Nazwa zawodu: Optyk mechanik Opis zawoduPobieranie 21,8 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar21,8 Kb.

Nazwa zawodu:

Optyk mechanikOpis zawodu:

Optyk mechanik wykonuje podstawowe prace monterskie przy produkcji sprzętu optycznego i optoelektronicznego głównie aparatów fotograficznych, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, lornetek, powiększalników i rzutników. Zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu optycznego i optoelektronicznego posługując się narzędziami i urządzeniami ślusarsko-montażowymi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Do głównych zadań wykonywanych przez optyka mechanika zalicza się dobieranie, przygotowanie do montażu i montowanie elementów i zespołów sprzętu

optycznego i optoelektronicznego oraz justowanie zmontowanego sprzętu. Optyk mechanik konserwuje i naprawia sprzęt optyczny i optoelektroniczny. Może też prowadzić sprzedaż urządzeń i części oraz udzielać porad w zakresie użytkowania sprzedawanego sprzętu. Zawód optyka mechanika wymaga sprawności manualnych, cierpliwości, spostrzegawczości oraz komunikatywności. Ważny jest dobry wzrok, rozróżnianie kolorów i spostrzegawczość. Optycy mechanicy pracują w pomieszczeniach zamkniętych, czystych, z dobrym oświetleniem i stałą temperaturę na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach. Może wykonywać prace na stanowiskach monterów, konserwatorów aparatury optycznej i pomiarowej, justerów i kontrolerów urządzeń. Optyk mechanik znajduje zatrudnienie zarówno w małych firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Optyk mechanik znajduje pracę w zakładach, w których używany jest sprzęt optyczny i optoelektroniczny. Może być zatrudniony w: zakładach usługowych, punktach serwisowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i u użytkowników sprzętu optycznego i optoelektronicznego w placówkach medycznych oraz instytucjach naukowo-badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno-mechanicznej.

Zadania zawodowe:

Z-1. Organizowanie stanowiska pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań.

Z-2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania sprzętu optycznego i optoelektronicznego.

Z-3. Wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich.

Z-4. Dobieranie, przygotowywanie do montażu i montowanie elementów, zespołów i sprzętu optycznego i optoelektronicznego.

Z-5. Naprawianie i konserwowanie sprzętu optycznego i optoelektronicznego.

Z-6. Wykonywanie rozliczeń kosztów usługi w zakresie naprawianego sprzętu.

Z-7. Współpraca z producentami zaopatrującymi w materiały i części zamienne do realizacji zadań.

Z-8. Ocenianie jakości wykonanych usług optycznych.

Kwalifikacje zawodowe:

K-1. Wykonywanie czynności pomocniczych prac do montażu sprzętu optycznego i optoelektronicznego.

K-2. Montowanie elementów i zespołów optycznych.

K-3. Montowanie sprzętu optycznego i optoelektronicznego.

K-4. Justowanie sprzętu optycznego i optoelektronicznego.

K-5. Naprawianie sprzętu optycznego i optoelektronicznego.Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:

Zadania zawodowe

Składowe kwalifikacje zawodowe

K - 1

K - 2

K - 3

K - 4

K - 5

Z – 1

X

X

X

X

X

Z – 2
X

X

X

X

Z – 3

X

X

X
X

Z – 4

X

X

X
X

Z – 5

X

X
X

X

Z – 6

X

X
X

X

Z – 7
X

X
X

Z – 8


X

X
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna