Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona10/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH (PACS)
Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących na wyposażeniu zakładu diagnostyki obrazowej i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum.
Automatyczny proces zarządzania starzeniem się danych w pamięci masowej. System w sposób automatyczny przenosi najstarsze badania na wybrany nośnik (urządzenie typu NAS - macierz RAID, DVD/LTO).
System archiwizuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG).

Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG).


Serwer archiwum wyposażony jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID.
Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD.
System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne.
System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana.
System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane:
Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS.
Archiwizacja off-line:

- Duplikator – robot automatycznie zapisujący najstarsze badania na płytach DVD oraz wykonujący nadruk na płycie.

- Napęd taśmowy – LTO

- Autoloader, biblioteka taśmowa


System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat).
System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach.
System automatycznie archiwizuje wyniki obrazowe na nośnikach trwałych. System daje możliwość pełnej parametryzacji czasu, po którym badania są zapisywane na nośniku. Parametry te są oddzielnie definiowane dla obrazów diagnostycznych i referencyjnych.
Możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM.
Integracja z modułem zarządzania zakładem diagnostyki (RIS).
System wspiera poniższe klasy DICOM (jako SCP): Computed Radiography Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1) Digital X-Ray Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1) Digital X-Ray Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1) Digital Mammography Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2) Digital Mammography Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1) Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Presentation (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3) Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Processing (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1) CT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2) Ultrasound MultiFrame Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1) MR Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4) Ultrasound Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1) Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7) Standalone Overlay Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8) Standalone Curve Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9) (Draft) Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1) Twelve Lead ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1) Standalone Modality LUT Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10) Standalone VOILUT Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11) Grayscale Softcopy Presentation State Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1) X-Ray Angio Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1) X-Ray Fluoroscopy Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2) Nuclear Medicine Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20) VL Endoscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1) VL Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2) VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3) VL Photographic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4) Basic Text Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11) Enhanced Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22) Comprehensive Structured Report Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33) Key Object Note Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) PET Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128) PET Curve Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129) RT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1) RT Dose Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2) RT Structure Set Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3) RT Beam Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4) RT Plan Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5) RT Brachy Treatment Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6) RT Treatment Summary Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7) Encapsulated PDF Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1) Enhanced CT Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 ) Enhanced MR Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1) MR Spectroscopy Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2) Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1) Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2) Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3) Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4) General ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2) Ambulatory ECG Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3) Hemodynamic Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1) Cardiac Electrophysiology Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1) Basic Voice Audio Waveform Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) Color Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2) Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3) Blending Softcopy Presentation State Storage SOP Class (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.4) Raw Data Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66) Spatial Registration Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1) Spatial Fiducials Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2) Deformable Spatial Registration Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.3) Segmentation Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.4) Real World Value Mapping Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.67) Video Endoscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1) Video Microscopic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1) Video Photographic Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1) Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1) Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2) Stereometric Relationship Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3) Procedure Log Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40) Mammography CAD SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50) Chest CAD SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65) X-Ray Radiation Dose SR (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67) Encapsulated CDA Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.2) RT Ion Plan Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.8) RT Ion Beams Treatment Record Storage (1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.9) RT Beams Delivery Instruction Storage (1.2.840.10008.5.1.4.34.1) RT Conventional Machine Verification (1.2.840.10008.5.1.4.34.2) RT Ion Machine Verification (1.2.840.10008.5.1.4.34.3) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2) Patient Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3) Study Root Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1) Study Root Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2) Study Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3) Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model – FIND (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1) Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model – MOVE (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2) Patient/Study Only Root Query/ Retrieve Info Model – GET (1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.3) Storage Commitment Push Model (1.2.840.10008.1.20.1) Verification (1.2.840.10008.1.1)
System wspiera poniższe składnie transferu dla danych obrazowych:

Implicit VR Little Endian - 1.2.840.10008.1.2

Explicit VR Little Endian - 1.2.840.10008.1.2.1

JPEG Baseline (Process 1) - 1.2.840.10008.1.2.4.50

JPEG Extended (Process 2 & 4) - 1.2.840.10008.1.2.4.51

JPEG Spectral Selection, Non-Hier. (Proc. 6 & 8) (Retd.) - 1.2.840.10008.1.2.4.53

JPEG Full Progression, Non-Hier. (Proc. 10 & 12) (Retd.) - 1.2.840.10008.1.2.4.55

JPEG Lossless, Non-Hierarchical (Process 14) - 1.2.840.10008.1.2.4.57

JPEG Lossless, Non-Hierarchical FOP (Process 14, Selection Value 1) - 1.2.840.10008.1.2.4.70

System wspiera poniższe składnie transferu dla danych nieobrazowych:

Implicit VR Little Endian – 1.2.840.10008.1.2

Explicit VR Little Endian – 1.2.840.10008.1.2.1


Udostępnienie przeglądarkom diagnostycznym informację o modalnościach zawartych w badaniu (bez konieczności szczegółowego odpytywania o listę serii)
Udostępnienie przeglądarkom diagnostycznym możliwości wyszukiwania badań na podstawie modalności zawartych w nich serii
Zaimplementowany mechanizm autoroutingu. System umożliwia zdefiniowanie reguł, według których badania obrazowe są automatycznie przesyłane do skonfigurowanych aplikacji DICOM.
Zaimplementowany mechanizm prefetchingu. System umożliwia zdefiniowanie reguł, według których historyczne badania pacjenta, o treści powiązanej z bieżącym badaniem, są automatycznie przesyłane do stacji diagnostycznej.


ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH PACS
Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim i angielskim
Aplikacja dostępna z każdego miejsca w szpitalu poprzez przeglądarkę WWW.
Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony loginem i hasłem.
Możliwość zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami.
Możliwość zarządzania siecią PACS oraz monitorowanie bieżących zdarzeń.
Aplikacja graficznie przedstawia przepływ danych pomiędzy urządzeniami DICOM a serwerem PACS.
Możliwość wybrania z listy ikony reprezentującej typ urządzenia DICOM.
Możliwość sprawdzenia aktualnego stanu połączenia serwera PACS z urządzeniem za pomocą polecenia PING i C-ECHO.
Dostęp do konfiguracji węzła po jednym kliknięciu myszy w jego reprezentację graficzną.
Narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia całej sieci PACS w zakresie komunikacji pomiędzy wszystkimi jej elementami. Aplikacja informuje administratora, które węzły dicomowe są niedostępne.
Status połączenia serwera z urządzeniem DICOM jest prezentowany w formie graficznej.
Możliwość konfiguracji automatycznego przesyłania (autorouting) obiektów DICOM do wskazanych stacji w zależności od charakterystycznych cech badania m.in. typ wykonanego badania, urządzenia na którym zostało wykonane badanie.
Możliwość określenia typu urządzenia DICOM (aparat, stacja diagnostyczna, serwer PACS)
Możliwość definiowania przedziałów czasu w których badania są przesyłane do stacji.
Możliwość konfiguracji list roboczych (MWL) dla poszczególnych urządzeń.
Możliwość konfiguracji selekcji zleceń trafiających na listę roboczą urządzenia min. w zakresie:

- wykonywanej usługi,

- typu usługi,

- jednostki wykonującej,

- zaplanowanej daty wykonania badania,

- statusu badania


Podgląd bieżącej listy zleceń udostępnianej dla danego urządzenia DICOM.
Dostęp do dzienników logów. Komunikacja z każdym węzłem w oddzielnym dzienniku.
Kontekstowe filtrowanie dziennika logów
Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka.
Wyszukiwanie badań w PACS na podstawie kryteriów:

- nazwisko i imię pacjenta

- data urodzenia pacjenta

- numer pacjenta

- numer badania

- zakres dat wykonania badania

- opis badania

- lekarz zlecający

- modalność

- urządzenie z którego zostało wysłane badanie


Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM.
Możliwość wyszukiwania badań na urządzeniach DICOM podłączonych do PACS wraz możliwością pobrania ich do PACS lub przesłania do innych urządzeń DICOM podłączonych do PACS.
Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG.
Możliwość podglądu nagłówka obiektu DICOM
Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM).
Możliwość wyświetlenia treści raportu strukturalnego (DICOM SR).
Możliwość wydruku raportu strukturalnego (DICOM SR) na domyślnej drukarce.
Możliwość nagrania płyty CD/DVD z wybranymi badaniami na nagrywarce umieszczonej w serwerze PACS. Płyta zawiera strukturę DICOMDIR.
Możliwość zmiany danych pacjenta i badania znajdującego się w archiwum DICOM w zakresie:

- imię, nazwisko pacjenta,

- data urodzenia pacjenta,

- płeć pacjenta,

- numer badania,

- opis badania.


Możliwość przenoszenia badań pomiędzy pacjentami.
Możliwość przenoszenia jednej lub wielu serii obrazów pomiędzy badaniami w przypadku błędu technika
Możliwość przenoszenia jednego lub wielu obrazów pomiędzy badaniami w przypadku błędu technika
Śledzenie dokonanych zmian danych pacjenta i badania w bazie danych oraz możliwość wycofania dokonanych zmian.
Możliwość odtwarzania badań z nośników off-line.
Przeglądanie historii zmian danych pacjenta i badania oraz listy wykonanych operacji modyfikacji badania z funkcją cofnięcia ostatniej zmiany (w przypadku błędu użytkownika)
Możliwość podglądu historii zmian danych badania.
Możliwość podglądu obrazów DICOM w zewnętrznej przeglądarce obrazów diagnostycznych.
Możliwość porównania zgodności danych pacjenta i badania pomiędzy bazą danych a nagłówkami plików DICOM.
Możliwość usunięcia wybranego badania, serii lub obrazu z archiwum PACS.
Możliwość konfiguracji serwera DICOM w zakresie zmian:

- Nazwy AE,

- numer portu nasłuchu,

- poziomu logowania zdarzeń,

- ilości połączeń do serwera,

- Storage Commitment,

- parametrów komunikacji HL7 z RIS.

Podgląd stanu i kontroli usług serwera PACS.
Podgląd wykorzystania licencji w dostępie do serwera PACS.
Podgląd poziomu zajętości miejsca w archiwum krótko i długo terminowym.
Zarządzanie użytkownikami:

- Przypisanie użytkownika do grupy - rola w systemie,

- Możliwość określenia dostępu do badań przechowywanych w PACS na podstawie typu badania (modalność) oraz jednostki kierującej.

Zarządzanie grupami użytkowników:

1. Przypisywanie uprawnień do grupy:

- Archiwizacja badań

- Ustawienia autoroutingu

- Ustawienia prefetchingu

- Usuwanie badań

- Eksport badań

- Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników

- Przesyłanie badań pomiędzy węzłami

- Zarządzanie węzłami

2. Możliwość określenia dostępu do badań przechowywanych w PACS na podstawie typu badania (modalność) oraz jednostki kierującejDYSTRUBUCJA BADAŃ OBRAZOWYCH
Dystrybucja badań obrazowych poprzez przeglądarkę WWW dla celów teleradiologicznych.
Moduł dystrybucji badań dostępny w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Możliwość dostępu do archiwum wyników obrazowych PACS spoza zakładu diagnostycznego z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej, min: MS Internet Explorer, Mozilla, FireFox.

System prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę obrazu (thumbnails) z możliwością podglądu obrazu w jakości referencyjnej.
Moduł dla celów szybkiego dostępu do obrazów archiwalnych generuje kopię obrazu diagnostycznego DICOM w formacje JPG w jakości referencyjnej, archiwizuje w systemie PACS i wykorzystuje w procesie dystrybucji obrazów poza zakładem radiologii. W przypadku wyniku serii obrazów DICOM (np. tomografia) moduł generuje odrębny JPG dla każdego obrazu serii, a następnie umożliwia jego płynne odtworzenie w jakości referencyjnej.
Możliwość przeglądania badań pacjenta wg różnych kryteriów:

- danych pacjenta (nazwisko, imię, płeć, wiek, PESEL, numer pacjenta),

- danych badania (data wykonania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, typ badania, usługa, lekarz opisujący, wiek pacjenta, płeć, status zlecenia, numer badania).

Dostęp do wyników obrazowych bezpośrednio z tego modułu i przeglądanie cyfrowych obrazów z możliwością realizacji następujących funkcji:

-powiększyć i pomniejszyć,

-dopasować pionowo i poziomo,

-obrócić,

-pokazać w oryginalnym rozmiarze,

-uzyskać jego lustrzane odbicie,

-obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych ,(leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek).

- wyeksportować serię obrazów do formatu AVI.


Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca:
- Wyświetlanie miniaturek obrazu
- Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie
- Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8
- Import obrazów w formacie DICOM z dysku
- Import obrazów z formatu DICOMDIR
- Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm
- Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI
- Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu
- Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom
- Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom
- Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru
- Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom
- Powiększanie obrazu: płynne, powiększenie zaznaczonego obrazu, 1 : 1 (pixel-to-pixel), dopasowanie obrazu do okna, rozmiar rzeczywisty
- Przesuwanie obrazu
- Przechodzenie pomiędzy obrazami serii
- Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt
- Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół
- Lupa
- Odwracanie kolorów
- Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie
- Pomiar odległości
- Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi
- Pomiar stosunku długości dwóch prostych
- Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt
- Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: średnia gęstość, standardowe odchylenie, obwód, ilość pikseli
- Pomiar natężenia obrazu w punkcie
- Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze
- Możliwość przesuwania i zmiany położenia wykonanych pomiarów i adnotacji
- Możliwość wyświetlania/ukrycia informacji o pacjencie i badaniu
- Możliwość wyświetlenia/ukrycia adnotacji użytkownika
- Kalibracja obrazu
- Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS
- Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: raz, pętla, wahadło
- Możliwość przejścia do poprzedniej/następnej serii podczas animacji
- Możliwość zmiany kierunku animacji
- Prezentacja informacji o badaniu na obrazie
- Podgląd nagłówka DICOM
- Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych
- Pomoc do programu w języku polskim
Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji.
Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows, Linux i MAC OS.
Wybrany obraz w jakości diagnostycznej można albo uruchomić w zewnętrznym programie diagnostycznym (min. obsługa 2 programów diagnostycznych, np. eFilm lub równoważne) albo przesłać na inną zdefiniowaną stację diagnostyczną (szablony routingu).
System umożliwia pełną integrację z oprogramowaniem diagnostycznym eFilm, Siemens SyngoVia, SyngoXS, InSpace, AcomPC, Pixel Exhibeon, Kodak Carestream, Rsr2, Agfa Impax lub innym równoważnym programem diagnostycznym tzn. istnieje możliwość automatycznego uruchomienia programu diagnostycznego z poziomu systemu wraz z obrazem w jakości diagnostycznej.
Możliwość dostępu do obrazów na terenie całego szpitala ze zwykłych (biurowych) komputerów PC.
Możliwość dostępu do danych spoza terenu szpitala z zapewnieniem poufności danych.
Dostęp do obrazów limitowany jest przez system uprawnień (użytkowników).
System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne.


Dostęp do modułu z każdego komputera w sieci szpitalnej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Specjalne konto edukacyjne umożliwiające przeglądanie wyników badań bez możliwości jakiejkolwiek edycji danych - tylko do odczytu.
Konto edukacyjne z dostępem tylko do zanonimizowanych wyników badań.
Dostęp do zanonimizowanych obrazów w jakości diagnostycznej za pomocą wbudowanej przeglądarki.
Dla lekarza opisującego (opiekuna) w systemie produkcyjnym możliwość oznaczania badań dostępnych dla studentów podczas wprowadzania wyniku badania .
Wprowadzanie dodatkowych informacji dydaktycznych przy badaniach radiologicznych przez lekarza opisującego (opiekuna).
Prezentacja badań w postaci listy zawierającej:

- wiek pacjenta,

- kod i nazwę badania ,

- numer zlecenia ,

- status zlecenia ,

- priorytet zlecenia ,

- jednostkę wykonującą ,

- datę wykonania,

- datę zlecenia,

- miniatury serii badania


Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania lub identyfikatora pacjenta.
Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.
Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora.
Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 8 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, nazwy usługi, typu usługi.
Możliwość dostępu do archiwum wyników obrazowych PACS spoza zakładu diagnostycznego z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej, min: MS Internet Explorer, Mozilla, FireFox.

System prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę obrazu (thumbnails) z możliwością podglądu obrazu w jakości referencyjnej.


Możliwość przeglądania badań pacjenta wg różnych kryteriów:

- danych pacjenta ( płeć, wiek, numer pacjenta),

- danych badania (data wykonania, typ badania, usługa, lekarz opisujący, wiek pacjenta, płeć, status zlecenia, numer badania).

Każdy obraz uruchomiony poprzez przeglądarkę WWW w jakości referencyjnej można:

- powiększyć i pomniejszyć,

- dopasować pionowo i poziomo,

- obrócić,

- pokazać w oryginalnym rozmiarze,

- uzyskać jego lustrzane odbicie,- obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych (leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek).
Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca:
- Wyświetlanie miniaturek obrazu
- Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie
- Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8
- Import obrazów w formacie DICOM z dysku
- Import obrazów z formatu DICOMDIR
- Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm
- Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI
- Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu
- Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom
- Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom
- Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru
- Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom
- Powiększanie obrazu: płynne, powiększenie zaznaczonego obrazu, 1 : 1 (pixel-to-pixel), dopasowanie obrazu do okna, rozmiar rzeczywisty
- Przesuwanie obrazu
- Przechodzenie pomiędzy obrazami serii
- Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt
- Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół
- Lupa
- Odwracanie kolorów
- Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie
- Pomiar odległości
- Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi
- Pomiar stosunku długości dwóch prostych
- Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt
- Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: średnia gęstość, standardowe odchylenie, obwód, ilość pikseli
- Pomiar natężenia obrazu w punkcie
- Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze
- Możliwość przesuwania i zmiany położenia wykonanych pomiarów i adnotacji
- Możliwość wyświetlania/ukrycia informacji o pacjencie i badaniu
- Możliwość wyświetlenia/ukrycia adnotacji użytkownika
- Kalibracja obrazu
- Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS
- Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: raz, pętla, wahadło
- Możliwość przejścia do poprzedniej/następnej serii podczas animacji
- Możliwość zmiany kierunku animacji
- Prezentacja informacji o badaniu na obrazie
- Podgląd nagłówka DICOM
- Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych
- Pomoc do programu w języku polskim
Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji.
Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows/Linux/MAC OS.
Udostępnianie obrazów diagnostycznych i referencyjnych zgodnie z wymogami ACR – American College of Radiology.
Możliwość dostępu do obrazów na terenie całego szpitala ze zwykłych (biurowych) komputerów PC.
Możliwość dostępu do danych spoza terenu szpitala z zapewnieniem poufności danych
Dostęp do obrazów limitowany jest przez system uprawnień (użytkowników).
System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna