Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840 krs 0000079907



Pobieranie 55,33 Kb.
Data19.03.2018
Rozmiar55,33 Kb.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251
      1. NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907


Konto: Getin Noble Bank o/Bytom
31 1560 1049 0000 9030 0018 4005


e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/25/2011 Bytom 14.12.2011 r.



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, dzierżawa aparatu do witrektomii tylnej oraz lasera do fotokoagulacji wraz z materiałami medycznymi do operacji witrektomii tylnej”
Dla załącznika nr 1 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

ALCON Polska Sp. zo.o.

Ul. Żelazna 28/30

00-832 Warszawa

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


L.p.

Wykonawca

Kryterium

cena 100%



Razem

1.

ALCON Polska Sp. zo.o.

Ul. Żelazna 28/30

00-832 Warszawa

100

100


Dla załącznika nr 2 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

MDT J.Zych, A.Budyn Sp.j.

Ul. Lipowa 3

30-702 Kraków

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


L.p.

Wykonawca

Kryterium

cena 100%



Razem

1.

HAND-PROD Sp. z o.o.

Ul. ST. Leszczyńskiego 40A

02-496 Warszawa

77,97

77,97


2.

MDT J.Zych, A.Budyn Sp.j.

Ul. Lipowa 3

30-702 Kraków

100

100

Dla załącznika nr 3 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:



HAND-PROD Sp. z o.o.

Ul. ST. Leszczyńskiego 40A

02-496 Warszawa

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


L.p.

Wykonawca

Kryterium

cena 100%



Razem

1.

HAND-PROD Sp. z o.o.

Ul. ST. Leszczyńskiego 40A

02-496 Warszawa

100

100


2.


CONSULTRONIX S.A.

Ul. Racławicka 58

30-017 Kraków

98,51

98,51


Dla załącznika nr 4: BRAK OFERT


Dla załącznika nr 5 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

CROMA PHARMA Sp. z o.o.

Al. Wilanowska 267

02-730 Warszawa

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


L.p.

Wykonawca

Kryterium

cena 60%


Jakość

40%


Razem

1.

CROMA PHARMA Sp. z o.o.

Al. Wilanowska 267

02-730 Warszawa

60

40

100

Dla załącznika nr 6 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

MDT J.Zych, A.Budyn Sp.j.

Ul. Lipowa 3

30-702 Kraków

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


L.p.

Wykonawca

Kryterium

cena 60%


Jakość

40%


Razem

1.

MDT J.Zych, A.Budyn Sp.j.

Ul. Lipowa 3

30-702 Kraków

60

40

100

Dla załącznika nr 7 za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

ALCON Polska Sp. zo.o.

Ul. Żelazna 28/30

00-832 Warszawa

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


L.p.

Wykonawca

Kryterium

cena 100%



Razem

1.

ALCON Polska Sp. zo.o.

Ul. Żelazna 28/30

00-832 Warszawa

100

100

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


Andrzej Barałkiewicz

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego nr 1

w Bytomiu


Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- tablica informacyjna



- a/a
Przygotowanie:

Elżbieta Wandycz




©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna