Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1,27 Mb.
Strona7/10
Data14.02.2018
Rozmiar1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………

........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:
CZĘŚĆ IV – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek
i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.


Rejon:


  1. 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Ostrowi Mazowieckiej,

  2. Grupy Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka ,

  3. Sekcji Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka,

  4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie dotyczy Węzła Łączności Ostrów Mazowiecka,

  5. Rejonowych Warsztatów Technicznych w Nowym Dworze Mazowieckim ( dotyczy pracowników i żołnierzy zawodowych – Ostrów Mazowiecka )

  6. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Komorowie),
L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość

w zamówieniu podstawowym

Cena
jednostkowa
brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia z rozmazem

szt.

1302

OB

szt.

103

Glukoza

szt.

1304

Cholesterol całkowity

szt.

1305

HDL

szt.

306

LDL

szt.

307

Mocz- badanie ogólne

szt.

108

Mocznik

szt.

109

Bilirubina całkowita

szt.

1010

Kreatynina

szt.

511

Aspat

szt.

1012

Alat

szt.

1013

GGTP

szt.

1014

Trójglicerydy

szt.

3015

APTT

szt.

116

WR/VDRL

szt.

117

CRP

szt.

118

TSH

szt.

119

ALP

szt.

120

ASO

szt.

121

HCV

szt.

522

HIV

szt.

523

HBS przeciwciała

szt.

524

Antygen HBS

szt.

3


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

25

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

80


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

26

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

10027

Konsultacja neurologiczna

szt.

1028

Konsultacja laryngologiczna

szt.

10029

Audiogram

szt.

10030

Spirometria

szt.

1031

Ekg z opisem

szt.

1032

Konsultacja ortopedyczna

szt.

133

Konsultacja kardiologiczna

szt.

134

Konsultacja psychiatryczna

szt.

135

Konsultacja ginekologiczna

szt.

136

Konsultacja dermatologiczna

szt.

1


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

37

Wykonywanie badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2247).
Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (z wyłączeniem badań psychotechnicznych).

szt.

338

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

4
RAZEM1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna