Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona27/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41
§ 4179 – 9,-zł),

 • zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w kwocie 270.560,-zł (§ 2917 – 248.623,-zł, § 2919 – 21.937,-zł) wraz
  z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 12.020,-zł (§ 4989).

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów w kwocie 76.000,-zł (§ 3250).

  Rozdział 80395 – Pozostała działalność

  Zaplanowane wydatki (Dep. EN, KS) w wysokości 1.540.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.523.152,- zł, tj. 98,91 % planu.  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 300.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 296.771,-zł (§ 2520)
   i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

  Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2014 r.
  L.p.

  Podmiot

  Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

  1

  Uniwersytet Rzeszowski

  80 000

  2

  Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie

  50 000

  3

  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

  5 000

  4

  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu

  5 000

  5

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

  5 000

  6

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

  5 000

  7

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

  146 771

  Razem

     1. 771    1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.240.000,-zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 980.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 260.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 1.226.381,-zł i przeznaczone zostały na dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe.  Podmiot

  Nazwa zadania

  Kwota dotacji w zł

  L.p.

  dla jednostek sektora finansów publicznych

  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

  1

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

  Wyposażenie w środki trwałe Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich dla nowo tworzonego kierunku studiów Pielęgniarstwo

  200 000,00
  2

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Pigonia w Krośnie

  Modernizacja systemu komputerowego w PWSZ w Krośnie w celu podniesienia jakości kształcenia studentów

  100 000,00
  3

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

  Wyposażenie pracowni na potrzeby dydaktyczne nowych kierunków kształcenia w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

  100 000,00
  4

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

  Doposażenie stanowisk laboratoryjnych Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej na potrzeby nowego kierunku kształcenia inżynieria medyczna

  200 000,00
  5

  Uniwersytet Rzeszowski

  Przygotowanie bazy pod planowany kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  147 839,00
  6

  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

  Dostosowanie jakości kształcenia inżynierów geodetów do potrzeb podkarpackiego rynku pracy

  100 000,00
  7

  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

  Intensyfikacja oferty edukacyjnej PWSW w Przemyślu poprzez utworzenie nowych kierunków studiów I stopnia tj: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, Projektowanie graficzne oraz Technologia chemiczna

  88 541,91
  8

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy

  Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą przyłączy i montażem układów pomiarowych

  30 000,00
  9

  Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

  Nowe laboratorium komputerowe dla nowych kierunków studiów w Wyższej Szkole Inżynieryjno – Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie
  80 000,00

  10

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

  Zakup wyposażenia do Laboratorium Dietetyki na potrzeby kształcenia studentów na kierunku Dietetyka oraz uruchomienie studia telewizyjnego do realizacji zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
  100 000,00

  11

  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

  Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl
  50 000,00

  12

  Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku

  Zwiększenie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Społeczno–Gospodarczej z siedzibą w Przeworsku poprzez uruchomienie nowego kierunku kształcenia. Przygotowanie biblioteki, przygotowanie i wyposażenie laboratorium i wymiana kotłów CO2
  30 000,00

  Razem

  966 380,91

  260 000,00


 • 1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna