Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złPobieranie 5,45 Mb.
Strona10/41
Data23.10.2017
Rozmiar5,45 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41
§ 4129 – 16.423,-zł, § 4178 – 1.162,-zł, § 4179 – 388,-zł),

 • zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz bieżące naprawy i remonty sprzętu w kwocie 85.774,-zł (§ 4210 – 15.830,-zł, § 4218 – 51.619,-zł, § 4219 – 17.207,-zł, § 4270 – 209,-zł, § 4278 – 682,-zł, § 4279 – 227,-zł),

 • koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, druku zaproszeń, ogłoszeń w prasie, organizacji spotkania koordynacyjnego oraz szkoleń dla beneficjentów PROW w kwocie 188.468,-zł (§ 4300 – 32.214,-zł, § 4308 – 117.190,-zł, § 4309 – 39.064,-zł),

 • opłaty internetowe w kwocie 582,-zł (§ 4350 – 109,-zł, § 4358 – 355,-zł,
  § 4359 – 118,-zł),

 • koszty podróży służbowych w kwocie 21.637,-zł (§ 4410 – 1.422,-zł, § 4418 –
  15.161,-zł, § 4419 – 5.054,-zł),

 • koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, naprawy, ubezpieczenia) w kwocie 81.091,-zł (§ 4210 – 10.297,-zł, § 4218 –
  33.577,-zł, § 4219 – 11.193,-zł, § 4300 – 3.595,-zł, § 4308 – 11.724,-zł,
  § 4309 – 3.908,-zł, § 4438 – 5.098,-zł, § 4439 – 1.699,-zł),

 • koszty uzyskania opinii technicznej (ekspertyzy budowlanej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów PROW w kwocie 615,-zł (§ 4390 – 115,-zł, § 4398 – 375,-zł, § 4399 –
  125,-zł),

 • organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizacja konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.569.627,-zł
  (§ 4210 – 27.161,-zł, § 4218 – 93.088,-zł, § 4219 – 31.029,-zł, § 4300 – 197.326,-zł, § 4308 – 915.767,-zł, § 4309 – 305.256,-zł),

 • koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 11.712,-zł (§ 4708 – 8.784,-zł, § 4709 – 2.928,-zł),

  1. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 22.677,-zł
   (§ 2918 – 17.008,-zł, § 2919 – 5.669,-zł).

  1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.000,-zł zostały zrealizowane
   w wysokości 42.158,-zł (§ 6060 – 7.883,-zł, § 6068 – 25.706,-zł, § 6069 –
   8.569,-zł) i obejmowały zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi Programu.

  Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
  w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku
  z zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami macierzyńskimi oraz pozostałych wydatków bieżących w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych i racjonalizacją wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania Departamentu, realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego.

  W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia


  25 listopada 2014r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dziale 010, rozdziale 01041, § 2218 w kwocie 375.000,-zł.

  Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywa się w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.450.319,-zł.

  Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa
  i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

  Termin realizacji zadania: 2010-2015.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

  Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonując zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje m.in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego m. in. na: wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń i delegacji, zakup sprzętu oraz na realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. Powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

  Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania
  o wartości 23.312.708,-zł, co stanowi 60,63% planowanych łącznych nakładów finansowych.

  Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

  Zaplanowane wydatki w kwocie 10.125.860,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.050.115,-zł (Dep. RG), tj. 99,25% planu.  1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.457.240,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.397.240,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.430.776,-zł i obejmowały:

  1. zakup licencji programu finansowo-księgowego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 60.000,-zł (§ 4210),

  2. dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 3.364.876,-zł (§ 2310),

  Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.  Lp.

  Nazwa podmiotu

  Nazwa zadania:
  Remont drogi dojazdowej
  w miejscowości - nr ewidencyjny działki

  Kwota dotacji
  w zł
  (dla jednostek sektora finansów publicznych)


  1

  2

  3

  4

  1.

  Gmina Ustrzyki Dolne

  Ustjanowa Dolna - 13

  50 000,00

  2.

  Gmina Jodłowa

  Zagórze - 353 Jodłowa - 5618

  50 000,00

  3.

  Gmina Pilzno

  Zwiernik - 360, 575/1 Lipiny - 951, 1112

  57 000,00

  4.

  Gmina Czarna

  Przeryty Bór - 18

  50 000,00

  5.

  Gmina Brzostek

  Przeczyca - 1155 Gorzejowa - 173

  50 000,00

  6.

  Gmina Laszki

  Bobrówka - 13/4, 16/3, 414

  47 982,00

  7.

  Gmina Rokietnica

  Tapin - 939

  50 000,00

  8.

  Gmina Pruchnik

  Hawłowice - 339, 370 Świebodna - 370, 354 Rozbórz Długi - 853, 881

  300 000,00

  9.

  Gmina Brzyska

  Błażkowa - 1688, 60, 1222/2, 1223/2 Brzyska - 1241

  57 000,00

  10.

  Gmina Dębowiec

  Dębowiec - 2264 Zarzecze - 1948

  74 000,00

  11.

  Gmina Nowy Żmigród

  Kąty - 1526, 1533 Desznica - 359 Makowiska - 1335

  50 000,00

  12.

  Gmina Krempna

  Myscowa - 846

  47 220,00

  13.

  Gmina Osiek Jasielski

  Pielgrzymka - 1787

  20 000,00

  14.

  Gmina Skołyszyn

  Harklowa - 318 Święcany - 2533 Lipnica Górna - 41

  57 000,00

  15.

  Gmina Chorkówka

  Sulistrowa - 213 Chorkówka - 517

  50 000,00

  16.

  Gmina Iwonicz Zdrój

  Iwonicz - 1871

  47 971,02

  17.

  Gmina Kuryłówka

  Kuryłówka - 2569, 2617, 2643, 2700, 2716, 2759, 2774

  50 000,00

  18.

  Gmina Łańcut

  Kosina - 173 Głuchów - 1308/1

  81 000,00

  19.

  Gmina Rakszawa

  Rakszawa - 7887 Wydrze - 454

  47 428,81

  20.

  Gmina Żołynia

  Żołynia - 6100/1, 3211/2, 2683/2, 7226/1, 7200/2, 7195, 7196/2

  57 000,00

  21.

  Gmina Mielec

  Rzędzianowice - 1233, 1461, 1460, 1458, 1234, 1459

  57 000,00

  22.

  Gmina Radomyśl Wielki

  Ruda - 321, 4655 (część)

  49 300,00

  23.

  Gmina Wadowice Górne

  Wampierzów - 808, 843, 923

  50 000,00

  24.

  Gmina Gawłuszowice

  Wola Zdakowska - 372 Młodochów - 836 Brzyście - 330 Kliszów - 982

  50 000,00

  25.

  Gmina Tuszów Narodowy

  Jaślany - 1299

  20 000,00

  26.

  Gmina Borowa

  Sadkowa Góra - 1065, 1066, 1067

  50 000,00

  27.

  Gmina Harasiuki

  Huta Krzeszowska - 623 Huta Nowa - 955, 1130

  50 000,00

  28.

  Gmina Stubno

  Hruszowice - 399 Barycz - 175

  49 606,00

  29.

  Gmina Bircza

  Bircza - 361 Stara Bircza - 511

  47 789,92

  30.

  Gmina Zarzecze

  Maćkówka - 399

  50 000,00

  31.

  Gmina Przeworsk

  Nowosielce - 3253

  29 427,82

  32.

  Gmina Tryńcza

  Gorzyce - 1524 Tryńcza - 365/1 Ubieszyn - 266

  157 000,00

  33.

  Gmina Sędziszów Młp.

  Cierpisz - 155, 97

  57 000,00

  34.

  Gmina Iwierzyce

  Będzienica - 597 Nockowa - 2003

  56 521,06

  35.

  Gmina Ropczyce

  Lubzina - 921 Gnojnica - 1588 Niedźwiada - 3630, 3514, 3531

  57 000,00

  36.

  Gmina Krasne

  Krasne - 2635, 2636

  57 000,00

  37.

  Gmina Dynów

  Łubno - 3253, 3245, 759/2, 765, 716

  154 508,41

  38.

  Gmina Boguchwała

  Wola Zgłobieńska - 873 Nosówka - 101/1, 134/1, 133/5, 167/1, 130/1, 126/1, 118/1, 135/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1

  57 000,00

  39.

  Gmina Zarszyn

  Bażanówka - 149

  50 000,00

  40.

  Gmina Besko

  Besko - 3188/2

  50 000,00

  41.

  Gmina Sanok

  Strachocina - 905, 1832 Mrzygłód - 394, 276, 455

  298 826,54

  42.

  Gmina Tyrawa Wołoska

  Siemuszowa - 426/3, 426/2

  49 534,56

  43.

  Gmina Zagórz

  Tarnawa Górna - 1600, 1601, 1602 Olchowa - 296

  88 899,24

  44.

  Gmina Pysznica

  Jastkowice - 3236

  50 000,00

  45.

  Gmina Bojanów

  Przyszów - 4674, 2148/2, 2973

  Stany - 404  249 276,25

  46.

  Gmina Frysztak

  Glinik Średni - 137/1, 171 Lubla - 139, 140, 231

  50 000,00

  47.

  Gmina Strzyżów

  Grodzisko - 650 Godowa - 4540, 1542 Dobrzechów - 763 Wysoka Strzyżowska - 5264/3, 5265/2 Żyznów - 899/1

  35 584,78

  48.

  Gmina Nowa Dęba

  Alfredówka - 557, 558 Rozalin - 361

  50 000,00

  RAZEM

  3 364 876,41


 • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna