02-18-015/08

  13 819,87

   0,00

  16

  Powiat Kolbuszowski

  POKL.07.01.02-18-015/10

  6 981,81

   0,00

  17

  Starostwo Powiatowe Rzeszów

  POKL.07.01.02-18-016/08

  22 370,31

   0,00

  18

  Starostwo Powiatowe w Sanoku

  POKL.07.01.02-18-017/08

  34 994,91

   0,00

  19

  Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

  POKL.07.01.02-18-018/08

  19 279,36

   0,00

  20

  Powiat Strzyżowski

  POKL.07.01.02-18-019/08

  9 521,97

   0,00

  21

  Gmina Miejska Przemyśl

  POKL.07.01.02-18-021/08

  105 528,59

   0,00

  22

  Urząd Miasta Tarnobrzeg

  POKL.07.01.02-18-023/08

  34 203,46

   0,00

  Razem

  483 613,66

   0,00

  W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów


  i wydatków budżetu Województwa.

  1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 17.703,- zł (§ 2919).

  Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

  Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 1.451.518,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.367.179,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.437.611,- zł, tj. 99,04% planu i dotyczyły:  1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania finansowane było 128 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013,
   rozliczono 533 wnioski o płatność na kwotę 27.597.644,56 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.353.274,- zł (§ 2009).

  Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1  transz dotacji celowej w 2014 roku


  L.p.

  Podmiot

  Nr projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek
  sektora
  finansów
  publicznych


  dla jednostek
  spoza sektora
  finansów
  publicznych


  1

  Gmina i Miasto w Nisku

  POKL.07.01.01-18-001/08

  11 242,57

   0,00

  2

  Urząd Gminy Rokietnica

  POKL.07.01.01-18-001/11

  3 442,66

   0,00

  3

  Miasto Jasło

  POKL.07.01.01-18-002/08

  30 650,53

   0,00

  4

  Gmina Chłopice

  POKL.07.01.01-18-002/11

  2 846,21

   0,00

  5

  Gmina Jeżowe

  POKL.07.01.01-18-003/08

  9 012,37

   0,00

  6

  Urząd Gminy w Olszanicy

  POKL.07.01.01-18-004/08

  4 863,34

   0,00

  7

  Gmina Dubiecko

  POKL.07.01.01-18-004/10

  12 523,22

   0,00

  8

  Gmina Miasto Leżajsk

  POKL.07.01.01-18-005/08

  20 591,68

   0,00

  9

  Gmina Stubno

  POKL.07.01.01-18-005/10

  9 275,43

   0,00

  10

  Urząd Gminy Wielkie Oczy

  POKL.07.01.01-18-006/08

  5 440,65

   0,00

  11

  Gmina Żołynia

  POKL.07.01.01-18-007/08

  7 279,02

   0,00

  12

  Urząd Gminy Padew Narodowa

  POKL.07.01.01-18-008/08

  5 234,37

   0,00

  13

  Gmina Sieniawa

  POKL.07.01.01-18-009/08

  7 505,10

   0,00

  14

  Gmina Ostrów

  POKL.07.01.01-18-009/09

  5 497,27

   0,00

  15

  Urząd Miejski w Mielcu

  POKL.07.01.01-18-010/08

  21 137,84

   0,00

  16

  Gmina Rudnik n/Sanem

  POKL.07.01.01-18-011/08

  11 902,49

   0,00

  17

  Gmina Laszki

  POKL.07.01.01-18-011/12

  5 113,07

   0,00

  18

  Gmina Orły

  POKL.07.01.01-18-011/09

  9 416,47

   0,00

  19

  Urząd Gminy Jarosław

  POKL.07.01.01-18-012/08

  13 449,35

   0,00

  20

  Urząd Gminy Kuryłówka

  POKL.07.01.01-18-012/09

  7 888,78

   0,00

  21

  Gmina Tryńcza

  POKL.07.01.01-18-013/08

  10 170,87

   0,00

  22

  Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym

  POKL.07.01.01-18-014/08

  8 197,13

   0,00

  23

  Urząd Gminy Wadowice Górne

  POKL.07.01.01-18-015/08

  8 365,55

   0,00

  24

  Gmina Jedlicze

  POKL.07.01.01-18-016/08

  13 333,97

   0,00

  25

  Urząd Gminy w Borowej

  POKL.07.01.01-18-017-08

  3 959,40

   0,00

  26

  Urząd Gminy Krzeszów

  POKL.07.01.01-18-019/08

  4 639,26

   0,00

  27

  Gmina Wielopole Skrzyńskie

  POKL.07.01.01-18-020/09

  9 294,95

   0,00

  28

  Gmina Bojanów

  POKL.07.01.01-18-021/08

  6 809,69

   0,00

  29

  Urząd Gminy Komańcza

  POKL.07.01.01-18-021/09

  5 125,65

   0,00

  30

  Urząd Miasta i Gminy w Narolu

  POKL.07.01.01-18-022/08

  7 010,11

   0,00

  31

  Gmina Bukowsko

  POKL.07.01.01-18-022/09

  6 889,34

   0,00

  32

  Urząd Miasta Jarosławia

  POKL.07.01.01-18-023/08

  35 901,41

   0,00

  33

  Urząd Gminy w Lutowiskach

  POKL.07.01.01-18-024/08

  8 399,11

   0,00

  34

  Gmina Łańcut

  POKL.07.01.01-18-024/09

  11 851,89

   0,00

  35

  Gmina Radomyśl Wielki

  POKL.07.01.01-18-025/08

  14 073,46

   0,00

  36

  Gmina Żyraków

  POKL.07.01.01-18-025/09

  11 267,05

   0,00

  37

  Gmina Miejska Lubaczów

  POKL.07.01.01-18-026/08

  9 279,66

   0,00

  38

  Gmina Miejska Dynów

  POKL.07.01.01-18-026/09

  5 837,76

   0,00

  39

  Urząd Gminy Jodłowa

  POKL.07.01.01-18-027/08

  3 726,48

   0,00

  40

  Urząd Gminy Leżajsk

  POKL.07.01.01-18-027/09

  13 447,70

   0,00

  41

  Urząd Gminy w Pysznicy

  POKL.07.01.01-18-028/08

  6 866,18

   0,00

  42

  Urząd Gminy w Besku

  POKL.07.01.01-18-029/08

  6 540,71

   0,00

  43

  Gmina Dydnia

  POKL.07.01.01-18-029/09

  6 048,26

   0,00

  44

  Urząd Gminy Horyniec-Zdrój

  POKL.07.01.01-18-030/08

  5 131,90

   0,00

  45

  Urząd Gminy Jasienica Rosielna

  POKL.07.01.01-18-030/09

  14 092,10

   0,00

  46

  Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

  POKL.07.01.01-18-031/08

  5 585,21

   0,00

  47

  Gmina Roźwienica

  POKL.07.01.01-18-031/09

  9 436,13

   0,00

  48

  Gmina Trzebownisko

  POKL.07.01.01-18-032/08

  14 909,66

   0,00

  49

  Gmina Osiek Jasielski

  POKL.07.01.01-18-032/09

  0,70

   0,00

  50

  Gmina w Sędziszowie Młp.

  POKL.07.01.01-18-033/08

  13 988,42

   0,00

  51

  Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

  POKL.07.01.01-18-034/08

  7 656,00

   0,00

  52

  Gmina Boguchwała

  POKL.07.01.01-18-034/09

  16 999,01

   0,00

  53

  Urząd Gminy w Haczowie

  POKL.07.01.01-18-035/08

  6 530,99

   0,00

  54

  Urząd Gminy w Chmielniku

  POKL.07.01.01-18-035/09

  3 193,33

   0,00

  55

  Urząd Gminy Zaklików

  POKL.07.01.01-18-036/08

  6 862,24

   0,00

  56

  Urząd Gminy Brzyska

  POKL.07.01.01-18-036/09

  7 467,39

   0,00

  57

  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

  POKL.07.01.01-18-037/08

  21 056,08

   0,00

  58

  Gmina Dukla

  POKL.07.01.01-18-037/09

  8 322,16

   0,00

  59

  Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

  POKL.07.01.01-18-038/08

  13 411,05

   0,00

  60

  Gmina Kolbuszowa

  POKL.07.01.01-18-038/09

  14 748,13

   0,00

  61

  Urząd Gminy w Majdanie Królewskim

  POKL.07.01.01-18-039/08

  9 765,75

   0,00

  62

  Gmina Białobrzegi

  POKL.07.01.01-18-039/09

  16 215,67

   0,00

  63

  Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

  POKL.07.01.01-18-040/09

  50 150,39

   0,00

  64

  Urząd Gminy Kamień

  POKL.07.01.01-18-041/08

  13 455,90

   0,00

  65

  Gmina Grębów

  POKL.07.01.01-18-041/09

  3 094,93

   0,00

  66

  Urząd Miasta w Dębicy

  POKL.07.01.01-18-042/08

  24 695,67

   0,00

  67

  Gmina Lubenia

  POKL.07.01.01-18-042/09

  5 810,58

   0,00

  68

  Urząd Miasta i Gminy w Lesku

  POKL.07.01.01-18-043/08

  9 392,29

   0,00

  69

  Gmina Iwierzyce

  POKL.07.01.01-18-044/08

  6 144,60

   0,00

  70

  Urząd Gminy Kołaczyce

  POKL.07.01.01-18-044/09

  6 264,52

   0,00

  71

  Urząd Gminy Czermin

  POKL.07.01.01-18-045/08

  7 038,54

   0,00

  72

  Urząd Gminy w Raniżowie

  POKL.07.01.01-18-045/09

  9 923,75

   0,00

  73

  Urząd Miejski w Strzyżowie

  POKL.07.01.01-18-046/08

  13 560,42

   0,00

  74

  Gmina Medyka

  POKL.07.01.01-18-046/09

  6 085,25

   0,00

  75

  Gmina Sokołów Młp.

  POKL.07.01.01-18-047/09

  11 428,08

   0,00

  76

  Urząd Gminy Lubaczów

  POKL.07.01.01-18-048/08

  9 619,05

   0,00

  77

  Gmina Czarna

  POKL.07.01.01-18-048/09

  7 860,34

   0,00

  78

  Urząd Gminy w Dębicy

  POKL.07.01.01-18-049/08

  20 165,37

   0,00

  79.

  Gmina Mielec

  POKL.07.01.01-18-050/08

  9 825,19

   0,00

  80

  Gmina Domaradz

  POKL.07.01.01-18-050/09

  7 546,21

   0,00

  81

  Urząd Gminy Przecław

  POKL.07.01.01-18-051/08

  11 165,69

   0,00

  82

  Gmina Niwiska

  POKL.07.01.01-18-051/09

  7 531,83

   0,00

  83

  Gmina Oleszyce

  POKL.07.01.01-18-052/08

  6 180,63

   0,00

  84

  Gmina Jasło

  POKL.07.01.01-18-052/09

  13 068,85

   0,00

  85

  Urząd Gminy w Starym Dzikowie

  POKL.07.01.01-18-053/08

  5 319,85

   0,00

  86

  Urząd Gminy w Wiązownicy

  POKL.07.01.01-18-053/09

  14 656,47

   0,00

  87

  Urząd Gminy Harasiuki

  POKL.07.01.01-18-054/08

  3 785,89

   0,00

  88

  Gmina Solina

  POKL.07.01.01-18-054/09

  4 525,41

   0,00

  89

  Gmina w Rymanowie

  POKL.07.01.01-18-055/08

  11 739,34

   0,00

  90

  Gmina Hyżne

  POKL.07.01.01-18-055/09

  5 745,94

   0,00

  91

  Urząd Miasta w Sanoku

  POKL.07.01.01-18-056/08

  32 447,92

   0,00

  92

  Gmina Pawłosiów

  POKL.07.01.01-18-056/09

  8 876,06

   0,00

  93

  Urząd Gminy w Przeworsku

  POKL.07.01.01-18-057/08

  15 085,40

   0,00

  94

  Gmina w Zarszynie

  POKL.07.01.01-18-058/08

  12 987,08

   0,00

  95

  Gmina Żurawica

  POKL.07.01.01-18-058/09

  7 329,48

   0,00

  96

  Gmina Krościenko Wyżne

  POKL.07.01.01-18-059/08

  7 356,66

   0,00

  97

  Gmina Korczyna

  POKL.07.01.01-18-059/09

  7 744,90

   0,00

  98

  Gmina Czudec

  POKL.07.01.01-18-060/08

  11 186,85

   0,00

  99

  Gmina Sanok

  POKL.07.01.01-18-061/09

  12 510,19

   0,00

  100

  Gmina Frysztak

  POKL.07.01.01-18-063/08

  9 363,72

   0,00

  101

  Urząd Miasta Radymno

  POKL.07.01.01-18-064/09

  7 525,30

   0,00

  102

  Gmina Cmolas

  POKL.07.01.01-18-066/08

  6 697,49

   0,00

  103

  Miasto Łańcut

  POKL.07.01.01-18-067/08

  9 507,13

   0,00

  104

  Urząd Gminy Świlcza

  POKL.07.01.01-18-068/08

  8 631,22

   0,00

  105

  Urząd Miejski w Tyczynie

  POKL.07.01.01-18-069/08

  7 910,43

   0,00

  106

  Urząd Miasta w Stalowej Woli

  POKL.07.01.01-18-070/08

  30 643,48

   0,00

  107

  Urząd Gminy Zarzecze

  POKL.07.01.01-18-071/08

  8 028,19

   0,00

  108

  Gmina Pilzno

  POKL.07.01.01-18-072/08

  17 282,33

   0,00

  109

  Urząd Gminy w Brzostku

  POKL.07.01.01-18-073/08

  16 011,32

   0,00

  110

  Gmina w Tuszowie Narodowym

  POKL.07.01.01-18-074/08

  8 740,02

   0,00

  111

  Urząd Gminy Pruchnik

  POKL.07.01.01-18-075/08

  12 760,55

   0,00

  112

  Gmina Wojaszówka

  POKL.07.01.01-18-075/09

  7 657,09

   0,00

  113

  Urząd Gminy i Miasta Ulanów

  POKL.07.01.01-18-076/08

  8 558,32

   0,00

  114

  Urząd Gminy Przemyśl

  POKL.07.01.01-18-077/08

  16 908,43

   0,00

  115

  Urząd Gminy Krempna

  POKL.07.01.01-18-110/10

  5 701,52

   0,00

  116

  Gmina Jawornik Polski

  POKL.07.01.01-18-112/11

  10 027,60

   0,00

  117

  Gmina Gać

  POKL.07.01.01-18-120/09

  5 621,01

   0,00

  118

  Gmina Baligród

  POKL.07.01.01-18-128/11

  12 402,48

   0,00

  119

  Gmina Cisna

  POKL.07.01.01-18-137/11

  10 133,87

   0,00

  120

  Gmina Głogów Małopolski

  POKL.07.01.01-18-138/10

  12 725,68

   0,00

  121

  Gmina Radymno

  POKL.07.01.01-18-139/10

  8 391,12

   0,00

  122

  Gmina Dzikowiec

  POKL.07.01.01-18-153/09

  7 774,70

   0,00

  123

  Gmina Brzozów

  POKL.07.01.01-18-154/09

  17 940,70

   0,00

  124

  Gmina w Rakszawie

  POKL.07.01.01-18-155/09

  8 199,40

   0,00

  125

  Gmina Jarocin

  POKL.07.01.01-18-156/09

  6 317,14

   0,00

  126

  Gmina Nowy Żmigród

  POKL.07.01.01-18-157/09

  7 679,03

   0,00

  127

  Gmina Nozdrzec

  POKL.07.01.01-18-164/09

  13 439,88

   0,00

  128

  Urząd Gminy Czarna

  POKL.07.01.01-18-170/09

  7 135,59

   0,00

  129

  Gmina Markowa

  POKL.07.01.01-18-175/09

  5 533,74

   0,00

  Razem__1_353_273,93___0,00'>Razem

  1 353 273,93

   0,00

  W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów


  i wydatków budżetu Województwa.

  1. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 84.337,- zł (§ 2919).

  Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

  Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.008.873,- zł zostały zrealizowane w wysokości 999.887,- zł, tj. 99,11% planu.  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 992.012,- zł zostały zrealizowane
   w kwocie 983.566,- zł. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
   w Rzeszowie, w tym:

  1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 784.390,- zł (§ 4010 – 626.104,- zł, § 4040 – 38.092,- zł, § 4110 – 106.815,- zł, § 4120 – 13.379,- zł),

  2. pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań w kwocie 198.717,- zł,
   w tym:

  1. zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, licencji programów antywirusowych, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego do samochodów – 29.762,- zł (§ 4210),

  2. zakupu arkuszy do testów psychologicznych do diagnozy dzieci oraz rodziców adopcyjnych – 6.594,-zł (§ 4240),

  3. opłat za dostawy energii, wody – 11.180,- zł (§ 4260),

  4. malowania pomieszczeń, wymiany drzwi, wykonania sieci telefonicznej, montażu rolet okiennych, wykonania tablic, wymiany oświetlenia w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 15, konserwacji centrali telefonicznej – 36.109,-zł
   (§ 4270 – 18.133,-zł, § 4300 – 17.976,-zł),

  5. badań profilaktycznych pracowników – 1.309,- zł (§ 4280),

  6. kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, dostępu online do publikacji inforlex sektor publiczny, kosztów użyczenia budynku, administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu, zakupu biletów dla pracowników, mycia
   i ubezpieczenia samochodów – 70.365,- zł (§ 4300 – 31.567,- zł, § 4400 – 31.341,- zł, § 4430 – 2.224,-zł, § 4700 – 5.233,- zł),

  7. kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 4.511,-zł (§ 4350 –
   1.215,- zł, § 4370 – 3.296,- zł),

  8. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.806,- zł
   (§ 4140 – 6.002,- zł, § 4440 – 15.804,- zł),

  9. krajowych podróży służbowych pracowników – 14.790,-zł (§ 4410),

  10. podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.291,-zł (§ 4480 –
   1.604,-zł, § 4520 – 687,-zł),

  1. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 459,- zł (§ 3020).

  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.861,-zł zostały zrealizowane
   w kwocie 16.321,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu:

  1. serwera kopii zapasowych - 3.580,-zł,

  2. licencji programu LEX OMEGA - 2.453,-zł,

  3. urządzenia wielofunkcyjnego - 7.880,- zł,

  4. urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) - 810,- zł,

  5. drukarki i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji majątku - 1.598,-zł.

  Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

  Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

  Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 147.339,- zł (§ 6230) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane z powodu rezygnacji przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej z przyznanych środków finansowych na organizację (pierwsze wyposażenie) centrum integracji społecznej.

  Wydatki planowane były do finansowania z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

  Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 341.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 187.800,-zł (§ 2710), tj.55,07% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014r.
  Wykaz udzielonej pomocy finansowej w 2014r.


  Lp.

  Nazwa Miasta/Gminy

  Kwota udzielonej pomocy finansowej w zł


  1

  Miasto Boguchwała

  2.500

  2

  Gmina Łańcut

  106.000

  3

  Gmina Krasne

  43.800

  4

  Miasto Łańcut

  7.000

  5

  Miasto Tyczyn

  8.000

  6

  Gmina Czarna

  12.500

  7

  Miasto Rzeszów

  6.500

  8

  Gmina Chmielnik

  1.500
  OGÓŁEM:

  187.800

  Udzielona pomoc nie została w pełni wykorzystana z powodu:  1. skorzystania przez jednostki samorządu z innych źródeł pomocy,

  2. braku wniosków o udzielenie pomocy ze strony poszkodowanych,

  3. niespełnienia przez niektórych poszkodowanych kryteriów określonych
   w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy.

  Rozdział 85295 – Pozostała działalność

  Zaplanowane wydatki w kwocie 16.718.992,- zł zostały wykonane w wysokości 14.616.166,- zł, tj. 87,42% planu.  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.405.904,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.216.975,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.516.995,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.205.883,- zł i obejmowały:

  1. realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
   w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.097.856,- zł, (Dep. OZ – ROPS),
   w tym:

   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 373.685,- zł,
    (§ 4016- 44.097,- zł, § 4017- 249.883,- zł, § 4046- 2.956,- zł, § 4047- 16.749,- zł, § 4116- 7.959,- zł, § 4117- 45.103,- zł, § 4126- 1.041,- zł, § 4127- 5.897,- zł),

   2. dotacje celowe dla beneficjentów projektu – 576.774,- zł (§ 2007),

  Zestawienie transz dotacji celowych  przekazanych beneficjentom w 2014 roku  L.p.

  Podmiot

  Nazwa zadania / projektu

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek sektora finansów publicznych

  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

  1

  Caritas Diecezji Rzeszowskiej

  „Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.

  0,00

  17.975,62

  2

  Konwent Zakonu Bonifratrów
  w Iwoniczu

  „Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”

  0,00

  170.235,70

  3

  Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP Warszawa DPS Prałkowce

  „Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.

  0,00

  86.828,15

  4

  Powiat Lubaczowski Dom Dziecka Nowa Grobla

  Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków”.

  10.133,14

  0,00

  5

  Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

  „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

  38.833,75

  0,00

  6

  Powiat Ropczycko - Sędziszowski

  "Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.

  168.514,23

  0,00

  7

  Gmina Krosno

  „Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.

  5.937,28

  0,00

  8

  Powiat Jasielski

  „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.

  38.349,60

  0,00

  9

  Powiat Strzyżowski DPS Glinik Dolny

  „Poprawa warunków życia mieszkańców DPS w Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza, a także podniesienie kwalifikacji personelu w celu zastosowania innowacyjnych metod pracy z mieszkańcami”

  39.966,32

  0,00

  Razem

  301.734,32

  275.039,47
   1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 147.397,- zł, (§ 4216- 1.185,- zł, § 4217- 6.714,- zł, § 4266- 613,- zł,


 • 1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna