Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Pobieranie 177,11 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar177,11 Kb.


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE

UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN


NIP 665-104-26-75

Tel. (0-63) 240-40-00, Sekcja Zamówień Publicznych 240-41-33

REGON 000311591

Fax. (0-63) 240-65-44, Sekcja Zamówień Publicznych 240-41-34

Adres strony internetowej:

www.szpital-konin.ple-mail. szpital@szpital-konin.pl,

Sekcja Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.pl
Nr sprawy: WSZ-FZ-65/2009SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, skokowego, ramiennego i stawów paliczków dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie w kwocie o wartości poniżej


206 000 euro
,
ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 08.09.2009 r.

Cena SIWZ – 20,00 zł
Termin składania ofert:

17.09.2009 r. , godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.09.2009 r., godz. 11:00Zatwierdzam, dnia 08.09.2009 r.


Dyrektor WSZ w Koninie

Sławomir Matysiak

CPV: 33.14.17.50-2


§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin


§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 206000 euro.
§3 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, ramiennego, skokowego i stawów paliczków zgodnie z opisem i w ilościach jak niżej:PAKIET I

System endoprotez : 1. System endoprotez stawu biodrowego,

 2. System endoprotez stawu kolanowego,

 3. System endoprotez stawu ramiennego,

 4. Endoproteza stawu skokowo-goleniowego,

 5. Endoproteza stawów paliczkowych ręki

Minimalne wymagania techniczne.

Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego składająca się z elementu udowego (kapy) i panewki. (opis)

Komponent udowy i panewkowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego bez zastosowania wkładki polietylenowej (artykulacja typu metal na metal). Część udowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego ze zwężającym się dystalnie bolcem mocującym i z wewnętrzną geometrią w kształcie stożka dającą możliwość maksymalnej oszczędności tkanki kostnej. Cześć udowa w rozmiarach od 39 do 63 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm.Część panewkowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem


w rozmiarach od 44 do 70 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm.

System musi posiadać możliwość rewizji z użyciem dużej głowy kompatybilnej z założoną panewką typu resurfacing


Endoproteza bezcementowa szyjkowa stawu biodrowego składająca się z trzpienia anatomicznego krótkiego, głowy metalowej, panewki tytanowej press-fit i wkładu polietylenowego. (opis)

Trzpień bezcementowy krótki, anatomiczny tzn. osobno dla biodra lewego i prawego, zakładany


w technice minimally invasive, oszczędzający kość krętarza większego oraz szyjki kości udowej, tytanowy, pokryty Porocoat`em oraz hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać nacięcia poprzeczne zapewniające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania trzpieni typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki).

Panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew. 46mm do 66mm ze skokiem co 2mm. lub do wyboru panewka typu pressfit, tytanowa,


z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub lub bez, o rozmiarach zewnętrznych od 48mm do 66mm ze skokiem co 2mm. Wkład polietylenowy o średnicy wew. 28mm. z zerowym lub dziesięciostopniowym off-set’em

Opcjonalnie system musi mieć możliwość użycia głowy ceramicznej lub dużej głowy typu resurfacing, oraz wkładu panewki ceramicznego i wkładu panewki metalowego.

Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego składająca się z trzpienia, głowy metalowej,

panewki tytanowej typu press-fit i wkładu polietylenowego. (opis)

Trzpień modularny, prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza; porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 110 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 6mm do 20mm, posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych ze 125o kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz specjalnych trzpieni bezkołnierzowych typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki).

Głowa metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki.

Panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew. 46mm do 66mm ze skokiem co 2mm. lub do wyboru panewka typu pressfit, tytanowa,
z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub lub bez, o rozmiarach zewnętrznych od 48mm
do 66mm ze skokiem co 2mm. Wkład polietylenowy o średnicy wew. 28mm z zerowym lub dziesięciostopniowym off-set’em.

Opcjonalnie system musi mieć możliwość użycia panewki wkręcanej, głowy ceramicznej lub dużej głowy typu resurfacing oraz wkładu panewki ceramicznego i wkładu panewki metalowego.

System musi posiadać możliwość użycia kompatybilnego trzpienia rewizyjnego.
I. System endoprotez stawu biodrowego:


 1. Implanty do kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego

Komponent udowy i panewkowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Połączenie stawowe komponentów bez zastosowania wkładki polietylenowej – artykulacja typu metal-metal, powierzchnie współpracujące gładko polerowane.

Część udowa (kapa) ze zwężającym się dystalnie bolcem mocującym i z wewnętrzną geometrią


w kształcie stożka, co pozwala maksymalnie oszczędzić tkankę kostną. Mocowana na cemencie chirurgicznym. Część udowa w rozmiarach od 39 do 63mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2mm.

System musi posiadać opcję rewizyjną elementu udowego tzw. dużą głowę modularną, pozwalającą pozostawić część panewkową. Głowa modularna kompatybilna z trzpieniami o stożku 12/14, min. 3 długości szyjki, średnice zewnętrzne w zakresie od 39 do 63mm ze skokiem co 2mm.

Panewka bezcementowa press-fit z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem, dostępna w rozmiarach od 44 do 70mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2mm.
Ilość 5 sztuk.


 1. Endoproteza bezcementowa szyjkowa stawu biodrowego składająca się z trzpienia anatomicznego krótkiego, głowy metalowej, panewki tytanowej press-fit i wkładu polietylenowego. (opis)

Trzpień bezcementowy krótki, anatomiczny tzn. osobno dla biodra lewego i prawego, zakładany
w technice minimally invasive, oszczędzający kość krętarza większego oraz szyjki kości udowej, tytanowy, pokryty Porocoat`em oraz hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać nacięcia poprzeczne zapewniające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania trzpieni typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki).

Panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew. 46mm do 66mm ze skokiem co 2mm lub do wyboru panewka typu pressfit, tytanowa,


z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub lub bez, o rozmiarach zewnętrznych od 48mm
do 66mm ze skokiem co 2mm. Wkład polietylenowy o średnicy wew. 28mm z zerowym lub dziesięciostopniowym off-set’em

Opcjonalnie system musi mieć mozliwość użycia głowy ceramicznej lub dużej głowy typu resurfacing oraz wkładu panewki ceramicznego i wkładu panewki metalowego.


Ilość 5 sztuk.


 1. Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego składająca się z trzpienia, głowy metalowej, panewki tytanowej typu press-fit i wkładu polietylenowego. (opis)

Trzpień modularny, prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza; porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 110 mm
do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 6mm do 20mm, posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych ze 125o kątem szyjki w rozmiarach
od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz specjalnych trzpieni bezkołnierzowych typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki).

Głowa metalowa o średnicy 28mm w pięciu długościach szyjki.

Panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, sferyczna z samocentrującym gwintem o rozmiarach średnicy zew. 46mm do 66mm ze skokiem co 2mm lub do wyboru panewka typu pressfit, tytanowa,
z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub lub bez, o rozmiarach zewnętrznych od 48mm do 66mm ze skokiem co 2mm. Wkład polietylenowy o średnicy wew. 28mm. z zerowym lub dziesięciostopniowym off-set’em.

Opcjonalnie system musi mieć mozliwość użycia panewki wkręcanej, głowy ceramicznej lub dużej głowy typu resurfacing oraz wkładu panewki ceramicznego i wkładu panewki metalowego.

System musi posiadać możliwość użycia kompatybilnego trzpienia rewizyjnego.

Trzpień modularny, prosty, uniwersalny (nieanatomiczny), zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza; porowaty na całej długości oraz na całej długości pokryty hydroksyapatytem, w rozmiarach od 125mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz specjalnych trzpieni bezkołnierzowych typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki).

Głowa metalowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki.

Panewka bezcementowa wkręcana w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego


ze specjalnym gwintem w postaci cienkich blaszek (opcjonalnie napylona hydroksyapatytem)
w rozmiarach zewnętrznych od 44 do 66 mm ze skokiem co 2mm.

Wkład polietylenowy z offsetem 0 lub 10 stopniowym off-set’em wykonany z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni co daje mu specjalne właściwości nazywane cross link polietylen w rozmiarach 46-66mm ze skokiem co 2mm.

Wkładka metalowa wysoce polerowana wykonana ze stopu kobalt-chrom w rozmiarach 44-60mm.

Głowa metalowa wysoce polerowana wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego o średnicy 28mm


w trzech długościach szyjki.

Wkładka ceramiczna (alumina z cyrkonią) w rozmiarach 48-66mm ze skokiem co 2mm.

Głowa ceramiczna o średnicy 28mm w 3 długościach szyjki lub 36mm w 4 długościach szyjki.

Zaślepka do panewki

Panewka bezcementowa, sferyczna, tytanowa, typu press-fit, posiadająca okładzinę typu porocoat, pełna (bez otworów) lub z otworami dającymi możliwością zastosowania śrub mocujących
w rozmiarach zewnętrznych od 46 do 66 mm ze skokiem co 2mm.

Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni co daje mu specjalne właściwości nazywane cross link polietylen. Wkładka polietylenowa symetryczna lub z 10 stopniowym offsetem (wymagane posiadanie obydwu opcji).

Śruba do kości gąbczastej

Zaślepka do panewki

Wkładka ceramiczna w rozmiarach 46-66mm ze skokiem co 2mm.

Głowa ceramiczna o średnicy 28mm w trzech długościach szyjki.

Zaślepka do panewki

Ilość 30 sztuk.
 1. Endoproteza rewizyjna.

Trzpień rewizyjny bezcementowy, wykonany ze stopu tytanowego, prosty, kołnierzowy, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, prostokątny
w przekroju. Wymagana długość trzpieni: minimum 180 mm do max 240 mm włącznie, w min. pięciu rozmiarach. Trzpień musi posiadać szczeliny w części dystalnej zwiększające elastyczność trzpienia. Stożek 12/14.
Ilość 3 sztuki.


 1. Endoproteza bipolarna stawu biodrowego.

Trzpień tytanowy, prosty, cementowy, samocentrujący, stożek 12/14, zwężający się dystalnie
o owalnym przekroju, w pięciu podstawowych rozmiarach

Głowa bipolarna sferyczna, wykonana ze stopu kobalt-chrom-molibden i polietylenu, stanowiąca fabrycznie jedną całość, w rozmiarach 42-56mm ze skokiem co 2mm w dwóch długościach szyjki; głowa wew. Metalowa.


Ilość 20 sztuk


 1. Endoproteza totalna cementowa stawu biodrowego

Trzpień tytanowy, prosty, cementowy, samocentrujący, stożek 12/14, zwężający się dystalnie
o owalnym przekroju, w pięciu podstawowych rozmiarach.

Panewka wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, wyposażona w dystansery wykonane z cementu kostnego w rozmiarach od 44 do 58mm.

Głowa metalowa o średnicy 28 mm w 4 długościach szyjki.
Ilość 20 sztuk
II. System endoprotez stawu kolanowego


 1. Endoproteza stawu kolanowego całkowita

Endoproteza cementowa stawu kolanowego kłykciowa, modularna, trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa).

Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego

posiadający opcję zachowania lub wycięcia więzadła krzyżowego tylnego.

Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana. Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości cross link polietylen o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie: odpowiednio 8mm,10mm, 12.5mm,15mm. Możliwość zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy.

Zarówno część udowa, jak i piszczelowa powinny posiadać możliwość zastosowania trzpieni przedłużających oraz podkładek wyrównawczych. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonego na cemencie.

Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór opcji śródoperacyjnie.


Ilość 23 sztuki


 1. Endoproteza stawu kolanowego mobile bearing

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, kłykciowa, modularna, trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa).

Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego posiadający opcję zachowania lub wycięcia więzadła krzyżowego tylnego.

Komponent piszczelowy uniwersalny, modularny, kobaltowo-chromowy. Powierzchnia styku komponentu z wkładką polietylenową wysoce polerowana. Trzpień tacy piszczelowej posiadający skrzydełka lub żebrowanie zapobiegające rotacji.

Wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 25mm. Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień, stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne 5mm zgrubienie zapobiegające dyslokacji.

Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonego na cemencie.
Ilość 5 sztuk


 1. Endoproteza stawu kolanowego całkowita z polietylenową częścią piszczelową tzw. all poly

Endoproteza cementowa stawu kolanowego kłykciowa, modularna, dwuelementowa (część udowa, polietylenowa część piszczelowa).

Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego

posiadający opcję zachowania lub wycięcia więzadła krzyżowego tylnego. Element udowy posiadający możliwość przykręcenia trzpieni przedłużających.

Polietylenowa część piszczelowa w czterech rozmiarach, cementowana, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości cross link polietylen o różnych grubościach odpowiednio: 8mm, 10mm, 12.5mm,15mm.

Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonego na cemencie.

Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór opcji śródoperacyjnie.


Ilość 5 sztuk


 1. Rewizyjna, całkowita endoproteza stawu kolanowego

Endoproteza cementowa stawu kolanowego kłykciowa, modularna tylnie stabilizowana.

Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w opcji wycięcia więzadła krzyżowego tylnego. Element udowy posiadający możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących ubytki kłykciowe, dystalne w rozmiarach 4 – 16mm i tylnych w rozmiarach 4 i 8mm.

Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana. Opcjonalnie możliwość wykorzystania tacy piszczelowej z offsetem. Część piszczelowa posiadająca możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących 10 i 20sto stopniowych, pełnych (pod całą tacę piszczelową) lub połowiczych (wyrównującą ubytki 1 kłykcia).

Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości cross link polietylen, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w różnych grubościach od 10mm do 30mm. Wkładka zapewnia półzwiązanie protezy. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu.

Ilość 3 sztuki
III. System endoprotez stawu ramiennego.


 1. Endoproteza stawu ramiennego całkowita

Endoproteza stawu ramiennego całkowita, trzyczęściowa (trzpień, głowa, część panewkowa). Trzpień tytanowy w 10 rozmiarach, bezcementowy. Głowa w 2 opcjach: standardowa i niesymetryczna. Głowa standardowa w 5 rozmiarach od 40 mm do 56 mm ze skokiem co 4 mm i w wysokościach 15, 18 i 21 mm . Głowa niesymetryczna w 4 rozmiarach od 44 mm do 56 mm ze skokiem co 4 mm i w 2 wysokościach 18 i 21 mm.

Część panewkowa polietylenowa, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym. System posiada i opcję urazową.

Ilość 4 sztuki


 1. Endoproteza stawu ramiennego powierzchniowa

Endoproteza powierzchniowa (resurfacyjna) głowy kości ramiennej, bezcementowa, wykonana
ze stopu kobaltowo-chromowego, pokryta od wewnątrz hydroksyapatytem, w 10 rozmiarach.

Ilość 2 sztuki
 1. Endoproteza odwrócona stawu ramiennego bezcementowa

Trzpień tytanowy w 5 rozmiarach, bezcementowy, pokryty hydroksyapatytem.

Nasada kości ramiennej w 3 rozmiarach, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem.

Polietylenowa panewka kości rammiennej w 2 rozmiarach 36mm i 42mm (od 0 do 9mm) z opcją lateralizacji.

Płytka panewkowa uniwersalna, bezcementowa, mocowana 4 śrubami.

Głowa panewkowa metalowa w 2 rozmiarach: 36 i 42mm.

Śruba sferyczna 2szt.

Śruba płaska 2szt.

Ilość 2 sztuki
IV. Endoproteza stawu skokowo-goleniowego
Trzyelementowa endoproteza całkowita stawu skokowo-goleniowego:

a) Element piszczelowy bezcementowy, wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego z krótkim trzpieniem śródszpikowym. Powierzchnia implantu porowata, wykonana w technologii Porocoat,


w 6 wielkościach komponentu. Powierzchnia styku z wkładką polietylenową gładka, polerowana.

b) Element piszczelowy bezcementowy, wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego z krótkim trzpieniem śródszpikowym. Powierzchnia implantu porowata, wykonana w technologii Porocoat,


w 6 wielkościach komponentu. Powierzchnia styku z wkładką polietylenową gładka, polerowana.

c) Wkładka polietylenowa o różnej grubości od 3 mm do 11 mm, zwiększająca się co 2 mm, niezwiązana z pozostałymi elementami.

Ilość 6 sztuk
V. Endoproteza stawów paliczkowych ręki

Endoproteza silikonowa stawów śródręczno-paliczkowych ręki w 7 rozmiarach z kątem neutralnego zgięcia 30 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku oraz endoproteza silikonowa stawów międzypaliczkowych ręki w 5 rozmiarach z kątem neutralnego zgięcia 15 stopni odpowiadającym naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku.

Instrumentarium powinno składać się z raszpli proksymalnych i dystalnych, przymiarowych implantów oraz tarnika początkowego.

Ilość 10 sztuk


Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni:

a) jednorodne instrumentarium do implantacji wszystkich oferowanych typów endoprotez,

b) szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie endoprotezy
PAKIET II

I. System endoprotez stawu biodrowego:

1. Implanty do kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego

Totalna endoproteza powierzchniowa zastępująca powierzchnię stawową, sprowadzająca do niezbędnego minimum resekcję kości tzw. resurfacing. Komponent udowy i panewkowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z wysoką zawartością węgla. Implant panewkowy pozbawiony wkładki polietylenowej. Dopuszczalnym typem artykulacji implantu jest artykulacja metal/metal, tak by wyeliminować produkty zużycia polietylenu co w konsekwencji eliminuje zjawisko osteolizy tkanki kostnej wokół implantu. Gładkość implantu może maksymalnie wynosić 0,01 μ zaś odchylenie od sferyczności nie może być większe niż 5 μ. Komponent udowy powinien być dostępny w rozmiarach od 38mm do 60 mm ze skokiem, co 2 mm. Panewka od strony zewnętrznej pokryta warstwą porowatego tytanu a także z opcją tytanu i hydroksyapatytu. Średnica zewnętrzna od 44 do 66 mm ze skokiem co 2mm. W ramach systemu dostępność rewizyjnych implantów głowy, o średnicach od 38 mm do 60 mm, stosowane w przypadku konieczności usunięcia komponentu.

Instrumenty dostarczane do zabiegu.

Ilość 3 sztuki


2. Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego składająca się z trzpienia krótkiego, głowy metalowej, panewki tytanowej press-fit i wkładu polietylenowego.

Trzpień tytanowy przynasadowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, samocentrujący się w kanale szpikowym ( nie wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo. Trzpień powinien posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych trzpieni, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy ( tzw. offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Zamiennie trzpienie pokryte HA. Trzpień umożliwiający zastosowanie przedniej międzymięśniowej minimalnie inwazyjnej techniki operacyjnej.


Panewka sferyczna typu „pressfit”. Wykonana ze stopu tytanu z pokryciem Plasma Spray+HA. Nieznacznie spłaszczona na biegunie – co pozwala na równomierny rozkład sił w czasie implantacji, łatwiejsze osadzanie implantu oraz wyeliminowanie efektu „odbicia” panewki.

Zamawiający wymaga by panewka posiadała zgrubienie na brzegu co pozwala na zwiększenie kąta nachylenia, gdyż zwiększa stabilność rotacyjną. Implant musi być dostosowany do stosowania artykulacji: – polietylen/metal. Implanty powinny występować w min. 11 rozmiarach od 44 mm do 64 mm ( średnica zewnętrzna panewki). Czasza panewki lita z zaślepionymi otworami na śruby 6,5mm, umożliwiającymi dodatkową stabilizację. Wkład polietylenowy z zawartością witaminy E. Opcjonalnie system winien mieć możliwość użycia głów 22 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm. Głowa metalowa. Instrumenty dostarczane na czas obowiązywania umowy.

Ilość 3 sztuki
3. Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego składająca się z trzpienia, głowy metalowej, panewki tytanowej typu press-fit i wkładu polietylenowego

Trzpień samoblokujący, samocentrujący a jednocześnie zachowujący standardową geometrię endoprotezy anatomicznej, posiadający różne krzywizny powierzchni bocznych powodujących dopasowanie do anatomii nasady bliższej i zwiększenie kontaktu tkanki kostnej z powierzchnią implantu. Trzpień w części dystalnej wygięty. Szyjka trzpienia posiada przewężenie, ograniczające możliwość konfliktu pomiędzy szyjką a implantem panewki, jednocześnie zwiększa zakres ruchu. Trzpień pokryty hydroksyapatytem na całej długości. Posiada 18 rozmiarów tj.: po 9 lewych i 9 prawych posiadających antywersje 6°. Dla dodatkowego zwiększenia kontaktu implantu z tkanką kostną każdy implant posiada w części proksymalnej pionowe rowki.Panewka sferyczna typu „pressfit”. Wykonana ze stopu tytanu z pokryciem Plasma Spray + HA. Nieznacznie spłaszczona na biegunie co pozwala na równomierny rozkład sił w czasie implantacji, łatwiejsze osadzanie implantu oraz wyeliminowanie efektu „ odbicia” panewki.

Panewka posiada zgrubienie na brzegu co pozwoli na zwiększenie kąta nachylenia, gdyż zwiększa stabilność rotacyjną. Implant musi być dostosowany do stosowania artykulacji: - polietylen/ metal. Implanty występują w min. 11 rozmiarach od 44 mm do 64 mm ( średnica zewnętrzna panewki). Czasza panewki lita z zaślepionymi otworami na śruby 6,5 mm, umożliwiającymi dodatkową stabilizację.

Zamiennie

Panewka typu „ częściowy pressfit”. Wykonana ze stopu Ti-6A1-4V. Wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo. Implant dostosowany do stosowania artykulacji: - polietylen/metal. Czasza panewki lita z zabezpieczonymi otworami na śruby.
Wkładka wykonana z polietylenu najwyższej jakości z odpowiednią kapą antyluksacyjną, polietylenowa. Rozmiary wewnętrzne wkładek: - 28 mm zamiennie – 32 mm.

Głowa CoCr 28/32 mm.

Instrumenty dostarczane na czas obowiązywania umowy.

Ilość 20 sztuk


4. Endoproteza rewizyjna

Endoprotezy z długim dwuczęściowym trzpieniem pozwalające na osobne dopasowanie implantu w części bliższej i trzpienia śródszpikowego. System zawierający dużą różnorodność komponentów bliższych oraz trzpieni śródszpikowych, pozwalający na sródoperacyjne „zbudowanie” implantu najlepiej dopasowanego do anatomii pacjenta. Implantacja bezcementowa i z użyciem cementu kostnego. Komponenty bliższe dostępne w trzech typach: bezkołnierzowym, z kołnierzem zapewniającym dodatkowe podparcie na ostrodze oraz z protezą ostrogi stosowaną w poważnych ubytkach kości w nasadzie bliższej ( łącznie ponad 30 różnych implantów). Tytanowe pokrycie, wykonane w technologii Plasma Spray, pozwalające na wzrost kości w strukturę metalu, dając stabilne umocowanie endoprotezy. Jednocześnie warstwa Plasma Spray winna blokować migrację wzdłuż trzpienia cząstek polietylenu z panewki, zapobiegając osteolizie kości. System oferujący bogaty wybór trzpieni śródszpikowych: krótkich lub długich, prostych lub zakrzywionych. Dodatkowo stożkowe trzpienie typu Wagner pozwalające na oparcie endoprotezy w trzonie kości, stosowane w sytuacjach, gdy podparcie implantu w nasadzie nie jest możliwe. Połączenie części bliższej implantu z trzpieniem poprzez mechanizm stożka Moorse’a z dodatkowym zabezpieczeniem śrubą.

Panewka typu „podwójnie mobilna”. Implant głowy porusza się wewnątrz polietylenowej wkładki, która dodatkowo ma możliwość ruchu wewnątrz wypolerowanej, metalowej czaszy panewki. Konstrukcja zapobiegająca zwichaniu endoprotezy, zmniejszająca naprężenia pomiędzy kością i metalową czaszą ( zmniejszając w ten sposób ryzyko obluzowania) a także pozwalająca na uzyskanie wyjątkowo dużego zakresu ruchu. Szczególnym wskazaniem do stosowania jest zwiększone ryzyko zwichnięcia endoprotezy, na przykład operacje rewizyjne czy resekcje nasady bliższej uda. Wykonana ze stali chirurgicznej i może być mocowana z użyciem cementu kostnego bądź jako implant bezcementowy. Panewka bezcementowa, pokryta warstwą hydroksyapatylu, dostępna w trzech wersjach: press fit, pressfit z dodatkową stabilizacją dwoma bolcami i śrubą 4.5 mm oraz rewizyjnej. Panewka cementowa może być stosowana do operacji rewizyjnych ( z możliwością zastosowania koszyka typu Kerboull). Wkładki panewki wykonane z polietylenu ArCom.
Typ Kerboull Koszyk stalowy o średnicach 54,56,62 i 66mm wyposażony w wykonane z cementu kostnego „ dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Stosowany wraz ze śrubami stalowymi 4,5 mm.

Typ Burch/Schneider Koszyk tytanowy o średnicy 50 i 56 mm (prawy, lewy). Przystosowany do śrub panewkowych 6,5 mm.

Typ Bosch Koszyk tytanowy o średnicy 50, 56 i 60 mm. Przystosowany do śrub panewkowych 6,5 mm.

Typ Muller koszyk tytanowy o średnicach od 48 do 64 mm ( co 2 mm). Przystosowany do śrub panewkowych 6,5 mm
Siatka panewkowa. Sztywna siatka tytanowa o średnicach 50 i 58 mm. Umożliwia doginanie i docinanie do potrzebnego kształtu

Czasze rewizyjne do panewki wraz z klinami uzupełniającymi strop panewki. Czasze oraz kliny wykonane z tytanu o strukturze całkowicie porowatej. W implantach otwory na śruby mocujące. Średnice zewnętrzne czasz w minimum 12 rozmiarach od 54 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm.

Kliny dopasowane do wielkości czaszy, osobno pakowane w rozmiarach 52 mm, 54 mm, 56 mm i 58 mm. Każdy rozmiar w wersji SM/MD/LG

Polietylenowe wkłady dostosowane wielkością do czasz rewizyjnych

Głowa CoCr 28/32 mm

Instrumenty dostarczane do zabiegu

Ilość 2 sztuki

5. Endoproteza bipolarna stawu biodrowego

Trzpień anatomiczny przeznaczony do zastosowania z użyciem cementu kostnego. Gładki, polerowany implantowany wraz z centralizatorem. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Anatomiczna geometria, uwzględniająca zarówno antywersję jak i przodowygięcie, pozwalająca na uzyskanie równomiernej, odpowiednio grubej warstwy cementu kostnego wzdłuż całego trzpienia. Sześć rozmiarów prawych i sześć rozmiarów lewych.Głowa CoCr 28/32 mm

System głów bi-polarnych, w ramach którego dostępne są, wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego, czasze o średnicach od 41 mm do 58 mm. Wewnętrzna, polietylenowa wykładzina, z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie, pozwalająca na zatrzaśnięcie standardowych główek 28 mm stosowanych w normalnych endoprotezach biodra co umożliwia właściwe dobranie napięcia tkanek miękkich oraz długości kończyny. Zatrzaśnięcie główki wewnątrz czaszy bi-polarnej uzyskuje się poprzez zaciśnięcie polietylenowego pierścienia.
Instrumenty dostarczane na czas obowiązywania umowy

Ilość 15 sztuk


Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni:

a) jednorodne instrumentarium do implantacji wszystkich oferowanych typów endoprotez,

b) szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie endoprotezy.
Podane ilości są szacunkowe, ustalone na podstawie zużycia w roku poprzednim. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami zamawiającego.
§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.


§5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.


§6 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


§7 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


§8 Warunki płatności

Płatność uregulowana zostanie przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT.


§9 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym


i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia (o których mowa w § 10 SIWZ) potwierdzające ich spełnianie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”.


§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Inne dokumenty wymagane
w ofercie.


 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1.2. SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy” stanowiącym integralną jej część) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1.3. SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy” stanowiącym integralną jej część). Jednocześnie do oferty należy dołączyć:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1.1. i 1.4. SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, i że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy” stanowiącym integralną jej część). Jednocześnie do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca ma obowiązek złożyć:

- materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery, itp.)

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 3 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 2. Dokument, o którym mowa powyżej musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty, o których mowa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisem osób upoważnionych do podpisania oferty.

 4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia na podst. art. 23
  ust. 2 ustawy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców powinien oddzielnie spełniać warunki formalne, które dotyczą wykonawców, a wynikają z przepisów prawa i są określone w SIWZ. W przypadku wygrania postępowania wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy umowę konsorcjum.§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
  w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl;  (0-63) 240-41-33, faks (0-63) 240-41-34


§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

  1. w sprawach formalnych – Edyta Walentek – tel. (0-63) 240-41-33, faks 240-41-34

  2. w sprawach merytorycznych – lek. Jarosław Lubiatowski – Ordynator Oddziału Ortopedii
   i Traumatologii Narządu Ruchu – tel. (0-63) 240-43-10


§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień (art. 38 ust. 1 – 7 ustawy)

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zainteresowanemu Wykonawcy chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła
  do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

 3. Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.


§ 14 Wadium – nie zastosowano.

§ 15 Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.


§ 17 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.


§ 18 Opis sposobu przygotowania oferty


 1. Na ofertę składają się oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty
  i oświadczenia zgodnie z pkt 12 formularza oferty.

 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

 3. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

 5. Zamawiający zaleca trwałe zespolenie oferty.

 6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 8. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie
  z tym, że:

a) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 206000 euro na dostawę endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, skokowego, ramiennego i stawów paliczków dla potrzeb WSZ w Koninie, nr sprawy: WSZ-FZ-65/2009. Nie otwierać przed 17.09.2009 r., godz. 11:00”,b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.


§ 19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia 17.09.2009 r. do godz. 10:00. Oferty złożone
  po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
  na wniesienie protestu. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do 17.09.2009 r. do godz. 10:00.

 2. Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.09.2009 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ
  w Koninie, ul. Szpitalna 45
  (pokój nr 3/8).

 4. Otwarcie ofert jest jawne.

 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem,
  że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 18 pkt 8 pdpkt a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 18 pkt 8 a) SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.


§ 20 Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca w formularzu oferty podaje wartość netto oferty plus należny podatek VAT oraz wartość brutto oferty. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących


w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
§ 21 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.


§ 22 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.


 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: cena - 100%

 2. Sposób oceniania ofert:

Przyjmuje się skalę ocen jednakową dla wszystkich wymienionych kryteriów od 0-100 pkt. Punkty
za poszczególne kryteria będą mnożone przez ich wagę i tak wyliczone składniki będą sumowane.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów za cenę, tj. 100 pkt. Każdej następnej ofercie przyznana zostanie ilość punktów proporcjonalnie mniejsza z zastosowaniem wzoru:C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 100%
gdzie:

C – cena


CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty
 1. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu i podsumowane.

 2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.


§ 23 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przekazane
  do Biuletynu Zamówień Publicznych.


§ 24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy.

 2. Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym
  w zaproszeniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik Projekt umowy nr 65/2009. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.


§ 25 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie zastosowano.
§ 26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał


lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn., zm.) przysługują środki ochrony prawnej zgodne z zapisami działu VI ustawy.
§ 27 Jawność postępowania

 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia
  się od chwili ich otwarcia.

 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

 3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

 4. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.


§ 28 Inne informacje

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zastosuje aukcji elektronicznej.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).


§ 29 Załączniki do SIWZ - Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1.

 2. Formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 2.

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i zgodnie z §9 niniejszej SIWZ – załącznik nr 3.

 4. Projekt umowy 65/2009.
: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna