Obiektowe modelowanie systemów informatycznych



Pobieranie 8,01 Mb.
Strona18/113
Data23.10.2017
Rozmiar8,01 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   113

Dekompozycja na klasy w modelu projektowania


Przy wyznaczeniu przypadków użycia i stworzeniu modelu dziedziny przedmiotowej trzeba wyznaczyć obiekty programowe, które będą uczestniczyć w modelu projektowania. Te obiekty są realnymi obiektami programu. Obiekty programowe muszą być stworzone na bazie klas dziedziny przedmiotowej z wykorzystaniem nowych stereotypów klas, które realizują funkcji aplikacji. Na rys. 46a jest pokazany schemat stereotypów klas, które mogą być użyte w modelu projektowania.

Rys.46a


Dla wyznaczenia struktury klas programowych jest bardzo przydatny model architektury MVC (Model – View - Controller) . Główna idea architektury MVC polega w sprowadzeniu do minimum związków pomiędzy klasami programowymi. Dla każdej klasy trzeba wyznaczyć zobowiązania zgodnie z następnymi stereotypami: <>, <>, <>.

Klasy stereotypu <> są przeznaczone dla przechowywania danych w bazie danych oraz dla realizacji dostępu do nich. Obiekty tej klasy mogą otrzymywać polecenia od obiektów klasy <>, formować odpowiedzi, oraz komunikaty pro swoje stany.

Klasy stereotypu <> są przeznaczone dla modyfikacji obiektów <>. Te modyfikacji są realizowane zgodnie z logiką aplikacji w odpowiedź na czynności użytkownika (np., naciśnięcie przycisków, przesyłanie formularza itp.). Oprócz tego obiekt <> informuje obiekt <> co trzeba odwzorować w odpowiedź na czynności użytkownika.

Klasy stereotypu <> są przeznaczone za odwzorowywanie danych otrzymanych od obiektów klasy <>


Schemat architektury MVC jest pokazany na rys.47


Przykładem realizacji MVC może być aplikacja zegarka o następnej architekturze:

  • Klasa <> jest odpowiedzialna za pomiary czasu. Ta klasa zawiera metodę, która komunikuje pro czas w odpowiedz na polecenie od klasy <>.

  • Klasa <> modeluje mechanizm dla ustalenia wartości czasu.

  • Klasa <> wyznacza formę zegarka.


Rys. 47





1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   113


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna