Numer zastosowania Nazwa zastosowania zidentyfikowanegoPobieranie 26,06 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar26,06 Kb.

Zastosowania profesjonalne

Numer zastosowania

Nazwa zastosowania zidentyfikowanego

Postać substancji dla danego zastosowania

Deskryptory zastosowań

17

Profesjonalne zastosowania produktów na bazie formaldehydu

mieszanina

Kategoria procesu (PROC):

PROC 5: Mieszanie we wsadowych procesach wytwarzania preparatów lub wyrobów (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt)

PROC 8a: Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu

PROC 8b: Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC 10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem

PROC 11: Napylanie nieprzemysłowe

PROC 13: Obróbka wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC 15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

PROC 16: Zastosowanie materiałów jako paliw; należy oczekiwać ograniczonego narażenia na niespalony produkt

PROC 19: Ręczne mieszanie, podczas którego dochodzi do bliskiego kontaktu z substancją. Dostępne są jedynie środków ochrony osobistej .

PROC 21: Niskoenergetyczne postępowanie z substancjami związanymi w materiałach i/lub wyrobach

PROC 22: Potencjalnie zamknięte operacje przetwarzania z minerałami/metalami w podwyższonej temperaturze Warunki przemysłowe

PROC 23: Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia z minerałami/metalami w podwyższonej temperaturze

PROC 24: Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obróbka substancji związanych w materiałach i/lub wyrobach

PROC 25: Inne operacje wysokotemperaturowe z metalami

Kategoria uwalniania do środowiska (ERC):

ERC2 : Wytwarzanie (formulacja) preparatów

ERC 3: Wytwarzanie (formulacja) materiałów

ERC 5 Zastosowanie przemysłowe, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią

ERC 8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach otwartych

ERC 8b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji reagujących w systemach otwartych

ERC 8c: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią

ERC 8d: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji pomocniczych w systemach otwartych

ERC 8f: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią

ERC 10a: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, wyrobów i materiałów o długim cyklu życia i niskim stopniu uwalniania

ERC 11a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, wyrobów i materiałów o długim cyklu życia i niskim stopniu uwalniania
18

Profesjonalne zastosowanie żywic w produktach na bazie drewna (kleje…)

mieszanina

Kategoria procesu (PROC):

PROC 5: Mieszanie we wsadowych procesach wytwarzania preparatów lub wyrobów (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt)

PROC 8a: Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu

PROC 8b: Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC 10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem

PROC 15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjneSektor rynkowy ze względu na produkt chemiczny:

PC 1: Kleje, szczeliwaKategoria uwalniania do środowiska (ERC):

ERC2 : Wytwarzanie (formulacja) preparatów

ERC 3: Wytwarzanie (formulacja) materiałów

ERC 8c: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią

ERC 8f: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią


19

Zastosowanie spoiw i powłok

mieszanina

Kategoria procesu (PROC):

PROC 5: Mieszanie we wsadowych procesach wytwarzania preparatów lub wyrobów (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt)

PROC 8a: Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu

PROC 8b: Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC 10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem

PROC 11: Napylanie nieprzemysłowe

PROC 13: Obróbka wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie

PROC 15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

PROC 19: Ręczne mieszanie, podczas którego dochodzi do bliskiego kontaktu z substancją. Dostępne są jedynie środków ochrony osobistej

Sektor rynkowy ze względu na produkt chemiczny:

PC 9a: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb


Kategoria uwalniania do środowiska (ERC):

ERC2 : Wytwarzanie (formulacja) preparatów

ERC 3: Wytwarzanie (formulacja) materiałów

ERC 8c: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią

ERC 8f: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią


20

Zastosowanie podpałek

mieszanina

Kategoria procesu (PROC):

PROC 16: Zastosowanie materiałów jako paliw; należy oczekiwać ograniczonego narażenia na niespalony produkt

Sektor rynkowy ze względu na produkt chemiczny:

PC 13: PaliwaKategoria uwalniania do środowiska (ERC):

ERC 0: Inne: Nie ma zastosowania
21

Produkcja pianek

mieszanina

Kategoria procesu (PROC):

PROC 5: Mieszanie we wsadowych procesach wytwarzania preparatów lub wyrobów (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt)

PROC 8a: Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu

PROC 8b: Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celuKategoria uwalniania do środowiska (ERC):

ERC2 : Wytwarzanie (formulacja) preparatów

ERC 3: Wytwarzanie (formulacja) materiałów

ERC 5 Zastosowanie przemysłowe, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią

ERC 8c: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią

ERC 8f: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią
22

Środki czyszczące

mieszanina

Kategoria procesu (PROC):

PROC 10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem

PROC 11: Napylanie nieprzemysłowe

PROC 19: Ręczne mieszanie, podczas którego dochodzi do bliskiego kontaktu z substancją. Dostępne są jedynie środków ochrony osobistejSektor rynkowy ze względu na produkt chemiczny:

PC 8: Produkty biobójcze (np. środki dezynfekcyjne, środki ochrony przed szkodnikami)

PC 31: Środki polerujące i mieszanki woskowe

PC 35: Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

PC 39: Kosmetyki, środki higieny osobistej

Kategoria uwalniania do środowiska (ERC):

ERC 8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach otwartych

ERC 8b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji reagujących w systemach otwartych

ERC 8d: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji pomocniczych w systemach otwartych
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna