Obiektowe modelowanie systemów informatycznychPobieranie 8,01 Mb.
Strona44/113
Data23.10.2017
Rozmiar8,01 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   113
IF Klient nie ma uprawnień THEN

System formuje stronę dla logowania

Realizacja p.4 scenariusza może być realizowana przez serwlet. Diagram przebiegu, który realizuje ten scenariusz jest pokazany na rys. 118. Strona serwera login.JSP jest wejściem tego przypadku użycia. Ta strona formuje stronę klienta loginClient.JSP, która zawiera formularz „Form” i jest uruchomiana na stacji klienta. Kiedy użytkownik uzupełni się formularz oraz przesyła go do serwera, serwlet otrzyma rezultaty. Dla sprawdzenia poprawności danych klienta serwlet może odwołać bezpośrednio do bazy danych lub wywołać obiekty encji J2EE (na diagramu te związki nie są pokazane). Kiedy logowanie nie będzie skutecznym, serwlet sformuje komunikat pro błędy i wróci się do strony login.JSP .


Rys.118


Inaczej , kiedy logowanie jest skutecznym, serwlet wywoła stronę main.JSP. Na rys.119 jest pokazany diagram kooperacji tego przypadku użycia.

Rys 119


Diagram klas jest pokazany na rys. 120.

Rys.120


Przypadek użycia „Lista operacji” jest przeznaczony dla wyznaczenia operacji dostępnych klientowi po logowaniu. Te operacji są skojarzone z każdym klientem i są przechowywane w bazie danych. Przypadek użycia zawiera następne kroki:

1. System czyta dani klienta .

2. System formuje stronę z operacjami dostępnymi klientowi.

Ten przypadek użycia można rozpatrzyć bardziej szczegółowe, wykorzystując komponenty JSP:

1.System uruchomi serwlet dla formowania listy dostępnych operacji.

2.Serwlet odczyta dani z bazy danych i danych sesji.

3.Serwlet przechowa dani w obiekcie Bean.

4.Serwlet przechowa sam obiekt Bean w sesji.

5.Serwlet uruchomi skrypt dla formowania strony z listą operacji.

Diagram klas jest pokazany na rys. 121. Na rys. 122 jest pokazany diagram przebiegu tego przypadku użycia. Serwlet otrzyma dani od formularza, przesyła te dani do komponentu JavaBeans za dopomogą metody setTransactinfo() oraz formuje polecenie do strony ListTransact.JSP. Komponent ListTransact.JSP uruchomi Bean TransactInfo za dopomogą tegu , otrzyma dani klienta oraz odwzorowuje informację dla użytkownika formując stronę ListTransact.Jsp_Client.Na rys. 123 ten samy diagram jest skojarzony z klasami. Na rys. 124 jest pokazany diagram kooperacji tego przypadku użycia.

Rys. 121


Rys. 122


Rys. 123


Rys.1241   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   113


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna