O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 1.38 Mb.
Strona7/17
Data26.11.2017
Rozmiar1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

”,

–  w części III:

– – podczęść 3.1 otrzymuje brzmienie:3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego


Rodzaj czynności urzędowej


Wysokość opłaty lotniczej w zł


1


2


1.


Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu ATO lub CTO po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu CTO nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:

Opłata podstawowa

440


zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności
1)
2)

pilot samolotowy rekreacyjny
pilot samolotowy turystyczny


148
1483)


pilot samolotowy zawodowy


294
4)


pilot samolotowy liniowy


733
5)
6)

pilot śmigłowcowy rekreacyjny
pilot śmigłowcowy turystyczny


148
1487)


pilot śmigłowcowy zawodowy


294
8)


pilot śmigłowcowy liniowy


733
9)


pilot wiatrakowcowy turystyczny


148
10)


pilot wiatrakowcowy zawodowy


440
11)


pilot sterowcowy turystyczny


148
12)


pilot sterowcowy zawodowy


294
13)
14)

pilot balonowy rekreacyjny
pilot balonowy


148
14815)
15)

pilot szybowcowy rekreacyjny
pilot szybowcowy


148
14816)


nawigator lotniczy


294
17)


mechanik pokładowy


294
18)
19)

pilot pionowzlotu turystyczny
pilot pionowzlotu zawodowy


148
29420)


pilot ultralekkiego statku powietrznego


148
21)


pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg


148
22)


pilot wiatrakowca ultralekkiego


148
23)


pilot motolotni


148
24)


instruktor


294


2.


Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu CTO lub CAPTO w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:


Opłata podstawowa

294


zwiększona o opłatę za poszczególne specyfikacje
1)


kontroler ruchu lotniczego


733
2)


dyspozytor lotniczy


440
3)


informator służby informacji powietrznej


440
4)


informator lotniskowej służby informacji powietrznej


440
5)


praktykant-kontroler ruchu lotniczego


733


3.


Przeprowadzenie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu ATO CTO lub CAPTO i wydanie nowego certyfikatu w zakresie:


Opłata podstawowa

160


zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności
1)
2)

pilot samolotowy rekreacyjny
pilot samolotowy turystyczny


105
1053)


pilot samolotowy zawodowy


263
4)


pilot samolotowy liniowy


524
5)
6)

pilot śmigłowcowy rekreacyjny
pilot śmigłowcowy turystyczny


105
1057)


pilot śmigłowcowy zawodowy


263
8)


pilot śmigłowcowy liniowy


524
9)


pilot wiatrakowcowy turystyczny


105
10)


pilot wiatrakowcowy zawodowy


419
11)


pilot sterowcowy turystyczny


105
10)


pilot sterowcowyzawodowy


263
12)
13)

pilot balonowy rekreacyjny
pilot balonowy


105
10514)
15)

pilot szybowcowy rekreacyjny
pilot szybowcowy


105
10516)


nawigator lotniczy


158
17)


mechanik pokładowy


158
18)


kontroler ruchu lotniczego


682
19)


dyspozytor lotniczy


524
20)


informator służby informacji powietrznej


419
21)


praktykant-kontroler ruchu lotniczego


682
22)
23)

pilot pionowzlotu turystyczny
pilot pionowzlotu zawodowy


105
26324)


pilot ultralekkiego statku powietrznego


105
25)


pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg


105
26)


pilot wiatrakowca ultralekkiego


105
27)


pilot motolotni


105
28)


instruktor


210
29)


informator lotniskowej służby informacji powietrznej


419


4.


Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu organizacji szkoleniowej lotniczej wydanego przez inne państwo na podstawie wymagań ICAO w zakresie:


Opłata podstawowa

5.232


zwiększona o opłatę za poszczególne specjalności
1)


pilota paralotni, pilota lotni, uprawnienia na klasę samolotów jednosilnikowych, uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnienia na motoszybowiec, uprawnienia na klasę balonu, uprawnienia do wykonywania lotów z napędem, uprawnienia do wykonywania lotów na motoparalotni


105

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie


2)


specjalności pilota samolotowego, pilota sterowcowego, pilota pionowzlotu, pilota ultralekkiego statku powietrznego, pilota śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg, pilota wiatrakowca ultralekkiego, pilota motolotni, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego


210

za każdą wskazaną specjalność


3)


uprawnienia do lotów z pasażerem, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na gaz, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na ogrzane powietrze


315

za każde wskazane uprawnienie


4)


specjalności nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego, uprawnienia na klasę samolotów wielosilnikowych


419

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie


5)


specjalności instruktora


524

za każde wskazane uprawnienie


6)


uprawnienia do lotów IFR, uprawnienia pilota doświadczalnego


733

za każde wskazane uprawnienie


7)


specjalności pilota zawodowego, uprawnienia na typ samolotu z załogą jednoosobową (wpisywany do licencji), uprawnienia na typ śmigłowca jednosilnikowy z załogą jednoosobową


838

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie


8)


specjalności pilota liniowego, informatora służby informacji powietrznej, informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, dyspozytora lotniczego, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą jednoosobową wielosilnikowy


1571

za każdą specjalność lub uprawnienie


9)


specjalności praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego i kontrolera ruchu lotniczego


2093
10)


uprawnienia na typ samolotu z załogą wieloosobową, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową


3 139

za każdą specjalność lub uprawnienie
5.


Przeprowadzenie procesu certyfikacji urządzenia do szkolenia lotniczego i wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo przywrócenie ważności certyfikatu dla:

1)


BITD


524
2)


FNPT


524
3)


FTD


838
4)


FFS


838


6.


Przeprowadzanie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTD dla wszystkich uprawnień lub specjalności


2 093


7.


Wydanie certyfikatu kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD)


524

za każde zatwierdzenie
8.


Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń, za każdą kategorię lub podkategorię:


1)


B1.1, B1.3, B2


733
2)


B1.2, B1.4


629
3)


inne kategorie lub podkategorie


524


9.


Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń i egzaminowania, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:


1)


B1.1, B1.3, B2


367
2)


B1.2, B1.4


315
3)


inne kategorie lub podkategorie


263


10.


Przeprowadzanie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia egzaminów, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:


1)


B1.2, B1.4


629
2)


innych kategoriach


524


11.


Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz samolotów i śmigłowców, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 216/2008/WE, i wydanie certyfikatu na:


opłata podstawowa

315


zwiększona o opłatę za każdą specjalność
1)


statek powietrzny jako całość


524
2)


płatowiec


263
3)


silnik


263
4)


awionikę


263


12.


Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO Part-147:


1)


za każdą kategorię


210
2)


za każdy typ statku powietrznego:
a)


szkolenie i egzaminowanie


419


b)


egzaminowanie


315


13.


Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO


315


14.


Wpisanie do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie


158


15.


Rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie


105


16.

Przeprowadzenie procesu zaliczenia wiedzy i kwalifikacji lotniczych do egzaminów z modułów Part-66 za każdą kategorię i podkategorię licencji Part-66

50


Pobieranie 1.38 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna