Obiektowe modelowanie systemów informatycznychPobieranie 8,01 Mb.
Strona17/113
Data23.10.2017
Rozmiar8,01 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   113

Analiza dziedziny problemu za dopomogą kart CRC


Dla wyznaczenia zobowiązań klas obiektów oraz dla definicji związków między klasami można wykorzystać karty CRC (Class-Responsibility-Collaborator cards) (klasa – odpowiedzialność – współpraca ). Karta ta jest rekwizytem metody, mającej na celu wyjaśnienie konceptualnych klas obiektów w systemie oraz ich asocjacji. Kartę taką zapełnia się dla każdej klasy. Wewnątrz karty wpisuje się nazwę klasy, określa się związek tej klasy z procesami zachodzącymi w danej dziedzinie przedmiotowej (odpowiedzialność), oraz określa się związek tej klasy z innymi klasami(współpraca). Przykład CRC kart dla dziedziny przedmiotowej „Sprzedaż towarów” jest pokazany w tabelach . Karty CRC muszą mieć ograniczony rozmiar fizyczny (6 x 10 cm). To powoduje koncentrację tylko istotnych operacji w każdą klasie. W przypadkach kiedy operacji w klasie za dużo trzeba stworzyć nową klasę. Metoda CRC kart najczęściej jest wykorzystana w przypadkach „burzy mózgów”.

Class: Sale (Zakup)

Responsibility (odpowiedzialność)

Collaborator (współpraca)

1.Stworzenie pozycji zakupu

Register,SalesLineItem

2.Obliczenie wartości zakupu

SalesLineItem, Register

3.Rozrachunek z klientem

Register, Payment
Class:Register (Rejestracja)

Responsibility (odpowiedzialność)

Collaborator (współpraca)

1. Stworzenie nowego zakupu

Sale

2. Dodawanie pozycji zakupu

Sale, Store

3. Wyznaczyć cenę zakupu

Sale

4. Wyznaczyć resztę

Sale

5. Przechować zakup w bazie danych

Sale, Store
Class: Store (Sklep)

Responsibility (odpowiedzialność)

Collaborator (współpraca)

1. Wyznaczyć cenę i opis towaru przez ID

Register, Item

2. Przechować zakup w bazie danych

Register
Class:Item (artykuł)

Responsibility (odpowiedzialność)

Collaborator (współpraca)

1. Otrzymać cenę i opis towaru z BD

Store
Class:SalesLineItem (pozycja towaru)

Responsibility (odpowiedzialność)

Collaborator (współpraca)

1. Obliczyć wartość pozycji zakupu

Sale, Item
Class:Payment (Zakup)

Responsibility (odpowiedzialność)

Collaborator (współpraca)

1. Obliczyć resztę

SaleDiagramy klas modelu projektowania


Diagram klas modelu projektowania ilustruje specyfikacji programowych klas oraz interfejsów aplikacji. Taki diagram zawiera następną informację:

Diagramy klas konceptualnych (słownictwo systemu) odwzorowują pojęciowe byty. W odróżnieniu od diagramów klas konceptualnych diagramy klas projektowania odwzorowują definicji tylko realizacji programowych.

Żadna klasa nie może istnieć w izolacji. Każda klasa działa w kooperacji z innymi, żeby zrealizować zadania niemożliwe do wykonania w pojedynkę. Oprócz utrwalenia słownictwa systemu trzeba wyznaczyć sposoby współpracy wszystkich elementów wymienionych w słowniku. Diagram klas jest przeznaczony dla tych celów. Każdy diagram klas modeluje jedną kooperację systemu. Modelowanie kooperacji musi być realizowane zgodnie z podanymi wytycznymi:  • Identyfikacja przypadku użycia, który trzeba modelować. Przypadek użycia jest pewną funkcją lub zachowaniem części modelowanego systemu. Te zachowanie jest wynikiem interakcji zestawu klas, interfejsów i innych elementów.

  • Dla każdego przypadku użycia trzeba wyznaczyć klasy, interfejsy i inne kooperacje, które biorą udział w rozważanej kooperacji. Dla tych elementów trzeba ustalić związki. Ten samy element może uczestniczyć w wielu kooperacjach.

  • Trzeba skorzystać się ze scenariuszy przypadków użycia, aby sprawdzić diagram oraz wyznaczyć brakujące elementy.

  • Dla każdej klasy trzeba wyznaczyć zobowiązania, które muszą być przekształcone w atrybuty i operacje. Zobowiązanie to jest usługa lub zbiór usług, które są prezentowane przez klasę.

Na rys.46 przedstawiony jest zbiór klas z implementacji robota. Na diagramie położono nacisk na klasy realizujące przemieszczanie się robota po pewnej trasie. Diagram zawiera klasę abstrakcyjną (silnik) z dwoma potomkami „SilnikSterujacy” i „SilnikGlowny”. Obie klasy dziedziczą operacji po swoim przodku – klasie „Silnik”i zarazem są częściami innej klasy „Napęd”. Klasa „Wykrywacz trasy” jest w związkach jeden – do – jeden z klasą „Napęd” i jeden – do – wielu z klasą „wykrywaczKolizji”. Na diagramie nie ma atrybutów ani operacji klasy „Wykrywacz trasy”, ale są jej zobowiązania. Każda z tych może występować w innych diagramach, na których mogą być nowe klasy oraz związki z tymi klasami.

Rys.461   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   113


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna