Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona5/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Centralny system zarządzania wydrukami dla części medycznej
(ruch chorych, zlecenia, dokumentacja medyczna, RIS)


 

Funkcje dostępne dla modułów obsługi pacjenta z wyjątkiem bezpośrednio integrujących się z urządzeniami medycznymi.

 

System musi zapewniać obsługę drukarek systemu Linux i Windows

 

System musi umożliwiać kolejkowanie wydruków

 

System musi umożliwiać zbieranie statystyk o liczbie wydruków z podziałem na rodzaj wydruku i urządzenie na jakie wydruk został zlecony

 

System musi umożliwiać centralne zarządzanie drukarkami (dodawnie, usuwanie, modyfikacja sterownika, nadawanie nazwy) poprzez graficzny interface

 

System musi umożliwiać definiowanie kilku odrębnych kolejek wydruków widocznych w systemie dla jednej fizycznej drukarki, wykorzystując inne opcje wydruku (wydruk dwustronny, wydruk na domyślnym formacie A3, itp.)

 

System musi umożliwiać konfigurację drukarek JetDirect/Socket/AppSocket

 

System musi umożliwiać konfigurację drukarek IPP (Internet Printing Protocol)

 

System musi umożliwiać konfigurację drukarek LPD

 

System musi umożliwiać konfigurację drukarek SMB/Windows Printers

 

System musi umożliwiać zdalny start, stop i restart usługi centralnego systemu wydruków

 

System musi umożliwiać centralne dołączanie sterowników dla drukarek

 

System musi umożliwiać odświeżanie listy drukarek w systemie automatycznie i na żądanie

 

System musi umożliwiać konfigurację domyślnych drukarek dla stacji roboczej

 

System musi umożliwiać wydruk z systemu na dowolnej drukarce skonfigurowanej w systemie

 

System musi umożliwiać mapowanie nazw drukarek (możliwość nadania innej nazwy w systemie operacyjnym, a innej w aplikacji)

 

System musi umożliwiać weryfikację pracy (dostępności, listy niewykonanaych zadań, status) wszystkich drukarek z jednego miejscaSystem informatyczny


ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA dla minimum Ruch chorych, Izba przyjęć, Oddział, Rejestracja poradni,Grafiki dostępności, Grafiki pracy, RIS
Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona praca w środowisku graficznym na wszystkich stanowiskach użytkowników.
System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.
Dostępność polskich znaków diakrytycznych wymagana jest w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie - dotyczy także wyszukiwania, sortowania (według kolejności liter w polskim alfabecie), drukowania i wyświetlania na ekranie.
Do wszystkich przycisków widocznych w oknie programu przypisane są skróty klawiszowe. Skróty są stosowane konsekwentnie w całym systemie.
Opcja podglądu wydruku jest dostępna dla wszystkich drukowalnych dokumentów.
Minimum w zakresie funkcjonalnym zleceń i dokumentacji medycznej istnieje możliwość automatycznego wydruku bezpośrednio na drukarkę zarejestrowaną w systemie, bez konieczności podglądu wydruku.
Funkcje ogólne związane z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi:
a) system działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux.
b) system nie może wymagać korzystania ze specjalnych programów klienckich technologii typu Citrix, VNC w celu realizacji wymagań funkcjonalnych.
c) system powinien być być zrealizowany jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application. Wskazane jest więc korzystanie z technologii typu JavaScript, Ajax.
d) wykonawca może ponadto stosować powszechnie używane moduły rozszerzające możliwości przeglądarki, wzbogadzające treść aplikacji o technologie takie jak Flash, Java, ShockWave, na przykład w celu realizacji wymagań integracji systemu zrealizowanego jako aplikacja WWW z urządzeniami przechwytywania obrazu lub wideo, czy też drukarkami fiskalnymi, kodów kreskowych, dołączanymi bezpośrednio do stacji roboczej.
e) w celu ograniczenia ruchu sieciowego podczas korzystania z systemu, powinna być wykorzystywana pamięć cache przeglądarki na wszystkich stacjach roboczych, które mają taką możliwość.
f) praca na bezdyskowych stacjach graficznych, z systemem operacyjnym o otwartym kodzie źródłowym, uruchamianych bezpośrednio z centralnego serwera terminali za pomocą Pre-boot Execution Environment (PXE) (tzn. możliwość zdalnego uruchamiania systemu operacyjnego przez sieć) oraz praca na stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy operacyjne, w tym przynajmniej: MS Windows, LINUX, MacOS.
g) centralna aktualizacja systemu na serwerze aplikacji w taki sposób, aby każda stacja robocza natychmiast po aktualizacji mogła działać pod kontrolą najnowszej wersji aplikacji bez konieczności aktualizacji modułów na każdej stacji z osobna.
h) centralny mechanizm zarządzania wydrukami. Definiowanie i konfiguracja drukarek odbywa się z jednego miejsca w systemie bez konieczności instalacji sterowników drukarek na stacjach użytkowników, aby zapewnić łatwe zarządzanie jednolitą listą dostępnych drukarek i możliwość drukowania dla bezdyskowych stacji graficznych, tabletów oraz pozostałych stacji roboczych.
i) system komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Ponadto istnieje możliwość uruchomienia aplikacji w przynajmniej 2 innych językach (np. angielskim i niemieckim).
j) komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji a serwerem aplikacji odbywa się poprzez szyfrowane połączenie, np. https.
k) system zaopatrzony jest w moduł weryfikujący działania personelu medycznego. Weryfikacja odbywa się w oparciu o inne dane wprowadzone do sytemu (np. niedopuszczenie procedury ze względu na nieodpowiedni wiek lub płeć pacjenta) oraz z wykorzystaniem predefiniowanych reguł walidacji (np. wymagane uzupełnienie diagnozy). Istnieje możliwość definiowania reguł sprawdzania poprawności dokumentowania procesu leczniczego i poziomu ostrzeżeń (m.in. ostrzeżenie, ostrzeżenie z blokadą zatwierdzenia).
l) system obsługuje zlecenia – wysłanie/skierowanie pacjenta na konsultację, badanie diagnostyczne, laboratoryjne, zabieg, obsługa pacjenta konsultowanego w formie elektronicznej (sieć komputerowa) oraz tradycyjnej (wydruk zlecenia). Wszystkie funkcje opisane w module Zleceń Medycznych można uruchomić bezpośrednio z poziomu dowolnego modułu obsługi pacjenta z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi.
m) w momencie logowania oferowany jest wybór spośród minimum trzech trybów pracy ("kompozycji"). Tryb pracy powinien charakteryzować się takimi cechami jak szata kolorystyczna (np. jasna czcionka i ciemne tło w przypadku, kiedy użytkownik korzysta z komputera w zaciemnionym pomieszczeniu). Predefiniowany tryb pracy z ciemną kolorystyką dla instalacji w radiologii.
n) definiowanie dla każdej jednostki organizacyjnej niezależnych zestawów podręcznych rozpoznań, zleceń, na bazie słowników centralnych.
o) w trosce o bezpieczeństwo gromadzonych danych system działa w oparciu o komercyjny motor bazy danych, na który Wykonawca dostarcza gwarancję oraz usługę wsparcia producenta.
p) niezależność systemu od motoru bazy danych - obsługa minimum dwóch relacyjnych motorów baz danych głównych dostawców na rynku (Oracle, Microsoft, Sybase, IBM).
Możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą struktury kont LDAP


INTEGRACJA HL7
Zgodność z wersją minimum 2.3 standardu HL7
Możliwość umieszczenia zleceń oczekujących w kolejce zleceń oczekujących do wysłania. W przypadku braku potwierdzenia ich odbioru w systemie zewnętrznym następuje wysyłanie odpowiedniego komunikatu na adres email administratora.
Transakcje HL7 obsługiwane przez system radiologiczny w celu umożliwienia integracji z różnymi systemami współpracującymi, w szczególności HIS.

Transakcje system współpracujący (np. HIS) -> system radiologiczny

Nowe zlecenie – ORM^O01

Anulowanie zlecenia – ORM^O01

Transakcje system radiologiczny -> system współpracujący (np. HIS)

Nowe zlecenie – ORM^O01

Zmiana statusu zlecenia – ORM^O02

Transakcja z wynikami – ORU^R01


Możliwość automatycznej synchronizacji danych pacjenta z danymi pacjenta w systemie zewnętrznym podczas dodawania nowego pacjenta oraz możliwość synchronizacji na żądanie użytkownika (transakcje ADT).
Możliwość generowania dziennego podsumowania przetwarzanych transakcji HL7 i wysyłania zestawienia e-mailem do wskazanych odbiorców. Możliwość definiowania osobnych list odbiorców dla każdego systemu, z którym występuje komunikacja.
INTEGRACJA Z SYSTEMEM SZPITALNYM MODUŁÓW SPECJALIZOWANYCH
Minimalny zestaw transakcji HL7 obsługiwanych przez system Ruchu Chorych:

Transakcje HIS -> Moduł diagnostyczny

Nowe zlecenie – ORM^O01

Anulowanie zlecenia – ORM^O01

Transakcje Moduł diagnostyczny -> HIS

Nowe zlecenie – ORM^O01

Zmiana danych zlecenia – ORM^O01

Anulowanie zlecenia – ORM^O01

Zmiana statusu zlecenia – ORM^O02

Wyniki – ORU^R01
ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I SŁOWNIKAMI
Użytkownicy/uprawnienia
Wyszukiwanie użytkowników według następujących kryteriów: nazwisko, kod, login, typ użytkownika, aktywność.
Sortowanie użytkowników według następujących kryteriów: typ personelu, typ użytkownika.
Możliwość dodawania nowych użytkowników.
Dostęp do listy użytkowników z możliwością zmiany danych wybranego użytkownika.
Prezentacja daty ostatniej zmiany hasła przez użytkownika.
Możliwość usuwania użytkownika z listy aktywnych.
Dostęp do listy uprawnień z poziomu użytkownika uprawnionego do administrowania systemem.
Możliwość dodawania / odbierania uprawnień wybranemu użytkownikowi.
Zarządzanie typami/grupami użytkowników.
Wyszukanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa, aktywność.
Sortowanie typów/grup użytkowników według następujących kryteriów: kod, nazwa.
Możliwość dodawania oraz edytowania nowych typów/grup użytkowników.
Możliwość dodawania oraz odbierania uprawnień typowi/grupom użytkownika.
Możliwość przypisania grupy użytkowników do listy jednostek organizacyjnych szpitala (w celu ograniczenia uprawnień do wybranych jednostek w strukturze organizacyjnej szpitala).
Export / import danych użytkowników do pliku.
Zarządzanie personelem
System pozwala na zdefiniowanie struktury jednostki organizacyjnej w pełnym układzie hierarchicznym oraz określenie odpowiednich parametrów elementu każdego poziomu (stosownie do typu elementu).

Przykład:

- Szpital Kliniczny

> Jednostka X

> Jednostka Y

· Poradnia A

· Poradnia B

· ODDZIAŁ

· Sala 1

o Łóżko 1

o Łóżko ...

o Łóżko n

· Sala 2

o Łóżko n+1

o Łóżko n +2

System będzie kontrolował poprawność budowy hierarchii


Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.
Możliwość dodawania nowego pracownika z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:

-dane osobowe,

- dane o zatrudnieniu,

- przynależność do grupy zawodowej,

- numer prawa wykonywania zawodu (dla lekarzy).

Dostęp do listy personelu z możliwością zmiany danych wybranego pracownika.
Możliwość usuwania pracownika z listy aktywnych.
Przypisanie pracownikowi funkcji w systemie (lekarz, pielęgniarka, konsultant)
Możliwość wprowadzenia informacji dodatkowych dla pracownika, jak:

- rodzaj i stopień specjalizacji,

- znajomość języków obcych,

na potrzeby realizacji funkcji systemu medycznego.


W szczególności rodzaj i stopień specjalizacji wykorzystywane są w funkcjach weryfikujących operacje wykonywane przez użytkownika w modułach ruchu chorych, znajomość języków obcych umożliwi łatwiejsze znalezienie lekarza władającego językiem pacjenta obcokrajowca.
Możliwość określenia dodatkowych informacji dotyczących usług, które wykonuje lekarz (lista usług, wiek pacjenta).
Export / import danych personelu do pliku.
Zarządzanie strukturą organizacyjną
Definiowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej jednostki Zamawiającego.
Możliwość dodawania nowej jednostki organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:

- kod i nazwa jednostki,

- NIP, REGON,

- dane adresowe,

- rodzaj jednostki,

- kod resortowy jedn. organizacyjnej.


Dostęp do listy struktury organizacyjnej z możliwością zmiany danych wybranej jednostki.
Wyszukiwanie jednostki organizacyjnej według następujących kryteriów: kod, nazwa, rodzaj jednostki.
Widok struktury organizacyjnej w postaci drzewa hierarchii.
Zarządzanie grupami jednostek organizacyjnych z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji oraz przypisania wybranych jednostek organizacyjnych do grupy.
Możliwość zdefiniowania prefixu ksiąg, do których będą się odbywały automatyczne wpisy podczas operacji w systemie.
Export / import danych jednostek organizacyjnych do pliku.
Zarządzanie słownikiem usług i procedur medycznych.
Możliwości ograniczenia słownika ICD9/ICD10 w danej jednostce organizacyjnej.
Zarządzanie słownikami
Aktualizacja słownika kodów terytorialnych oraz miejscowości bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS.
Zarządzanie listą lekarzy kierujących
Zarządzanie listą jednostek kierujących
Zarządzanie wydrukami1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna