Nefrony korowePobieranie 1.55 Mb.
Data18.01.2018
Rozmiar1.55 Mb.

NEFRONY KOROWE I PRZYRDZENIOWE

NEFRONY KOROWE

> kłębuszki nerkowe w zewnętrznej części kory nerkowej

> krótkie pętle Henlego, wnikające w niewielkim stopniu w rdzeń nerki

NEFRONY PRZYRDZENIOWE

> 20-30°/c nefronów

> kłębuszki nerkowe w okolicy przyrdzeniowej kory

> długie pętle Henlego, sięgające nawet do wysokości brodawek

> naczynia proste równolegle do ramion pętli Henlego

> zagęszczanie moczu!FUNKCJE NEREK

1. Wydalanie z organizmu zbędnych metabolitów i związków toksycznych.

2. Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej.

3. Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej.

4. Regulacja osmolalności płynów ustrojowych i stężenia elektrolitów.

5. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

6. Wydzielanie hormonów.

7. Synteza wit.D3

8. Glukoneogeneza.

UNACZYNIENIE NEREK

Nerkowy przepływ krwi = ok. 20% CO (ok.l200ml/min) Niewielkie pochłanianie tlenu z przepływającej krwi (różnica tętniczo - żylna tylko 15ml O2/L)

> t.nerkowa - tętnice międzypłatowe - tętnice łukowate

- tętnice międzyzrazikowe - tętniczki doprowadzające

- naczynia włosowate kłębuszka_nerkowego -tętniczka odprowadzająca - włośniczki okołocewkowe /naczynia proste- żyłki - żyły.....-ż.nerkowa.

> dwie sieci naczyń włosowatych - kłębuszkowa i okołocewkowa.
UNERWIENIE NERKI

Włókna eferentne> włókna współczulne (Th12-L2)

> towarzyszą naczyniom tętniczym nerki

> pobudzenie powoduje zwężenie tętniczek

nerkowych(rec.a), ↑wydzielania reniny przez aparat

przykłębuszkowy (rec.B)

Włókna aferentne> odpowiadają za uczucie bólu w przypadku rozciągania

torebki łącznotkankowej czasie narastającego obrzęku

tkanki nerkowej


POWSTAWANIE MOCZU jest wynikiem:
1. filtracji kłębuszkowej

2. reabsorpcji substancji w kanalikach nerkowych

3. sekrecji substancji do kanalików nerkowych

ILOŚĆ WYDALONEGO MOCZU = FILTRACJA -REABSORPCJA + SEKRECJA


Filtracja zachodzi w kłębuszkach nerkowych.

Reabsorpcja i sekrecja poszczególnych substancji zachodzi w

kanalikach nerkowych.

Każdy z tych procesów jest regulowany w zależności od potrzeb organizmu.


FILTRACJA KŁEBUSZKOWA


BŁONA FILTRACYJNA

1 .śródbłonek naczyń włosowatych kłębuszka nerkowego

(naczynia okienkowate, nie stanowią bariery dla białek)

2. błona podstawna (kolagen, proteoglikany —► ujemnie

naładowana - bariera dla białek i ujemnie naładowanych

cząsteczek!!!)

3.warstwa komórek nabłonkowych torebki- podocytów, z

wyrostkami stopowatymiSIŁY NAPĘDOWE FILTRACJI


Siły napędowe filtracji

> ciśnienie hydrostatyczne w naczyniach kłębuszka

> ciśnienie onkotyczne wewnątrz. torebki Bowmana
Siły przeciwstawiające się filtracji

  • ciśnienie hydrostatyczne w torebce Bowmana

  • ciśnienie onkotyczne w naczyniach kłębuszka

EFP = ok. 15mmHg
GFR= Kf x EFP

GFR - filtracja kłębuszkowa

Kf - współczynnik filtracji kłębuszkowej (pow.filtracji, przepuszczalność naczyń; ↓ w st. patologicznych tkj. NT, cukrzyca) EFP - efektywne ciśnienie filtracji
↑ ciś. hydrostatycznego w torebce Bowmana - obturacja dróg moczowych np.kamica.
PRZESĄCZ KŁEBUSZKOWY:
GFR =125 ml/min 180 l/dobę
Błona filtracyjna kłębuszka nerkowego jest dość gruba, ale zawiera również znaczną ilość „porów", dzięki czemu intensywnie może zachodzić filtracja. Filtracja zachodzi w zależności od rozmiaru cząsteczki i ładunku elektrycznego danej substancji

Błona filtracyjna zatrzymuje białka, przepuszcza swobodnie

inne substancje.

Ujemnie naładowane cząsteczki trudniej przechodzą przez

błonę filtracyjną niż cząsteczki obojętne lub dodatnio

naładowane.

Przesącz kłębuszkowy ma skład odbiałczonego osocza.

„Minimal change nephropaty" - utrata ujemnego naładowania błony podstawnej błony filtracyjnej - albuminuria.


REGULACJA UKRWIENIA NEREK I FILTRACJI

KŁEBUSZKOWEJ

Przepływ krwi przez naczynia rdzenia nerki stanowi ok.1-2% całkowitego nerkowego przepływu krwi.


RBF =( RAP - RVP)/TRVR
RBF — nerkowy przepływ krwi

RAP - cis. w tętnicy nerkowej

RVP - cis. w żyle nerkowej

TRVR - całkowity nerkowy opór naczyniowy


Opór w łożysku naczyniowym nerki zależy przede wszystkim od oporu tętnic międzypłatowych,tętniczek doprowadzających i odprowadzających.

Opór w tych naczyniach podlega kontroli ukł. nerwowego, hormonalpej, lokalnych czynników wewnątrznerkowych. ↑ oporu w tych naczyniach sprzyja ↓RBF


UKŁAD WSPÓŁCZULNY
Silna aktywacja ukł. współczulnego ( NA) powoduje skurcz tętniczek i zmniejszenie RBF i GFR (ciężki krwotok, niedokrwienie mózgu - silna reakcja obronna!)

Niewielka lub niezbyt nasilona aktywacja nie wywiera wpływu na RBF i GFR.


REGULACJA LOKALNA I HORMONALNA

Noradrenalina, adrenalina - ↓ RBF, ↓ GFR w ciężkich stanach zagrożenia życia tkj. silny krwotok.

Angiotensyna II- preferencyjnie silniejszy skurcz tętniczki odprowadzającej kłębuszka nerkowego, zapobiega zmniejszenie GFR przez wzrost ciśnienia hydrostatycznego w kłębuszku nerkowym.

NO -czynnik śródbłonkowy, ↓ opór naczyniowy, ↑GFR

PGE2, bradykininazmniejszają efekt naczynioskurczowy pobudzenia ukł.wsp. i angiotensyny II, szczególnie wpływ n a t. doprowadzającą.

NLPZ np. aspiryna - hamując synt. PGE2 mogą spowodować znaczącą redukcję GFR w warunkach stresowych (utraty krwi, po operacji)


AUTOREGULACJA PRZEPŁYWU NERKOWEGO

Głównym zadaniem autoregulacji jest utrzymanie stałego

poziomu GFR, co zapewnia kontrolę nad ilością wydalonej

wody i jonów.

↓ ciś. w t. nerkowej < 90mmHg - rozszerzenie t. doprowadzającej - zwiększenie przepływu

↑ ciś. w t. nerkowej - zwężenie t. doprowadzającej -↑ oporu naczyniowego - RBF utrzymany na tym samym poziomie

Przy ok.180 mmHg t. doprowadzająca jest maksymalniezwężona. - ↑ ciśnienia spowoduje wzrost RB

APARAT PRZYKŁĘBUSZKOWY
  • plamka gęsta (kom. Nabłonkowe w kanaliku dystalnym, pozostające w bliskim kontakcie z tętniczką doprowadzającą i odprowadzającą)

  • komórki przykłębuszkowe (ściana t. doprowadzającej i odprowadzającej)

  • komórki mezangium zewnętrznegKANALIKOWO-KŁEBUSZKOWE SPRZĘŻENIE ZWROTNE