Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona9/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM RADIOLOGII (RIS)
Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy.
Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań dla pacjenta.
Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie:

- imię i nazwisko,

- PESEL, dokument tożsamości,

- data i miejsce urodzenia, płeć,

- adres zamieszkania / czasowy / pobytu,

- ubezpieczyciel ,

- kod TERYT.

Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej:

- imię i nazwisko,

- wiek

- kod i nazwę badania ,- numer zlecenia ,

- status zlecenia ,

- priorytet zlecenia ,

- jednostkę zlecającą,

- jednostkę wykonującą ,

- datę wykonania,

- datę zlecenia.

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.
Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny.
System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.
Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów:

- zakres dat,

- jednostki wykonujące,

- jednostki Kierujące,

- rodzaj badania,

- status badania,

- priorytet badania.

Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.
Możliwość wydruku listy roboczej.
Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych:

- imię i nazwisko,

- PESEL, dokument tożsamości,

- data i miejsce urodzenia, płeć,

- adres zamieszkania / czasowy / pobytu,

- ubezpieczyciel,

- kod TERYT.

Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych:

- data i rodzaj skierowania,

- lekarz kierujący,

- jednostka Kierująca,

- rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 10,

- płatnik,

- tryb przyjęcia.

Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia.
Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:

- dodanie nowego wpisu do rejestru,

- edycja istniejącego wpisu,

- usunięcie istniejącego wpisu.


Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących
Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie.
Obsługa Księgi Pracowni.
Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych.
Planowanie wizyt w zakładzie.
Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia.
Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań.
Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników).
Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem).
Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.
Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego.
Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku.
System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie.

W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie.


System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik.
System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania.
Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku.
Zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Olympus DR-1000 lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania.
Odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi Olympus AS-4000 lub innych, równoważnych narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu.
Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania, umożliwiające jego odczyt w dowolnym czasie.
Możliwość zapisu zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania.
Możliwość zapisania kliku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań.
Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu.
Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych.
Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia.
Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu.
Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie.
Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych.
Tworzenie list oczekujących na badania.
Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika / autora.
Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów, klisz.
Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.
Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym przez rozbudowany system praw dostępu.
Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.
Raport zdublowanych pacjentów.
Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie.
Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS.
Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in. celem dostępu do nagłówka DICOM)
Dostęp do funkcji łączenia badań tylko dla uprawnionych użytkowników.
Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania.
Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał.
Funkcja umożliwia wydanie wielu wyników jednocześnie.
Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora.
Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania ( ICD 10), frazy opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów.
Możliwość definiowania grafików dla urządzeń/personelu.
Możliwość definiowania dni wolnych od pracy, które będą niedostępne w procesie planowania i oznaczone jako wolne w graficznym widoku terminarza.
Możliwość wprowadzania czasowych blokad na grafikach (np. serwis urządzenia lub nieobecność pracownika).
Możliwość podglądu zajętości wybranego grafika.
Możliwość przemieszczania badań w ramach terminarza za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia (drag-and-drop).
Możliwość przeglądania kilku grafików w terminarzu w widoku dziennym / tygodniowym / miesięcznym lub w zakresie czasowym określonym przez użytkownika.
Możliwość jednoczesnej prezentacji wielu grafików w terminarzu.
Możliwość zaznaczenia i przemieszczenia wielu badań jednocześnie w terminarzu.
Możliwość zaznaczenia i odplanowania wielu badań jednocześnie w terminarzu.
Możliwość przemieszczania badań pomiędzy grafikami w terminarzu.
Możliwość zmiany czasu trwania badania w terminarzu.
Możliwość szybkiego planowania zlecanych badań za pomocą listy podpowiedzi, prezentowanej w trakcie zlecania badania i zawierającej proponowane, dostępne terminy.
Możliwość określania, które usługi wymagają planowania.
Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań.
Ograniczanie możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od rodzaju jednostki zlecającej/kierującej.
Ograniczanie możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od wieku pacjenta.
Dedykowane formularze wynikowe dla:

- radiologii,

- endoskopii,

- kardiologii ,

- USG.

Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek.
Możliwość pobrania wyniku badania obrazowego w formacie DICOM bezpośrednio na stację roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax lub innym równoważnym programem diagnostycznym

Wybór badania do opisu automatycznie otwiera obrazy w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax lub innym równoważnym programem diagnostycznym

Możliwość nagrywania wyników badań z poziomu listy roboczej na płytach CD/DVD.
Zapewnienie zintegrowanego podejścia dla całej jednostki - dostarczanie radiologom i lekarzom obrazów medycznych w jakości diagnostycznej i referencyjnej. Wyniki obrazowe dostępne są również w RIS.
Możliwość definiowania usług oraz zarządzania cennikiem badań.
Generowanie i wykonywanie standardowych raportów, wykazów, podsumowań (ilości wykonanych badań w miesiącu z rozbiciem na kierującego, procedurę wykonaną).
Możliwość generowania następujących raportów:

- Księga pracowni,

- Liczba badań wg jednostek chorobowych,

- Liczba badań wg jednostek kierujących,

- Liczba badań wg oddziałów NFZ,

- Liczba badań wg lekarzy kierujących,

- Liczba badań wg lekarzy opisujących,

- Raport niepełnych danych,

- Lista badań wykonanych na urządzeniach diagnostycznych,

- Wykaz pacjentów bez podanego NFZ.


Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych protokołów
Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów


Nagrywanie płyt z wynikami
Zapis na płycie CD/DVD wybranych badań w zakresie:

- danych pacjenta,

- danych zlecenia,

- opisu,


- wyniku obrazowego, w jakości referencyjnej i diagnostycznej wraz z programem do ich przeglądania,

- plik DICOMDIR .


Bezstratna kompresji (JPEG LossLess) obrazów diagnostycznych nagrywanych na płytę
Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie zapisane badanie.
Możliwość anonimizowania zapisywanego na płycie badania.
Możliwość podziału dużego badania na kilka płyt.
Możliwość wyboru kilku badań związanych z jednym skierowaniem z listy roboczej i zapisania wyniku na płycie CD/DVD.
Możliwość wyświetlenia listy zleconych płyt do nagrania na wszystkich zdefiniowanych stacjach nagrywających w systemie. Przy każdej pozycji na liście znajduje się nr badania, nazwisko pacjenta oraz nazwa stacji nagrywającej.
Możliwość usunięcia z kolejki zadania nagrania płyty.
Obsługa duplikatorów min. Rimage 2000i, Epson PP-100(N).
Oprogramowanie komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.
Oprogramowanie prezentuje listę zadań do wykonania przez duplikator oraz możliwość ich filtrowania.
Na liście zadań prezentowane są pola przynajmniej :

- unikalny numer zadania,

- nazwa zadania,

- typ zadania,

- status zadania,

- postęp wykonania zadania.


Oprogramowanie pozwala na zarządzanie kolejką zadań do nagrania w zakresie:

- zmiana priorytetu zadania,

- wstrzymanie zadania,

- anulowanie zadanie,

- wznowienie zadania,

- usunięcie zadania.


Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań.
Oprogramowanie umożliwia weryfikację poprawności nagranych płyt.
Oprogramowanie umożliwia wykonanie nadruku na płytach.
Oprogramowanie umożliwia edycję szablonu nadruku płyty, w tym dodanie danych teleadresowych i logo szpitala
Oprogramowanie umożliwia przełączanie typu nośnika, na którym nagrywane są płyty.
Oprogramowanie umożliwia jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach ).
Program działa poprawnie na komputerze PC o parametrach nie gorszych niż:

Procesor osiągający w tescie Passmark CPU co najmniej 500 pkt

RAM: 1GB


HDD: 3x80 GB

Napęd optyczny: DVD±RW

Karta sieciowa: 1Gb

Złącze: USB 2.0

System operacyjny: Windows XP Professional

Monitor 19” LCD

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna