Obiektowe modelowanie systemów informatycznychPobieranie 8,01 Mb.
Strona30/113
Data23.10.2017
Rozmiar8,01 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   113

Stworzenia diagramu klas (Class Diagram)


Każdy obiekt jest reprezentacją odpowiedniej klasy. Przy stworzeniu diagramu przebiegu byli wykorzystane obiekty, które nie są skojarzone z klasami. Teraz trzeba wyznaczyć te klasy. Definicja klas w diagramu klas zawiera następne kroki:

  • Wyznaczenie klas oraz związków pomiędzy nimi

  • Wyznaczenie zachowania kazdej klasy.

Wyznaczenie klas oraz związków pomiędzy nimi


Dla wyznaczenia klas oraz związków między nimi obiekty diagramu przebiegu trzeba zgrupować. Można zidentyfikować obiekty i klasy w sposób następujący:

  • Obiekt „Registration form” jest obiektem klasy „Regform

  • Obiekt „Manager” jest obiektem klasy „Manager

  • Obiekt „Math 101” jest obiektem klasy „Course”

  • Obiekt „Section 1” jest obiektem klasy „CourseOffering”

  • Obiekt „Bill” jest interfejsem systemu zewnętrznego (Systemu ewidencji wypłat).

Trzeba stworzyć nowy diagram klas, oraz rozmieścić oznaczone klasy. Na rys.77 jest pokazany nowy diagram w przeglądarce projektu.

Rys.77


Na rys.78 są pokazane klasy modelu.

Rys. 78


Dla każdej klasy można stworzyć opis w zakładce „Notes” okna właściwości klasy. Proces stworzenia scenariuszy, diagramów przebiegu oraz diagramów klas jest procesem iteracyjnym. Ten proces trzeba przedłużać dopóki istnieje możliwość stworzenia nowych klas, nowych komunikatów lub nowych scenariuszy przypadków użycia.

Dla definicji współdziałania obiektów pomiędzy sobą trzeba wyznaczyć szlaki komunikacji między klasami. Żeby widzieć w jaki sposób obiekty mogą „rozmawiać” między sobą na diagramie klas, trzeba zbadać diagram przebiegu. Obiekty mogą komunikować, jeżeli istnieje związek między klasami. Na diagramie klas mogą być wyznaczone dwa typy związków: asocjacja i agregacja.Analizując diagram przebiegu można wyznaczyć następne asocjacji:

  • Od klasy RegForm do klasy Manager

  • Od klasy Manager do klasy Course

  • Od klasy Manager do interfejsu BillingSystem (rys.79 )

Rys.79


Asocjacja wyznacza związki między obiektami tego samego poziomu. Agregacja realizuje związki hierarchiczne, np. związki między całością i części. Agregacja może być wyznaczona między klasami Course oraz CourseOffering. Każda oferta kursu CourseOffering jest częścią agregatu – klasy Course (rys.80).

Rys.80


Dla wyznaczenia ilości obiektów, które mogą uczestniczyć w asocjacjach oraz agregacjach trzeba ustalić właściwości „Multiplicity” w zakładce „Detail” okienka „Properties” odpowiedniego związku (asocjacji lub agregacji).

Każda musi mieć właściwości. Struktura każdej klasy jest wyznaczona przez je właściwości. Np., oferta kursu „CourseOffering” jest właściwością klasy „Course”. Klasa „CourseOffering” zawiera właściwość „NumStud” – ilość studentów (rys. 81).Rys.82


Wyznaczenie zachowania klas

Zachowanie klasy jest wyznaczone przez zbiór je operacji. Początkowa informacja pro operacji jest w diagramu przebiegu. Każdy komunikat na tym diagramu inicjuje operację w odpowiedniej klasie. Komunikaty muszą być przekształcone w operacje.Na diagramie przebiegu wszystkie obiekty muszą reprezentować klasy. Wyznaczymy klasę dla obiektu „Section 1”. Otworzymy diagram przebiegu oraz uruchomimy okno „Properties” dla obiektu „Section 1”. W polu „Classifier” trzeba otworzyć listę rozwianą wszystkich klas modelu i ustalić klasę „CourseOffering”(rys.83 ).

Rys.83


Diagram przebiegu będzie miał następny wygląd (rys. 84). Nazwisko obiektu teraz zawiera i nazwisko klasy.

Rys.84


Po wyznaczeniu klasy trzeba uzupełnić klasę operacjami. Każdy komunikat będzie miał nowe nazwisko – nazwisko operacji klasy , która jest uruchomiana. Na rys. jest pokazana zakładka „Detail” okna „Message Properties” operacji „Add Joe” między obiektami „Math 101” oraz „Section 1: CourseOffering”. Trzeba kliknąć przycisk „Create” sprawa obok pola „Operation” (rys.85 ).

Rys.85


W nowym oknie „Operation Properties” (rys.86 ) trzeba wyznaczyć nową operację klasy „

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   113


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna