Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840 krs 0000079907Pobieranie 169,64 Kb.
Data13.04.2018
Rozmiar169,64 Kb.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251
      1. NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907


Konto: ING Bank Śląski S.A. 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/26/2010 Bytom 19.10.2010 r.DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/26/2010 na „Zakup i dostawę materiałów opatrunkowych i / lub obłożeń operacyjnych”, poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:Pytanie 1:

Pakiet I, poz. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gazy a200mb?Odpowiedź 1:

Tak.
Pytanie 2:Pakiet V, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie tupferów a 10szt. jałowych 30cm x 30cm lub 50cm x 50cm?Odpowiedź 2:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 3:

Pakiet V, poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie tupferów a 20szt. z RTG jałowych 9,5cm x 9,5cm?Odpowiedź 3:

Tak.
Pytanie 4:Pakiet VI, poz. 1, 13-15:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji z pakietu bądź umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów, a tym samym Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny na przedmiot zamówienia. Obecny opis przedmiotu zamówienia umożliwia przystąpienie tylko jednemu Wykonawcy.Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody. Rozdz. I pkt. III SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ma wybrany pakiet/ załącznik. Każdy pakiet zamówienia stanowi niepodzielną całość.


Pytanie 5:

Pakiet VI, poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów bez nitki RTG pakowanych po 10 sztuk? Czy jednostką miary jest „Sztuka” czy „Opakowanie” (liczba umieszczona w kolumnie ilość nie jest wielokrotnością liczby sztuk w opakowaniu)?Odpowiedź 5:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednostka miary są opakowania.


Pytanie 6:

Pakiet VI, poz. 1, 16:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów jałowych z nitką RTG 10cm x 10cm, pakowanych po 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?Odpowiedź 6:

Poz. 16 – Zamawiający wyraża zgodę. Poz. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie 7:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga włókninowe 30g 4 warstwowe, czy kompresy gazowe z nitką radiacyjna? W przypadku kompresów włókninowych prosimy o dopuszczenie w opakowaniu a 2szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.Odpowiedź 7:

Zamawiający wymaga kompresy włókninowe 30g 4 warstwowe 30 gr. 4 warstwowe jałowe 7,5 cm x 7,5 cm. klasa II a reguła 7. Zamawiający dopuszcza opakowaniu a 2szt. w ilości 840op.


Pytanie 8:

Pakiet VI poz. 11

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odpowiedź 8:

Tak
Pytanie 9:

Pakiet I poz. 1,2,3,4,5,6,7

Czy Zamawiający dopuści kompresy złożone z 8 warstw?Odpowiedź 9:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza


Pytanie 10:

Pakiet I poz.. 5,

Czy Zamawiający dopuści gazę 17-nitkowa?

Odpowiedź 10:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 11:

Pakiet VII poz..1

Czy Zamawiający w w/w pakiecie i pozycji dopuści:

- serweta dwuwarstwowa na stolik 100x120cm – 1szt

- miseczka plastikowa dwukomorowa – 1szt

Odpowiedź 11:

Tak.


Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji:

Pean plastikowy – 1 szt.

Penseta plastikowa – 1szt.

Odpowiedź 11:

Dopuszcza.


Pytanie 12:

Pakiet VII poz..2

- serweta dwustronna przylepna 75x90cm

Prosimy o doprecyzowanie wartości łącznie zamawianej ilości. Bardzo prosimy o doprecyzowanie ilości zaplanowanych do zakupu w trakcie trwania Umowy.Odpowiedź 12:

100szt. Podana ilość oszacowana została z należytą starannością. Faktyczna zużycie będzie zależało od ilości przeprowadzonych zabiegów.


Pytanie 13:

Pakiet VII poz..15

- serwety operacyjne dwuwarstwowe przylepne 50x70cm

Prosimy o doprecyzowanie wartości łącznie zamawianej ilości. Bardzo prosimy o doprecyzowanie ilości zaplanowanych do zakupu w trakcie trwania Umowy.Odpowiedź 13:

320szt. Podana ilość oszacowana została z należytą starannością. Faktyczna zużycie będzie zależało od ilości przeprowadzonych zabiegów.


Pytanie 14:

Pakiet VII poz..22

Czy Zamawiający dopuści w pozycji kieszenie 4komorowe, zaoferowanie dwóch kieszeni dwukomorowych?

Odpowiedź 14:

Tak.
Pytanie 15:

Pakiet 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów gazowych 10cm x 10cm pakowanych a’10szt. z przeliczeniem ilości.Odpowiedź 15:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza


Pytanie 16:

Pakiet 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym, pakowanego a’12 szt.

Odpowiedź 16:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza


Pytanie 17:

Pakiet 2 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pakowanego a’12 szt.

Odpowiedź 17:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza


Pytanie 18:

Pakiet 2 poz. 9-14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie wyraża zgody. Rozdz. I pkt. III SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ma wybrany pakiet/ załącznik. Każdy pakiet zamówienia stanowi niepodzielną całość.


Pytanie 19:

Pakiet 6 poz. 1,2,15,16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie wyraża zgody. Rozdz. I pkt. III SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ma wybrany pakiet/ załącznik. Każdy pakiet zamówienia stanowi niepodzielną całość.


Pytanie 20:

Pakiet 6 poz. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do wkłuć centralnych o wymiarze 15 x 20cm.

Odpowiedź 20:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza


Pytanie 21:

Pakiet 7 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do żylaków kończyny dolnej z serwetą z wycięciem U – 3 warstwową.

Odpowiedź 21:

Zamawiający dopuszcza zestaw do żylaków kończyny dolnej z serwetą z wcięciem U-3 warstwową ale spełniającą pozostałe wymagania.


Pytanie 22:

Pakiet 7 poz. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet do operacji kroczowych nr 2

1 x Serweta na stolik, 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo,80 x 140cm

1 x Serweta z otworem 170x200 cm, wzmocniona, okienko przylepne 30 x 30 cm

1 x Serweta kroczowa 75 x 100 cm wzmocniona z otworem śr. 12 cm przylepnym

1 x Serweta 75 x 90 cm przylepna,

2 x Nogawica 70 x 120cm

2 x Taśma przylepna ,10 x 50cm

2 x Ręcznik do rąkOdpowiedź 22:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza


Pytanie 23:

Pakiet 7 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet do operacji kroczowych nr 1

1 x Serweta na stolik, 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo,80 x 140cm

1 x Serweta przylepna 170 x 180cm,

2 x Serwety 100 x 150 cm przylepne,

1 x Serweta 75 x 90 cm 2 warst. przylepna,

1 x Serweta 100 x 150 cm 2 warstwowa,

2 x Nogawica 70 x 120cm

1 x Taśma przylepna ,10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź 23:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza


Pytanie 24:

Pakiet 7 poz. 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni na płyny 2 częściowych i 1 częściowych.

Odpowiedź 24:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza


Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (aneksowania) umowy w zakresie ceny, lub jej rozwiązania na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron - w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron nie przewidziały w chwili składania oferty, lub w dacie podpisywania umowy.Odpowiedź 25:

Możliwość rozwiązania umowy oraz zmiany ceny zostały zawarte § 3 umowy (załącznik nr 4 do siwz)Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- tablica informacyjna- a/a©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna