Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Pobieranie 263,95 Kb.
Strona3/5
Data23.10.2017
Rozmiar263,95 Kb.
1   2   3   4   5

b) Sztuczny dysk odcinka lędźwiowego

- konstrukcja trzyelementowa składana

- polietylenowe jądro o zmiennym położeniu w czasie funkcjonalnej pracy dysku

- tytanowe płytki graniczne umożliwiające wykonanie badania MRI z minimalną ilością artefaktów, powierzchnie graniczące z kością pokryte powierzchnią porowatą zapewniającą wtórną stabilizację poprzez przerost kostny

- powierzchnia jądra oraz współpracującej z nią węwnętrznej powierzchni dolnej płytki o różnym promieniach krzywizny zapewniająca absorbcję wstrząsów

PAKIET NR 4 – implanty kregosłupowe IV – winny posiadać następujące parametry:

a) System tytanowy do stabilizacji śrubowo - hakowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym z dostępu tylnego i przedniobocznego:

Wymagania:

- Śruby przeznasadowe, samotnące o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu

- Gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry - tnący

- Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe, monolityczne i kaniulowane

- Długość śrub od 25 do 60 mm ze skokiem co 5mm

- Średnica śrub od 4,0 do 5,5 mm o skoku co 0,5 mm. Dostępne również śruby o śr. 6,5 i 7,5 mm i o długości od 30 do 100 mm

- Mocowanie pręta do śruby od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem

- Pręty tytanowe o długościach 30-600 mm i śrdnicy 6 mm, muszą być poprzycinane fabrycznie na długość co 10 mm gotowe do różnych opcji zabiegów

- Dostępne powinny być również pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w tym samym systemie, w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa

- Pręt poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów podłużnych, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i więzadłowych kręgosłupa podczas implantacji

- W zestawie muszą być dostępne haki nasadowe, laminarne, laminarne z wyższą główką, laminarne z odgiętą blaszką, na wyrostki poprzeczne, proste i odsadzone

- Dostępność śrub i haków redukcyjnych, nasadowych i laminarnych

- W zestawie muszą znajdować się łączniki typu pręt – pręt wymagane podczas operacji wieloetapowych oraz do zakotwiczania stabilizacji na kości biodrowej

- Możliwość zastosowania systemu do stabilizacji kręgosłupa z dostępu przedniego przy użyciu podkładek i staplerów jedno lub dwuotworowych, samokotwiczących się

- Staplery dwuotworowe powinny być dostępne w kilku rozmiarach w celu dopasowania do różnych poziomów kręgosłupa

- W zestawie instrumentów wymagany jest klucz dynamometryczny warunkujący stałą siłe docisku blokerów

- Materiał – tytanb) System małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa:

Wymagania:

- Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalający na bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub

- Śruby kodowane kolorami w rozmiarach: 5.5mm- o dł 35mm do 55mm, 6.5mm, 7.5mm- o dł. od 30mm do 60mm- stopniowane co 5mm

- Gwint śruby musi zawierać część samonażynającą (dystalna - prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby), zwiększającą siłę trzymania śruby nasadzie trzonu, a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami.

- Łopatki retraktorów w długościach od 3cm do 13 cm pozwalające na dostosowanie do anatomii pacjenta

- Przezierne łopatki refraktorów oraz pierścienie pozwalające na bezpośrednią widoczność podczas zabiegu

- Pręty tytanowe 6mm o dwóch głębokościach wygięcia o dł. od 30mm do 50mm - stopniowane co 5mm, oraz od 60mm do 130mm - stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego do 200mm

- Mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym blokerem

- Trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany nad skórą pacjenta za pomocą prowadnic prętów

- Kaniulowane prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomocą śrubokręta wprowadzanego przez prowadnice

- Możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji oraz kompresji

- W zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby

- W zestawie igły do wprowadzania drutów Kirschnera.c) Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF:

Wymagania:

- Implanty o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonane z materiału PEEK

- Implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich, po wszczepieniu, na zdjęciu Rtg.

- Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st.

- Dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm.

- Powierzchnia implantu ostro ząbkowana zapobiegająca migracji

- Instrumentarium dostosowane do wszczepienia z dostępu transforminalnego obustronnie.

- Pojemniki na narzędzia wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację.

d) Syntetyczny substytut kostny:

- w postaci granulatu - minimum 20g aktywnego materiału złożonego z trójfosforanu wapnia 80℅ i hydroksyapatytu 20℅ (proporcje porównywalne z tymi w mineralnej frakcji kości naturalnej); całkowicie przebudowujący się w kość granulat o grubości 2-4 i 4-6mm; materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. przy operacjach rewizyjnych biodra, operacjach skolioz zmieszany z przeszczepami kostnymi autogennymi w celu stymulacji zrostu.

- w postaci pasty do wypełniania klatek i ubytków kostnych 5g - całkowicie syntetyczny, sterylny, wchłanialny materiał oparty na bazie fosforanów wapnia stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego; dwuskładnikowy o postaci pasty, zachowujący plastyczne właściwości umożliwiające dowolne jego kształtowanie przez czas 5-6 minut; możliwość podania pasty na dwa sposoby: przy użyciu szpatułki (czaszka) lub poprzez wstrzyknięcie substytutu w określone miejsce np. do zaimplantowanej klatki międzytrzonowej lub ubytku kostnego; minimum 5g sproszkowanego wypełniacza; zestaw musi zawierać sterylne akcesoria do mieszania tj. proszek z fosforanem wapnia, płynny fosforan sodu - jako substancja rozcieńczająca, miseczka oraz szpatułka do mieszania.

e) Płytki szyjne dynamiczne:

Wymagania:

- Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.

- Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm.

- Śruby dynamiczne, samowwiercające, jedno- i wieloosiowe

- Śruby długości 12 i 18 mm , średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami).

- Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (do 28 stopni).

- Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych).

- Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm.

- Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących wystających ponad otwory płytki).

- Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia

- Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub

- Instrumentarium umożliwiające odpowiednio trwałe ustawienie płytki ~~Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach

- W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku).

- W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu.

- Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub.

- Zestaw: 1 płytka i 4 śruby.

f) Proteza trzonu:

Wymagania:

- Tytanowa proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej

- Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa

- Implant musi zapewnić swobodną regulację wysokości w przedziale od 21 mm do 90,5 mm w celu optymalnego zaopatrzenia do trzech poziomów kręgosłupa

- Implanty o dwóch średnicach 18 i 22 mm

- Gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu

- Na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski – celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie

- Możliwość dokładnego wypełniania implantu przeszczepami kostnymi bądź substytutem kostnym już po jego zaimplantowaniu dzięki dużym „oknom” w konstrukcji wszczepu

- Prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem

- W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe - skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm.

g) Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów:

Wymagania:

- Trokar do nakłucia trzonu

- Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice 10G, 11G, 13G, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte

- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane baterią, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania

- Strzykawka z możliwością podania do 14 ml cementu

- W zestawie 40 cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg

- Cement o podwyższonej lepkości i gęstości (konsystencja pasty do zębów), zawierający środek cieniujący – minimum 20g.

- Czas podawania cementu powyżej 16 min

Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g.
 1. II GRUPA RODZAJOWA – ENDOPROTEZY CEMENTOWE I BEZCEMENTOWE STAWÓW

 1. Oferowane endoprotezy muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz.896),

 2. Dostarczenie bezpłatnie jednego kompletu pełnego nowego niezbędnego - specjalnego wyposażenia
  ( instrumentarium, itd.) zgodnego z instrukcją Wytwórcy.

 3. W depozycie na bloku operacyjnym Zamawiającego muszą być minimum po trzy komplety zestawów endoprotez.

 4. Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego - specjalnego wyposażenia (instrumentarium, itd.) na nowe w ciągu 48 godzin zgodnie z instrukcją Wytwórcy.

 5. Uzupełnienie depozytu wyrobów medycznych -endoprotez, po każdym pobraniu elementów do wszczepienia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia ( faxem).

 6. Ponadto:

PAKIET NR 1 - endoprotezy stawów I – winien posiadać następujące parametry:

 1. całkowita endoproteza stawu biodrowego, cementowa

Każdy komplet musi zawierać:

1. Modularny trzpień z offsetem 5 stopniowym, bez kołnierza, z centralizerem, stalowy, gładki, wysokopolerowany

2. Panewkę z polietylenu o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm, dwuprofilowa (wysoka, niska) z okapem antyluksacyjnym,

3. Głowę metalową o średnicy 28, 32, 36 mm,

4. Cementowy korek do zamknięcia kanału szpikowego,

5. Cement kostny – 2 opakowania po 40 g

6. System lavage oraz szczotki do czyszczenia kanału

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.


 1. rewizyjna, cementowa endoproteza stawu biodrowego

Każdy komplet musi zawierać:

1. Modularny trzpień z offsetem 5 stopniowym, bez kołnierza, z centralizerem, stalowy, gładki, wysokopolerowany, długość trzpienia 200 mm – 260 mm,

2. Panewkę z polietylenu o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm, dwuprofilowi (wysoka, niska) z okapem antyluksacyjnym,

3. Głowę metalową o średnicy 28, 32, 36 mm,

4. Polietylenowy rewizyjny korek do zatkania kanału szpikowego,

5. Cement kostny z antybiotykiem – 2 opakowania po 40g.

Ponadto obejmuje również:

1. siatki rewizyjne do dna panewki, udowe, udowe anatomiczne, płaskie z kompletem śrub, możliwość formowania i docinania.

2. płyty krzyżowe do odbudowy dna panewki, lewe i prawe, stalowe.

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

c) połowicza proteza stawu biodrowego typu Austin-Moore’a.

1. trzpień prosty

2. średnica głowy od 38 do 63 mm

d) całkowita endoproteza stawu biodrowego, bezcementowa

Każdy komplet musi zawierać:

1. Trzpień prosty o standardowym i zwiększonym offsecie (127 i 132 stopnie), wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, wzdłużne rowki antyrotacyjne.

2. Opcjonalnie trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy, pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany, długość trzpienia w zakresie od 100 mm do 150 mm, minimum 8 rozmiarów rozmiarów opcją trzpieni dysplastycznych i modularnych, konus V40.

3. Głowa metalowa o średnicy 28 mm

4. Opcjonalnie głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm

5. Opcjonalnie głowa monopolarna 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm.

6. Panewka bezcementowa typu press-fit 22, 28, 32, 36 mm (średnica zewnętrzna 40 – 72 mm), pokryta hydroksyapatytem, uniwersalna do wkładu ceramicznego i polietylenowego.

7. Opcjonalnie panewka bezotworowa z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami stabilizującymi lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek.

8. W komplecie śruby panewkowe, obturatory i szpilki gwintowane.

9. Wkład do panewki polietylenowy 22, 28, 36 mm, asymetryczny, symetryczny

10. Opcjonalnie wkład ceramiczny typu sandwicz – zewnętrzna część metalowa, a wewnętrzna wykonana z ceramiki. Średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie 28, 32, 36 mm.

11. Opcjonalnie tzw. duża głowa o średnicy 36, 40, 44 mm, wysokopolerowana, przystosowana do wkładek polietylenowych, 3 długości szyjki, wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu III generacji, bezokapowa.

12. Wkładka zatrzaskowae) endoproteza całkowita stawu kolanowego

Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu PMMA, anatomiczna (prawa – lewa) składająca się z czterech części (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa, część rzepkowa). Wymagana jednoosiowość implantu w płaszczyźnie A/P.

W skład kompletu wchodzi:

- część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach – 1 szt.,

- część udowa (prawa, lewa) po 8 rozmiarów dla każdej strony - 1 szt.,

- wkładka polietylenowa o różnych grubościach - 1 szt.,

- cement kostny w opakowaniu 40g z dwoma antybiotykami - 1 szt.,

- system lavage do płukania – 1 szt.

System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych.

Instrumentarium z możliwością cięcia w szczelinach oraz mierzenia śródszpikowego w części udowej i piszczelowej.f) endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

- wymagana jednoosiowość w płaszczyźnie A/P

- element udowy ze stopu chromokobaltowego z dwoma bolcami kotwiczącymi w 6 rozmiarach lewych i prawych

- element piszczelowy ze stopu chromokobaltowego z dwoma bolcami kotwiczącymi w 6 rozmiarach lewych i prawych.

- wkładka z polietylenu 3 generacji o grubości 8, 9, 10 i 12 mm dla każdego rozmiaru.

g) endoproteza stawu rzepkowo-udowego

- endoproteza cementowa.

- komponent udowy min. w 3 rozmiarach wykonany ze stopu tytanu lub stopu kobaltowo-chromowego, obejmujący powierzchnię pracującą stawu.

- komponent rzepkowy polietylenowy, min. w 3-ch rozmiarach.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie:

- instrumentarium (minimum jeden komplet z nowymi fabrycznie frezami panewkowymi) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego,

- jeden komplet napędów (piła oscylacyjna, wiertarka i reamer) kompatybilny z osprzętem posiadanym przez Zamawiającego (Core).
PAKIET NR 2 – endoprotezy stawów II winien posiadać następujące parametry:

a) protezy kolanowe całkowite, cementowe.

Komplet zawiera:

- proteza cementowa, kłykciowa, anatomiczna, tylno stabilizowana,

- element udowy wykonany z chromokobaltu – rozmiary standardowe,

- element piszczelowy wykonany z tytanu,

- wkładki podudziowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w 6 standardowych rozmiarach, mocowane zatrzaskowo,

- elementy piszczelowe i udowe w miejscach sklejanych z powierzchnią kostną pokryte wstępnie cementem chirurgicznym dla zwiększenia siły wiązania.

Uwaga:
1). Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum dwa komplety) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

2). Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia, na czas trwania umowy, aparatu do operacji w niedokrwieniu o
następujących parametrach:

- możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek

- awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji

- wewnętrzny elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji

- możliwość operacji w bloku Biera

- możliwość zastosowania sterylnych opasek jednorazowych w przypadku konieczności operowania nosicieli wirusa HIV i żółtaczkib) protezy kolanowe rewizyjne

Komplet zawiera:

- element udowy z zachowaniem i bez zachowania więzadeł, możliwość założenia trzpienia prostego i offsetowego oraz metalowych podkładek do części dalszej, przedniej i tylnej,

- element polietylenowy dla protezy z zachowaniem i bez zachowania więzadeł,

- element piszczelowy z możliwością założenia trzpieni prostych i offsetowych oraz zastosowania klinów i podkładek o różnej wielkości, grubości i kącie,

- podkładki i kliny muszą być mocowane za pomocą śrub do elementów endoprotezy, oraz muszą być pokryte substancją zwiększającą siłę wiązania cementu, trzpienie mocowanie na stożku i śrubami.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

c) koszyki do endoprotezoplastyk rewizyjnych

I. Koszyk typu Burch-Schneider do endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu biodrowego przy dużych ubytkach panewki:

- Tytanowy implant panewkowy w rozmiarach od 40 do 62 mm,

- Sztywna konstrukcja

- Anatomiczny (prawy, lewy)

- Flansze umożliwiające zamocowanie implantu poza panewką + liczne otwory dla śrub Ø 6,5 mm,

- Jedna z flansz zaostrzona – możliwość ufiksowania implantu przez wbicie w kość kulszową,

- Instrumentarium zawierające komplet wierteł, gwintownik i zginarkę,

- Okres obserwacji klinicznej – 25 lat.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium ( minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.
PAKIET NR 3 – endoprotezy stawów III winien posiadać następujące parametry:

a) Całkowita endoproteza stawu biodrowego, bezcementowa, metal-polietylen

Każdy komplet protezy biodrowej bezcementowej musi zawierać:

- Trzpień modularny, prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne,

- opcjonalnie musi być możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara i specjalnych trzpieni bezkołnierzowych typu High Offset w rozmiarach od 130mm do 170mm, a także specjalnych trzpieni kołnierzowych i bez kołnierza o długości 110mm przystosowanych do bioder dysplastycznych,

- Głowa metalowa o średnicy 28mm,

- Panewka bezcementowa typu press-fit, porowata, tytanowa, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 48mm do 66mm, oraz dwie śruby,

- Wkładka polietylenowa z 0 lub 10 stopniowym offsetem, oraz wkładki polietylenowe umożliwiające zatrzaśnięcie głowy endoprotezy.

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie:

- instrumentarium (minimum dwa komplety z nowymi frezami panewkowymi) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego,

- dwa komplety napędów (piła oscylacyjna, wiertarka i reamer z kablami do połączenia z konsolą sterującą) kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego (PowerPro Electric II).

b) Bezcementowy trzpień rewizyjny

Każdy komplet musi zawierać:

- Trzpień modularny, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w sześciu średnicach, w rozmiarach od 225mm do 375mm długości, z możliwością dodatkowego blokowania śrubami w części dystalnej,

- Komponent krętarzowy w dwóch długościach 25mm i 35mm w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej,

- Śruby do ryglowania trzpienia o długości od 20mm do 80mm.Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.

 1. System trzpieni bezcementowych tzw. „short stem”

Każdy komplet musi zawierać:

- Trzpień bezcementowy, krótki, anatomiczny - lewy i prawy, tytanowy, pokryty hydroksyapatytem,

- opcjonalnie musi być możliwość zastosowania trzpieni typu High Offset,

- Głowa metalowa o średnicy 28mm,

- Panewka bezcementowa typu press-fit, porowata, tytanowa, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 48mm do 66mm, oraz dwie śruby,

- Wkładka polietylenowa z 0 lub 10 stopniowym offsetem, oraz wkładki polietylenowe umożliwiające zatrzaśnięcie głowy endoprotezy.

Uwaga:
Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne - specjalne wyposażenie, w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna