Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Pobieranie 263,95 Kb.
Strona4/5
Data23.10.2017
Rozmiar263,95 Kb.
1   2   3   4   5

Bezcementowa panewka rewizyjna

Każdy komplet musi zawierać:

- Pierścień tytanowy z trzema ramionami o średnicy 50mm i 55mm,

- Panewka typu press-fit, tytanowa, porowata, napylona hydroksyapatytem o średnicy 50mm i 55mm,

- Wkładka polietylenowa dostępna w wersji standard i w wersji z 15 stopniową reorientacją,

- Śruby o długości od 15mm do 65mm.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

 1. Trzpień bezcementowy rewizyjny jednoelementowy

Trzpień rewizyjny prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, kołnierzowy; porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 180mm do 240mm długości.

 1. System panewek bezcementowych

Każdy komplet musi zawierać:

 • Panewka bezcementowa typu press-fit wielootworowa w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 48mm do 66mm,

 • Wkładka z polietylenu cross linked z 0 lub 10 stopniowym offsetem,

 • Wkładka metalowa z 0 stopniowym offsetem,

 • Wkładka ceramiczna z 0 stopniowym offsetem,

 • Głowa ceramiczna o średnicy 28mm i 36mm, każda w trzech rozmiarach długości szyjki.

g) bezcementowa proteza stawu skokowego

 • trzyelementowa endoproteza całkowita stawu skokowego: komponent piszczelowy i skokowy oraz wkładka polietylenowa.

 • element piszczelowy bezcementowy, wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego z krótkim trzpieniem śródkanałowym. Powierzchnia implantu porowata, 6 wielkości komponentu. Powierzchnia styku z insertem polietylenowym płaska.

 • element skokowy bezcementowy, anatomiczny wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego w 6 rozmiarach. Powierzchnia implantu porowata. Powierzchnia styku z insertem polietylenowym z wcięciem zabezpieczającym przed zwichnięciem.

 • wkładka polietylenowa o grubości od 3mm do 11mm.

h) endoprotezy kolanowe

 • Endoproteza cementowa stawu kolanowego, kłykciowa, modularna, trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa).

 • Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego,

 • posiadający opcję zachowania lub wycięcia więzadła krzyżowego tylnego.

 • Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana.

 • Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „cross link polietylen” o różnych grubościach, odpowiednio: 8mm, 10mm, 12.5mm, 15mm. System musi posiadać specjalnie skonstruowane wkładki zapewniające półzwiązanie protezy w rozmiarach od 10mm do 30mm.

 • Zarówno pierwotna część udowa jak i piszczelowa muszą posiadać możliwość zastosowania trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych.

 • Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu.

 • Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór opcji śródoperacyjnie.

Uwaga:
1). Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

2). Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia, na czas trwania umowy, kompatybilnego systemu nawigacji komputerowej umożliwiającej zaimplantowanie endoprotezy stawu kolanowego.

i) Cement kostny

Cement kostny zwykły 1 x 50g z mieszalnikiem - elementy muszą stanowić całość i być dostarczone jako zestaw sterylny, jednorazowy, gotowy do użycia śródoperacyjnego.j) Cement kostny z antybiotykiem

Cement kostny z Gentamycyną 1 x 50g z mieszalnikiem - elementy muszą stanowić całość i być dostarczone jako zestaw sterylny, jednorazowy, gotowy do użycia śródoperacyjnego.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.
PAKIET NR 4 – endoproteza stawu ramiennego winien posiadać następujące parametry:

Modularna endoproteza stawu ramiennego składająca się z trzpienia, głowy oraz komponentu panewkowego.1. System protezy barku urazowo/rekonstrukcyjnej - proteza standardowa

 • trzpień protezy cementowy w rozmiarach od 6 do 14, długość od 115 do 210 mm

 • trzpień protezy bezcementowy w rozmiarach od 6 do 14, długość od 115 do 175 mm

 • głowa protezy o średnicy od 40 do 54 mm

 • podwójna wkładka duocentryczna umożliwiająca niezależne ustawienie przesunięcia – przyśrodkowego i tylnego – dopasowująca do anatomicznej osi głowy kości ramiennej

 • wysokość głowy protezy proporcjonalna do jej średnicy

 • anatomicznie dopasowany trzpień protezy o kształcie samocentrującym, samorotującym i samoblokującym, bez dodatkowych elementów centrujących

 • stały kąt pochylenia 135 stopni

 • trzpień w części bliższej wyposażony otwory ułatwiające mocowanie guzowatości kablami ortopedycznymi

 • możliwość mocowania guzowatości specjalnymi śrubami kaniulowanymi lub kablami ortopedycznymi

 • mocowanie elementów protezy bez użycia śrub

 • instrumentarium wyposażone w precyzyjną prowadnicę resekcyjną

 • komplet złożony z trzpienia protezy (1szt.), wkładki duocentrycznej (1szt.), głowy protezy (1szt.)

2. System protezy barku urazowo/rekonstrukcyjnej - proteza typu resurfacing

 • głowa protezy typu resurfacing o średnicy od 42 do 54mm

 • wysokość głowy protezy od 16,8mm do 21,6mm

 • głowa protezy odtwarza praktycznie tylko powierzchnię chrząstki z minimalnym uszkodzeniem kości

 • głowa protezy o grubości 1,6mm podpierana po wprowadzeniu przez substancję podchrzęstną

 • mocowanie i stabilizacja głowy poprzez perforowany i żłobiony stożkowy kołnierz (koronę) uniemożliwiający wysunięcie implantu

 • wewnętrzne powierzchnie protezy pokryte hydroksyapatytem

 • wielkość kołnierza mocującego dopasowany do wielkości głowy

 • proteza kompatybilna z elementami protezy panewki typu Epoca

 • precyzyjne instrumentarium wspierające technikę minimalnie inwazyjną i oszczędzającą tkanki
  - komplet złożony z głowy protezy typu resurfacing (1szt.)

3.System protezy barku urazowo/rekonstrukcyjnej - proteza powierzchni panewki z dwoma śrubami mocującymi
- panewka w rozmiarach dopasowanych do głowy o średnicy od 42 do 54mm

- śruba panewkowa mocująca o długości od 10mm do 20mm

- dopasowany rozmiar panewki do anatomii oraz ścięte krawędzie na obwodzie zapewniającym maksymalny zakres ruchu bez ryzyka zderzenia kości ramiennej z panewką

- śruby panewkowe płaszczowe umożliwiające wrastanie i przerastanie tkanką kostną

- kołki mocujące śruby panewkowe blokowane dodatkowo przy pomocy cementu kostnego

- makrostruktura śrub mocujących ułatwiająca kontakt cementu i kości

- hybrydowa panewka z podstawą wzmocnioną tytanem, ze śrubami panewkowymi tytanowymi

- proteza panewki kompatybilna z protezą odtwarzającą powierzchnię stawu typu Epoca resurfacing

- proste i precyzyjne instrumentarium
- komplet złożony z wkładu PE (1szt.), śrub panewkowych (2szt.)

4. System protezy barku urazowo/rekonstrukcyjnej - proteza rekonstrukcyjna powierzchni panewki ze śrubami mocującymi

- panewka rekonstrukcyjna w rozmiarach od 42 do 54mm

- śruba panewkowa mocująca 3,5mm o długości od 8mm do 30mm

- dopasowany rozmiar panewki do anatomii oraz ścięte krawędzie na obwodzie zapewniającym maksymalny zakres ruchu bez ryzyka zderzenia kości ramiennej z panewką

- półkolista podkładka z 11 otworami oraz śruby mocujące protezy panewki rekonstrukcyjnej wykonane ze stopu tytanu TAV

- asymetryczna wkładka rekonstrukcyjna do protezy wykonana z polietylenu w rozmiarach od 42 do 54mm

- wielopłaszczyznowe mocowanie protezy przy pomocy śrub w trzech punktach – pozostałe części panewki, powierzchni dolnej wyrostka barkowego i wyrostka kruczego

- wewnętrzne powierzchnie podkładki pokryte 50um warstwą hydroxyapatytem

- proteza panewki kompatybilna z protezą odtwarzającą powierzchnię stawu typu Epoca resurfacing

- komplet złożony z podkładki rekonstrukcyjnej protezy (1szt.), wkładki PE rekonstrukcyjnej (1szt.), śrub 3,5mm panewkowych (6szt.)Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.
PAKIET NR 5 – endoprotezy stawów IV winien posiadać następujące parametry:

 1. Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa (metal/polietylen)

- trzpień prosty, bezcementowy, bezkołnierzowy, posiadający kształt klina w dwóch płaszczyznach, samocentrujący się w kanale szpikowym, dostępny w 10 rozmiarach, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo, dostępny w wersji z offsetem bocznym w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy.

Opcjonalnie trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości w minimum 9 rozmiarach, dostępny w wersji z waryzacją (o mniejszej niż standardowa wartości kąta trzonowo-szyjkowego)

- panewka hemisferyczna, pokryta okładziną tytanową i warstwą hydroksypatytu, z zaślepionymi otworami na śruby, typu Press-fit lub panewka gwint/press fit.

Opcjonalnie panewka dwumobilna (antyluksacyjna) typu Press-fit , pokryta hydroksyapatytem, z ruchomą wkładką polietylenową do głowy 28 mm).

Panewka dostępna w rozmiarach rosnących co 2mm od 44mm do 64mm

- wkładka panewkowa z kapą antyluksacyjną lub bez, wykonana ze zmodyfikowanego polietylenu zawierającego chemiczny środek antyutleniający. Dostępna wkładka panewkowa z ceramiki o średnicach wewnętrznych 28, 32 i 36 mm.

- głowa metalowa w rozmiarach 22, 28, 32, 36 mm. Dostępna głowy z ceramiki o średnicach 28,32,36 mm

Uwaga:

Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.2. Systemy do panewek rewizyjnych

- kosz rewizyjny z otworami na śruby wykonany z porowatego tytanu przerastającego kością przeznaczony do wklejenia panewki cementowanej. Rozmiary od 54 do 76mm w skokach co 2 milimetry.

- nadbudowa panewki wykonana z porowatego tytanu przerastającego kością ze śrubami tytanowymi. Dostępne 3 rozmiary wielkości nadbudowy, każdy dostępny w 4 długościach

Uwaga:

Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego. 1. Proteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

- komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltu.

- komponent udowy w minimum 4 rozmiarach,

- komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach,.

- wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking.

- wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 4 rozmiarach rozmiarach i 7 grubościach,

- system powinien zapewniać możliwość zastosowania go w zaopatrywaniu operacyjnym przedziału przyśrodkowego i bocznego.Uwaga:

Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.


PAKIET NR 6 – endoprotezy stawów V winien posiadać następujące parametry:

1. Proteza stawu biodrowego powierzchniowa

- panewka bezcementowa typu press-fit w rozmiarach od 42 do 64 mm średnicy zewnętrznej i skoku rozmiaru co 2mm , zaopatrzonej w dwie wypustki antyrotacyjne o kształcie nieco spłaszczonej hemisfery umożliwiającym lepsze umocowanie w sferze pierścienia panewki.

Opcjonalnie dostępne panewki cementowane w rozmiarach od min 48 mm do min. 64 mm.

- głowa /kapa/ mocowana cementowo na głowę kości udowej zaopatrzonej w odpowiedni bolec centrujący, średnica głowy od 38 do 58 mm, skok średnicy co 4mm.

Opcjonalnie dostępne głowy o średnicy od 38 mm do 58 mm w 3-ch długościach szyjki do osadzania na trzpieniu.

Oba elementy /panewka i głowa/ pokryte okładziną ceramiczną TiNbN zapobiegającą powstawaniu mikroopiłków metalowych i metalozy.Uwaga:

Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne – specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego. 1. Pierwotna proteza całkowita stawu kolanowego

Proteza modularna, dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej, składająca się z:

- części udowej, anatomicznej /prawa, lewa/ wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w 5-ciu rozmiarach,

- części piszczelowej wykonanej ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokrytej okładziną ceramiczną,

- wkładki polietylenowej typu rotating platform o grubości od 10 do 20mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego.

- przedłużek udowej i piszczelowej, przynajmniej w 3-ch różnych długościach i w kilku rodzajach średnicy dla wersji tylnostabilizowanej- półzwiązanej.

Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.
 1. III GRUPA RODZAJOWA – TRAUMATOLOGIA

 1. Oferowany sprzęt ortopedyczny musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz.896),

2) Dostarczenie bezpłatnie jednego kompletu pełnego nowego niezbędnego - specjalnego wyposażenia
( instrumentarium, itd.) zgodnego z instrukcją Wytwórcy dla każdego rodzaju implantu.

 1. W depozycie na bloku operacyjnym Zamawiającego muszą być minimum po trzy komplety zestawów implantów.

 2. Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego - specjalnego wyposażenia (instrumentarium, itd.) na nowe w ciągu 48 godzin zgodnie z instrukcją Wytwórcy.

 3. Uzupełnienie depozytu wyrobów medycznych, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem).

 4. Ponadto :

PAKIET NR 1 – implanty do zespoleń kości I winien posiadać następujące parametry:

a) Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, blokowany:

1. Komplet musi zawierać:

- gwóźdź w rozmiarach 200 – 240 mm, o kątach 125, 130, 135 stopni, średnica od 10 do 12 mm z przeskokiem co 1 mm,

- śrubę doszyjkową o średnicy minimum 10 mm, o długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm,

- śrubę doszyjkową antyrotacyjną o średnicy minimum 6 mm i długości: od 60 mm do 105 mm z przeskokiem co 5 mm,

- dwie śruby blokujące dystalne o długości: od 26 mm do 100 mm z przeskokiem co 2 mm,

- możliwość blokowania statycznego i dynamicznego,

- zaślepkę do części proksymalnej gwoździa.

2. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu.


Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

b) Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, blokowany.

1. Komplet musi zawierać:

- gwóźdź w rozmiarach od 320 do 420mm, o kątach 125o, 130o, 135o,

- śrubę doszyjkową o średnicy minimum 10 mm, o długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm,

- śrubę doszyjkową antyrotacyjną o średnicy minimum 6 mm i długości: od 60 mm do 105 mm z przeskokiem co 5 mm,

- dwie śruby blokujące dystalne o długości: od 26 mm do 100 mm,

- zaślepkę do części proksymalnej gwoździa.

- możliwość blokowania statycznego i dynamicznego,

2. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium

( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

c) Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, blokowany.

1. Komplet musi zawierać:

- gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Długośći: 170mm, 200mm, 240mm, 300mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125, 130, 135 stopni. Średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm.

- śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokujacym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm.

- dwie śruby dystalne w długości od 26 mm do 100 mm

- zaślepkę do części proksymalnej gwoździa o przewyższeniu 0, 5, 10, 15 mm.

2. System wykonany z tytanu.

3. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

d) Gwóźdź śródszpikowy lity do złamań kości ramiennej, blokowany.

1.Komplet musi zawierać:

- gwóźdź w rozmiarach od 190 mm do 325 mm. Średnica gwoździa od 6 do 10 mm.

- cztery śruby blokujące o śr. minimum 3 mm i długości: od 16 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm.

- zaślepkę z możliwością przedłużenia gwoździa,

2. Możliwość użycia tego samego gwoździa sposobem ante- i retrograde,

3. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.

4. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie.

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

e) Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany.

1.Komplet musi zawierać:

- gwóźdź z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej kończyny. Rozmiary od 300 do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm.

- 3 śruby ryglujące, samogwintujące, korowe, z gniazdem gwiazdkowym, długości od 26 do 100mm.

2. Zaślepka kaniulowana o przedłużeniu: 0, 5, 10, 15 i 20 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby spiralnej.

3. System wykonany z tytanu.

4. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie.
Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

f) Gwóźdź podudziowy, blokowany.

1.Komplet musi zawierać:

- gwóźdź podudziowy, umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Rozmiary od 255 do 465 mm ze skokiem co 15 mm. Średnica: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.

- 3 śruby ryglujące samogwintujące, korowe o średnicy 4 i 5 mm i korowo-gąbczaste o średnicy 5 mm z gniazdem gwiazdkowym, w rozmiarach od 18 do 100 mm.

- zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0, 5, 10, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej korowo-gąbczastej.

2. System wykonany z tytanu,

3. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

g) Gwóźdź lity do złamań podudzia, blokowany.

1.Komplet musi zawierać:

- gwóźdź w rozmiarach od 255 do 420mm i średnicach od 8 do 10mm,

- 4 śruby korowe i długości od 20 do 80mm z przeskokiem co 2 mm,

- zaślepkę.

2. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu.

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

h) Gwóźdź odpiętowy do artrodezy tyłostopia.

1.Komplet musi zawierać:

- gwóźdź anatomiczny wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Średnice: 10, 12, 13 mm i długości 150, 180 i 240 mm, prawy, lewy.

- 2 śruby korowe blokujące o śr. 6 mm,

- 2 śruby korowe blokujące o śr. 5 mm,

- zaślepkę.

2. Możliwość użycia śruby spiralnej do blokowania w kości piętowej.

3. System wykonany z tytanu.

4. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

i) Płytki i śruby

 1. Płytki rynnowe 1/3 pod wkręty o śr. 3,5 i 4 mm, od 4 do 12 otworów, grubość 1mm, szerokość 9mm.

 2. Płytki rynnowe 1/3 pod wkręty blokowane o średnicy 3.5 mm, długość od 2 do 12 otworów, grubość 1 mm, szerokość 9 mm.

 3. Płytki stalowe blokująco-kompresyjne szerokie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 6 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. Możliwość użycia tytanu.

 4. Płytki stalowe blokująco-kompresyjne wąskie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 2 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. Możliwość użycia tytanu.

 5. Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, stalowe blokująco- kompresyjne,od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal /tytan. Pod śruby o śr. 4,5/5,0 mm.

 6. Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, stalowe blokująco- kompresyjne,od 4 do 16 otworów w trzonie i 4 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal /tytan. Pod śruby o śr. 3.5 mm.

 7. Płytki kształtowe do złamań kości piętowej pod wkręty 3,5mm i 4mm, grubość 1,2mm, długość 60 i 70mm.

 8. Płytki rekonstrukcyjne do miednicy, wygięte, dla wkrętów o śr. 3,5 mm, o grubości 3,6 mm, od 6 do 18 otworów.

 9. Płytki rekonstrukcyjne do miednicy, proste, dla wkrętów o śr. 3,5 mm, o grubości 2,8 mm, od 5 do 22 otworów.

 10. Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów, pod wkręty 3,5 mm. Możliwość użycia tytanu.

 11. Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do bliższej nasady kości ramiennej z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne gwintowane. Długość 90 i 114mm, od 3 do 12 otworów pod wkręty 3,5 mm. Możliwość użycia tytanu.

 12. Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej  kości ramiennej, tytanowa, otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 i 2,7 oraz kompresyjnych 3.5mm. 1) płyta zakładana z dostępu przednio-bocznego, prawe i lewe, od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65 mm do 208 mm, 2) płyta zakładana z dostępu przednio-bocznego, prawe i lewe, od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65 mm do 208 mm, z bocznym wsparciem pozwalającym na wkręcenie śrub blokujących 2,7, 3) płyta zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawe i lewe, od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 59 mm do 201 mm.

 13. Płytki stalowe kształtowe blokująco-kompresyjne do nasady dalszej kości piszczeli, przyśrodkowe. Długość od 144 do 198 mm, otwory owalne, gwintowane, 6, 8, 10 otworów, pod wkręty 3,5 mm. Płytki prawa/lewa. Możliwość użycia tytanu.

 14. Płyta stalowa blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości piszczelowej, przednioboczna, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki.

 15. Płytka dynamiczna do zespolenia złamania krętarzowego, kąt 130, 135, 140, 145, 150 stopni, od 4 do 16 otworów blokująco- kompresyjnych, możliwość użycia płytki stabilizującej krętarz większy. Śruba główna o dł. od 50 do 145 mm. Śruba kompresyjna. Możliwość użycia dodatkowej płyty krętarzowej.

 16. Płytka dynamiczna do zespolenia złamania części dalszej kości udowej, kąt 95o, od 6 do 22 otworów. Oferent zapewnia instrumentarium wyłącznie do tego typu zespolenia.

 17. Śruba blokująca 3,5 mm, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, samogwintująca, stalowa, w długościach od 10 do 60 mm

 18. Śruba blokująca 5.0 mm, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, samogwintująca, stalowa, w długościach od 14 do 90 mm

 19. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna, na trzonie płyty otwory z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Płyty hakowe długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Płyty bez haka, długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.

 20. Śruba blokowana 5.0 okołoprotezowa w długości 14 i 18 mm.

 21. Śruba blokowana 5.0 kaniulowana w długościach 25-115 mm; śruba kaniulowana 5.0 konikalna w długościach 25-95 mm.

 22. Śruba blokowana 7.3 kaniulowana, w długościach 20-145 mm; śruba kaniulowana 7.3 konikalna w długościach 50-95 mm.

 23. Kable okołoprotezowe o średenicy 1.7 mm z pinem wkręcanym w płytę.

 24. Nakładka na płytę do złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów blokujących umożliwiających wielopłaszczyznową stabilizację śrubami.

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

j) Stabilizacja zewnętrzna

 1. Pręty karbonowe o śr. 11 mm, długość od 100 do 650 mm,

 2. Klamry ze stopów tytanu do montażu na grotowkrętach Schantza.

k) Śruba kompresyjna kaniulowana z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca

- gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu)

- gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu)

- średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm

- jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby

- konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji, a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej

- dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm

- gniazdo śruby gwiazdkowe

- wykonana w tytanie

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

l) System implantów tytanowych do zespoleń nasady dalszej i bliższej kości promieniowej

1. Płytka blokująco-kompresyjna prosta ukształtowana anatomicznie zakładana od strony bocznej; ilość otworów od 5 do 6 pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan.

2. Płytka blokująco-kompresyjna odgięta pod kątem 90˚; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3; ilość otworów w części dalszej od 3 do 4, do prawej i lewej ręki, pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan.

3. Płytka blokująco-kompresyjna odgięta pod kątem 70˚; ilość otworów w części bliższej 3; ilość otworów w części dalszej od 3 do 4. Płytki do prawej i lewej ręki, pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan.

4. Płytka blokująco-kompresyjna „T” ; 3 otwory w części bliższej, w części dalszej od 3 do 4 otworów, pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan.

5. Płytka blokująco-kompresyjna w kształcie litery T, ukształtowana anatomicznie, o skosie 18˚ i kącie śrub blokowanych zapobiegającym uszkodzeniu powierzchni stawowej. 5 otworów w części bliższej; w części dalszej od 3 do 5otworów. Płytki do prawej i lewej ręki. Pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan.

6. Płytka blokująco-kompresyjna w kształcie litery T, długie. 4 otwory w części bliższej; w części dalszej od 8 do 12 otworów pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan.

7. Płytka blokująco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie, z wycięciem pod drut Kirschnera w części proksymalnej. W części bliższej płytki od 8 do 9 otworów gwintowanych. W części dalszej od 3 do 5 otworów podwójnych. Płytki do prawej i do lewej ręki. Pod śruby o śr. 2,4 i 2,7 mm. Tytan.

8. Płytka blokująco- kompresyjna ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości promieniowej. Płyty prawe i lewe, 5 otworów w głowie i 2-4 otwory w trzonie. Płyty uniwersalne do szyjki, 5 otworów w głowie, 2-4 otworów w trzonie.

9. Tytanowa śruba korowa o średnicy 2.4 mm, gniazdo gwiazdkowe, samogwintująca, w długościach od 6 do 40 mm (z przeskokiem co 1 do 14 mm, co 2 do 40 mm).

10. Tytanowa śruba blokująca o średnicy 2.4 mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe, zakładana z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania, w długościach od 6 do 30 mm (z przeskokiem co 1 do 14 mm, co 2 do 40 mm).

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

n) Wiertła i ostrza

1. Ostrza do piły oscylacyjnej ze złączem AO/ASIF, długość użyteczna od 26 do 70 mm, szerokość od 6 do 27 mm, grubość od 0,6 do 1,2 mm.

2.Ostrza o zwiększonej wytrzymałości do piły oscylacyjnej ze złączem AO/ASIF, długość użyteczna 95 mm,
szerokość od 19 do 25 mm, grubość 1,25 mm.

3.Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej, długość od 55 do 80 mm, grubość od 0,85 do 1,1 mm

4.Wiertła o średnicy 3,2 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 145 mm, długość użyteczna 120 mm, szybkozłącza

AO/ASIF


5.Wiertła o średnicy 4,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 145 mm, długość użyteczna 120 mm, szybkozłączka AO/ASIF

 1. Wiertła o średnicy 2,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 110 mm, długość użyteczna 85 mm, szybkozłączka AO/ASIF

 2. Wiertła o średnicy 3,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 110 mm, długość użyteczna 85 mm, szybkozłączka AO/ASIF

 3. Wiertła do końcówki przeziernej dla promieni rtg o średnicy od 2 do 4 mm i długości od 106 do 148 mm

 4. Gwintowany drut Kirschnera o średnicy 2,8 mm


PAKIET NR 2 – implanty do zespoleń kości II musi posiadać następujące parametry:

a) Płyty kształtowe:

Implanty do zespoleń kości muszą być stalowe, kodowane; posiadać trwałe oznakowanie – rozmiar i numer serii, kształt anatomiczny oraz dodatkowe otwory na druty Kirschnera.

1. Płyta T nasadowa 2/4 otw., dł. 81 mm; 2/5 otw., dł. 97 mm; 2/6 otw., dł. 113 mm; 2/8 otw., dł. 145 mm

2. Płyta T prosta 2/3 otw., dł. 63 mm; 2/4 otw., dł. 79 mm; 2/5 otw., dł. 95 mm; 2/6 otw., dł. 111mm; 2/8 otw., dł. 143 mm

3. Płyta L nasadowa lewa 2/4 otw., dł. 83 mm; 2/5 otw., dł. 99 mm; 2/6 otw., dł. 115 mm; 2/8 otw., dł. 147 mm

4. Płyta L nasadowa prawa 2/4 otw., dł. 83 mm; 2/5 otw., dł. 99 mm; 2/6 otw., dł. 115 mm; 2/8 otw., dł. 147 mm

5. Płyta typu koniczynka pod śruby 3,5 mm. 3 otw./66mm, 4 otw./ 80mm, 5 otw./94mm, 6 otw./109mm, 8 otw./138mm, 10 otw./167mm.

b) Płyty z otworami do śrub blokowanych 3,5 mm:

Implanty do zespoleń kości muszą być stalowe, kodowane; posiadać trwałe oznakowanie – rozmiar i numer serii, kształt anatomiczny oraz dodatkowe otwory na druty Kirschnera.


1. Płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, długości 95, 121, 147, 173, 199, 225, 291 mm. Otwory korowe pod śruby 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane blokowane 4,0 mm, materiał - stal.
2. Płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, długości 94, 97, 120, 123, 146, 149, 172, 175, 198, 201, 224, 227, 250, 253 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 4,0 mm, materiał - stal.

c) Gwoździe odpiętowe do atrodezy tyłostopia

Komplet musi zawierać:

- Gwóźdź tytanowy odpietowy. Lewy/prawy. Sterylny. Grubości: 10, 11, 12 mm. Długość gwoździa: 150, 200, 300 mm. Śruba kompresyjna grubości 8 mm.

- Zaślepka długości 4, 5, 10, 15 mm.

- Śruby do blokowania - tytan, sterylne, grubość: 5 mm, długość od 25 do 120 mm, skok gwintu co 2,5 mm.

d) Wkręty korowe

Wkręt do kości korowej heksagonalny samogwintujący śr. 3,5 mm dł. 10 mm - 120 mm. Materiał – stal.

Oferent zapewnia kasety sterylizacyjne do wkrętów.

e) Groty Kirschnera

Groty Kirschnera, średnica 0,8-2,5mm długość około 30cmf) Płytki i śruby do zespoleń kości promieniowej

1. Płytka do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Możliwość ustawienia śruby +/- 15 stopni nachylenia od płyty. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej od 2 do 4. Tytan.

2. Śruby tytanowe, samogwintujące, z płaską głową, gniazdo krzyżowe, średnica 2,3 mm, długość od 6 do 38 mm, skok długości co 1 mm.

3. Śruby tytanowe, samogwintujące, z płaską głową, gniazdo krzyżowe, średnica 2,7 mm, długość od 8 do 38 mm, skok długości co 2 mm.

4. Śruby tytanowe blokowane, samogwintujące, z płaską głową, gniazdo krzyżowe, średnica 2,3 mm, od 10 do 38 mm.

5. Śruby tytanowe blokowane samogwintujące, z płaską głową, gniazdo krzyżowe, średnica 2,7 mm, od 10 do 38 mm.

6. Śruby tytanowe blokowane 3,5 mm, od 10 do 70 mm.

7. Śruby tytanowe korowe 2,7 mm, od 8 do 50 mm.

8. Śruby tytanowe korowe 3,5 mm, od 10 do 70 mm.

9. Płyty do stopy w systemie 2.7mm i 3.5mm. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, możliwość ustawienia śruby +/-15 stopni. Płyty proste, wygięte, H, L, T, kompresyjne, do zespoleń kości piętowej: małe, średnie, duże. Materiał – tytan.


PAKIET NR 3 – implanty do zespoleń kości III musza posiadać następujące parametry:

 1. Wkręty korowe do kości, średnica 4,5 mm, gniazdo sześciokątne, rozmiary od 12 do 110 mm.

 2. Wkręty kostne samogwintujące dociskowe, średnica rdzenia 2,4 mm, średnica gwintu 4 mm, rozmiary od 10 do 70 mm, gniazdo sześciokątne.

 3. Wkręty do kości gąbczastej, średnica 6,5 mm, gniazdo sześciokątne, pełnogwintowane oraz częściowo gwintowane z długością gwintu od 16 do 32 mm, rozmiary od 25 do 140 mm.

 4. Wkręty kostne samogwintujące dociskowe, średnica 4,5 mm, gniazdo sześciokątne, rozmiary od 20 do 80 mm.

 5. Groty Steinmanna o średnicy 4,5 mm, o długości od 150 do 250 mm.

 6. Grotowkręty Schanza samowiercące o średnicy od 2 do 6 mm, o długości od 100 do 200 mm.

 7. Druty Kirschnera o średnicy od 1,0 do 2,9 mm i długości od 70 do 310 mm


Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

 1. IV GRUPA RODZAJOWA - ARTROSKOPIA
 1. Oferowany sprzęt ortopedyczny musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz.896),

 2. 2) Dostarczenie bezpłatnie jednego kompletu pełnego nowego niezbędnego - specjalnego wyposażenia
  ( instrumentarium, itd.) zgodnego z instrukcją Wytwórcy dla każdego rodzaju implantu.

 3. W depozycie na bloku operacyjnym Zamawiającego muszą być minimum po trzy komplety zestawów implantów.

 4. Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego - specjalnego wyposażenia (instrumentarium, itd.) na nowe w ciągu 48 godzin zgodnie z instrukcją Wytwórcy.

 5. Uzupełnienie depozytu wyrobów medycznych, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem).

 6. Ponadto :


PAKIET NR 1 – implanty i narzędzia artroskopowe I muszą posiadać następujące parametry:

a) System do szycia łąkotek

1. System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową umiejscowionych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Jednorazowy wprowadzacz-aplikator z igłą o dwóch zagięciach 0 i 12 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową, plecioną. System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu.

2. Jednorazowy spychacz węzła z jednoczesnym obcinakiem do zszywek łąkotkowych.

b) Kotwice do rekonstrukcji obrąbka i stożka rotatorów

1. Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 4,5mm, 5 mm 5,5mm i 6,5mm zaopatrzona w 2 szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica ta nie wymaga nawiercania.

2. Kotwica niewchłanialna wkręcana wykonana z materiału PEEK i PLLA z hydroksyapatytem niewidocznego dla promieni Rentgena, o średnicy 4,5mm, 5,5mm i 6,5 mm zaopatrzona w 2 lub 3 szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.

3. Kotwica niewchłanialna, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm i 5,5 mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy.

4. Kotwica tytanowa o średnicy 5 mm i 3,5 mm samogwintująca (wkręcana) zaopatrzona w dodatkową podłużną blaszkę niewchłanialną wykonaną z materiału PEEK umożliwiającą dociśnięcie operowanego stożka do jego anatomicznego przyczepu z gotowym zsuwającym się węzłem niewymagającym wiązania. Przeznaczona również do tedodezy bicepsa.

5. Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8 mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator.

6. Kotwica niewchłanialna bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 2,9 mm. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy.

7. Kotwica biowchłanialna, wbijana wykonana z PLLA z hydroksyapatytem o średnicy 2,3 mm i 2,9 mm zaopatrzona w 1 lub 2 nici niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.

8. System do tenodezy bicepsa umożliwiający wykonanie zabiegu całkowicie artroskopowo. W zestawie śruba z materiału PEEK o średnicach 7,8,9mm i długościach 15 i 25mm oraz jednorazowy giętki drut prowadzący oraz wiertło 2,4mm.

9. Nici polietylenowe plecione #2 bez igły - 10 szt. w opakowaniu.c) Jednorazowe kaniule

Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm i długościach od 90mm do 45mm.d) Instrument do przewlekania i do manipulacji szwami

Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st. prawy, 45 st. lewy, 45. St. w górę, 70 st., haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe.e) System do rekonstrukcji ACL

1. Mocowanie udowe:

Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się, aby płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia:

- płytki na trwałe związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm, skok co 5mm, do więzadła właściwego rzepki,

- endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych,

- endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9mm.2.

2. Mocowanie piszczelowe:

Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania:

- śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm,

- biowchłanialana śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm,

- mocowanie za pomocą podkładki o średnicy 17 mm, w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9 x 25mm,

3. Koszulka z materiału PEEK z 4 ramionami o rozmiarach: 5-6mm, 7-8mm, 9-10mm, 11-12mm do śruby interferencyjnej z materiału PEEK.

4. Wiertło z podziałką co dwa milimetry, jednorazowe o średnicy 4,5mm.

5. Wiertło jednorazowe z podziałką o średnicy 2,4mm z oczkiem do przeciągania przeszczepu.f) System do chondroplastyki

1. Syntetyczny kołek do chondroplastyki składajacy się z części „chrzęstnej” oraz „kostnej”, porowaty na jednorazowym wprowadzaczu w zestawie z jednorazowym nożykiem. Średnice kołków: 5,7,9,11mm długość 18mm.

2. Jednorazowa prowadnica do wiertła służąca do przygotowania miejsca wszczepu kołka w rozmiarach: 5,7,9 i 11mm.

f) Dreny i kasety do pompy artroskopowej

1. Kasety całodzienne - 3 szt. w opakowaniu (kompatybilne z pompą posiadaną przez Zamawiającego).

2. Dreny do kaset całodziennych – 12 szt. w opakowaniu (kompatybilne z pompą posiadaną przez Zamawiającego).

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.
PAKIET NR 2 – implanty i narzędzia artroskopowe II winien posiadać następujące parametry:

a) osprzęt artroskopowy musza posiadać następujące parametry:

1. optyki artroskopowe z płaszczami

- średnica min. 4 mm,

- kompatybilne z płaszczami artroskopowymi posiadanymi przez Zamawiającego

- płaszcze artroskopowe do zaoferowanych optyk, średnicy min. 5,8 mm, kompatybilne z płaszczami i optykami posiadanymi przez Zamawiającego

2. światłowody artroskopowe

- autoklawowalne,

- średnica min. 5mm, długość min. 3m,

- kompatybilne z optykami posiadanymi przez Zamawiającego

3. narzędzia artroskopowe

- wycinaczki artroskopowe o grubości 2,7 mm i 3,4 mm z niskim profilem części roboczej

b) końcówki do shavera artroskopowego musza posiadać następujące parametry:

- Końcówki proste o śr. od 2 do 5,5 mm kompatybilne z shakerem posiadanym przez Zamawiającego.c) ostrza do piły oscylacyjnej

1. Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem Core posiadanym przez Zamawiającego.

2. Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem TPS posiadanym przez Zamawiającego.
PAKIET NR 3 – implanty i narzędzia artroskopowe III winien posiadać następujące parametry:

a) System do rekonstrukcji artroskopowej więzadła krzyżowego przedniego

Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym, za pomocą 2 biowchłanialnych pinów.

Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach. System jest niewchłanialny, wykonany z PE, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fiksację beleczkową oraz korówkową.

b) Kotwice i śruby kotwicowe

1. Kotwica niewchłanialna tytanowa

W dwóch rozmiarach (średnica 5 oraz 6,5 mm) z narzędziem wprowadzającym bez konieczności wcześniejszego wiercenia kości. Dostępna zarówno z nicią biowchłanialną jak też niewchłanialną.

2. Kotwica niewchłanialna tytanowa przeznaczona do mocowania tkanek miękkich do kości (również do kości o słabej jakości), osadzona na jednorazowym wprowadzaczu z uskokiem zapewniającym implantację na odpowiedniej głębokości

Dostępna zarówno z nicią biowchłanialną jak też niewchłanialną. Specjalistyczne wiertło do przygotowania otworu na kotwicę.

3. Kotwica biowchłanialna do napraw uszkodzonego obrąbka

Kotwica kaniulowana dostępna w wersji wkręcanej lub wbijanej wyposażona w jedną lub dwie nici przewieszone przez most na przedniej części kotwicy w celu niezakłóconego przesuwu nici. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi o różnych kolorach.

Specjalistyczne wiertło do przygotowania otworu na kotwicę.c) Biowchłanialny zestaw do szycia łąkotek

System, umożliwiający niezakłóconą pracę łąkotki, niskoprofilowy – zminimalizowany wpływ na chrząstkę stawową. Nie wymagający mierzenia, pozwalający na dotarcie do każdego miejsca łąkotki, pozwalający na naprawę uszkodzeń wertykalnych i horyzontalnych, zachowujący do 80% wytrzymałości po 6 tygodniach.d) Obsada i kabel do waporyzatora

- kompatybilna z systemem posiadanym przez Zamawiającego

- sterylizacja parowa

- długość kabla 3,2 m

- przeznaczona do wielokrotnego użytkue) końcówki robocze do waporyzatora posiadanego przez Zamawiającego


 1. V GRUPA RODZAJOWA – CHIRURGIA STOPY
 1. Oferowany sprzęt ortopedyczny musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz.896),

2) Dostarczenie bezpłatnie jednego kompletu pełnego nowego niezbędnego - specjalnego wyposażenia
( instrumentarium, itd.) zgodnego z instrukcją Wytwórcy dla każdego rodzaju implantu.

 1. W depozycie na bloku operacyjnym Zamawiającego muszą być minimum po trzy komplety zestawów implantów.

 2. Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego - specjalnego wyposażenia (instrumentarium, itd.) na nowe w ciągu 48 godzin zgodnie z instrukcją Wytwórcy.

 3. Uzupełnienie depozytu wyrobów medycznych, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem).

 4. Ponadto :


PAKIET NR 1 – implanty do chirurgii stopy powinny posiadać następujące parametry:

a) Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail oraz artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższej, osteotomii paliczków

- Klamry stalowe waryzyjące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26o i 90o.

- Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 28 mm.

- Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 34 mm (skok co 2 mm)

- Tytanowe śruby typu „snap off” do osteotomii Weil’a o średnicy 2 mm i długościach od 11 do 14 mm.

- Klamry kompresyjne stalowe dostępne w dwóch szerokościach 11 i 15 mm o długościach od 12 do 17 mm. Dostępne z offsetem lub bez.b) Implanty do artrodezy paliczków, kości stępu i kości śródstopia.

- Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5 mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14 mm i długościach od 14 do 18 mm.

- Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5 mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30 mm i długościach od 16 do 40 mm.

c) Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu.

- Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,5 mm i minimum 4 długościach od 35 do 50 mm.

- Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 6,5 mm i minimum 9 długościach od 50 do 90 mm.

d) Płytki do artrodezy pierwszego stawu sródstopno-paliczkowego.

- Tytanowe płytki o grubości 1,3 mm, wstępnie zagięte pod kątem 50.

Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej 4 rozmiarach (40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płytka zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy.

- Tytanowe śruby samogwintujące o średnicy 2,7 mm i długościach od 9 mm do 40 mm.d) Substytut kości

- Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzącenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 3,5 x 6 x 0,6 cm.

- Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzącenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 7 x 11 x 0,6 cm.

f) Endoproteza stawu śródstopno-palcowego

Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępność protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego (min. 4 rozmiarów) i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych (min. 4 rozmiary).


PAKIET NR 2 – PŁYTY I ŚRUBY powinny posiadać następujące parametry:

Płyty blokująco - kompresyjne zmiennokątowe do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Materiał tytan.
VI. Sposób obliczania ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Cena oferty jest ceną całkowitą brutto w PLN. /złotych polskich/ za dostawę przedmiotu zamówienia do magazynu sprzętu medycznego bloku operacyjnego Zamawiającego, uwzględniającą w szczególności:

 1. koszty transportu krajowego i zagranicznego,

 2. ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą

 3. wszelkie należności celne,

 4. podatek VAT

 5. dostawę kompletnych nowych niezbędnych – specjalnych wyposażeń ( instrumentarium, itd.), w ilości odpowiedniej dla każdego pakietu w standardzie zgodnym z wymogami Wytwórcy, wraz z serwisem eksploatacyjnym i gwarancyjnym, w tym niezbędne przeglądy techniczne i zabiegi konserwacyjne w czasie trwania umowy.

 6. koszty realizacji gwarancji jakości wyrobów medycznych,

 7. inne koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia w warunkach lokalnych Zamawiającego.

 1. Wykonawca podaje ceny, w tym jednostkowe, oferowanych wyrobów medycznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

 3. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.


VII. Termin realizacji zamówienia, obowiązki Wykonawcy, warunki płatności:


 1. Termin dostawy:

 1. Sukcesywnie przez okres12 miesięcy na podstawie zamówień dokonywanych przez oddziałową bloku operacyjnego, rozpoczęcie realizacji winno nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem skrócenia czasu trwania umowy odpowiednio do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

 2. Określone w ofercie cenowej z dnia …….2011r. ilości danego asortymentu mogą – na żądanie Zamawiającego - ulec zmianie w granicach +/- 20% w trakcie realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia za wyjątkiem roszczenia o zapłatę wg cen jednostkowych wynikających z oferty wykonawcy w przypadku zwiększenia przedmiotu zamówienia.

 1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie, ul. Sokołowskiego 11, blok operacyjny – magazyn sprzętu medycznego

 2. Płatność za dostawę sprzętu będzie zrealizowana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT po uzupełnieniu stanów depozytowych. Faktura będzie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe z oferty, za każdorazowe uzupełnienie implantów pobranych do wszczepienia.

 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w walucie polskiej.

 4. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

 5. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest doręczać do Kancelarii Zamawiającego w jego siedzibie. Od potwierdzonej przez pracownika Kancelarii daty wpływu dokumentu do Kancelarii Zamawiającego będą biegły wszelkie terminy dotyczące zobowiązań umownych między stronami.

 6. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określone są szczegółowo we wzorze umowy – zał. nr 3 do SIWZ.


VIII. Kryteria oceny ofert , ich znaczenie

1. Kryteria ocenyLp

Nazwa kryterium

Ranga

%

1

Cena

55

2

jakość

45


2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:
Wartość punktowa kryterium nr 1 ( cena) wyliczana będzie wg wzoru:

C min


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna