Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona20/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41
 1. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla pozostałych zadań inwestycyjnych w kwocie 947.455,- zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT). Wydatki obejmowały:

    1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 25+875 z drogą powiatową Nr 1082R” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 137.448,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację zadania wyniosła 61.746,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego 3.690,- zł.
W roku 2012 wydatkowano kwotę 18.450,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 24.846,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 18.450,-zł.

Zadanie zakończono w grudniu 2014r.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 337.836,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r. , wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację zadania wyniosła 48.880,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego 2.841,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 11.205,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 2.706,-zł. Umowa została aneksowana i pomniejszona o kwotę 1.353,- zł z tytułu nie zrealizowania studium wykonalności. W roku 2014 wydatkowano 33.616,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767, Zad. Nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 -50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg
  w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad. Nr 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko
  w km 50+314,50 -50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567
  w miejscowości Przyszów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 499 770,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.05.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 78.572,- zł oraz na pełnienie nadzoru autorskiego 3.223,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 19.951,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 31.242,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 27.380,- zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.

 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+740 do km 3+780 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w miejscowości Godowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 91.590,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 13.038,-zł, na pełnienie nadzoru autorskiego - 258,-zł.
  W roku 2012 wydatkowano kwotę 5.658,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 3.198,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.936,- zł. Zadanie zakończono
  w marcu 2014r.

 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudową rowu Nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 91.589,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 19.188,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego – 1.353,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 9 .963,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 5.043,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.936,-zł. Zadanie zakończono
  w grudniu 2014r.

 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+600÷34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.07.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „MK MOSTY- Krzysztof Mac” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 98.154,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 17.835,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 44.649,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 31.980,- zł. Zadanie zakończono w 2014r.

 5. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 124.968,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.08.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 118.080,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 34. 440,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 54.120,-zł. W roku 2014 wydatkowano 73.705,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.

 6. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.”Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 300.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 313.650,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 93.480,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 157.440,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 122.385,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.

 7. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów – Bełżec”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 317.930,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 279.210,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 83.640,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 140.220,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 106.650,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.

 8. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola na odcinku Stalowa Wola - Brandwica". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 45.600,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.09.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 55.350,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 16.605,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 27.675,- zł. W roku 2014 wydatkowano 11.070,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2014r.

 9. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna - Świątkowa - Grab - Ożenna - granica Państwa z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Jasło”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 25.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 35.670,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.280,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 17.835,- zł. W roku 2104 wydatkowano kwotę 13.555,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2014r.

 10. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. „Budowa łącznika węzła „Przeworsk” z drogą krajową Nr 4 w miejscowości Gwizdaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 49.200,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.920,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 24.600,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 19.680,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2014r.

 11. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne na odcinku Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 190.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 182.040,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 5.461,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 91.020,-zł.
  W roku 2014 wydatkowano kwotę 118.359,-zł. Zadanie zakończono
  w październiku 2014r.

 12. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku: granica województwa podkarpackiego km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 150.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.11.2012r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę – „Lispus” Chełm. Wartość zadania po przetargu wyniosła 143.163,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 78.740,-zł. W roku 2014 wydatkowano 84.905,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2014r.

 13. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku od km 17+000 do km 17+600 wraz z budową mostu na rz. Wisłok
  w km 17+312 tej drogi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami urządzeniami budowlanymi w m. Czarna”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
  w dniu 16.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę – TRASAL Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 12.300,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - sierpień 2016 r.

 14. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą Powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę – TRASAL
  Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 53.447,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 7.380,- zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2015 r.

 15. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa na odcinku od km 14+660 do km 14+970 polegająca na budowie miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: ATTILA Sp. c. Wartość zadania po przetargu wyniosła 50.415,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 8.733,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

 16. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 110.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp.z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 84.938,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 4.120,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

 17. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej – łącznika autostrady A4 – węzeł Dębica Wschód z drogą krajową Nr 4 i drogą wojewódzką Nr 985 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 115.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 83.065,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 8.118,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

 18. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej – łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 145.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 94.873,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 8.118,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

 19. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej – łącznika autostrady A4 (węzeł Łańcut) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 150.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: BOPiPIK LISPUS. Wartość zadania po przetargu wyniosła 93.726,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 9.373,- zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

 20. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w m. Przeworsk. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.12.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę - BOPiPIK LISPUS. Wartość zadania po przetargu wyniosła 92.102,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 15.000,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - marzec 2015 r.

Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla zadań wymienionych w pkt 1 - 22 na łączną kwotę 742.749,-zł realizowane było w ramach przedsięwzięcia ujętego
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.118.422,-zł, Zadanie realizowane w latach 2012 – 2016. Do końca 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 1.771.971,-zł, co stanowi 56,82% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą: TRASAL Sp. z o.o. za kwotę 68.117,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 44.594,-zł. Na pozostałą część zadania zawarto aneks wydłużający realizację na rok 2015. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - kwiecień 2015 r.

 2. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,80 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42" Wartość szacunkowa zadania wynosiła 65.000,-zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 23.03.2014r. zawarto umowę z wykonawca zadania firmą: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: TRASAL Sp. z o.o., Partner konsorcjum: S.C. „Attila” M. Królicki, W. Jóźwiak, za kwotę 41.124,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014r.

 3. Wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy
  i budowy drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce na odc. Babica - Twierdza ETAP I, II, VI". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 43.000,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 14.07.2014r. zawarto umowę zwykonawca zadania firmą: Lispus, za kwotę 29.520,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.

 4. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie miejsca do ważenia i kontroli pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992
  w miejscowości Nowy Żmigród wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 100,-zł,

 5. Aktualizacja map niezbędnych do opracowania dokumentacji dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123, 63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+995,38 – 37+303,70”- 50,-zł,

 6. Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ścieżki rowerowej i chodnika
  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. Lubelskiego – Antoniów - Gorzyce od km 23+970do km 28+698 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 23.09.2014r. zawarto umowę z wykonawca zadania firmą: Patrycjusz MOSTEK za kwotę 54.120,-zł. Zadanie zakończono
  w grudniu 2014 r.

 7. Dokonanie zmian w projekcie technicznym dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka
  w km 67+718 w miejscowości Cisna". Wartość szacunkowa 23.200, zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 19.05.2014r. zawarto umowę z firmą: BIG Kopczyk za kwotę 30.736,-zł. Zadanie zakończono
  w grudniu 2014r.

 8. Wykonanie kopii map zasadniczych dla działek położonych w miejscowości Czarna – 69,-zł,

 9. Wykonanie kopii map zasadniczych dla działek położonych w m. Czarna dla nowego przedsięwzięcia pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie mostu na rzece Wisłok, w km 17+312, w miejscowości Czarna wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną"- 150,-zł,

 10. Wykonanie wstępnego rozwiązania technicznego rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka wraz z budową mostu na rzece Strug – 4.243,-zł.

 1. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 13.457.758,-zł (PZDW –Dep. DT), z tego:

 1. Wykupy gruntów w kwocie 7.222.823,- zł (§ 6060), o łącznej powierzchni 22,0684 ha, w tym:

 • odszkodowania za prawo własności nieruchomości działek położonych
  w obrębie Brzozów oraz Humniska przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej pn. ”Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 6.384.759,-zł,

 • odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Dynów nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 234,-zł,

 • odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Stare Miasto, Leżajsk, Kulno nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa – Leżajsk km 1+510÷14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami
  i urządzeniami budowlami z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)” – 74.253,- zł,

 • odszkodowania za działki położone w obrębie Rzepedź, Czaszyn, Tarnawa Dolna, Brzozowiec, Zagórz, Wielopole nabyte w związku z inwestycją drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000(0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz
  z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami” – 26.786,- zł,

 • odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Wydrna nabytych pod realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 43.703,-zł,

 • nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działki położonej w miejscowości Mielec obręb 1 Stare Miasto w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – 100.614,- zł,

 • odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Zarzecze nabytych pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
  Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km 3+251,12 (0+751,12) wraz
  z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej
  Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 do km 3+251,12” – 27.066,-zł,

 • odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Lisie Jamy nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Krowica Hołodowska od km 6+176 do 17+550 wraz z budową drogi wojewódzkiej Nr 866 Krowica Hołodowska – Gr. Państwa od km17+550 do km 19+333,50 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.057,-zł,

 • odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Gorliczyna w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 113.582,- zł,

 • odszkodowania za wywłaszczenie prawa własności działek położonych
  w obrębie Żołynia w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk – Szklary km 26+080 do km 26+643 po stronie prawej w Bikówce” – 436,- zł,

 • odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Nowotaniec nabytą
  z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa –Bukowsko – Szczawne – 10.545,- zł,

 • odszkodowanie za prawo własności działki położonej w obrębie Prusie nabytej w związku z realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wojewódzkiej
  Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na odcinku w km 23+400 do km 74+119” – 525,- zł,

 • odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Pustków nabytych w wyniku regulacji geodezyjno – prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – 8.025,- zł,

 • odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Rymanów Zdrój nabytą
  z mocy prawa w wyniku regulacji geodezyjno – prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa –1.560,-zł,

 • odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Trześń nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 476,-zł,

 • odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Babica nabytych w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 31.745,- zł,

 • odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Kalembina, Tułkowice, Kożuchów nabytych w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku
  z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa
  w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 20.492,-zł,

 • nabycie aktem notarialnym prawa własności działek położonych w obrębie Kliszów i obrębie Gawłuszowice, na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle
  z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)”-
  25.030,-zł,

 • wypłata odszkodowań za działki położone w obrębach Tyniowice, Pawłosiów, Roźwienica, Bystrowice, Rudołowice, Pruchnik, obr. 5 m. Jarosław nabyte
  w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 254.175,-zł,

 • wypłata odszkodowań za działki położone w obrębach Rzeczyca Długa, Zaklików, Dąbrowa Rzeczycka, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze, Lipa, Brandwica, Rzeczyca Okrągła, obr. Charzewice m. Stalowa Wola nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej – DK 77
  w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123, 63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” – 43.504,-zł,

 • wypłata odszkodowania za udział prawa własności działki położonej w obrębie Wiśniowa, nabytej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 282,-zł,

 • wypłata odszkodowania za działkę położoną w obrębie Bzianka nabytą
  w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 11+085,48 do 12+300,56 wraz z budową nowego mostu
  w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w Bziance wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi” w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127,00” – 1.000,-zł,

 • wypłata odszkodowań za działki położone w obrębie Cisna nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate od km 67 + 568 do km 67 + 868 wraz z budową mostu na rzece Solinka w km 67 + 718 w miejscowości Cisna” – 39.077,-zł,

 • nabycie aktem notarialnym prawa własności działki położonej w obrębie Jaślany, na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w ramach inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" Etap – III – 2.430,-zł,

 • wypłata odszkodowania za udział prawa własności działki położonej w obrębie Kolbuszowa Dolna, nabytej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 8.580,-zł,

 • nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działki położonej w obrębie Ropczyce – Pietrzejowa w ramach regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa – 1.887,-zł,

 1. Pozostałe wydatki w kwocie 6.234.935,- zł (§ 6050) obejmujące wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty i koszty związane z wpłatą do depozytów sądowych odszkodowań za działki, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych prawa własności oraz prawa trwałego zarządu, koszty sporządzenia mapy uzupełniającej (aktualizacja danych ewidencyjnych działek), wznowienie granic pasa drogowego, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, wypisy
  z rejestru gruntów, koszty związane z wywłaszczeniem nieruchomości, wyceny nieruchomości, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości, opłaty za wydanie potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów, opłaty notarialne związane z nabywaniem działek, wykonanie wykazów synchronizacyjnych na potrzeby dokonania wpisów w księgach wieczystych w tym dla zadań:

 • ”Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 5.715.091,- zł,

 • „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary od km 26+080 do km 26+643 po stronie prawej
  w Bikówce” – 3.180,-zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz
  z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 95.486,- zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska w km 212+347 – 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 23.534,- zł,

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica od km 19+861 do km 20+900 w miejscowości Krzemienica”– 74,- zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”– 4.247,- zł,

 • "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy
  w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz
  z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" – 1.308,-zł,

 • "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki
  w km 25+875 z drogą powiatową Nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"– 163,- zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate od km 67 + 568 do km 67 + 868 wraz
  z budową mostu na rzece Solinka w km 67 + 718 w miejscowości Cisna”– 11.095,- zł,

 • "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku
  z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa
  w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 51.845,- zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776”– 263.972,- zł,

 • „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – gr. woj. w km 74+119 do km 76+297”– 380,-zł,

 • "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce od km 33+000 (33+159,29 rzeczywisty) do km 39+300 (39+284,68 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 440,- zł,

 • „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy) – 3.898,-zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 56 + 210, 50 do km 57 + 040, 00 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem
  w miejscowości Brzeźnica” – 340,-zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 57 + 040, 00 do km 57 + 223, 50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem
  w miejscowości Brzeźnica” – 2.750,-zł,

 • „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 35,-zł,

 • „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki – strona lewa)" – 640,-zł,

 • ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 11+085,48 do 12+300,56 wraz z budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w Bziance wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi” w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127,00” – 894,-zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 21+040,00 do 21+960,00 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 1.030,-zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 – 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz od km 19+009,00 – 19+832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 2.040,-zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767.

Zad. Nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 – 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów.

Zad nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 50+314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” – 720,-zł, • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24 + 077.50 do km 24+762.30 strona lewa w miejscowości Huta Komorowska” – 550,-zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 100,-zł,

 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej – DK 77 w Stalowej Woli)
  z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123, 63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” – 51.123,-zł.

 1. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 34.716,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), w tym:

 1. wykonanie przyłącza energetycznego w ramach zadania pn.”Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie” – 1.412,- zł,

 2. „Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynków: biurowo – garażowego na Bazie w Brzozowie” – 33.304,- zł.

 1. Zakupy środków trwałych w kwocie 1.098.654,- zł (§ 6060) (PZDW – Dep. DT), obejmowały:

 1. zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich kwocie 1.049.884,-zł, w tym:

 • ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową – 365.310,-zł,

 • przyczepy rolniczej – 48.339,- zł,

 • samochodu osobowego – 59.180,- zł,

 • samochodu ciężarowego – 156.210,-zł,

 • koparko – ładowarki – 348.090,-zł,

 • posypywarki automatycznej do pojazdu UNIMOG – 37.761,-zł,

 • głowicy do cięcia krzaków – 27.060,-zł,

 • agregatu prądotwórczego – 3.629,-zł,

 • obciążników na koła ciągnika – 4.305,-zł.

 1. sprzętu komputerowego i oprogramowania – 48.770,-zł.

 1. Dotację celową dla Gminy Rzeszów na opracowanie dokumentacji projektowej do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach powierzonego zadania własnego Województwa Podkarpackiego pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 73.623,-zł (6610) (Dep. DT).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

 • oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich, powstałe na skutek korzystnych warunków pogodowych
  w miesiącach zimowych oraz powstałe w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,

 • oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadaniu pn. „Budowa chodników
  i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego” z tytułu wystąpienia oszczędności poprzetargowych oraz niezrealizowania budowy dwóch chodników z powodu braku ofert na ogłoszone postępowania przetargowe,

 • oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola po przeprowadzeniu rozliczenia końcowego kontraktu. Zadanie zakończono w 2014r.

 • oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II” po przeprowadzeniu rozliczenia końcowego kontraktu. Zadanie zakończono w 2014r.

 • oszczędności na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik”. Część robót zamiennych przewidzianych do finansowania jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu została uznana przez Instytucję Zarządzającą RPO WP za wydatki kwalifikowane projektu i w związku z tym nie było konieczności wykorzystania środków budżetu województwa. Zadanie zakończono w 2014r.

 • niewykonanie zaplanowanych wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce” na skutek:

 1. oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane po ostatecznym rozliczeniu kontraktu,

 2. oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą
  w sprawie roszczeń, a w szczególności w sprawie roszczenia o zapłatę za koszty ogólne poniesione w wydłużonym czasie umowy,

 3. oszczędności w wydatkach zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji (nadzory autorskie, ekspertyzy, aktualizacje) związanej z rozszerzeniem kontraktu o odcinek Komańcza – Radoszyce i most w miejscowości Wisłok Wielki,

 • niewykonanie zaplanowanych wydatków na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej
  Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71” ze względu długotrwałą procedurę związaną z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kolejne odwołania od procedur administracyjnych w trakcie pozyskiwania decyzji: o zatwierdzeniu prac geotechnicznych, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji ZRID powodowały brak możliwości rozpoczęcia robót. Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji ZRID wraz z projektem budowlanym trwało 24 m-ce od podpisania umowy
  z wykonawcą. Ponadto wskutek kolejnego odwołania od wydanej decyzji ZRID kwoty zaplanowane na wypłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości możliwe były do wypłaty tylko w 70%, wyłącznie na podstawie wniosku właściciela nieruchomości o wypłatę (nie wszyscy właściciele zawnioskowali
  o wypłatę odszkodowań),

 • oszczędności w wydatkach zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji, roboty budowlane, wypłatę odszkodowań za grunty i składniki majątkowe związanych z realizacją zadania pn. „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”. Zadanie zakończono w 2014r.

 • niewykonanie zaplanowanych wydatków na „Budowę drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na skutek:

 1. oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane na I etap inwestycji po przeprowadzeniu rozliczenia końcowego kontraktu,

 2. niewykorzystania części środków zaplanowanych na II etap inwestycji
  w wyniku braku końcowego rozliczenia umowy na roboty budowlane zawartej z firmą Aglomancha, z którą została rozwiązana umowa. PZDW
  w Rzeszowie zatrzymał kwoty do wypłaty wykonawcy by móc dokonać potrącenia np. na rzecz podwykonawców. W następstwie zawarcia
  z podwykonawcami ugody pozasądowej wypłacono kwotę niższą niż dochodzona w roszczeniu od firmy Aglomancha. Do końca 2014r. nie zakończono rozliczeń związanych z odstąpieniem umowy z winy wykonawcy,

 3. oszczędności w ramach środków zaplanowanych na roboty dodatkowe
  i uzupełniające na skutek przeprowadzenia negocjacji,

 4. niższych od zakładanych wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty
  i składniki majątkowe na gruncie,

 • niewykonanie zaplanowanych wydatków na „Budowę wschodniej obwodnicy Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów – Sanok”. na skutek konieczności dokonania modyfikacji wzmocnienia podłoża zaprojektowanej konstrukcji drogi. Zgodnie z deklaracjami składanymi przez wykonawcę opóźnienie w realizacji harmonogramu nie będzie miało wpływu na termin zakończenia robót, który nie ulegnie zmianie,

 • niewykonanie zaplanowanych wydatków na wypłaty odszkodowań za grunty
  i składniki majątkowe związane z „Regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW”
  z uwagi na brak decyzji Wojewody o ustaleniu odszkodowań.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.355.110,- zł (w tym: dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.330.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.355.109,- zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły: 1. zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.109,- zł
  (§ 6668) (Dep. RR),

 2. pomocy finansowej w kwocie 1.330.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT) dla:

 1. Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego
  i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów w kwocie 250.000,-zł,

 2. Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 2089R Arłamów - Makowa” w kwocie 700.000,-zł,

 3. Gminy Kolbuszowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1176R w kierunku Nowej Wsi strona lewa” w kwocie
  200.000,- zł,

 4. Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1534R Przeworsk - Gać – Markowa” w kwocie 80.000,- zł,

 5. Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 w kwocie100.000,-zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 1.498.060,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.480.545,- zł) zostały zrealizowane


w wysokości 1.310.159,- zł tj. 87,46 % planu i dotyczyły:

 1. zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.515,- zł,
  (§ 6668),

 2. dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat A „Drogi wojewódzkie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 608.620,- zł, (§ 6209),

 3. dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat B „Drogi powiatowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 684.024,- zł, (§ 6209),

W 2014 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzonych zostało 6 wniosków o płatność. Wydatki dotyczą projektów kluczowych z zakresu usuwania skutków powodzi realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg. Planowane środki na realizację wypłat nie zostały w pełni wykorzystane z powodu zawnioskowanych pod koniec 2014r. przez beneficjenta zmian
w projektach, w tym m.in. zmiany w zakresach rzeczowych projektów i związane
z tym zwiększenie dofinansowania oraz zmiany terminów realizacji.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.103.648,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.034.439,- zł


tj. 93,73% planu i dotyczyły:

 1. udzielonej pomocy finansowej w kwocie 300.000,-zł dla:

 1. Gminy Żyraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nagoszyn Północ – Stadion wraz z utwardzeniem placu oraz zagospodarowaniem terenu stadionu” w kwocie 200.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT),

 2. Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Widełka” w kwocie 100.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT),

 1. dotacji celowej dla Gminy Ropczyce - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice - ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły - ul. Strażacka w km 0+415,20” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat C „Drogi gminne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 148.988,- zł, (§ 6209) (Dep. RR),

 2. dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat C „Drogi gminne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 585.451,- zł, (§ 6209) (Dep. RR).

W 2014 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzone zostały 4 wnioski o płatność. Wydatki dotyczą projektów kluczowych z zakresu usuwania skutków powodzi Gminy Ropczyce oraz Gminy Tarnobrzeg. Projekt realizowany przez Gminę Ropczyce zakończył się w ubiegłym roku. Pomimo złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową w 2013r. jego weryfikacja została wstrzymana z uwagi na zmianę poziomu dofinansowania projektu. Konieczne stało się odpowiednie skorygowanie przez Beneficjenta wniosku o płatność z uwzględnieniem zmiany w poziomie dofinansowania. Płatność końcowa na rzecz beneficjenta została przekazana w br. Zaplanowane wydatki dla projektu Gminy Tarnobrzeg nie zostały w całości zrealizowane ze względu na zawnioskowane przez beneficjenta zmiany w zakresie rzeczowym, które wymagają przeprowadzenia ponownej oceny projektu.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów


z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZDW – Dep. DT) w kwocie 8.718.098,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.356.489,-zł, tj. 38,50% planu. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.258.356,-zł zostały zrealizowane
  w kwocie 1.258.355,zł (§ 4270) i dotyczyły realizacji zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa w m. Wola Niżna - Moszczaniec w km 13+200 - 15 +900. W 2014r. ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.258.355,- zł.

W ramach zadania wykonano odnowę drogi wojewódzkiej na odcinku od km 13+200 ÷ 15+900.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie


1.006.684,-zł.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.459.742,-zł zostały zrealizowane
  w kwocie 2.098.134,-zł (§ 6050) i przeznaczone były na realizację inwestycji:

 1. pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania "Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692-62+737 w miejscowości Wólka Hyżneńska” – 1.809.710,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 6.482.724,-zł. W ramach postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 23.04.2014r. wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Skanska”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.721.764,- zł. W dniu 25.04.2014r. w ramach postępowania przetargowego wybrano inżyniera kontraktu, firmę: ARKADIS Sp. c. Czudec za kwotę 21.000,-zł.

W ramach stabilizacji osuwiska wykonano m.in.: kanalizację deszczową, odbudowę nasypu drogi (1 046,00 m3 robót ziemnych), warstwy konstrukcyjne podbudowy około 1 044,00 m2; nawierzchnię bitumiczną na powierzchni około 1 097,00 m2, odwodnienie nawierzchni drogi korytkiem ściekowym o długości 227 mb, drenaż głęboki na długości 88 mb, montaż barier stalowych.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.721.764,-zł. 1. pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850
  w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” – 288.424,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 8.637.464,-zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji zadania firmę: REMOST Józef Siry i Wspólnicy Sp. j. Dębica. Wartość robót po przetargu wyniosła 5.869.200,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2014r. wyłoniono Inżyniera Kontraktu firmę: Lider Konsorcjum Usługi Budowlane


i Inżynieryjne Piotr Boguszewski Żołynia za kwotę 20.787,- zł.

W roku 2014 przygotowano plac budowy (dokonano wycinki krzaków i drzew oraz ustawiono oznakowanie i przygotowano platformy pod palowanie), wykonano część palowania osuwiska.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.637.464,-zł, realizowane w latach 2014 – 2015.

Wydatki poniesione w 2014r. stanowią 3,34% planowanych nakładów na realizację zadania.

Niewykonano zaplanowanych wydatków w związku z późnym rozpoczęciem robót budowlanych na osuwisku.

Umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dniu 19.11.2014r. z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę (prawomocna decyzja w dniu 18.10.2014r.) oraz w rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na skutek dużej ilości zapytań (ok.100).Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.059.964,- zł wykonane zostały w kwocie 8.059.964,-zł, tj. 100,00% planu. 1. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 59.964,- zł zrealizowane
  w kwocie 59.964,- zł (§ 4300) zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

 1. Wydatki majątkowe (Dep. NW) zaplanowane w kwocie 8.000.000,-zł zrealizowane w kwocie 8.000.000,-zł (§ 6010) zostały przeznaczone na objęcie przez Województwo Podkarpackie 80.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” sp. z o.o. o cenie nominalnej 100,-zł każdy poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 450.000,- zł zostały zrealizowane


w kwocie 450.000,-zł (§ 4430), tj. 100% planu i dotyczyły przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.817.494,-zł zostały wykonane w kwocie 689.358,-zł tj. 18,06% planu. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 44.072,-zł zostały wykonane w kwocie 28.631,-zł i dotyczyły:

 1. opłaty za postępowanie prowadzone przed Krajową Izbą Odwoławczą związane z przetargiem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”
  w systemie zaprojektuj i wybuduj (5 odcinków)” – 19.071,-zł (§ 4610) (PZDW – Dep. DT),

 2. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”
  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 9.560,-zł
  (§ 4017 – 7.913,-zł, § 4117 – 1.360,-zł, § 4127 – 194,-zł, § 4417 – 93,-zł) (Dep. DT).

Wydatki obejmowały koszty wynagrodzenia konsultanta regionalnego ds. realizacji projektu oraz zorganizowanego w Kielcach spotkania konsultacyjnego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 477.000,-zł (w tym wydatki bieżące – 395.000,-zł, wydatki majątkowe – 82.000,-zł), realizowane w latach 2014-2020. Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią 2,01% planowanych nakładów. 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.773.422- zł zostały wykonane
  w wysokości 660.727,- zł i dotyczyły:

 1. realizacji projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 508.711,-zł (§ 6057) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki poniesiono na:

 • koszty zarządzania projektem (wynagrodzenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne) – 357.840,-zł,

 • aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego – 126.690,-zł,

 • wypis, mapy –17.539,-zł,

 • przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych wraz z opracowaniem wyników dla potrzeb posadowienia obiektu w miejscowości Olszany – 6.642,-zł.

Zadane ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 69.440.287,-zł. Realizacja zadania planowana jest
w latach 2012-2015.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012- 2014 wyniosły 2.333.295,-zł, co stanowi 3,36% planowanych nakładów na realizacje zadania.

W ramach realizacji zadania w lutym 2014 roku odebrano aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego.

Inwestycja została podzielona na 5 odcinków:

W dniu 24.01.2014r. ogłoszono 5 postępowań przetargowych dotyczących realizacji zadania.

W dniu 06.03.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert na czterech odcinkach: I, II, III


i V. W dniu 14.03.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert na odcinek IV. Najniższe kwoty ofertowe na wskazanych odcinkach przekroczyły wartość nakładów na zadanie zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pomimo starań o zwiększenie dofinansowania projektu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie udało się pozyskać dodatkowych środków. W dniu 25.03.2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na unieważnienie postępowań przetargowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na pięciu odcinkach oraz na wprowadzenie zmian przy realizacji projektu, które przyczynią się do wykonania przedsięwzięcia. Zmiany dotyczą
w szczególności wyeliminowania kosztogennych odcinków trasy, rezygnacji lub modernizacji niektórych obiektów inżynierskich, zmniejszenia zakresu rzeczowego, zmiany przebiegu trasy. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w okresie od 16 maja do 8 lipca br. ogłosił 11 postępowań przetargowych dotyczących realizacji pięciu odcinków trasy rowerowej oraz sześciu obiektów inżynieryjnych.

Zawarcie umów z wykonawcami zadań nastąpiło w trzecim i czwartym kwartale 2014r. 1. Pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącego województwo świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" -152.016,- zł (§ 6300) (Dep. DT).

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

 • opóźnień w realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” spowodowanych koniecznością dwukrotnego ogłaszania postępowań przetargowych,

 • niewykorzystania przez Powiat Niżański przyznanej pomocy finansowej ze względu na oszczędności poprzetargowe.


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.073.045,-zł zostały zrealizowane w wysokości


922.290,-zł, tj. 85,95% planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.072.945,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 922.236,-zł i obejmowały:

  1. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych tj. uregulowanie stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa w kwocie 499.988,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych
  w realizację zadania – 459.296,-zł (§ 4010 – 385.070,-zł, § 4110 – 66.194,-zł, § 4120 – 8.032,-zł),

 2. pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w tym: zakupu materiałów biurowych, pozyskania materiałów od powiatowych ośrodków geodezyjnych
  i kartograficznych, kontroli postępu robót – 40.692,-zł (§ 4210 – 28.077,-zł,


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna