Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Pobieranie 263,95 Kb.
Strona2/5
Data23.10.2017
Rozmiar263,95 Kb.
1   2   3   4   5

e) Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej:

Wymagania:

- System musi zawierać:


  • haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo)

  • śruby wieloosiowe tulipanowe

  • śruby do potylicy

  • haki do potylicy (minimum 3 wielkości)

  • pręty

  • łączniki poprzeczne

- śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni.

- w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości.

- śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm.

- możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta

- śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem

- montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym)

- implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry

- pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno- szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia

- pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym.

- w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone.

- materiał: stop tytanu

- komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby lub haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty, 1 płyta potyliczna /co najmniej trzy rodzaje – w kształcie litery „M”/, kilowa i elastyczna.f) Śruba do zespolenia zęba obrotnika:

Wymagania:

- instrumentarium kaniulowane umożliwiające implantację śruby

- zestaw implantów do przedniej śrubowej stabilizacji zęba obrotnika.

- w systemie dwa rodzaje śrub kaniulowanych – o gwincie pełnym oraz kompresyjne, gdzie część gwintowa przechodzi w część cylindryczną. Śruby kompresyjne pozwalają na docisk odłamanych części kości.

- śruby kaniulowane o średnicy 4,0 mm i długości od 30 do 50 mm ze skokiem max. 2 mm,

- śruby kaniulowane częściowo gwintowane o średnicy 4,0 mm i długości od 36 do 50 mm ze skokiem max. 2 mm

- materiał: tytan.II. Stabilizacja dynamiczna kręgosłupa szyjnego:

a) Proteza dynamiczna dysku szyjnego C2-C5:

Wymagania:

- proteza metalowa zapewniająca fizjologiczną ruchomość segmentu ruchowego kręgosłupa

(rotacja, fleksja, translacja)

- ząbkowane szyny wzdłużne gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów

- w instrumentarium narzędzia do nacinania rowków pod szyny implantu

- implanty w co najmniej 9 rozmiarach

- konstrukcja dwuelementowa w pełni metalowa

- komplet – 1 proteza.

b) Proteza dynamiczna dysku szyjnego C3-C7

Wymagania:

- proteza zapewnia fizjologiczną ruchomość segmentu ruchowego kręgosłupa (rotacja, fleksja, translacja)

- powierzchnie pokryte hydroksyapatytem w kontakcie z blaszkami granicznymi, bez ostrych elementów kotwiczących

- brak elementów mocujących protezę do trzonów

- budowa jednoelementowa

- implanty w co najmniej 4 rozmiarach

- implanty pakowane sterylnie

- komplet – 1 proteza.III. Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa kręgosłupa w zwyrodnieniach i nowotworach:

a) Stabilizacja transpedikularna z dostępu tylnego:

Wymagania:

- wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe

- walcowy kształt gwintu

- ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku

- łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika

- system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)

- średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt

- możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku

- średnica pręta 5, 5 mm (pręt gładki)

- system musi zawierać haki laminarne i pedikularne

- możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe

- materiał – tytan.

- komplet 4 śruby z blokadami (lub haki), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny

b) Wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF, TLIF lub DLIF:

Wymagania:

- możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej

- zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji

- obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów

- wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki

- dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej: PLIF - 22 mm, 26 mm, TLIF - 32 mm, 36 mm, DLIF - 40 mm, 44 mm

- wysokości implantów od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnym co 2 mm

- możliwość napełnienia wiórem kostnym

- obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa

- materiał: PEEK

- komplet: 2 klatki na operowany poziom przy technice PLIF, 1 klatka na operowany poziom przy technice TLIF.IV. Stabilizacja lędźwiowo-krzyżowa kręgosłupa w zwyrodnieniach:

a) Stabilizacja transpedikularna:

Wymagania:

- śruby w rozmiarach od 5,5mm do 8,5mm, stopniowane co 1mm i długościach części gwintu kostnego od 35 do 50 mm stopniowane co 5mm

- boczne łączenie śruby do pręta, min. 3 wielkości łączników śruba-pręt

- zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta powyżej 120 stopni w dowolnej płaszczyźnie kręgosłupa

- możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kyfozy realizowana poprzez konstrukcje implantów

- śruby podciągowe/repozycyjne z możliwością repozycji trzonów kręgowych i z możliwością ostatecznego zablokowania układu na dowolnym etapie repozycji

- łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta

- pręty gładkie w różnych długościach od 8cm do 20cm

- wymagana stała i powtarzalna siła docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący)

- instrumentarium umożliwiające nastawianie kręgozmyku w oparciu o jeden segment ruchowy kręgosłupa

- materiał: tytan

- komplet: 4 śruby transpedikularne, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny.

V. Stabilizacja małoinwazyjna – przeznasadowa:

a) Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej krótkoodcinkowej:

Wymagania:

- komplet: 4 kaniulowane śruby przeznasadowe, 2 wygięte pręty do połączenia

śrub, 4 druty do wprowadzania śrub przez nasady trzonów, 4 elementy blokujące, igły

do transpedikularnego nakłucia trzonu,

- wielokątowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby

- walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby

- system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie

(zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny)

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13mm

- średnica śrub 5,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm

- pręty gładkie, wstępnie wygięte w różnych długościach od 8 cm do 10 cm z ostrym końcem

- kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie prętami.

- instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub.

- instrumentarium zapewniające wykonanie przezskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplantowane przezskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub)

- materiał: stop tytanu

b) Zestaw do małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji przeznasadowej wielosegmentowej

kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego

Wymagania:

- wielokątowe kaniulowane śruby przeznasadowe tulipanowe z możliwością centralnego

osadzenia pręta w osi śruby,

- stożkowy kształt rdzenia śruby i walcowy kształt gwintu,

- dostępne śruby przeznasadowe o średnicach 4,5 mm, 5,5 mm, 6,6 mm i 7,5 mm oraz

o długościach 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm,

- w zestawie proste, gładkie pręty o długościach od 70 do 260 mm z ostrym końcem

ułatwiającym aplikację przezskórną,

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco- mocującym nie może

przekraczać 13 mm,

- system mocowania pręta do śruby oparty na jednym elemencie blokująco- zabezpieczającym

z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra,

- zestaw winien zapewniać odpowiednią, stałą i powtarzalna siłę docisku elementu blokującego

(klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący),

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie oraz możliwość rewizyjnego

usunięcia implantów,

- w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji

na śrubie,

- kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub przez

nasadowych,

- w instrumentarium dostępna wyginarka pręta,

- możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich

nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia,

- określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (aplikacja pręta na zasadzie

„wolnej ręki” bez mocowania elementów wprowadzających na śrubach)

- możliwość wielopoziomowej stabilizacji kręgosłupa,

- materiał: stop tytanu,

- możliwość stosowania neuromonitoringu śródoperacyjnego w trakcie aplikacji śrub,

- system kompatybilny z neuronawigacją śródoperacyjną,

- skład kompletu: 8 kaniulowanych śrub przeznasadowych, 2 pręty do połączenia śrub,

4 druty do wprowadzania śrub przez nasady trzonów, 8 elementów blokujących, igła

do transpedikularnego nakłucia trzonu.

c) Kyfoplastyka

Wymagania:

- zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym

- jednorazowy sterylny zestaw umożliwiający leczenie złamań kompresyjnych trzonów kręgów poprzez stabilizację z możliwością zastosowania balonów na wielu poziomach u tego samego pacjenta wraz z kiuretą do przygotowania loży dla balonów

- radiocieniujący cement kostny w formie proszku + lipidowy składnik płynny

- mikser do zarabiania i przenoszenia cementu kostnego.


PAKIET NR 2 – implanty kręgosłupowe II – winien posiadać następujące parametry:

a) proteza trzonu kręgowego - odcinek piersiowo-lędźwiowy

- implant tytanowy,

- wysokości implantu 20 do około 100 mm, jedna średnica rdzenia protezy, różne wielkości płytek granicznych (3 wielkości), różne kąty nachylenia płytek granicznych (od -5 do 20 stopni),

- możliwość zastąpienia jednego, dwóch lub trzech sąsiednich trzonów kręgowych,

- możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy),

- samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących,

- płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni,

- w płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych,

- struktura implantu umożliwiająca obłożenie protezy przeszczepami kostnymi/biomateriałem: średnica rdzenia nie przekraczająca 14mm (+/-1mm),

- otwarta struktura płytek granicznych ułatwiająca przerost kostny,

- możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym (skok co 0,75mm).

- w instrumentarium dystraktor małoinwazyjny z mechanizmem typu „ratchet”, pozwalający na endoskopowe założenie implantuj,

- w instrumentarium narzędzie do śródoperacyjnego pomiaru wielkości dystansu międzytrzonowego (zastępujące implant próbny),

- instrumentarium umożliwiające implantację z dostępu przedniego, przednio-bocznego i tylno-bocznego,

- instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

b) zespolenia transpedikularne do odcinka lędźwiowego

- materiał: tytan.

- zestaw podstawowy: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny.

- Śruby transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/-45 stopni), dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, otwarte od góry (osadzanie pręta z góry w osi śruby). Długość śrub w przedziale 20-100 mm. Średnica śrub 4,0 – 9,0 mm (stopniowane co 1 mm), kodowana kolorami. Wydłużony kielich główki umożliwiający stopniową korekcję „in situ” na długim i krótkim dystansie. Blokada śrub dwustopniowa pozwalająca na przeprowadzenie oddzielnie dwóch kombinacji:

- utrzymanie pręta w śrubie i blokada wieloosiowości śruby

- ostateczne zablokowanie pręta w śrubie

- Możliwość blokowania śrub ze stałą powtarzalną siłą docisku (śrubokręt dynamometryczny)

- Możliwość odblokowania śruby na pręcie, z jednoczesnym zachowaniem ustalonego kąta śruby (utrzymana blokada wieloosiowości śruby; opcja dotycząca każdej śruby dostępnej w zestawie).

- Możliwość przeprowadzania jednocześnie: kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji równoległej segmentu.

- Możliwość utrzymania zablokowanej kątowo główki śruby przy równoczesnym zwolnieniu blokady pręta.

- Implanty trwale znakowane.

- W zestawie narzędzia umożliwiające odłamanie wydłużonego kielicha śruby, dystrakcję, kompresję,

- W zestawie narzędzia do derotacji trzonów kręgowych.

- W zestawie śrubokręt dynamometryczny typu „star drive T25” z mechanizmem „ratchet”.

- W zestawie pręt próbny, do utworzenia wzorca dla pręta właściwego.

- Łącznik poprzeczny z możliwością ustawienia kątowego względem prętów głównych, (opcjonalnie dostępne również łączniki poprzeczne wstępnie zmontowane).

- Instrumentarium wraz z implantami w kontenerach przeznaczonych do ich przechowywania i sterylizacji.

c) proteza trzonu kręgowego, odcinek szyjny

- implant wykonany z PEEK, niewymagający wstępnego montażu, sterylny.

- implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI.

- w implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji.

- wysokości implantu od około 17 do 70 mm.

- możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych.

- możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”.

- blokada implantu wykonana z PEEK.

- płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji.

- możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.

- implanty posiadające trwałe oznaczenia.

- instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.d) klatka międzytrzonowa odcinka lędźwiowego

- klatki o kształcie fasolowatym/bananowym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylne.

- klatki wykonane z PEEK, posiadające 3 znaczniki radiologiczne

- specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji

- otwarta struktura implantów umożliwiająca wypełnienie biomateriałem i ułatwiająca przerost tkanki kostnej

- mimimum 6 rozmiarów implantów: wysokości 7-17 mm.

- w zestawie narzędzia do otwierania przestrzeni międzytrzonowej

- w zestawie implanty próbne umożliwiające optymalną dystrakcję i dobór właściwego rozmiaru klatki

- w zestawie instrumentarium pozwalające na bezpieczne, śródoperacyjne usunięcie implantu

- w zestawie instrument pozwalający na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału w klatce.

- w zestawie narzędzia umożliwiające wytworzenie loży pod implant - 3 typy - zarówno proste jak i uwzględniające kąt implantacji – zagięte oraz dystraktor międzytrzonowy

- narzędzia umożliwiające upakowanie przeszczepów kostnych w przestrzeni międzytrzonowej

- instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

e) stabilizacja zęba obrotnika śrubą kompresyjną

- śruby kaniulowane, kompresyjne (z gwintem długości 12 mm), samowiercące.

- śruby o średnicy gwintu 3,5 mm, średnicy rdzenia 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm.

- średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt.

- długość śrub 36 - 50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach.

- w zestawie penceta do podawania śrub.

- w zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby.

- instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby.

- w zestawie druty Kirschner’a średnicy 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką).

PAKIET NR 3 – implanty kręgosłupowe III – winny posiadać następujące parametry:

I. Zestaw do osteosyntezy transpedikularnej wraz ze stabilizacją międzytrzonową PLIF/TLIF.

a) Stabilizator transpedikularny

- Pręt o średnicy 5,4mm

- Śruby kręgowe w wersji sztywnej (jednoosiowej) oraz ruchomej (wieloosiowej) w średnicach 5mm, 6mm, 7mm oraz długościach od 30mm do 50mm, stopniowane co 5mm

- Śruby wyciągowe o średnicy 6mm w długościach 35, 40, 45 mm

- Śruby ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie

- Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości

- Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm

- Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 350mm

- Łącznik poprzeczny z możliwością profilowania kąta

- kompaktowy zestaw narzędzi zawarty w jednym kontenerze

- niski profil systemu: całkowita łba wysokość śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta

- średnica łba śruby 14mmb) Stabilizator międzytrzonowy PLIF

- sterylne klatki międzytrzonowe do techniki PLIF w wysokościach od 8mm do 14mm i dwóch kątach skosu: 0 i 5 stopni. Dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki bloczka z trójfosforanu wapnia

- materiał PEEK

- obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej zwiększający pierzchnie kontaktu z powierzchniami trzonów oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej

- niesymetryczna budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniające lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej

- implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, pionowej ścianie klatki. Mikroruchomość stymuluje lepszy jakościowo zrost kostny

- znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG.

c) Stabilizator międzytrzonowy TLIF

- sterylne klatki międzytrzonowe do techniki TLIF w wysokościach od 8mm do 14mm. Dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki bloczka z trójfosforanu wapnia

- materiał PEEK

- obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej zwiększający pierzchnie kontaktu z powierzchniami trzonów oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej

- niesymetryczna, bananowa budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniające lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej oraz umożliwiająca implantacje w technice TLIF

- implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, pionowej ścianie klatki. Mikroruchomość stymuluje lepszy jakościowo zrost kostny

- znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG.
II. Zestaw do osteosyntezy szyjnej wraz ze stabilizacją międzytrzonową z możliwością artroplastyki

a) Stabilizator płytkowy

- Płytki szyjne w długościach od 20mm do 90mm z wbudowanym mechanizmem blokowania wkręta przed wykręcaniem

- wysokość płytki 1,5mm

- gniazda dla wkrętów z pozwalające na dynamizację stabilizacji – zapewniające mikroruchy wkręta względem płytki

- wkręty kostne w dwóch średnicach i długościach od 14mm do 18mm

- kompaktowy zestaw narzędzi do płytki i klatki zawarty w jednym kontenerzeb) Stabilizator płytkowy jednostronny/skośny

- płytki szyjne dwuotworowe pozwalające na modularne połączenie z klatką międzytrzonową szyjną

- płytka pozwalająca na skośne ustawienie w celu stabilizacji wielopoziomowej

- kompaktowy zestaw narzędzi do płytki i klatki zawarty w jednym kontenerzec) Klatka międzytrzonowa szyjna

- sterylne klatki międzytrzonowe z anatomicznym (obłym) odwzorowaniem powierzchni będących w kontakcie z powierzchniami trzonów szyjnych. Dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki bloczka z trójfosforanu wapnia

- centralne mocowanie klatki uchwytem z blokadą głębokości wprowadzenia implantu.

- brak elementów metalowych poza znacznikami radiologicznymi

- powierzchnia ząbkowana

- materiał PEEK

- na powierzchniach granicznych górnych i dolnych 4 płetwy stabilizujące zwiększające umocowanie klatki w przestrzeni

- implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, pionowej ścianie klatki. Mikroruchomość stymuluje lepszy jakościowo zrost kostny

- kompaktowy zestaw narzędzi do płytki i klatki zawarty w jednym kontenerze

d) Sztuczny dysk odcinka szyjnego

- konstrukcja trzyelementowa

- polietylenowe jądro o zmiennym położeniu w czasie funkcjonalnej pracy dysku

- tytanowe płytki graniczne umożliwiające wykonanie badania Mri z minimalną ilością artefaktów, powierzchnie graniczące z kością pokryte powierzchnią porowatą Diamolith zapewniającą wtórną stabilizację poprzez przerost kostny

- powierzchnia jądra oraz współpracującej z nią węwnętrznej powierzchni dolnej płytki o różnym promieniach krzywizny zapewniająca absarbjce wstrząsów

- dostarczana wraz z przeziernym uchwytem umozliwiającym kontrolę położenia dysku w czasie implantacjiIII. Zestaw do osteosyntezy międzytrzonowej lędźwiowej z dostępu przedniego z możliwością artroplastyki

a) Klatka międzytrzonowa lędźwiowa

- sterylne klatki międzytrzonowe z anatomicznym (obłym) odwzorowaniem powierzchni będących w kontakcie z powierzchniami trzonów lędźwiowych. Dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki bloczka z trójfosforanu wapnia

- centralne oraz skośne mocowanie klatki uchwytem umożliwiające reazlizację dostpu przedniego oraz przedniobocznego.

- powierzchnia ząbkowana

- materiał PEEK

- na powierzchniach granicznych górnych i dolnych 2 piny stabilizujące zwiększające umocowanie klatki w przestrzeni

- implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, pionowej ścianie klatki. Mikroruchomość stymuluje lepszy jakościowo zrost kostny

- kompaktowy zestaw narzędzi
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna