Obiektowe modelowanie systemów informatycznychPobieranie 8,01 Mb.
Strona28/113
Data23.10.2017
Rozmiar8,01 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   113

Przykład projektowania systemu informatycznego


Rozpatrzymy technologię wykorzystania diagramów UML na przykładzie stworzenia modelu „Systemu informatycznego rejestracji kursów edukacyjnych w Uczelnie”. Dla stworzenia dziedziny przedmiotowej trzeba wyznaczyć kategorii użytkowników oraz wymogi do systemu.

Ten system musi być wykorzystany przez następne grupy użytkowników:  • Profesora – dla wyznaczenia przedmiotu kursu

  • Studenta - dla wyboru potrzebnego przedmiotu

  • Rejestratora – dla formowania planu zajęć

  • Systemem ewidencji wypłat - dla wyznaczenia wysokości wypłat za nauczanie.

Każdy z tych kategorii użytkowników ma swoje wymogi do systemu oraz do scenariuszy współpracy z systemem. Scenariuszy są źródłem informacji dla wyznaczenia diagramu klas dziedziny przedmiotowej (słownictwa systemu). Celem projektowania jest stworzenie diagramu klas projektu systemu informatycznego. Diagram klas projektu systemu różni się od diagramu klas dziedziny przedmiotowej tym, że oprócz klas konceptualnych zawiera klasy programowe (np. dialogowe okna, klasy sterujące programem, serwlety, aplety, komponenty JavaBeans, itp.). Klasy programowe są niezbędne w realizacji każdego projektu. Obecność tych klas wyznacza projektant systemu. Klasy programowe mogą nie występować jako klasy osobni, lecz rozszerzać klasy konceptualne. To znaczy do metod klas konceptualnych dodają funkcjonalność klas programowych.

UML nie zawiera sztywnej technologii wykorzystania diagram oraz nie definiuje ilości tych diagram. Diagramy mogą być realizowane w różnych kolejności. W tym przykładzie diagram klas będzie stworzony po diagramu przebiegu.


Stworzenie Diagramu Przypadków Użycia (Use Case diagram)


Modelowanie systemu informatycznego rozpoczynamy od stworzenia Diagramu Przypadków Użycia. Z początku trzeba wyznaczyć aktorów, oddzielnie przypadki użycia oraz związki pomiędzy nimi. Dziedzina problemowa systemu informatycznego zawiera 4 aktorzy: Student, Profesor, Registrar oraz Billing System (rys. 70).

Rys.70


Dla każdego aktora trzeba wyznaczyć odpowiednie przypadki użycia (elementy Use Case) oraz scenariuszy systemu. Etap wyznaczenia przypadków użycia nazywają się etapem dekompozycji funkcji systemu. Element Use Case jest częścią zachowania systemu, lub częśćą funkcjonalności systemu. Dla identyfikacji elementów Use Case trzeba analizować współdziałanie każdego aktora z systemem. Model Systemu informatycznego rejestracji kursów edukacyjnych w Uczelnie zawiera następne typy współdziałania aktorzy z systemem :

  • Aktor Student chce zarejestrować się do kursu (element Use Case - Rejestracja)

  • Aktor Billing System otrzyma informację pro rejestracje studentów dla obliczenia wysokości wpłat za nauczania oraz wypłat na prowadzenie zajęć. Ten aktor jest systemem zewnętrznym dla „Systemu informatycznego rejestracji kursów w Uczelnie”

  • Aktor Profesor chce otrzymać listę kursu lub stworzyć nowy kurs (element Use Case - Formowanie listy kursów)

  • Aktor Registar musi sterować planami zajęć (element Use Case - Sterowanie planami zajęć).

Pomiędzy aktorami i elementami Use Case trzeba ustalić związki. Dla wyznaczenia kierunku inicjacji współdziałania ( kto jest inicjatorem? ) trzeba wykorzystać skierowane groty (uni – directional arrows) . W Systemie informatycznym dla rejestracji kursów edukacyjnych aktor Student jest inicjatorem współdziałania z elementem Use Case Rejestracja, który natomiast jest inicjatorem współdziałania z aktorem Billing System. Aktor Profesor inicjuje element Use Case Formowanie listy kursów. Aktor Registar inicjuje element Use Case Sterowanie planami zajęć.

Rezultaty wprowadzania tych danych do diagramu Przypadków Użycia w środowisku PowerDesigner 9.5 są pokazane na rys. wyżej. Panel przeglądarki stworzonych obiektów tego diagramu jest pokazany na rys.71Rys.711   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   113


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna