Obiektowe modelowanie systemów informatycznychPobieranie 8,01 Mb.
Strona42/113
Data23.10.2017
Rozmiar8,01 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   113

Reguły formalne wykorzystania stereotypów klas dla stworzenia diagramów UML


Od

DO
Client Page

Server Page

Frameset

Target

Form

Client Page

link

link

link

Dependency

Aggregation
Targeted link

Targeted link

Targeted link


Redirect

Redirect

RedirectServer Page

Build

Redirect

Redirect


Redirect
BuildFrameset

Frame Content
Frame Content

Frame Content
Target

-

-

-

-

-

Form

-

Submit
Modelowanie aplikacji ASP w UML


Technologia ASP jest technologią klient-serwer. Główne logiczne elementy aplikacji ASP są pokazane na rys. 111a. Główną cechą ASP jest rozdzielenie obiektów na dwie postaci: postać klienta i postać serwera. To oznaczy, że każdy obiekt może istnieć jednocześnie w postaci skryptu ASP na serwerze WWW oraz w postaci strony HTML w przeglądarce klienta. Standardy UML nie zawierają bezpośrednio zasobów dla modelowania technologii ASP. Dla stworzenia diagramów klas, przebiegu i kooperacji trzeba wykorzystywać mechanizmy rozszerzenia UML. Rozszerzenie może być realizowane przez nowe stereotypy klas UML.

Strony ASP niestety nie są obiektami, które reprezentują klasy z ich metodami. Obiekty ASP są procedurami. Proces obrabiania strony ASP polega na uruchomianiu całego skryptu ASP ( od pierwszego operatora do ostatniego tego skryptu). Wszystkie funkcji na tym skrypcie będą uruchomiane po kolejce przy odwołaniu do tej strony ASP. Kod skryptu można rozpatrywać jako jedną metodę typu main().Na rys. 111 b jest pokazane diagram przypadków użycia systemu sprzedaży artykułów przez internet.

rys.111a


Rys. 111 b.

Scenariusze oddzielnych przypadków użycia są pokazane niżej:

Przypadek użycia „Rejestracja”.

Scenariusz główny:

1. Klient naciśnij się przycisk „Rejestracja”.

2. System odwzorowuje stronę rejestracji.

3. Klient uzupełni formularz rejestracji oraz naciśnij się przycisk „Logowanie” .

4. System sprawdzi się dani klienta z kontem w bazie danych.

5.System formuje obiekt sesji użytkownika. System formuje strone z trybami menu użytkownika .Scenariusz alternatywny:

1a. Kiedy klient naciśnij się przycisk „ Nowe konto”, System wywoła przypadek użycia „ Nowe konto”.

5a. Kiedy klient wpisal niepoprawne hasło, system formuje komunikat oraz proponuje nowe logowanie

Post-Condition:

1.Strona klienta zawiera przyciski z dostępem do innych stron systemu.

2.Została zformowana zmienna sessijna „Log=YES”

Przypadek użycia „Nowe konto”.

Scenariusz główny.

1. Klient wpisze swoje imię, adres poczty elektronicznej oraz hasło (2 razy), potem naciśnij się przycisk „Nowe konto”.

2. System sprawdzi się poprawność danych.

3. System tworzy obiekt z danymi klienta oraz zachowa dani klienta do bazy danych.

4. System formuje stronę początkową Klienta

Scenariusze alternatywne.

1.a. Kiedy Klient nie uzupełnił pole „Imię” system formuje komunikat pro błąd oraz proponuje wpisać imię.

1.b. Kiedy format poczty elektronicznej nie jest prawidłowy system formuje komunikat pro błąd oraz proponuje wpisać adres poczty elektronicznej.

1.c. Kiedy Klient wpisał krótkie hasło, system formuje komunikat pro błąd oraz proponuje wpisać dłużcie hasło.

1.d. Kiedy dwa hasła klienta wyróżniają się system formuje komunikat pro błąd oraz proponuje wpisać nowe hasło.

Przypadek użycia „Zmienić zawartość koszyka”

Scenariusz główny.

1. Na Stronie Przeglądania Koszyka Klient zmieni się ilość Towaru i naciśnij przycisk „Ponowić”

2. System przechowa informacje pro ilość towaru, po tym oblicza nową cenę i odwzorowuje te dani

3. Klient naciśnij przycisk „Kontynuować zakup”. System wróci się z powrotem do wywołującego przypadku użycia.Scenariusze alternatywne.

1a. Kiedy Klient zmieni się ilość Towaru na 0, to system usuwa Towar z koszyku.

1b. Kiedy Klient naciśnij przycisk „Usuwać” (a nie „Ponowić”), to system usuwa Towar z koszyku.

1c. Kiedy Klient naciśnij przycisk „Potwierdź Zamówienie”, to system odwołuje się do przypadku użycia „Potwierdzenie zamawiania”.Przypadek użycia „Stworzenie zamawiania”.

Scenariusz główny.

1. Klient nacisnął się przycisk „Utwórz Zamówienie”.

2. System sprawdzi się zawartość koszyka. System wylicza się ceny towarów dla każdej pozycji koszyka, podatki, wartość dostawy oraz wartość całego zamawiania.

3.System formuje rachunek zamawiania (Paragon) z danymi klienta, nazwami pozycji towarów, ich cenami, ceną całego zamawiania, wartością dostawy, podatkami oraz odwzorowuje wszystko na stronie Klienta.

4. Klient potwierdzi zamawianie naciśnięciem przycisku „Zamów”

5. System przechowa zamawianie w pliku zamówień. System wywołuje przypadek użycia „ Dostawa zamawiania”.Scenariusze alternatywne.

1a. Kiedy Klient nacisnął przycisk „Return” odwołuje się do poprzedniego przypadku użycia.

4.a. Kiedy Klient nacisnął przycisk „Skasuj” System usuwa dani koszyku i odwołuje się do poprzedniego przypadku użycia.

4b. Kiedy Klient nacisnął przycisk„Zamów” oraz koszyk jest pusty system formuje komunikat „Koszyk Pusty!” oraz wróci się do poprzedniego przypadku użycia.Pre-Condition: Klient nacisnął przycisk „Potwierdź Zamówienie”.

Post-Condition: Zamawianie jest w pliku zamówień.

Przykład realizacji związków klas przy realizacji sprzedaży jest pokazany na rys. 111 c. Na tym rysunku jest wykorzystane stereotypy <> oraz <> klas stron ASP. Związki realizują stereotypy<> oraz <>.rys. 111 cDiagram przebiegu przypadku użycia „Rejestracja” jest pokazany na rys. 111 d.

Rys 111 dDiagram przebiegu Przypadku użycia ”Stworzenie zamawiania” jest pokazany na rys. 111e.

Rys. 111 e.Ten diagram nie zawiera konkretnych obiektów. Wszystkie obiekty są reprezentowane przez obiekt „System”. Ten samy diagram z konkretnymi obiektami jest pokazany na rys. 111f.

Rys. 111f.Diagram kooperacji Przypadku użycia ”Stworzenie zamawiania” jest pokazany na rys. 111g.

Rys 111 g
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   113


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna