Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona24/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41
§ 4360 – 1.711,-zł, § 4370 – 2.998,-zł),

 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 209.625,- zł (§ 4440)

 • badania okresowe pracowników – 3.714,- zł (§ 4280),

 • delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 4.924,- zł, (§ 4410- 4.018,-zł,
  § 4700- 906,-zł),

 • zakup pomocy naukowych – 7.086,-zł (§ 4240),

 • zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia - 32.280,-zł (§4210),

 • koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 998,-zł i Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 799,-zł - 1.797,-zł (§ 4270)

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) w kwocie 139.655,-zł w tym:

   1. zakup środków BHP – 4.125,-zł,

   2. dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 33 nauczycieli – 37.409,- zł,

   3. dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 98.121,- zł,

  W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 23 oddziałów i 185 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2014 roku wyniósł 2.366,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

  Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

  Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.389.430,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane


  w wysokości 2.347.893,-zł, tj. 98,26 % planu i obejmowały:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.214.296,-zł (§ 4010 - 1.725.263,-zł, § 4040 - 135.880,-zł, § 4110 - 314.074,-zł, § 4120 - 39.079,-zł),

  2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 100.318,-zł, w tym:

   1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.058,-zł (§ 4440)

   2. zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 3.199,-zł (§ 4210)

   3. zakup pomocy naukowych - 2.492,-zł (§ 4240)

   4. badania okresowe pracowników - 569,-zł (§ 4280).

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.279,-zł (§ 3020 ) w tym:

   1. dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 9.933,- zł,

   2. dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 23.346,-zł,

  W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 115 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach
  w 2014 roku wyniósł 1.701,-zł.

  Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

  Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 655.697,- zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane


  w kwocie 583.595,- zł, tj. 89,00 % planu i obejmowały:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 547.892,-zł (§ 4010 -422.356,-zł, § 4040 - 38.779,-zł, § 4110 - 78.533,-zł, § 4120 - 8.224,-zł)

  2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35.703,- zł, w tym:

   1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.968,-zł (§ 4440)

   2. zakup materiałów biurowych – 4.100,-zł (§ 4210 ),

   3. zakup pomocy naukowych – 6.400,-zł (§ 4240),

   4. badania okresowe pracowników – 235,-zł (§ 4280).

  W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 42 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2014 roku wyniósł 1.158 ,- zł.

  Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

  Zaplanowane wydatki w wysokości 21.216.541,-zł (Dep. EN) zostały wykonane


  w kwocie 20.618.905,- zł, tj. 97,18 % planu.

  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.197.041,-zł zostały wykonane
   w kwocie 20.599.471,-zł i obejmowały:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.085.049,-zł (§ 4010 - 13.374.319,-zł, § 4040 - 1.042.252,-zł, § 4110 - 2.389.932,-zł, § 4120 - 251.206,-zł, § 4170 - 27.340,-zł),

  2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.096.478,- zł,
   w tym:

  1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 738.316,- zł
   (§ 4440),

  2. opłaty za energię i ogrzewanie – 612.269,- zł (§ 4260),

  3. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 33.394,-zł (§ 4410 – 23.569,-zł, § 4700 – 9.825,-zł),

  4. zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 169.865,-zł (§ 4210),

  5. badania okresowe pracowników – 13.018,-zł (§ 4280),

  6. zakup pomocy naukowych – 585.334,-zł (§ 4240),

  7. koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych – 31.097,-zł (§ 4350 -6.210,-zł, § 4360 –1.531,-zł , § 4370 –23.356,-zł),

  8. wpłaty na PFRON – 17.762,-zł (§ 4140),

  9. koszty organizacji praktyk słuchaczy – 97.129,-zł ( § 4300),

  10. usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze
   i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, opłaty za wywóz śmieci –235.140,-zł (§4300 – 198.005,-zł, § 4520 – 37.135,-zł),

  11. ubezpieczenie mienia – 21.090,- zł (§ 4430),

  12. koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 7.800,-zł (§ 4400),

  13. koszty remontów i napraw – 534.264,- zł, (§ 4270 – 446.184,-zł, § 4340 – 88.080,-zł) w następujących jednostkach:

  • Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle – 102.922,-zł (§ 4270 – 14.842,
   § 4340 – 88.080,-zł). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont dachu wraz z wykonaniem systemu wczesnego wykrywania pożaru.

  • Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku - 17.999,- zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont klatki schodowej.

  • Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie – 1.402,- zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje.

  • Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu - 314.847,-zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz wymianę centralnego ogrzewania
   i instalacji elektrycznej.

  • Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli – 11.094,- zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz partycypowano
   w kosztach remontu klasopracowni .

  • Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie - 86.000,-zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont pracowni kosmetycznych, 4 sanitariatów oraz remont dachu.

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 417.944,-zł w tym:

  1. zakup środków BHP – 52.314,- zł (§ 3020),

  2. wypłata odpraw 2 pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia
   z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w związku z likwidacją stanowisk – 27.630,-zł (§ 3020),

  3. stypendia dla 338 uczniów – 338.000,-zł (§ 3240).

  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.500,-zł zostały zrealizowane 19.434,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu 2 sztuk kserokopiarek z funkcją duplex przez Medyczna Szkołę Policealną w Rzeszowie.

  W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 szkół medycznych, które
  z dniem 1 września 2014 roku zostały przekształcone w Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2014 roku funkcjonowało 77 oddziałów ze średnią liczbą 1.929 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania
  1 ucznia w tych szkołach w 2014 r. wyniósł 891,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

  Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

  Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.807.881,-zł (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 5.518.573,- zł, tj. 95,02 % planu i obejmowały:  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 4.671.135,-zł (§ 4010 – 3.280.329,-zł § 4040 – 451.344,-zł, § 4110 – 586.191,-zł, § 4120 – 63.471,-zł,
   § 4170 – 289.800,-zł) w tym: na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 185.312,- zł,

  2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 679.780,- zł, w tym:

  1. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism – 61.272,- zł (§ 4210),

  2. opłaty za energię i ogrzewanie – 259.624,- zł (§ 4260),

  3. badania okresowe pracowników – 3.427,-zł (§ 4280),

  4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 152.938,- zł (§ 4440),

  5. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 17.346,- zł (§ 4410 – 12.975,-zł ,
   § 4700 – 4.371,-zł),

  6. usługi komunalne, pocztowe, transportowe, wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, monitoring, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentu, opłaty za wywóz śmieci – 155.198,-zł (§ 4300 –149.484,-zł,
   § 4520 – 5.714,-zł),

  7. ubezpieczenie budynku i sprzętu – 10.316,- zł (§ 4430),

  8. koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych –19.659,-zł (§ 4350 –
   7.367,-zł, § 4370 – 12.292,-zł).

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 167.658,-zł, w tym:

  1. stypendia dla 63 słuchaczy – 61.000,- zł (§ 3240),

  2. zakup środków BHP – 5.238,- zł (§ 3020),

  3. wypłata odpraw pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia z pracy
   w związku z likwidacją z dniem 30 września 2014 r. trzech kolegiów -
   101.420,-zł (§ 3020 ).

  W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego,
  7 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. W 2014 roku średnia liczba oddziałów w kolegiach wyniosła 19 z liczbą 246 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 1.869,- zł.

  Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane


  z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

  Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

  Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.204.502,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.068.842,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 12.331.710,-zł tj. 86,82 % planu i obejmowały:  1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) w kwocie 7.765.331,-zł

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.283.884,-zł (§ 4010 –5.738.859,-zł, § 4040 - 442.224,zł, § 4110 – 938.418,-zł, § 4120 - 106.718-zł, § 4170 – 57.665,-zł ),

  2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 460.885,-zł, w tym:

  • badania okresowe pracowników – 9.028,- zł (§ 4280),

  • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 238.727,- zł
   (§ 4440),

  • koszty ogrzewania i energii – 87.130,-zł (§ 4260),

  • usługi internetowe – 2.800,-zł (§ 4350 ),

  • delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 34.739,-zł (§ 4410 – 27.853,-zł, § 4700 – 6.886,-zł),

  • usługi komunalne, ubezpieczenie mienia – 27.109,-zł (§ 4300 – 20.721,-zł,
   § 4430 – 6.388,-zł)

  • wpłaty na PFRON – 41.352,-zł (§ 4140),

  • koszty wykonania bramy wjazdowej oraz monitoringu w OENiPAS
   w Czudcu – 20.000 zł (§ 4270),

  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.562,-zł (§ 3020), w tym:

  • zakup środków BHP – 17.080,- zł,

  • wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 3.482 ,-zł.

  1. wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych ( Dep. EN – jednostki oświatowe) w kwocie 173.871,-zł, w tym na:

  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.291,-zł, w tym:

  • organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 48.001,-zł (§ 4010 – 37.232,-zł, § 4040 – 3.168,-zł, § 4110 – 6.649,-zł, § 4120 – 952,-zł),

  • umowy zlecenia zawierane z wykładowcami przeprowadzającymi szkolenia w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach oświatowych – 14.290 ,- zł (§ 4170),

  1. koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach
   w kwocie 111.580,-zł, w tym:

  • zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, wynajem sal oraz zakup usług szkoleniowych – 31.450,-zł (§ 4210 – 7.164,-zł, § 4300 – 24.286,-zł),

  • koszty delegacji i szkoleń – 80.130,-zł (§ 4410 – 26.926,-zł, § 4700 – 53.204,-zł).

  1. wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   w Rzeszowie 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 4.391.768,- zł, w tym pn.:

  1. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.738.101,-zł, z tego:

   • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838.275,- zł (§ 4017 –
    642.965,-zł, § 4047 – 46.076,- zł, § 4117 – 117.533,- zł, § 4127 – 14.971,- zł, § 4177 – 16.730,- zł),

   • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850,-zł (§ 3027)

  • pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup środków czystości, materiałów promocyjnych, środków żywności, energii, usług internetowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych i szkoleń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.898.976,- zł (§ 4217 – 82.455,- zł, § 4227- 184.223,- zł, § 4247 – 34.128,- zł, § 4267 – 20.032,- zł, § 4287 - 183,- zł, § 4307 – 1.528.436,- zł, § 4357 – 884,- zł, § 4367-
   11.424,- zł, § 4377- 236,-zł, § 4417 – 25.303,- zł, § 4447- 11.672,- zł).

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.350.000,- zł.

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

  Termin realizacji zadania: 2011-2014.

  W 2014 r. poniesiono wydatki na: realizację szkoleń kwalifikacyjnych oraz doskonalących, działania promocyjne, rekrutacyjne mające na celu pozyskanie formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

  W ramach zadania podejmowano działania promocyjne i rekrutacyjne w celu pozyskania formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu, realizowano szkolenia kwalifikacyjne oraz doskonalące, doposażono zaplecze techniczne poprzez zakup serwerowni wraz z osprzętem i oprogramowaniem, platformy e-learningowej oraz 4 laptopów. W celu zapewnienia wysokiego standardu szkoleń zakupiono sprzęt do tłumaczeń symultanicznych oraz doposażono laboratoria fizyczne i chemiczne w niezbędny sprzęt. Ponadto prowadzono kampanię promocyjną o projekcie (ulotki, informacje w prasie). Przeprowadzono kursy kwalifikacyjne dla 37 grup szkoleniowych, w tym


  z zakresu:

   • bibliotekoznawstwa 4 grupy (117 osób),

   • oligofrenopedagogiki 6 grup (163 osoby),

   • terapii pedagogicznej 6 grup (176 osób),

   • pierwszej pomocy 20 grup (311 osób),

   • kurs instruktorów szachowych 1 grupa (25 osób),

  • przeprowadzono kursy doskonalące: ewaluacja (4 grupy, 93 osoby), tworzenie programów przedmiotów ogólnokształcących (71 grup, 1479 osób), pedagogika twórczości (14 grup, 315 osób), przygotowanie do
   e-kształcenia (26 grup, 426 osób) i „Klucz do uczenia się” (5 grup,
   100 osób), Kadra zarządzająca (5 grup 75 osób).

  Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres o wartości 7.931.737,- zł co stanowi 84,83 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

  1. ”Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.447.388,- zł, z tego:

  • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.924,- zł (§ 4017 – 181.008,- zł, § 4019 – 5.429,- zł, § 4047 – 11.606,- zł, § 4049 – 335,-zł, § 4117 – 32.850,- zł, § 4119 – 1.043,- zł, § 4127 – 4.520,- zł, § 4129 – 133,- zł),

  • świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,- zł (§ 3027 – 389,- zł, § 3029 – 11,- zł),

  • pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup wyposażenia biurowego, środków żywności, koszty badań okresowych i podróży służbowych pracowników, usługi prawnicze, koszty wyrobu pieczątek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 299.257,- zł (§ 4217- 7.981,- zł, § 4219 – 343,- zł, § 4227- 1.369,- zł, § 4229 - 49,- zł, § 4287 - 179,- zł,
   § 4289 – 4,- zł, § 4307 – 264.050,- zł, § 4309 – 6.307,-zł, § 4417 – 10.425,- zł, § 4419 – 291, -zł, § 4447 – 8.039,- zł, § 4449 – 220,- zł)

  • dotacje dla partnerów projektu – 910.807,- zł (§ 2007 – 886.560,- zł, § 2009 – 24.247,- zł). Partnerami projektu jest 18 gmin Województwa Podkarpackiego.

  Zestawienie przekazanych partnerom projektu dotacji w 2014 roku
  Lp.

  Podmiot

  Kwota dotacji w zł

  dla jednostek sektora finansów publicznych

  1

  Gmina Krasiczyn

  62 171,23

  2

  Gmina Nowa Sarzyna

  110 262,60

  3

  Gmina Tuszów Narodowy

  58 118,40

  4

  Gmina Tyczyn

  76 841,30

  5

  Gmina Padew Narodowa

  32 814,92

  6

  Gmina Cisna

  32 637,79

  7

  Gmina Cieszanów

  32 720,61

  8

  Gmina Baranów Sandomierski

  31 487,58

  9

  Gmina Zaleszany

  125 126,66

  10

  Gmina Rymanów

  28 841,26

  11

  Gmina Narol

  66 965,85

  12

  Gmina Dubiecko

  61 779,29

  13

  Gmina Lesko

  26 207,09

  14

  Gmina Gorzyce

  27 204,73

  15

  Gmina Solina

  39 699,69

  16

  Gmina Hyżne

  24 220,24

  17

  Gmina Grębów

  14 055,71

  18

  Gmina Dębica

  59 651,83

  Razem

  910 806,78


  Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.408.976,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 38.412,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.057.442,- zł,

  Termin realizacji zadania: 2012-2015.

  W 2014 roku realizowano zajęcia w 186 grupach w zakresie dwóch zadań:

  - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

  - zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji i kluczowych zainteresowań.

  W ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych zrealizowane zostały 93 grupy zajęciowe obejmujące zajęcia humanistyczne, matematyczno - przyrodnicze oraz językowe. W obrębie zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji


  i kluczowych zainteresowań, zrealizowane zostały 93 grupy w zakresie zajęć humanistycznych, językowych oraz matematyczno - przyrodniczych. Zajęcia odbywały się w 5-8 osobowych grupach, których celem było indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu związane z realizacją założeń projektowych. W 2014 roku zakończyło udział w projekcie 1563 uczniów
  z czego 770 uczniów w zajęciach rozwojowych oraz 793 w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

  Na bieżąco prowadzona była rekrutacja nowych uczniów do projektu mająca na celu odpowiedni dobór uczestników do poszczególnych grup zajęciowych.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

  Partnerami w projekcie jest 18 jednostek samorządu terytorialnego. Grupę docelową projektu stanowi 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów


  w klasach IV do VI. Po stronie Lidera dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opracowania systemu do diagnozy uczniów oraz przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli. System został uruchomiony w obrębie 31 subdomen, dla każdej szkoły osobno. W ramach systemu wyszczególniono testy diagnostyczne tj. 6 pozycji diagnostycznych, 3 pozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 3 pozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych dla zajęć rozwojowych. Dokonano również wyboru wykonawcy w zakresie systemu, kursów oraz sprzętu na którym prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne. Odebrano kursy e-learningowe - 9 sztuk w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 9 sztuk w zakresie zajęć rozwojowych. Uruchomiono również system e-portfolio oraz zapewniono hosting i modyfikację systemów. Zakupiono i przekazano partnerom sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć tj. po 3 sztuki tabletów, na każde z zajęć, tablicę interaktywną, laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym
  i biurowym oraz projektor. Zakupiono system zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi wraz z oceną pracowniczą. Wdrożono system na serwerach w wyszczególnionych subdomenach - osobno dla każdej ze szkół. Zorganizowano spotkania w PCEN o/Czudec z dyrektorami szkół i koordynatorami w celu prezentacji systemów oraz przekazania informacji na temat uruchamiania
  i obsługi. Po stronie partnerów prowadzono rekrutacje i diagnozę uczestników projektu - uczniów.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania


  o wartości 4.772.806,- zł co stanowi 94,37 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

  1. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 174.501,- zł z tego: 

  • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.524 zł (§ 4017 – 39.097,- zł, § 4019 – 6.899,- zł, § 4117 – 6.521,- zł, § 4119 – 1.151,- zł, § 4127 – 727,- zł, § 4129 – 129,- zł),

  • pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji spotkań – 119.977,- zł (§ 4307 – 101.981,-zł, § 4309 – 17.996,-zł),

  Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 148.326,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 26.175,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 335.910,- zł.

  Termin realizacji zadania: 2013 – 2015.

  W 2014 roku utworzono 2 sieci tematyczne: „Ewaluacja pracy szkoły – praca zespołowa nauczycieli”, „Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych”. W ramach każdej sieci odbyło się po 6 spotkań koordynatorów sieci z nauczycielami którzy zgłosili swój udział w projekcie. Między spotkaniami uczestnicy projektu pracowali na platformie internetowej (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne).

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

  Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli. Zagadnieniami poruszanymi na spotkaniach dotyczących „Ewaluacji pracy szkoły” były m.in: analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie zespołów nauczycielskich, organizacja pracy zespołowej, planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej, tworzenie narzędzi badawczych do wypracowanych planów i projektów ewaluacji wewnętrznej oraz komunikacja interpersonalna.

  Spotkania które odbyły się w ramach sieci tematycznej „Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych” dotyczyły m.in: analizy aktów prawnych dotyczących warunków i sposobów organizowania przez szkoły
  i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz wypoczynku dla młodzieży, dyskusji nad metodą nauczania w formie wycieczki jako przykład dobrej praktyki (lekcje terenowe, wycieczki przedmiotowe) warsztatów w zakresie wpływu pracy zespołowej nauczycieli na organizację wycieczki szkolnej.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania


  o wartości 182.865,- zł co stanowi 54,43 % planowanych łącznych nakładów.

  1. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 31.778,- zł, z tego na:

  • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.498,-zł (§ 4017 – 12.633,- zł, § 4019 – 2.229,- zł, § 4117 – 2.231,- zł, § 4119 – 394,- zł, § 4127 – 247,- zł,


 • 1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna