Nazwa zawodu: Monter wyrobów z tworzyw sztucznych Opis zawoduPobieranie 28,75 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar28,75 Kb.

Nazwa zawodu: Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis zawodu:

Monter wyrobów z tworzyw sztucznych wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych firmach, zatrudniających niewielkie zespoły pracownicze, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Może być zatrudniony w zakładach reprezentujących różne branże: elektronika, budownictwo, motoryzacja, przemysł lotniczy, zabawki, sprzęt gospodarstwa domowego i inne. W małych firmach monter na ogół pracuje samodzielnie. W dużych przedsiębiorstwach praca montera wyrobów z tworzyw sztucznych wykonywana jest najczęściej pod kierownictwem brygadzisty lub kierownika, który przydziela zadania, jest odpowiedzialny za dostarczenie materiałów i urządzeń oraz sprawdza prawidłowość wykonywanych prac. Monter wyrobów z tworzyw sztucznych na ogół nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej.

Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych (w dużych zakładach są to hale produkcyjne), rzadziej na wolnym powietrzu (na przykład podczas montowania okien z PCV lub żaluzji). 

Do głównych zadań wykonywanych przez montera wyrobów z tworzyw sztucznych zalicza się przygotowanie elementów do montażu, zmontowanie wyrobu gotowego lub prefabrykatów, kontrola jakości zmontowanego wyrobu, przygotowanie zmontowanych półproduktów lub prefabrykatów do dalszych operacji oraz utrzymanie w dobrym stanie maszyn i przyrządów stosowanych w montażu.

Zawód montera wymaga dobrego stanu zdrowia- zwłaszcza sprawności palców i rąk, gdyż większość prac wykonywana jest ręcznie. Ważna jest ostrość wzroku i rozróżnienie kolorów. Monterzy wyrobów z tworzyw sztucznych mają do czynienia z narzędziami pomiarowymi i monterskimi oraz maszynami i urządzeniami zasilanymi energią elektryczną i sprężonym powietrzem. Praca bywa jednostajna i monotonna, wymaga skupienia i przyjęcia określonej pozycji, co może niekiedy obciążać kręgosłup. Zagrożeniem jest hałas (ubytki słuchu) oraz drgania automatów do montażu (zespół wibracyjny)

Zadania zawodowe:

Z-1. Przygotowanie elementów z tworzyw sztucznych do montażu.

Z-2. Łączenie elementów z tworzyw sztucznych w prefabrykaty lub gotowe wyroby zgodnie z dokumentacją techniczną.

Z-3. Skompletowanie i przygotowanie zmontowanych prefabrykatów z tworzyw sztucznych do dalszego montażu u dostawcy.

Z-4. Wyposażenie półproduktu lub wyrobu z tworzyw sztucznych w instrukcje do dalszych operacji, gdy jest to wymagane.

Z-5. Utrzymanie w dobrym stanie technicznym maszyn i przyrządów wykorzystywanych w montażu wyrobów z tworzyw sztucznych.

Z-6. Demontowanie, konserwowanie, naprawianie i modernizowanie wyrobów z tworzyw sztucznych.

Z-7. Organizowanie pracy na swoim stanowisku montażowym wyrobów z tworzyw sztucznych celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i sprawnego wykonywania zadań zawodowych.

Z-8. Organizowanie montażu wyrobów z tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacją techniczną.Z-9. Współpraca w zespole prowadzącym montaż wyrobów z tworzyw sztucznych.

Z-10. Współpraca w zespole prowadzącym montaż wyrobów z tworzyw sztucznych.Z-11.

Z-12. Określenie wadliwości montażu wyrobów z tworzyw sztucznych.
Kwalifikacje zawodowe:

K-1. Wykonywanie pomocniczych robót monterskich wyrobów z tworzyw sztucznych i robót towarzyszących.

K-2. Ręczne montowanie wyrobów z tworzyw sztucznych.

K-3. Montowanie wyrobów z tworzyw sztucznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi lub maszyn.

K-4. Wykonywanie czynności konserwacyjnych i drobnych napraw na stanowisku pracy do montowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

K-5. Przygotowanie i wykonanie montażu wyrobów z tworzyw sztucznych u indywidualnych odbiorców poza zakładem pracy.Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:

Zadania

zawodowe

Składowe kwalifikacji zawodowych

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

Z-1

XX

X

Z-2
X

X
X

Z-3

X
X

X
Z-4

X


X

Z-5

XX
Z-6

X

X

X

X

X

Z-7

X

X

X

X

X

Z-8X
X

Z-9

X

X

X

X

X

Z-10

X

X

X

X
Z-11

X

X

X

X

X

Z-12
X

X
X

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna