Nr referencyjny tl. 372. 14. 2015 Zielona Góra, 02. 09. 2015r. Zawiadomienie nr IIIPobieranie 237,66 Kb.
Strona1/4
Data24.02.2019
Rozmiar237,66 Kb.
  1   2   3   4

Nr referencyjny TL.372.14.2015 Zielona Góra, 02.09.2015r.


Z A W I A D O M I E N I E nr III

o udzieleniu wyjaśnień


Zamawiający – Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - nr referencyjny TL.372.14.2015 - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej w ramach projektu „ Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego”: diatermia chirurgiczna- 3 szt. ( zadanie nr 1), zestaw laparoskopowy z aparatem RTG z ramieniem C ( do zabiegów ERCP) (zadanie nr 2), stoły operacyjne- 2 szt. ( zadanie nr 3), aparaty do znieczulenia- 3 szt. ( zadanie nr 4), ssaki elektryczne- 3 szt. (zadanie nr 5) zostały wniesione niżej przytoczone pytania i zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Zadanie nr 1 diatermia chirurgiczna – 3 szt.

1.Czy Zamawiający w sytuacji kiedy termin dostawy sprzętu medycznego będzie inny niż termin instalacji, odstąpi od wymogu opisanego w Umowie §3 pkt. 8 i przechowa we własnym zakresie dostarczone diatermie chirurgiczne, zapewniając im odpowiednie bezpieczne warunki zgodne z wytycznymi wskazanymi przez Wykonawcę do czasu instalacji sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

2.Czy Zamawiający dopuści diatermie z podstawową częstotliwością pracy generatora 350 kHz?

Odpowiedź: Tak

3.Czy Zamawiający zgodnie z opisem w pkt 10 „cięcie czyste bez koagulacji” miał na myśli cięcie monopolarne z minimalną koagulacją?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cięcia czystego bez koagulacji, zgodnie z SIWZ

4.Czy program do polipektomii wymagany jest we wszystkich trzech diatermiach co oznacza wykorzystanie wszystkich urządzeń do zabiegów w zakresie gastroenterologii?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ

5.Czy Zamawiający dopuści diatermie o prostym kształcie obudowy bez uchwytu do transportu, kabli i wnęki w górnej pokrywie urządzenia?

Odpowiedź: Tak

6.Czy Zamawiający dopuści diatermie z mocą koagulacji miękkiej 200W i mocą koagulacji forsownej 120W?

Odpowiedź: Minimalne wymagania zamawiający określił w SIWZ

7.Czy Zamawiający dopuści diatermie z mocą koagulacji cięcia bipolarnego w środowisku wodnym 370W?

Odpowiedź: Minimalne wymagania zamawiający określił w SIWZ

8.Czy Zamawiający dopuści diatermie, w której opis programów następuje na monitorze i możliwy jest za pomocą przycisków na panelu sterowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

9.Czy Zamawiający dopuści przewodowy włącznik nożny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

10.Czy Zamawiający dopuści diatermię z gniazdem ECB bez wymaganego USB?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

11.Czy Zamawiający dopuści diatermię o wadze 9,5 kg?

Odpowiedź: Tak

12.Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne pakowane po 5 sztuk?

Odpowiedź: Tak

13.Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod argonowych z kablem o dł. 3,0m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

14.Czy Zamawiający dopuści elektrodę argonową do koagulacji z igłą o długości 10cm z igłą wysuwaną w zakresie 0-14mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

15.Czy Zamawiający dopuści nożyk monopolarny z uchwytem 2,4mm, 3,4x20,0mm o długości 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

16.Czy Zamawiający dopuści diatermie bez maty do odkładania narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

17.Czy Zamawiający dopuści do zaistnienia zdrowej konkurencji i poszerzy opis techniczny tak, aby możliwe było zaoferowanie produktów równoważnych - nowoczesnej diatermii elektrochirurgicznej o parametrach nie gorszych od wymaganych w SIWZ z wyposażeniem wielorazowego użytku, którego używanie pozwala na uzyskanie znacznie lepszych wyników finansowych związanych z eksploatacją sprzętu w porównania do urządzeń opartych na akcesoriach jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Minimalne wymagania zamawiający określił w SIWZ

18.Czy Zamawiający może potwierdzić, iż opis przedmiotu zamówienia został sporządzony rzetelnie, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w taki sposób, aby nie naruszyć zasad uczciwej konkurencji?

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie Ustawą Pzp i wymaganiami Zamawiającego

19.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diatermii zgodnej z poniższą specyfikacją techniczną:DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA - 3 sztuki z systemem zamykania naczyń, resekcją bipolarną oraz możliwością podpięcia oddymiacza i przystawki argonowej.Automatyczne dopasowanie energii wyjściowej aparatu w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki dla wszystkich trybów pracy.Odporność aparatu na impuls defibrylacjiTrzy indywidualne wyświetlacze dotykowe LCD:

 1. jeden dla pracy w trybach monopolarnych

 2. jeden dla trybu bipolarnego oraz trybów monopolarnych

 3. jeden dla systemu zamykania naczyńOświetlane diodami gniazda Smart.Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe - panel przedni:

 1. dwa gniazda urządzenia monopolarnego

 2. jedno uniwersalnego przełącznika nożnego - monopolarne 8mm złącze „ jack” do podłączania monopolarnych narzędzi laparoskopowych

 3. jedno bipolarne

 4. dwa do systemu zamykania naczyń

 5. jedno dla podłączenia elektrody biernejGniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie, wyświetlanie dedykowanego do obsługi narzędzia ekranu sterowniczego z zabezpieczeniem przed omyłkowym przejściem do nieodpowiednich funkcji generatora. Ekran/ekrany aktywne podświetlane, ekran/ekrany nieaktywne przyciemnione.Intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów.Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami i tekstem odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki lub tekstu na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy, efektów i trybów.Rozbudowany system pomocy dla użytkownika:

 1. komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim,

 2. sugestie dotyczące naprawienia błędu,

 3. menu nastaw w jęz. polskimUrządzenie wyposażone w system monitorowania elektrody powrotnej (zabezpieczenie pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej) - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135Ohm. Wyświetlana informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia.System monitorowania elektrody powrotnej dostosowuje się do poszczególnych pacjentów, mierząc początkowy opór w miejscu styku między pacjentem a elektrodą pacjenta i obniżając opór wyjściowy, jeżeli opór spadnie.Możliwość podłączenia włączników nożnych:

- jeden dla trybu monopolarnego

- jeden dla trybu bipolarnego

- jeden dla systemu zamykania naczyń

- jeden dla resekcji bipolarnej
Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym:

- jedno gniazdo sterownika nożnego monopolarnego

- jedno gniazdo sterownika nożnego bipolarnego

- dwa gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń

- gniazdo serwisowe

- gniazdo sterowania ewakuatorem dymu

- gniazdo zasilania sieciowego
Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień.Możliwość zapisania historii aktywacji na komputerze.Regulacja mocy cięcia i koagulacji, koagulacji bipolarnej i systemu zamykania dużych naczyń.Zaawansowany automatyczny tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie).Automatyczne ustawianie parametrów energii wyjściowej w zależności od wyboru rodzaju cięcia monopolarnego:

a) cięcie czyste (cut),

b) cięcie mieszane (blend)
Regulacja mocy koagulacji monopolarnej w zakresie od 1W do 120WTryby koagulacji monopolarnej:

a) koagulacja wyżarzanie (fulgurate)

b) koagulacja rozpylanie (spray)
Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch instrumentów monopolarnych i dwóch narzędzi systemu zamykania naczyń.Automatyczne ustawianie parametrów energii wyjściowej w zależności od wyboru rodzaju cięcia monopolarnego:

a) koagulacja wyżarzanie (fulgurate)

b) koagulacja rozpylanie (spray)
Regulacja mocy cięcia bipolarnego w trybie resekcji bipolarnejRegulacja mocy koagulacji bipolarnej do max. 95WTrze tryby koagulacji bipolarnej:

a) niski


b) standardowy

c) makro
Dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej:

 1. 1 W do 40 W w krokach co 1 W

 2. 45 W do 95 W w krokach co 5 WFunkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,5 sekundy w zakresie od 0,0s do 2,5s.Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznieCykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, moc wyjściowa ustawiana automatycznie, z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia mocy.Aktywacja narzędzi do systemu zamykania naczyń ręcznie lub za pomocą włącznika nożnego.Urządzenie wyposażone w dwa gniazda dedykowane dla narzędzi systemu zamykania naczyń.Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa i wizualna potwierdzająca:

 1. prawidłowe zakończenie procesu zamykania naczynia

 2. błąd w procesie zamykania naczynia – jednocześnie wyświetlana jest instrukcja w jęz. polskim wskazująca na możliwe przyczyny błęduAparat z programem do resekcji bipolarnej z sześciostopniową skalą mocy w zakresie:

 1. cięcie od 80W do 200W

 2. koagulacja od 25W do 150WAutomatyczne rozpoznawanie przez system podłączonych narzędzi monopolarnych oraz bipolarnych i wyświetlanie odpowiedniego dla danego narzędzia ekranu do ustawiania parametrów.Automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń i ustawienie optymalnych parametrów dla nichMożliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania przez serwis lub użytkownika.Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych)..Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnejMożliwość integracji odsysacza dymu chirurgicznegoMożliwość podpięcia przystawki argonowej

Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ
20. Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z podstawową częstotliwością pracy 333kHz?

Odpowiedź: Tak

21.Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z ekranem dotykowym o przekątnej 10,4 cala?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści ekran o przekątnej 10,4

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z sygnalizacją dźwiękową i wizualną, z wyświetleniem opisu błędu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

23.Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z dziesięciostopniową regulacją głośności dzięków dla sygnałów cięcia i koagulacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

24.Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w gniazda:

- dwa gniazda uniwersalne pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów mono jak i bipolarnych (w tym instrumentów argonowych, instrumentów do zamykania naczyń), z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi

- jedno gniazdo monopolarne o standardzie wtyczek 3- pinowym

- jedno gniazdo bipolarne w standardzie 2 – pin

- gniazdo argonowe

- jedno gniazdo elektrody neutralnej?Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ

25.Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z prostą obudową nieposiadającą w obudowie uchwytów i wnęk?

Odpowiedź: Tak

26.Punkt 19, 26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie nieposiadające opcji blokowania programów, posiadające natomiast miejsce w pamięci dla ponad 100 programów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

27.Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną dla cięcia monopolarnego czystego 350W i mocą maksymalną do 400W dla cięcia w środowisku wodnym, z możliwością ustawienia mocy maksymalnej i z automatycznym dopasowaniem mocy do parametrów tkanki?

Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ

28.Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną koagulacji monopolarnej miękkiej i forsownej do 200W?

Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ

29.Punkt 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną koagulacji i cięcia bipolarnego do 120W?

Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ

30.Punkt 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną cięcia w środowisku wodnym bipolarnego do 400W i automatycznym dopasowaniem mocy do parametrów tkanki?

Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ

31.Punkt 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością ustawienia mocy maksymalnej i wyboru efektu oraz z możliwością wyboru efektu i automatycznym dopasowaniem mocy w niektórych wysokospecjalistycznych trybach?

Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ

32.Punkt 29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością regulacji przepływu argonu w zakresie 0,1-10,0 l/min z krokiem co 0,1 l/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

33.Punkt 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wadze 12,2 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

34.Punkt 31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek pod diatermię z koszem na akcesoria, mobilny, z szafką na dwie butle argonowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wózek z koszem, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

35.Punkt 34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie każdej z dwóch części, powierzchnia aktywna 110cm2, powierzchnia ogólna 170 cm2, wymiary 176x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej polietylenowej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; pokryte hydrożelem, dla dzieci i dorosłych, grubość 1mm, pakowane po 5szt., opakowanie zbiorcze 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ

36.Punkt 38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyk monopolarny, uchwyt 2,4mm, 25mm x 3,5mm, dł. całkowita 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ

37.Punkt 39. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu maty do odkładania narzędzi elektrochirurgicznych, która nie jest podstawowym wyposażeniem diatermii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie bez maty do odłożenia narzędzi
Zadanie nr 2-zestaw laparoskopowy z aparatem RTG z ramieniem C

1.Dotyczy: paragrafu 6 ust.1 a i 1 b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszeni wysokości kary za dzień zwłoki w

dostawie oraz instalacji przedmiotu umowy do 0,2%?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

2. Dotyczy: paragrafu 6 ust.1e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za udostępnienie od umowy przez którąkolwiek ze stron przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

3.Dotyczy pkt. 102 – Parametry techniczne Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C z zakresem ruchu pionowego ramienia C nieznacznie odbiegającym od określonego w SIWZ, a mianowicie: 42 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

4.Dotyczy pkt. 115 – Generator Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C o mocy generatora 2,02 kW?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

5.Dotyczy pkt. 120 i 121 – Generator Mając na względzie przeznaczenie aparatu oraz wagę parametrów „prąd fluoroskopii pulsacyjnej”, „prąd radiografii cyfrowej” (decydujące znaczenie dla prześwietlania dużych objętości tkanki i jakości uzyskiwanych obrazów), zwłaszcza w kontekście wykonywania procedur ERCP, prosimy rozważyć zmianę minimum w/w parametrów do odpowiednio: „Maksymalny prąd fluoroskopii pulsacyjnej: ≥10 mA” i „Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej: ≥ 20 mA”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

6.Dotyczy pkt. 125 i 126 – Lampa i kolimatory Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C wyposażonego w lampę jednoogniskową o wielkości ogniska 0,6mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

7. Dotyczy pkt. 138 – Lampa i kolimatory Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C z pamięcią 10 000 obrazów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

8. Dotyczy pkt. 143 i 146 – Lampa i kolimatory Czy Zamawiający rozważy rezygnację z konieczności wyposażenia aparatu w funkcje: nanoszenia opisów oraz pomiaru odległości i kątów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

9. Dotyczy pkt. 147, 148, 150 i 153 – Lampa i kolimatory Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C z monitorem 24 cale, Full HD (1920x1200 pikseli, luminacja 500 cd/m²) typu splitscreen, do wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego, zamontowanym na 2-przegubowym, obrotowym ramieniu na wózku z ramieniem C?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

10.Dotyczy pkt. 150 i 153 – Lampa i kolimatory Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C z monitorem 24 cale, Full HD (1920x1200 pikseli, luminacja 500 cd/m²) typu splitscreen, do wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego, bez funkcjonalności obrotu monitora/monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka?  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna