Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona13/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Załącznik nr 9 – Funkcje punktowane

L.p.

Nazwa

Uwagi

Punktacja za spełnienie na dzień składania oferty

Oceniany obszar / uzasadnienie

Spełnia (TAK/NIE)

1

Grafik dyżurów i pracy

Funkcjonalność zgodna z SIWZ, dostępna przez WWW na stacjach roboczych dla personelu medycznego. Zarządzanie funkcjonalnością, a także personelem pracującym w danej jednostce i rodzajami pracy/dyżurów możliwe jest z modułu administracyjnego systemu HIS.

2

Organizacja i planowanie pracy

TAK/NIE

2

Historia wyników i treści opisowych dokumentacji medycznej

System prowadzi pełną historię zmian wyników i treści opisowych, każdy nowy wpis jest oznaczony osobą odpowiedzialną za jego wprowadzenie, datą i czasem wprowadzenia, a w przypadku modyfikacji wyniku lub treści opisowej, system poza aktualną wartością przechowuje także wszystkie poprzednie wartości każdego z atrybutów wyniku lub treści opisowej oraz datę i czas ich wprowadzenia wraz z osobą wprowadzającą

2

Jakość gromadzonych danych

TAK/NIE

3

Moduł opieka pielęgniarska

Zamawiający planuje rozszerzyć oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie o w pełni zintegrowany z oferowanym rozwiązaniem Moduł opieki pielęgniarskiej przeznaczony dla pielęgniarek oddziałowych, który umożliwia zarządzanie procesem dokumentowania czynności opieki pielęgniarskiej, w szczególności w zakresie zapisu diagnoz i procedur, leczenia i pielęgnowania. Wykonawca potwierdza posiadanie takiego modułu w swojej ofercie.

2

Kompletność dokumentacji medycznej

TAK/NIE

4

Wyniki badań

Wyniki badań mogą być przechowywane i prezentowane w sposób ustrukturyzowany, w podziale na atrybuty i treści opisowe; zapytaniem SQL (bez użycia funkcji konwertujących) można pobrać wyłącznie wybrane atrybuty wyniku

1

Jakość gromadzonych danych

TAK/NIE

5

Archiwum badań video

Funkcjonalność zgodna z SIWZ.

1

Kompletność dokumentacji medycznej

TAK/NIE

6

Dostęp do modułu opisów badań systemu teleradiologicznego

Oferowane rozwiązanie jest zintegrowane z działającym systemem teleradiologicznym i pobranie wyniku zleconego badania z systemu teleradiologicznego do lokalnego rozwiązania może przebiegać automatycznie bez integerencji użytkownika (w szczególności niedopuszczalne jest kopiowanie i wklejanie opisów z jednego rozwiązania do drugiego)

1,5

Jakość gromadzonych danych

TAK/NIE

7

Rehabilitacja

Oferowane rozwiązanie może być rozszerzone o w pełni zintegrowany z nim moduł rehabilitacji, który korzysta ze wspólnego z HIS modułu grafików dostępności personelu i zasobów, słowników personelu, użytkowników i ich uprawnień, jednostek organizacyjnych oraz umożliwia automatyczne znalezienie terminów całego cyklu serii zabiegów z jednego ekranu, z uwzględnieniem kolejności zabiegów i z uwzględnieniem czasu pomiędzy zabiegami. System znalezione wolne terminy zabiegów danego cyklu prezentuje na graficznym terminarzu z możliwością łatwej modyfikacji terminu danego zabiegu z cyklu „metodą przeciągnij i upuść”.

2,5

Organizacja i planowanie pracy

TAK/NIE

8

Teleradiologiczny moduł zleceń badań

Zgodnie z SIWZ. Zintegrowany z dostarczanym rozwiązaniem HIS/RIS/PACS (w szczególności wyniki badań, pacjenci)

2

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

TAK/NIE

9

Grafiki dostępności

Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność zarządzania grafikami dostępności jednolita w oferowanym rozwiązaniu przynajmniej w zakresie możliwych do uruchomienia modułów Poradnia, Rehabilitacja, Radiologia, Blok Operacyjny, eRejestracja.

1,5

Organizacja i planowanie pracy

TAK/NIE

10

eRejestracja

Oferowane rozwiązanie może być rozszerzone o w pełni zintegrowany z nim moduł eRejestracjam, które ma możliwość ograniczenia (np. procentowo) puli terminów grafika dostępnych dla rejestracji internetowych bez konieczności wprowadzania dedykowanych przedziałów godzinowych. Pacjent rejestrujący się przez Internet ma ponadto dostęp do wszystkich terminów grafika udostępnionego do rejestracji internetowej, a nie do wydzielonych przedziałów godzinowych tego grafika.

1

Jakość obsługi pacjenta

TAK/NIE

11

Fakturowanie i Moduł fiskalny

Zgodnie z SIWZ. Pacjentowi można wystawić fakturę lub paragon fiskalny (z użyciem drukarki fiskalnej) bezpośrednio z systemu medycznego, bez konieczności uruchamiania do tego celu części szarej i bez konieczności wydzielania dedykowanego stanowiska kasowego do tych celów

2

Jakość obsługi pacjenta

TAK/NIE

12

Dostęp do wyników badań obrazowych

Wraz z opisem wyniku badania radiologicznego dostępny jest w dostarczanym systemie HIS wynik obrazowy za pomocą wbudowanej w dostarczany system HIS przeglądarki obrazów radiologicznych (w jakości referencyjnej) oraz dostarczanej przeglądarki diagnostycznej (jakość diagnostyczna) na każdym lekarskim stanowisku systemu szpitalnego, tj. minimum w module Oddział, Izba przyjęć, Poradnia oraz w Gabinetach lekarskich

1,5

Kompletność dokumentacji medycznej

TAK/NIE
RAZEM PUNKTÓW

…………….
ILOŚĆ SPEŁNIONYCH WYMAGAŃ

…………….

Załącznik 10Nazwa / model / wersja

producent

silnik bazy danych dla części medycznej 1 licencja CHIP

oprogramowanie wirtualizująceserwermacierzKomputer stacjonarnymonitorDrukarka laserowaSzafa rackSwitch ISwitch IISwitch ISystem HIS*System RISSystem PACS
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna