Nowotwory ounPobieranie 394,07 Kb.
Strona1/11
Data02.01.2018
Rozmiar394,07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Nowotwory OUN
1. W wycinku z guza mózgu u 40-letniego mężczyzny stwierdzono utkanie niskozróznicowanego raka przerzutowego. Ognisko pierwotne najprawdopodobniej znajduje sie w'
2. Z niżej wymienionych guzów mózgu najczęściej występują:
3. Najczęstszym typem histologicznym nowotworów mózgu u dorosłych jest:
4. Szansa przeżycia 5-lat chorych dorosłych na pierwotne nowotwory mózgu ocenia sie na ok.:
5. Guzy przerzutowe stanowią około:
6. W jakiej lokalizacji guzy mózgu powinny być leczone wyłącznie napromienianiem nawet bez ustalenia rozpoznania histopatologicznego:
7. Jaki odsetek nowotworów mózgu u dorosłych rozwija sie w okolicy nadnamiotowej:
8. Jaki odsetek guzów wewnątrzczaszkowych stanowią oponiaki:
9. Do postaci histologicznych astrocytoma I naleza: I.fibrillary; II.protoplasmic; III.pilocytic
10. Tylny dół czaszki możemy napromieniać frakcjonowaniem konwencjonalnym do dawki całkowitej (ze względu na odczyny późne):
11. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe niekontrolowane środkami farmakologicznymi:
12. Objawem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego nie jest:
13. Objawem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego nie jest
14. Guz kieszonki Rathkego to:


  1. Rdzeniak płodowy nie charakteryzuje sie:
  1. Wraz z wiekiem wzrasta częstość występowania w mózgu:

17. Która z powyższych cech nie charakteryzuje wysciólczka:
  1. Najczęstsze guzy mózgu u dzieci to:

19. Skapodrzewiak jest umiejscowiony najczęściej w:


20. Glejak wielopostaciowy jest guzem:
21. Pierwotne guzy mózgu szerzą sie:
22. Najczęstsza przyczyna niepowodzeń w leczeniu pierwotnych guzów mózgu jest:
23. Najczęstsza lokalizacja guzów CUN u dorosłych to:
24. Najczęstsza lokalizacja guzów CUN u dzieci to:
25. Najczęstsza grupa histopatologiczna pierwotnych guzów mózgu jest:
26. Najczęstszym pierwotnym guzem mózgu u dorosłych jest:

27. Najczęściej przerzuty do mózgu daje rak:


28. Najczęstszym pierwszym objawem pierwotnych guzów mózgu o wysokim stopniu złośliwości jest:
29. Obecnie podstawowym badaniem diagnostycznym guzów mózgu jest:
30. Pierwszoplanowym leczeniem guzów mózgu jest:
31. Przeciwwskazaniem do chirurgicznego usunięcia guza mózgu jest:
32. W leczeniu pierwotnych guzów mózgu radioterapii nie stosuje sie:
33. W leczeniu pierwotnych guzów mózgu miejsce chemioterapii można określić jako:
34. Odsetek wyleczeń pierwotnych guzów mózgu u dorosłych wynosi ok.:
36. Nowotworem cechującym sie wysoka promienioczuloscia wsród wymienionych

jest :
37. W leczeniu nowotworów złośliwych mózgu i rdzenia kręgowego nie odgrywa roli:


38. Do nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego pochodzenia embrionalnego należą:

MARKERY
1. Markery nowotworowe - wybierz odpowiedz fałszywą :


2. PSA jest markerem, którego oznaczanie ma znaczenie u chorych na raka:
3. Standardowym postępowaniem jest oznaczanie markerów w przypadku:
4. Marker Ca 125 służy do monitorowania przebiegu choroby:
5. W przypadku nowotworów jąder oznaczanym markerem jest:

W wycinku z guza mózgu u 40-letniego mężczyzny stwierdzono utkanie niskozróznicowanego raka przerzutowego. Ognisko pierwotne najprawdopodobniej znajduje sie w'


Z niżej wymienionych guzów mózgu najczęściej występują:
Najczęstszym typem histologicznym nowotworów mózgu jest:
W jakiej lokalizacji guzy mózgu mogą być leczone wyłącznie napromienianiem nawet bez ustalenia rozpoznania histopatologicznego:
Guz kieszonki Rathkego to:
Pierwotne guzy mózgu szerzą sie:
. Najczęstsza przyczyna niepowodzeń w leczeniu pierwotnych guzów mózgu jest:
Najczęstszym pierwotnym guzem mózgu u dorosłych jest:
Najczęstszym pierwszym objawem pierwotnych guzów mózgu o wysokim stopniu złośliwości jest:
Obecnie podstawowym badaniem diagnostycznym guzów mózgu jest:
Pierwszoplanowym leczeniem guzów mózgu jest:
Następujące objawy charakteryzują guz mózgu:
Objawem guza przysadki mózgowej może być:
U chorych z guzem kąta mostowo-móżdżkowego występują:
Najczęstszym łagodnym guzem śródczaszkowym jest:
Najczęściej przerzuty do mózgu daje rak:
W przypadku guzów mózgu położonych głęboko w zakresie półkuli dominującej metodą diagnostyczną (potwierdzenie charakteru zmiany) może być:
Radioterapia stereotaktyczna różni się od radiochirurgii stereotaktycznej liczbą frakcji radioterapii i wysokością dawki:
Radioterapia stereotaktyczna stosowana może być w:
W przypadku podejrzenia nowotworu kanału kręgowego podstawowym badaniem jest:
W przypadku guzów OUN dających rozsiew drogą płynu mózgowo-rdzeniowego należy wykonać badanie:
W przypadku wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego przez guz OUN leczenie należy rozpocząć od:
Po radykalnym zabiegu chirurgicznym uzupełniającej radioterapii nie stosuje się w przypadku rozpoznania:
Po radykalnym zabiegu chirurgicznym uzupełniającej radioterapii nie stosuje się w przypadku rozpoznania:
Wskazaniem do napromieniania całej osi mózgowo -rdzeniowej nie jest:
Do nowotworów wtórnie naciekających OUN nie należy:
Rak płuca


1. Podstawową metodą leczenia w "niedrobnokomórkowym" raku płuca jest:
2. Podstawowym czynnikiem wywołującym raka płuc jest:
3.* Najczęstszą postacią histologiczną raka płuca jest:
4.*Rak płuca szerzy się poprzez:
5. Cień krągły w RTG klatki piersiowej może odpowiadać:
6.* Wybór metody leczenia raka płuca zależy od:
10. *Przywnękowo rozwija się najczęściej rak:
11*. Mesothelioma to:
12. Najczęstszym objawem w raku płuca w początkowej fazie jest:
16*. Podstawową metodą leczenia raka drobnokomórkowego płuca jest:
17* W rentgenogramie płuca stwierdzamy: zacienienie szczytu oraz zniszczenie struktury żebra. Najprawdopodobniej jest to:
18. Wartość badania rozpoznawczego w diagnostyce raka płuc ma:
20. *Czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka oskrzela jest:
21.* Rak płuca to najczęściej:
23. Chrypka u chorego na raka płuc jest objawem:
24. Pod względem częstości występowania u mężczyzn rak płuca zajmuje miejsce:
25. Najczęstszym początkowym objawem raka płuca jest:
26. Uwzględniając typ histologiczny raka płuca najlepsze wyniki leczenia uzyskujemy w:
27. Czy stosuje się radioterapię jako leczenie paliatywne w niedrobnokomórkowym raku płuca:
28. Podstawowym sposobem leczenia raka drobnokomórkowego płuca jest:
29. Najbardziej chemioczułym rakiem płuca jest:
31. W raku płuca :
32. Wskazaniem do radioterapii raka płaskonabłonkowego płuca to :
33. Jaki odsetek chorych w średnim wieku z wczesną postacią raka płaskonabłonkowego płuca (Io ) ma szansę przeżycia 5 lat po leczeniu operacyjnym?
34. Raki tytoniozależne to
35. Guz szczytu płuca:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna