Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona26/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41

W 2014 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych. Rozliczono 328 wniosków


o płatność partnerów w ramach projektu na kwotę 24.005.141,69,-zł.

 1. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, tłumaczenia dokumentów, przygotowanie
  i przeprowadzenie kampanii promującej szkolnictwo zawodowe
  w województwie) w kwocie 820.621,- zł, (§ 4217- 5.258,- zł, § 4219- 928,- zł,
  § 4307- 638.801,- zł, § 4309- 112.730,- zł, § 4357- 1.730,- zł, § 4359- 305,- zł, § 4367- 491,- zł, § 4369- 86,- zł, § 4377- 4.198,- zł, § 4379- 741,- zł, § 4387- 36,- zł, § 4389- 6,- zł, § 4407- 34.591,- zł, § 4409- 6.104,- zł, § 4417- 893,- zł, § 4419- 158,- zł, § 4447- 11.251,- zł, § 4449- 1.986,- zł, § 4527- 279,- zł,
  § 4529- 49,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.792.139,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 735.860,- zł.

 1. zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 101,- zł (§ 2917 – 21,- zł, § 2919 –
  80,-zł).

Niewykonanie w części dotyczącej projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” wynika m.in. z oszczędności, które powstają w wyniku postępowań przetargowych. Są one na bieżąco zagospodarowywane na kolejne zadania
w celu zwiększenia efektywności wsparcia lub w zależności od możliwości wydatkowania środków w okresie realizacji projektu, zostaną one zwrócone jako środki niewykorzystane na koniec projektu. W zakresie finansowania działań Biura Projektu, wydatki ponoszone były zgodnie z założeniami budżetu projektu
i działaniami opisanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, założenia merytoryczne zostały zrealizowane, natomiast oszczędności powstały w wyniku procedury prawo zamówień publicznych. Oszczędności dotyczyły również wynagrodzeń. W budżecie projektu na wynagrodzenia przewidziano wyższe środki niż wydatkowane.

 1. dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.563.073,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

 1. w ramach poddziałania 9.1.1 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, przeprowadzono dwa nabory projektów systemowych, podpisane zostały 3 umowy o dofinansowanie projektów konkursowych oraz 49 umów
  o dofinansowanie projektów systemowych. Kontynuowano realizację 51 projektów z lat poprzednich, rozliczono 254 wnioski o płatność na kwotę 19.772.691,15 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.622.578,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1

transz dotacji celowej w 2014 roku
Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Weldon Sp. z o.o.

POKL.09.01.01-18-023/13

0,00

33 205,69

2

Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ

POKL.09.01.01-18-025/12

0,00

9 472,06

3

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie

POKL.09.01.01-18-026/12

0,00

27 092,15

4

Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni

POKL.09.01.01-18-028/13

0,00

43 905,55

5

Oświata w Gminie Stubno

POKL.09.01.01-18-031/13

0,00

15 057,71

6

Gmina Kuryłówka

POKL.09.01.01-18-035/13

42 437,25

0,00

7

Gmina Tyrawa Wołowska

POKL.09.01.01-18-036/13

11 361,00

0,00

8

Gmina Komańcza

POKL.09.01.01-18-037/13

11 019,69

0,00

9

Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni

POKL.09.01.01-18-038/12

0,00

2 854,19

10

Gmina Adamówka

POKL.09.01.01-18-038/13

15 438,45

0,00

11

Gmina Lutowiska

POKL.09.01.01-18-039/13

19 383,75

0,00

12

Gmina Gawłuszowice

POKL.09.01.01-18-040/13

14 111,86

0,00

13

Gmina Czarna

POKL.09.01.01-18-041/13

10 023,87

0,00

14

Gmina Jaśliska

POKL.09.01.01-18-042/13

14 937,00

0,00

15

Gmina Borowa

POKL.09.01.01-18-043/13

30 291,06

0,00

16

Gmina Laszki

POKL.09.01.01-18-044/13

33 701,82

0,00

17

Gmina Hyżne

POKL.09.01.01-18-045/13

37 659,20

0,00

18

Gmina Niwiska

POKL.09.01.01-18-046/13

15 393,38

0,00

19

Gmina Jodłowa

POKL.09.01.01-18-047/13

49 943,15

0,00

20

Gmina Bircza

POKL.09.01.01-18-048/13

40 840,69

0,00

21

Gmina Radymno

POKL.09.01.01-18-049/13

47 865,45

0,00

22

Gmina Jawornik Polski

POKL.09.01.01-18-050/13

4 494,00

0,00

23

Gmina Horyniec-Zdrój

POKL.09.01.01-18-051/13

14 590,70

0,00

24

Gmina Krempna

POKL.09.01.01-18-052/13

7 835,14

0,00

25

Gmina Zarzecze

POKL.09.01.01-18-053/13

28 581,44

0,00

26

Gmina Solina

POKL.09.01.01-18-054/13

76 535,16

0,00

27

Gmina Wielkie Oczy

POKL.09.01.01-18-055/13

30 383,05

0,00

28

Gmina Wielopole Skrzyńskie

POKL.09.01.01-18-056/13

21 039,00

0,00

29

Gmina Pysznica

POKL.09.01.01-18-057/13

48 145,50

0,00

30

Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa

POKL.09.01.01-18-058/12

0,00

29 426,70

31

Gmina Lubenia

POKL.09.01.01-18-058/13

22 215,26

0,00

32

Gmina Stary Dzików

POKL.09.01.01-18-059/13

23 445,90

0,00

33

Gmina Chmielnik

POKL.09.01.01-18-060/13

46 258,05

0,00

34

Gmina Harasiuki

POKL.09.01.01-18-061/13

31 589,21

0,00

35

Gmina Jasło

POKL.09.01.01-18-062/13

53 488,36

0,00

36

Jaś i Małgosia Ewa Pilawa

POKL.09.01.01-18-063/12

0,00

23 424,29

37

Gmina Brzyska

POKL.09.01.01-18-063/13

40 367,17

0,00

38

Gmina Zarszyn

POKL.09.01.01-18-064/13

54 550,66

0,00

39

Gmina Dynów

POKL.09.01.01-18-065/13

63 304,16

0,00

40

Gmina Miejsce Piastowe

POKL.09.01.01-18-066/13

154 800,94

0,00

41

Gmina Majdan Królewski

POKL.09.01.01-18-067/13

49 743,16

0,00

42

Gmina Jarocin

POKL.09.01.01-18-068/13

27 180,33

0,00

43

Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"

POKL.09.01.01-18-069/13

0,00

13 090,35

44

Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom

POKL.09.01.01-18-070/13

0,00

13 089,60

45

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski LOKOMOTYWA

POKL.09.01.01-18-071/13

0,00

6 545,01

46

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

POKL.09.01.01-18-072/13

0,00

6 140,32

47

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic

POKL.09.01.01-18-073/13

0,00

12 617,40

48

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka "SOLANKA"

POKL.09.01.01-18-074/13

0,00

13 090,15

49

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

POKL.09.01.01-18-075/13

0,00

13 084,05

50

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska

POKL.09.01.01-18-076/12

0,00

32 058,85

51

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie

POKL.09.01.01-18-076/13

0,00

13 068,83

52

Stowarzyszenie "Wspólne Dobro"

POKL.09.01.01-18-077/13

0,00

13 090,51

53

Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ

POKL.09.01.01-18-078/13

0,00

12 952,68

54

Stowarzyszenie "Powiśle Gliny Małe"

POKL.09.01.01-18-079/13

0,00

26 029,35

55

Góreckie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Pasjonat"

POKL.09.01.01-18-080/13

0,00

13 090,50

56

Firma Doradczo-Szkoleniowa M. Krempa

POKL.09.01.01-18-083/12

0,00

20 999,91

57

Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni

POKL.09.01.01-18-084/12

0,00

21 372,01

58

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski LOKOMOTYWA

POKL.09.01.01-18-094/12

0,00

14 865,14

Razem

1 192 954,81

429 623,00
 1. w ramach działania 9.2 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 11 projektów z lat poprzednich, rozliczono 14 wniosków o płatność na kwotę 29.431.228,39 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.253,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2

transz dotacji celowej w 2014 roku


Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Powiat Ropczycko-Sędziszowski

POKL.09.02.00-18-008/11

3.253,51

0,00

Razem

3.253,51

0,00
 1. w ramach działania 9.3 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 6 wniosków o płatność na kwotę 364.098,23 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 38.598,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3

transz dotacji celowej w 2014 roku


Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków

POKL.09.03.00-18-049/11

0,00

38.597,70

Razem

0,00

38.597,70
 1. w ramach działania 9.5 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, natomiast w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w roku 2013 przyjęto do dofinansowania 24 projekty, następnie 1 projekt przyjęto na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, zaś w przypadku 1 projektu WUP odstąpił od podpisania umowy o dofinansowanie. Podpisano 25 umów o dofinansowanie (w tym: 24 z konkursu ogłoszonego w 2013 roku i 1 z konkursu ogłoszonego w 2012 roku). Kontynuowano realizację 8 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 24 wnioski o płatność na kwotę 343.015,64 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 108.622,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5transz dotacji celowej w 2014 roku

Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny

POKL.09.05.00-18-014/13

0,00

4 025,70

2

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów

POKL.09.05.00-18-025/13

0,00

3 325,43

3

Aleksandra Brud POWER ENGLISH Nauka Języka Angielskiego

POKL.09.05.00-18-026/12

0,00

2 948,53

4

Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

POKL.09.05.00-18-035/13

0,00

3 014,13

5

Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

POKL.09.05.00-18-036/13

0,00

2 688,44

6

Stowarzyszenie Oświatowe-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym

POKL.09.05.00-18-037/13

0,00

3 683,66

7

Stowarzyszenie Oświatowe-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym

POKL.09.05.00-18-038/13

0,00

3 654,23

8

Szkoła Języka Angielskiego House of English Ewelina Gawlik-Olszewska

POKL.09.05.00-18-040/12

0,00

3 413,07

9

Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka

POKL.09.05.00-18-056/13

0,00

4 447,04

10

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji

POKL.09.05.00-18-065/13

0,00

2 094,44

11

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji

POKL.09.05.00-18-066/13

0,00

2 094,44

12

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas

POKL.09.05.00-18-067/13

0,00

3 649,71

13

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Gorzycach

POKL.09.05.00-18-072/13

0,00

5 467,94

14

Tarnobrzeskie Forum Rozwoju

POKL.09.05.00-18-083/13

0,00

3 466,20

15

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

POKL.09.05.00-18-087/13

0,00

4 626,24

16

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

POKL.09.05.00-18-088/13

0,00

4 626,24

17

Międzyszkolny Klub Sportowy SKARBEK Gogołów

POKL.09.05.00-18-099/13

0,00

2 170,55

18

Stowarzyszenie "Gogołów bez Granic"

POKL.09.05.00-18-100/13

0,00

4 097,31

19

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska

POKL.09.05.00-18-102/13

0,00

5 159,56

20

Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego

POKL.09.05.00-18-105/13

0,00

3 966,51

21

Fundacja "Jaś Wędrowniczek"

POKL.09.05.00-18-108/13

0,00

1 922,60

22

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina

POKL.09.05.00-18-109/13

0,00

5 072,70

23

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej

POKL.09.05.00-18-116/13

0,00

5 346,51

24

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki NIE TYLKO DLA SIEBIE

POKL.09.05.00-18-118/13

0,00

5 347,38

25

Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA

POKL.09.05.00-18-120/13

0,00

5 759,97

26

Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA

POKL.09.05.00-18-121/13

0,00

5 727,36

27

Gmina Medyka

POKL.09.05.00-18-152/12

6 826,15

0,00

Razem

6 826,15

101 795,89 1. w ramach poddziałania 9.6.1 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu. Na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej rekomendowane do dofinansowania zostały 2 wnioski. W związku z korzystnym kursem euro podpisano 3 aneksy zwiększające wartość umów o dofinansowanie. W 2014 roku podpisano 8 umów o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2013 roku, zaś w przypadku 1 wniosku odstąpiono od podpisania umowy
  o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 52 wnioski o płatność na kwotę 4.467.003,17 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 679.658,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.1


transz dotacji celowej w 2014 roku


Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

CNJA Edukacja - Witold Szaszkiewicz Sp. Jawna

POKL.09.06.01-18-001/12

0,00

7 899,61

2

BD Center Sp. Z o.o.

POKL.09.06.01-18-003/13

0,00

62 000,88

3

TEB Edukacja

POKL.09.06.01-18-004/12

0,00

8 304,16

4

BD Center Sp. Z o.o.

POKL.09.06.01-18-004/13

0,00

56 699,57

5

Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego

POKL.09.06.01-18-014/13

0,00

28 618,22

6

Innovo Innowacje w Biznesie

POKL.09.06.01-18-016/13

0,00

52 736,17

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

POKL.09.06.01-18-017/12

0,00

6 119,53

8

Innovo Innowacje w Biznesie

POKL.09.06.01-18-017/13

0,00

31 033,28

9

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata

POKL.09.06.01-18-018/13

0,00

57 525,75

10

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas

POKL.09.06.01-18-020/12

0,00

17 163,32

11

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli

POKL.09.06.01-18-021/12

0,00

17 041,62

12

Quatro Computers Maciej Zachara

POKL.09.06.01-18-028/13

0,00

63 550,49

13

Quatro Computers Maciej Zachara

POKL.09.06.01-18-029/13

0,00

35 924,03

14

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej

POKL.09.06.01-18-030/13

0,00

81 371,94

15

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.09.06.01-18-038/13

0,00

59 741,63

16

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.09.06.01-18-039/13

0,00

35 048,42

17

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

POKL.09.06.01-18-041/13

0,00

58 879,00

Razem

0,00

679 657,62
 1. w ramach poddziałania 9.6.2 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 8 umów, w tym 2 z konkursu ogłoszonego w 2012 roku i 6
  z konkursu ogłoszonego w roku 2013. Jeden Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w 2012 roku, zrezygnował z podpisania umowy, zaś 2 umowy z tego konkursu, podpisane w roku 2013, w I połowie 2014 roku zostały rozwiązane.
  W związku z korzystnym kursem euro podpisano 3 aneksy zwiększające wartość umów o dofinansowanie. Rozliczono 128 wniosków o płatność na kwotę 6.916.641,14 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.974.199,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.2


transz dotacji celowej w 2014 roku


Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

CNJA - Witold Szaszkiewicz Sp. Jawna

POKL.09.06.02-18-001/12

0,00

123 852,71

2

BEST LINGUA Monika Mazur

POKL.09.06.02-18-002/13

0,00

21 354,92

3

New English School Michalina Gromadzka-Róg

POKL.09.06.02-18-006/13

0,00

33 181,15

4

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

POKL.09.06.02-18-017/12

0,00

40 311,90

5

ARGOS Agnieszka Salm

POKL.09.06.02-18-019/12

0,00

26 830,68

6

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie

POKL.09.06.02-18-023/12

0,00

58 270,70

7

MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska sp. j

POKL.09.06.02-18-040/13

0,00

17 053,62

8

BEST LINGUA Monika Mazur

POKL.09.06.02-18-042/12

0,00

32 134,25

9

IT Grzegorz Chojnacki

POKL.09.06.02-18-045/12

0,00

50 548,62

10

Gmina Dzikowiec

POKL.09.06.02-18-049/12

23 575,53

0,00

11

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara

POKL.09.06.02-18-051/13

0,00

34 218,19

12

HYBRYDA Katarzyna Wolak

POKL.09.06.02-18-060/13

0,00

40 097,66

13

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej I. Kostecka

POKL.09.06.02-18-065/12

0,00

93 231,00

14

HYBRYDA Katarzyna Wolak

POKL.09.06.02-18-070/12

0,00

74 750,70

15

Centrum Edukacji AC-EXPERT Agat Melara

POKL.09.06.02-18-077/12

0,00

53 100,12

16

SEKA S.A.

POKL.09.06.02-18-078/12

0,00

38 264,59

17

Cityschool s.c. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski

POKL.09.06.02-18-079/12

0,00

67 922,97

18

MELTING POT Piotr Kossowski

POKL.09.06.02-18-082/12

0,00

126 240,42

19

HYBRYDA Katarzyna Wolak

POKL.09.06.02-18-083/12

0,00

52 569,84

20

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.09.06.02-18-099/12

0,00

44 992,47

21

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

POKL.09.06.02-18-100/12

0,00

39 680,75

22

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o.

POKL.09.06.02-18-110/12

0,00

11 384,03

23

Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.

POKL.09.06.02-18-113/13

0,00

33 759,29

24

Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR Katarzyna Pikor-Gamblin

POKL.09.06.02-18-116/12

0,00

32 340,28

25

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, Piotr Robert Szmigiel

POKL.09.06.02-18-128/12

0,00

210 990,85

26

Szkoła Języków i Zarządzania NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel

POKL.09.06.02-18-132/12

0,00

54 613,05

27

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas

POKL.09.06.02-18-150/12

0,00

13 763,95

28

Fundacja Aktywizacja

POKL.09.06.02-18-162/12

0,00

111 513,93

29

Gmina Grębów

POKL.09.06.02-18-196/12

22 169,09

0,00

30

Speed English School Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz

POKL.09.06.02-18-200/12

0,00

55 058,94

31

WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman

POKL.09.06.02-18-202/12

0,00

97 039,56

32

Powiat Stalowowolski

POKL.09.06.02-18-211/12

104 135,46

0,00

33

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe Dla Biznesu Jerzy Gałuszka

POKL.09.06.02-18-216/12

0,00

34 161,69

34

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza

POKL.09.06.02-18-218/12

0,00

35 849,32

35

Podkarpacka Izba Gospodarcza

POKL.09.06.02-18-222/12

0,00

65 236,41

Razem

149 880,08

1 824 318,56
 1. w ramach poddziałania 9.6.3 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 2 umów o dofinansowanie podpisanych w 2013 roku. Rozliczono 8 wniosków o płatność na kwotę 740.305,67 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 136.165,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.3


transz dotacji celowej w 2014 roku


Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka
w Sanoku

POKL.09.06.03-18-005/12

57.674,14

0,00

2

BD Center Sp. z o.o.

POKL.09.06.03-18-001/12

0,00

78.491,14

Razem

57.674,14

78.491,14

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio


z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

 1. zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 99.529,- zł
  (§ 2919) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR).

Na poziom wykorzystania środków w zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 decydujący wpływ miał fakt wyczerpania alokacji w związku z czym nie ogłoszono konkursu, który był przewidziany w Planie Działania 2014-2015 (Poddziałanie 9.1.1). Wpływ miały również zwroty środków niewykorzystanych przez Beneficjentów, którzy w roku 2014 zakończyli realizację swoich projektów, odstąpienie od podpisania 1 umowy w ramach działania 9.5, oraz w ramach poddziałania 9.6.2 rezygnacja z podpisania 1 umowy o dofinansowanie oraz rozwiązanie 2 umów podpisanych w roku 2013.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 1.233.078,- zł,
  (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.226.660,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.107.144,- zł i obejmowały:

 1. dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 834.188,- zł (§ 6209),

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.1.1


transz dotacji celowej w 2014 roku

Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Gmina Cisna

POKL.09.01.01-18-034/13

11 953,75

0,00

2

Gmina Kuryłówka

POKL.09.01.01-18-035/13

8 986,35

0,00

3

Gmina Tyrawa Wołowska

POKL.09.01.01-18-036/13

14 764,88

0,00

4

Gmina Komańcza

POKL.09.01.01-18-037/13

9 851,79

0,00

5

Gmina Adamówka

POKL.09.01.01-18-038/13

23 711,55

0,00

6

Gmina Lutowiska

POKL.09.01.01-18-039/13

17 748,90

0,00

7

Gmina Gawłuszowice

POKL.09.01.01-18-040/13

24 408,71

0,00

8

Gmina Jaśliska

POKL.09.01.01-18-042/13

9 915,00

0,00

9

Gmina Borowa

POKL.09.01.01-18-043/13

21 893,70

0,00

10

Gmina Laszki

POKL.09.01.01-18-044/13

26 755,19

0,00

11

Gmina Hyżne

POKL.09.01.01-18-045/13

34 338,60

0,00

12

Gmina Niwiska

POKL.09.01.01-18-046/13

10 786,50

0,00

13

Gmina Jodłowa

POKL.09.01.01-18-047/13

14 228,80

0,00

14

Gmina Bircza

POKL.09.01.01-18-048/13

21 301,83

0,00

15

Gmina Radymno

POKL.09.01.01-18-049/13

35 545,35

0,00

16

Gmina Jawornik Polski

POKL.09.01.01-18-050/13

21 370,05

0,00

17

Gmina Horyniec-Zdrój

POKL.09.01.01-18-051/13

11 510,78

0,00

18

Gmina Krempna

POKL.09.01.01-18-052/13

5 193,36

0,00

19

Gmina Solina

POKL.09.01.01-18-054/13

37 077,40

0,00

20

Gmina Wielkie Oczy

POKL.09.01.01-18-055/13

16 936,02

0,00

21

Gmina Wielopole Skrzyńskie

POKL.09.01.01-18-056/13

44 205,00

0,00

22

Gmina Pysznica

POKL.09.01.01-18-057/13

22 887,01

0,00

23

Gmina Lubenia

POKL.09.01.01-18-058/13

15 614,10

0,00

24

Gmina Stary Dzików

POKL.09.01.01-18-059/13

9 278,57

0,00

25

Gmina Chmielnik

POKL.09.01.01-18-060/13

58 465,20

0,00

26

Gmina Harasiuki

POKL.09.01.01-18-061/13

20 746,56

0,00

27

Gmina Jasło

POKL.09.01.01-18-062/13

64 281,14

0,00

28

Gmina Brzyska

POKL.09.01.01-18-063/13

38 175,80

0,00

29

Gmina Zarszyn

POKL.09.01.01-18-064/13

36 949,34

0,00

30

Gmina Dynów

POKL.09.01.01-18-065/13

47 961,60

0,00

31

Gmina Miejsce Piastowe

POKL.09.01.01-18-066/13

50 444,69

0,00

32

Gmina Majdan Królewski

POKL.09.01.01-18-067/13

41 890,35

0,00

33

Gmina Jarocin

POKL.09.01.01-18-068/13

5 010,45

0,00

Razem

834 188,32

0,00

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio


z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

 1. zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 6.096,- zł
  (§ 6669) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 2. wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 266.860,- zł,
  z tego:

 1. dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 266.538,- zł, (§ 6207 – 260.936,- zł, § 6209 – 5.602,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu


transz dotacji w 2014 roku


Lp.

Podmiot

Nr projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

Gmina Rakszawa

GR-POKL.09.02.00-18-001/12

30 137,02

 0,00

2

Powiat Bieszczadzki

PBI-POKL.09.02.00-18-001/12

54 751,99

 0,00

3

Powiat Leski

PLS-POKL.09.02.00-18-001/12

109 817,00

 0,00

4

Powiat Stalowowolski

PSW-POKL.09.02.00-18-001/12

71 832,13

 0,00

Razem

266 538,14

0,00

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 260.936,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 5.602,- zł. 1. zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 322,- zł (§ 6667).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.473.666,-zł (w tym wydatki bieżące 75.676.779,-zł oraz wydatki majątkowe 796.887,-zł) realizowane w latach 2012-2015. W 2014 roku planowane nakłady finansowe wynosiły 33.348.152,00 zł, natomiast wydatki poniesione wyniosły 26.794.537,69 zł (w tym wydatki bieżące 26.527.999,55 zł oraz wydatki majątkowe 266.538,14 zł) i stanowią one 80,35% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2014 r.

Stan zaawansowania realizacji zadania: pomimo początkowych trudności jego założenia merytoryczne są w pełni realizowane, tak po stronie poszczególnych Partnerów, jak i działań wspólnych na poziomie Lidera projektu.

W ramach przekazanej dotacji partnerzy realizowali zadania takie jak: organizacja staży i praktyk dla uczniów, opracowanie programów nauczania tak dla przedmiotów szkolnych, jak i zajęć dodatkowych, organizacja zajęć dodatkowych oraz kursów i szkoleń w szkołach, zakup doposażenia szkół.

Od początku realizacji projektu do końca 2014 roku poniesiono wydatki


w wysokości 64.166.028,76 zł, z czego 63.478.821,54 zł to wydatki bieżące,
a 687.207,28 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 83,91% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 5.355.751,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.435.990,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.919.761,- zł) zostały zrealizowane


w wysokości 3.906.651,- zł, tj. 72,94% planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat A „Szkoły wyższe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1A

transz dotacji celowej w 2014 roku
Lp.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Uniwersytet Rzeszowski

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego

486.493,36

0,00

2

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

1.144.920,27

0,00

3

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu

580.253,36

0,00

4

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Rozbudowa "Collegium Securitis" podstawą lepszego kształcenia

0,00

1.694.983,82

Razem

2.211.666,99

1.694.983,82

W ramach działania 5.1 w 2014 roku nie ogłaszano nowego naboru wniosków


o dofinansowanie projektów. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 15 wniosków o płatność. Wydatki zaplanowano na realizację pięciu projektów kluczowych.

Niewykonanie wydatków wynika ze zmian w projektach dwóch beneficjentów,


w związku z czym wypłata środków została przesunięta na 2015 r.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 483.074,- zł zostały zrealizowane w wysokości 358.641,- zł, tj. 74,24% planu i dotyczyły: 1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 282.641,-zł, w tym:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61,- zł (§ 4177 – 52,-zł,


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna