Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona14/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41
 1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku
  w ramach działania 1.2 nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych, nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 58 wniosków o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 77.481,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

KlasterPro.pl sp. zo.o.

Dywersyfikacja działań firmy KlasterPro.pl poprzez utworzenie i promocję Podkarpackiego centrum Klasteringu

0,00

5.206,56

2

Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"

API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców

0,00

18.472,33

3

Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.

Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. z o.o.

0,00

2.887,50

4

Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu

0,00

2.982.16

5

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP

0,00

16.485,00


6

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem

0,00

3.465,00

7

Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o.

Efektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE sp. zo.o. na rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚP

0,00

76,83

8

INNpuls sp. z o.o.

Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls sp. zo.o.

0,00

7.318,50

9

INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. z o.o.

Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw

0,00

16.275,00

10

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"

Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP

0,00

4.311,96

Razem

0,00

77.480,84
 1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, 14 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu z 2013 roku otrzymało pozytywną ocenę formalną. Po ocenie merytorycznej i powtórnej ocenie merytorycznej ostatecznie 13 wniosków otrzymało ocenę pozytywną. Przeprowadzono również powtórną ocenę merytoryczną jednego projektu kluczowego, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. W okresie sprawozdawczym podpisano 15 umów na kwotę dofinansowania 15.962.794,40 zł w tym ze środków budżetu państwa 2.394.419,19 zł, zatwierdzono do wypłaty 120 wniosków
  o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.952.149,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3transz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

Danmar Computers sp. zo.o.

Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds

0,00

50.771,46

2

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

0,00

191.066,33

3

Uniwersytet Rzeszowski

Obrazowanie zjawisk przemian fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania

301.090,04

0,00

4

Uniwersytet Rzeszowski

Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej

191.063,68

0,00

5

Uniwersytet Rzeszowski

Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych

20.701,19

0,00

6

Uniwersytet Rzeszowski

Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka

124.286,45

0,00

7

Uniwersytet Rzeszowski

Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe

200.746,21

0,00

8

Uniwersytet Rzeszowski

Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multinanowarstw otrzymanych w procesach PVD

92.866,54

0,00

9

Stem Cells Spin S.A.

Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych

0,00

78.686,62

10

Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.z o.o.

Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R formy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - praca przemysłowa

0,00

63.246,10

11

Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.

Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R formy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - prace rozwojowe

0,00

8.681,86

12

Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Pąprowicz

Badanie wpływu struktury włóknin wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprzewodzące i biostatyczne

0,00

163.505,47

13

ML SYSTEM sp. Zo.o.

Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do spajania elektrod ogniw słonecznych

0,00

295.140,47

14

ML SYSTEM sp. Zo.o.

Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych

0,00

10.720,91

15

ML SYSTEM sp. Zo.o.

Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV

0,00

62.564,29

16

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia

0,00

29.951,31

17

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Neuronowe i immunologiczne wspomaganie analizy i syntezy modeli obiektów technicznych na bazie struktur wykorzystujących grafy rzadkie w warunkach niekompletności informacji

0,00

5.638,29

18

TOP Spółka Akcyjna

Matematyczne metody wsparcia decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie

0,00

59.099,55

19

Koltex sp. zo.o.

Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmielonych odpadów foliowych

0,00

2.322,00

Razem__930.754,11__1.021.394,66'>Razem

930.754,11

1.021.394,66
 1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach działania 1.4 w 2014 roku ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie. Przeprowadzono ponowną ocenę merytoryczną dla 1 wniosku złożonego we wcześniejszym naborze, nie podpisywano umów, w których występuje dofinansowanie
  z budżetu państwa. W ramach działania zatwierdzono do wypłaty 49 wniosków o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej
  w kwocie 188.320,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.4Btransz dotacji celowej w 2014 roku


L.p.

Podmiot

Nazwa zadania / projektu

Kwota dotacji w zł

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych


dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych


1

SPLAST sp. z o.o.

Udział spółki SPLAST w imprezie targowej ISSA INTERCLEAN Central & Eastern Europe odbywającej się w dniach 18-20.05.2011 w Warszawie

0,00

11.775,41

2

SPLAST sp. zo.o.

Prezentacja oferty produktowej firmy SPLAST podczas targów ISSA INTERCLEAN odbywających się w Amsterdamie w dniach 8-11 maja 2012

0,00

18.840,88

3

ROS-SWEET

Udział firmy ROS-SWEET sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA 2011 w Kolonii

0,00

3.562,20

4

Zakład Produkcyjno-Handlowy "ARGO" sp. zo.o.

Udział jako wystawca ZPH ARGO sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA Kolonia (Niemcy) w dniach 8-12 października 2011r.

0,00

4.958,62

5

Zakład Produkcyjno-Handlowy "ARGO" sp. zo.o.

Udział jako wystawca ZPH ARGO sp. zo.o. w Międzynarodowych Targach Słodyczy ISM Kolonia (Niemcy) w dniach 29 stycznia - 1 luty 2012 r.

0,00

5.149,56

6

Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.

Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na MT AUTOMATICON 2011 w Warszawie, Polska w dn. 5-8.04.2011r. Jako Wystawca

0,00

4.795,55

7

FK-Lightplanes sp. zo.o.

FK-Lightplanes - udział w targach Aero-Expo

0,00

9.651,13

8

AUTOPART S.A.

Udział firmy Autopart S.A. w imprezie targowo-wystawienniczej organizowanej w Moskwie w dniach 24-27.08.2011 roku

0,00

784,69

9

AUTOPART S.A.

Udział firmy Autopart S.A. w imprezie targowo-wystawienniczej organizowanej w Paryżu w dniach 11-15.10.2011 roku

0,00

1.156,28

10

BluxCosmetics sp.zo.o.

Pozyskanie nowych rynków eksportowych przez firmę BluxCosmetics poprzez udział w Międzynarodowych Targach Techniki Motoryzacyjnej Automechanika 2012 we Frankfurcie nad Menem

0,00

2.554,83

11

RAKOCZY STAL s.j.

Gorące źródła z Podkarpacia - kampania promocyjna województwa podkarpackiego oraz produktów firmy Rakoczy Stal

0,00

5.250,00

12

Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz

Udział Firmy Akpil w Targach AGRO SHOW Poznań jako wystawca

0,00

3.385,11

13

BH-Res Mędrek i Wspólnicy sp. jawna

Udział firmy BH-Res w wystawie "Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja" organizowanej w Centrum Kongresowym Gromada w Warszawie w dniach 29-30 marca 2011

0,00

1.547,48

14

BH-Res Mędrek i Wspólnicy sp. jawna

Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich "Instalacja" 2012 w celu zaprezentowania oferty produktowej BH-Res oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych

0,00

2.311,35

15

Firma Jubilerska "Górecki" sp. zo.o.

Udział Firmy Jubilerskiej "Górecki" sp. zo.o. z Dębicy w "39 Międzynarodowych targach biżuterii, zegarków, designu, kamieni szlachetnych i technologii - inhorgenta 2012, Monachium 10-13 luty 2012

0,00

3.152,44

16

MARIOT Mariusz Laszczyk

Udział firmy MARIOT w Podkarpackich Targach Budownictwa w latach 2010/2011r. W Rzeszowie jako wystawca

0,00

34.503,82

17

REM II sp. zo.o.

Udział firmy REM II Sp. z o.o. w imprezie wystawienniczo-targowej "FENSTERBAU/FRONTALE w Norymberdze (Niemcy) w marcu 2012 r."

0,00

15.122,57

18

Stanisław Szydełko "PATKAR"

Udział firmy PATKAR z Rudnika nad Sanem w międzynarodowych targach "SPOGA GAFA 2011" w Kolonii/Niemcy w dniach 04.09-06.09.2011

0,00

7.743,24

19

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe DZIECKO

Rozwój sprzedaży poprzez udział w międzynarodowych targach artykułów dla dzieci i niemowląt

0,00

9.922,79

20

UNION PARTS sp. zo.o.

Udział firmy UNION PARTS sp. z o.o. w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej na Ukrainie

0,00

5.859,27

21

UNION PARTS sp. zo.o.

Udział firmy UNION PARTS sp. z o.o. w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej w Niemczech

0,00

6.170,11

22

C+N POLSKA sp. zo.o.

Udział Firmy C+N Polska sp. z o.o. w Targach BEAUTY EURASIA 2010 jako wystawca

0,00

6.524,15

23

C+N POLSKA sp. zo.o.

Udział Firmy C+N Polska sp. z o.o. w Targach LUXEPACK Monaco 2010 jako wystawca

0,00

8.895,36

24

C+N POLSKA sp. zo.o.

Udział Firmy C+N Polska sp. z o.o. w Targach interCHARM Moskwa 2010 jako wystawca

0,00

5.428,14

25

Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego SABINA sp. zo.o.

Udział Huty Szkła Artystycznego i Gospodarczego SABINA sp. z o.o. w targach Ambiente Frankfurt 10-14.02.2012r.

0,00

9.275,20

Razem

0,00

188.320,18


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna