Obiektowe modelowanie systemów informatycznychPobieranie 8,01 Mb.
Strona24/113
Data23.10.2017
Rozmiar8,01 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   113

Definiowanie zależności (dependencies)


Zależność to związek semantyczny (znaczeniowy) między dwoma elementami. Zmiany dokonane w definicji jednego z tych elementów (niezależnego - Influent) mogą mieć wpływ na znaczenie drugiego (zależnego - Dependent) (Rys.59).

Rys.59 Zależność pomiędzy dwoma przypadkami użycia.Wskazanie na zależność powoduje wyświetlenie okna właściwości „Dependency Properties”(rys.60).


Rys.60. Okno dialogowe „Dependency Properties”

W rozwijanej liście Stereotype dostępne są następujące stereotypy:Access, bind, call, derive, ejb-ref, extend, friend, import, include, instantiate, refine, sameFile, trace, use. Wskazanie określonego stereotypu umożliwia wybór bloków konstrukcyjnych specyficznych dla konkretnego zadania(Rys.61).


Rys.61


Nazwa stereotypu umieszczana jest zwykle w cudzysłowy ostrokątne np. <>. Każdy stereotyp może mieć także przypisany charakterystyczny symbol używany zamiast standardowego.

Związek zawierania (include) między przypadkami użycia polega na tym, że bazowy przypadek użycia jawnie włącza zachowanie innego przypadku użycia w miejscu przez siebie określonym. Włączany przypadek użycia nigdy nie występuje samodzielnie – jego egzemplarze mogą być tylko częścią większego, zawierającego go przypadku użycia. Mówią, że bazowy przypadek użycia zasysa (заимствует) zachowanie włączonego przypadku użycia. Związku zawierania używa się w celu uniknięcia wielokrotnego opisywania tego samego ciągu zdarzeń lub tych samych scenariusze. Wspólne zachowanie jest definiowane w odrębnym przypadku użycia, który jest włączany przez bazowe przypadki użycia. Taki związek jest w istocie przykładem delegowania – pewien zbiór zobowiązań systemu jest specyfikowany w jednym ze składników modelu ( w zawieranym przypadku użycia), a inne części modelu (pozostałe przypadki użycia) włączają ten zbiór zobowiązań, ilekroć jest im potrzebny.Związek zawierania obrazuje się w postaci zależności stereotypyzowanej jako <>. Na rys.62 są pokazane przykłady związków <> między przypadkami użycia.

Rys.62

Związek rozszerzania między przypadkami użycia polega na tym, że bazowy przypadek użycia w sposób domniemany (неявный) włącza zachowanie innego przypadku użycia w miejscu określonym pośrednio (косвенно) przez rozszerzający przypadek użycia. Bazowy przypadek może wystąpić samodzielnie, ale pod pewnymi warunkami jego zachowanie może być rozszerzone przez zachowanie innego przypadku użycia. Przypadek bazowy może być rozszerzony jedynie w ściśle określonych miejscach, nazywanych miejscami rozszerzania. W takim związku jest realizowane dołączenie zachowania przypadku użycia rozszerzającego do przypadku użycia bazowego.

Związek rozszerzania służy do modelowania fragmentów przypadku użycia postrzeganych przez użytkownika jako opcjonalne zachowanie systemu.

Związek rozszerzania obrazuje się w postaci zależności stereotypyzowanej jako <> .Za dopomogą zależności <> można oddzielić działania opcjonalne od wymaganych. Związek rozszerzania wyznacza przerywanie scenariuszu elementu bazowego Use Case dla wstawiania scenariuszu innego elementu Use Case (rozszerzającego). Element bazowy Use Case musi zawierać miejsce rozszerzenia. Miejsca rozszerzania bazowego przypadku użycia mogą być wymienione w dodatkowej sekcji jego symbolu. Są to etykiety, które mogą się pojawić w opisie ciągu zdarzeń bazowego przypadku użycia. Element bazowy Use Case nie może istnieć samodzielnie. Na rys.63, a, b, są pokazane przykłady rozszerzania.

Rys. 63
Rys.63a

Rys. 63bLista stereotypów wykorzystywanych przy zależnościach

Nazwa stereotypu

Znaczenie

access

Wskazuje, że źródło ma dostęp do publicznych składników celu

bind

Wskazuje, że źródło tworzy egzemplarz wzorca docelowego z użyciem danych aktualnych parametrów

call

Wskazuje, że źródło wywołuje cel. Oba te byty muszą być operacjami

derive

Wskazuje, że źródło można wyznaczyć na podstawie celu

extend

Wskazuje, że docelowy przypadek użycia rozszerza znaczenie źródłowego przypadku użycia w ściśle określonym miejscu rozszerzenia

friend

Wskazuje, że źródło ma szczególny dostęp do wnętrza celu

import

Rodzaj dostępu, który oznacza, że zawartość publiczna celu zostanie dołączona do obszaru nazw źródła

include

Wskazuje, że źródłowy przypadek użycia jawnie przyłącza docelowy przypadek użycia w miejscu określonym przez źródło

instantiate

Wskazuje, że źródło tworzy egzemplarz celu

refine

Wskazuje, że źródło jest na doskonalszym poziomie abstrakcji niż cel

trace

Wskazuje, że cel jest historycznie przodkiem źródła

use

Wskazuje, że znaczenie źródła zależy od znaczenia części publicznej celu


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   113


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna